Pressmeddelanden

Ebbot Lundberg och Trummor & Orgel

2014-04-16 06:00 CEST Helsingborgs stad Ebbot Lundberg från The Soundtrack of Our Lives, kommer till Dunkers med Trummor & Orgel, en jazzduo i toppklass, som består av bröderna Anders och Stefan Ljunggren på hammondorgel respektive slagverk.

2014-04-15 17:31 CEST Halmstads kommun Kommunens nya kontaktcenter, kapitaltillskott till Drott och en melodifestival för personer med funktionsnedsättning. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Invånarna rekommenderar Vellinge kommun

2014-04-15 17:08 CEST Vellinge kommun Svenskt Kvalitetsindex har frågat drygt 31 000 kommuninvånare hur nöjda de är med den kommunala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor. Vellinge kommun är den fjärde mest rekommenderade i undersökningen.

Medborgarbussen invigdes i Skånela

2014-04-15 16:41 CEST Sigtuna kommun Sigtuna kommun har fått ett medborgarkontor på fyra hjul. ”Medborgarbussen”, som invigdes måndagen den 14 april, kommer besöka olika platser i kommunen för att ge invånarna tillgång till exempelvis konsumentrådgivning och annan form av samhällsservice, samt möjligheter att träffa företrädare från kommunen.

2014-04-15 15:50 CEST Umeå kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2017. Finansiering om 6,5 miljoner kronor reserveras ur utvecklingsanslaget.

2014-04-15 15:28 CEST Halmstads kommun Planer på permanent restaurang vid Fisktorget, nytt naturresevat och byggnation på Söder. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

2014-04-15 14:33 CEST Halmstads kommun Halmstads kommun vill förbättra arbetet med planeringen av förskoleutbyggnaden. Under våren kommer därför en oberoende nulägesanalys av förskolans resurs- och lokalbehov att genomföras. Uppdraget att genomföra analysen har gått till företaget PWC. Media hälsas välkommen till Rådhuset i Halmstad för mer information, i morgon onsdag, kl 13.Lokal: Kommunstyrelsens sessionssal.

2014-04-15 14:32 CEST Sigtuna kommun

2014-04-15 14:18 CEST Uppsala kommun Christian Blomberg har anställts som bygglovchef i Uppsala kommun vid kontoret för samhällsutveckling. Han tillträder tjänsten i början av maj.

2014-04-15 14:16 CEST Uppsala kommun Ny utställning och två konstnärssamtal. Våren bjuder på rad aktiviteter hos Offkonsten c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater.