Pressmeddelanden

2015-08-27 07:58 CEST Växjö kommun Nu påbörjas arbetet med 71 nya bostäder för studenter vid Videum på Campus i Växjö. En del av lägenheterna kommer att utformas så att flera studenter har varsitt rum, men delar på lägenhetens kök, vardagsrum och badrum. Därför blir det 110 olika lägenhetskontrakt och totalt kan cirka 150 studenter bo i lägenheterna.

2015-08-26 17:35 CEST Halmstads kommun I takt med att nya äldreboenden öppnar i Halmstads kommun avvecklas flera boenden som inte är ändamålsenliga. Hemvårdsnämnden har idag tagit ställning till förslaget om stängningar samt antagit en äldreboendestrategi.

2015-08-26 16:49 CEST Hässleholms kommun Efter ett sommaruppehåll drivs arbetet med destinationsutvecklingen i Skåne Nordost vidare. Målet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området.

2015-08-26 14:53 CEST Sölvesborgs kommun Projektet till ”Till Havs!” vars syfte är att fånga havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge fortsätter och media bjuds in för att närvara vid undertecknandet av parternas samarbetsavtal i den gamla fiskestugan Jullas hus i Nogersund.

Linköpings Filmsalonger fyller hösten med film

2015-08-26 14:17 CEST Linköpings kommun Linköpings filmsalonger visar den kritikerrosade "Phoenix" med start måndag 31 augusti. Linköpings filmsalonger är ett samarbete mellan Linköpings kommun och SF Bio för att erbjuda ett bredare filmutbud i Linköping.

Värmdös unga i dialog om infrastruktur

2015-08-26 14:05 CEST Värmdö kommun Onsdagen den 19 augusti hölls en workshop med unga i Värmdö gällande Ingarökryssets framtid. - Barn och ungdomar ska få kunskap om och vara delaktig i beslut som rör dem, så säger FNs Barnkonvention och Värmdös inriktningsmål, säger Jenny Lönngren, ungdomssamordnare. Nästa workshop är den 22 september och då kommer även bland annat SLL trafikförvaltningen, Trafikverket och Keolis att delta.

​​Pressinbjudan: Hur vill vi ha det som äldre?

2015-08-26 14:00 CEST Örebro kommun Målet är att Örebro ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. Men först måste vi ta reda på vad medborgarna faktiskt tycker. Örebro kommun startar därför en medborgardialog kring framtidens äldreomsorg och hoppas engagera många tusen medborgare. Välkomna på presskonferens fredagen den 28 augusti, kl. 9.30.

Akut behov av hjälp till ensamkommande

2015-08-26 13:52 CEST Alingsås kommun Antalet ensamkommande barn som anlänt eller är på väg till Alingsås slår i taket. Alla tillgängliga boenden är fulla och hoppet står nu till att vanliga kommuninvånare, föreningar och organisationer kan tänka sig att göra tillfälliga insatser. - Det är akut, säger enhetschefen Karen Alvstad.

Pressinbjudan: Resa för dem som trivs i öppna landskap

2015-08-26 13:25 CEST Linköpings kommun Fredag 28 augusti klockan 8.30 – 14.00 genomför Linköpings kommun med flera en resa för att studera och diskutera förbuskningen av ängs- och betesmarker och vad det innebär ur olika perspektiv. Resan startar vid Vreta Kluster, Klustervägen 11, vid Vretaskolan