Bilder

Gällivares företagsklimat stärks

Gällivares företagsklimat stärks

2017-05-23 15:50 CEST

Svenskt Näringsliv har publicerat den årliga enkätundersökningen av företagsklimatet i landets kommuner. Gällivares företagsklimat har stärkts sedan fjolårets mätning och visar på en positiv utveckling.

Vi inviger Växthusvägens förlängning med ny gång- och cykelbana

Vi inviger Växthusvägens förlängning med ny gång- och cykelbana

2017-05-23 13:00 CEST

• Invigningsplats är vid kartnålen, där Astronomivägen ansluter till Växthusvägens nya sträckning. • Den heldragna linjen är Växthusvägens förlängning. • Det streckade området är ny gång- och cykelbana på den befintliga Växthusvägen.

Byggnaden Klockaretorpet

Byggnaden Klockaretorpet

2017-05-22 08:00 CEST

Byggnaden, Klockaretorpet

Byggnaden, Klockaretorpet

2017-05-22 08:00 CEST

Programmering

Programmering

2017-05-22 07:30 CEST

Klockaretorpet översikt

Klockaretorpet översikt

2017-05-19 15:00 CEST

Klockaretorpet efter

Klockaretorpet efter

2017-05-19 15:00 CEST

Klockaretorpet före

Klockaretorpet före

2017-05-19 15:00 CEST