Bilder

Lycksalighetens ö

2014-08-20 08:07 CEST Uppsala kommun Nya Lycksalighetens ö invigs 23 augusti 2014.

Sinfoniettan - bästa blåset

2014-08-19 15:12 CEST Västerås stad

Västerås sinfonietta

2014-08-19 15:10 CEST Västerås stad

Sinfoniettan - stringenta stråkar

2014-08-19 15:10 CEST Västerås stad

Kiruna kraftvärmeverk - Tekniska Verken i Kiruna AB

2014-08-19 11:30 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB Flygbild över Kiruna nuvarande kraftvärmeverk. Foto: Tekniska Verken i Kiruna AB

Kommande energisystem

2014-08-19 11:30 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen att stå för 90 procent av fjärrvärmen. Biobränsle täcker då upp resterande 10 procent vid de tillfällen då LKAB:s förädlingsverk står stilla, till exempel vid underhållsstopp.

Illustration av förändringen av bränsleslag i det nya energisystemet

2014-08-19 11:30 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen att stå för 90 procent av fjärrvärmen. Biobränsle täcker då upp resterande 10 procent vid de tillfällen då LKAB:s förädlingsverk står stilla, till exempel vid underhållsstopp.

PAX

PAX

2014-08-19 09:15 CEST Kristianstads kommun

Nasse-musikalen. Foto: Love Lannér

2014-08-19 09:15 CEST Kristianstads kommun

Rikshem Kalmar-Beckasinen34

2014-08-19 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar 12 bostads- och samhällsfastigheter med en total uthyrbar yta om cirka 32 000 kvm innehållande 159 lägenheter samt cirka 20 000 kvm lokalyta från Incita Förvaltning AB.