Bilder

TOP bostäder bygger nya lägenheter

TOP bostäder bygger nya lägenheter

2017-06-27 09:30 CEST

TOP bostäder bygger nya flerbostadshus på kvarteret Forsheden i Gällivare. Det handlar om 74 nya lägenheter som blir ett viktigt nytillskott av bostäder. Lägenheterna på Forsheden blir en mix av ettor, tvåor och trerummare. Samtidigt som husen byggs anläggs nya parkeringsplatser med motorvärmare. Lekytorna i området kommer också att ses över.

TOP bostäder bygger nya lägenheter

TOP bostäder bygger nya lägenheter

2017-06-27 09:30 CEST

TOP bostäder bygger nya flerbostadshus på kvarteret Forsheden i Gällivare. Det handlar om 74 nya lägenheter som blir ett viktigt nytillskott av bostäder. Lägenheterna på Forsheden blir en mix av ettor, tvåor och trerummare. Samtidigt som husen byggs anläggs nya parkeringsplatser med motorvärmare. Lekytorna i området kommer också att ses över. Bilden visar konceptet NCC Folkboende från Kiruna.

Illustration av Stångby väster II

Illustration av Stångby väster II

2017-06-27 09:13 CEST

Kommunalrådet Peter Kärnström (S) kopplar in Tomas fiber med hjälp av installatören Jerk Staffansson

Kommunalrådet Peter Kärnström (S) kopplar in Tomas fiber med hjälp av installatören Jerk Staffansson

2017-06-27 08:30 CEST

Kommunalrådet Peter Kärnström (S) kopplar in Tomas fiber med hjälp av installatören Jerk Staffansson Foto: Ulf Berglund

Tomas Rymbacka guidas av installatören Jerk Staffansson

Tomas Rymbacka guidas av installatören Jerk Staffansson

2017-06-27 08:30 CEST

Tomas Rymbacka guidas av installatören Jerk Staffansson

Fibern är på plats - alla är nöjda (Sandnet/kund/kommunalråd)

Fibern är på plats - alla är nöjda (Sandnet/kund/kommunalråd)

2017-06-27 08:30 CEST

Fibern är på plats och Jan Persson från Sandnet överlämnar en box med den sista lyckohälsningen från Sandnet Jan Persson, affärsområdeschef Sandnet inom Sandviken Energi Tomas Rymbacka, kund Peter Kärnström (S) kommunalråd Sandvikens kommun

Jan Persson Sandnets affärsområdeschef på Sandviken Energi visar kommunalrådet Peter Kärnström (S) hur fibern ser ut i det nya fiberskåpet

Jan Persson Sandnets affärsområdeschef på Sandviken Energi visar kommunalrådet Peter Kärnström (S) hur fibern ser ut i det nya fiberskåpet

2017-06-27 08:30 CEST

Jan Persson Sandnets affärsområdeschef på Sandviken Energi visar kommunalrådet Peter Kärnström (S) hur fibern ser ut i det nya fiberskåpet

Installatören Jerk Staffansson blåser fiber i Myre, Kungsgården

Installatören Jerk Staffansson blåser fiber i Myre, Kungsgården

2017-06-27 08:30 CEST

Installatören Jerk Staffansson blåser fiber i Myre, Kungsgården

Tomas Rymbacka får hjälp av installatören Jerk Staffansson att få fart på fiberanslutningen

Tomas Rymbacka får hjälp av installatören Jerk Staffansson att få fart på fiberanslutningen

2017-06-27 08:30 CEST

Tomas Rymbacka får hjälp av installatören Jerk Staffansson att få fart på fiberanslutningen

1000 nya bostäder på Repisvaara

1000 nya bostäder på Repisvaara

2017-06-26 13:48 CEST

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp 1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Dessutom har en detaljplan tagits fram tillsammans med LKAB för Repisvaara nordost och nordväst, som vann laga kraft i oktober 2016. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området.