Bilder

Foto: Birgitta Nelson Clauss

2015-04-17 11:46 CEST Vellinge kommun Foto: Birgitta Nelson Clauss

Foto: Birgitta Nelson Clauss

2015-04-17 11:46 CEST Vellinge kommun Foto: Birgitta Nelson Clauss

Foto: Birgitta Nelson Clauss

2015-04-17 11:46 CEST Vellinge kommun Foto: Birgitta Nelson Clauss

Dammen vid Falkenbergska kvarnen i Västerås där en faunapassage planeras.

2015-04-17 09:09 CEST Västerås stad Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som ska leda till en friskare och mer levande Mälaren. Åtgärderna är flera och ska bidra till bättre vattenkvalitet i Västeråsfjärden samt skapa möjligheter för fisk och fauna att vandra i Svartån.

Tävlingsbidrag Ruderatlandskapet

2015-04-16 16:02 CEST Örebro kommun Högupplöst bild

Tävlingsbidrag Mosaik

2015-04-16 15:50 CEST Örebro kommun Högupplöst bild

Tävlingsbidrag Ett tu tre

2015-04-16 15:50 CEST Örebro kommun Högupplöst

Tävlingsbidrag Stadsnaturum

2015-04-16 15:50 CEST Örebro kommun Högupplöst bild

Tävlingsbidrag Under marken finns en hemlighet

2015-04-16 15:45 CEST Örebro kommun Högupplöst bild