Bilder

Ny sjömätning öster om Öja

Ny sjömätning öster om Öja

2019-05-21 13:24 CEST

De äldre metoderna för sjömätning när man använde sig av handlod gav mätningar där det ofta var glest mellan mätpunkterna (de gröna punkterna). Det innebar att det helt saknades djupdata i områdena mellan mätpunkterna. I ett sådant område öster om Öja i Stockholms södra skärgård visade sig djupet vara 3,7 meter (den röda markeringen över till vänster om mitten av bilden) istället för tio meter.

Takelement, Clean Air

Takelement, Clean Air

2019-05-21 08:57 CEST

Filtersystem, Clean Air

Filtersystem, Clean Air

2019-05-21 08:57 CEST

SATEL-TR49

SATEL-TR49

2019-05-21 08:39 CEST

Radiomodul på blott 25 gram med sändare och mottagare

Radiomoduler för precisionsjordbruk

Radiomoduler för precisionsjordbruk

2019-05-21 08:39 CEST

SATELs radiomoduler för precisionsjordbruk och andra mätsystem är enkla att installera.

Clemenstorget Etapp2

Clemenstorget Etapp2

2019-05-15 13:15 CEST

Clemenstorget Etapp 1

Clemenstorget Etapp 1

2019-05-15 13:15 CEST