Pressmeddelanden

Upplands Väsby på tionde plats i bostadsbyggande i Stockholms län

Upplands Väsby på tionde plats i bostadsbyggande i Stockholms län

2017-02-23 16:29 CET
Upplands Väsby hamnar på tionde plats av de 26 kommunerna i Stockholms län när det gäll...

Sammanställning av 2016 års luftmätningar

Sammanställning av 2016 års luftmätningar

2017-02-23 16:21 CET
Normerna för kvävedioxid gällande timmedelvärde och dygnsmedelvärde klaras fortfarande ...

Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi

2017-02-23 16:13 CET
Hur identifierar man praktiska fall och lösningar för tekniskt omsorgsstöd? Ett nytt ...

Förslag: Lägg ner vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31

Förslag: Lägg ner vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31

2017-02-23 15:00 CET
Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att vård- och omsorgsboen...

Stort engagemang kan ge hållbara effekter i yrkeslivet

Stort engagemang kan ge hållbara effekter i yrkeslivet

2017-02-23 14:18 CET
Projektet Hållbart yrkeslivs satsning på nätverksfrukostar har slagit så väl ut att fle...

Nu flyttar göteborgarna till Ale

Nu flyttar göteborgarna till Ale

2017-02-23 14:03 CET
Allt fler väljer att lämna Göteborgområdet för Ale. Kristoffer Andreasson och Sandra Ta...

Uppsala kommuns Anna Sander utreder Boverkets bygglovsregler

Uppsala kommuns Anna Sander utreder Boverkets bygglovsregler

2017-02-23 13:44 CET
Anna Sander, projektledare på Uppsala kommun, har av regeringen utsetts till utredare a...

Sotning/rengöring upphör i SÖRFs regi: Möte med utförare inför upphandling

Sotning/rengöring upphör i SÖRFs regi: Möte med utförare inför upphandling

2017-02-23 13:30 CET
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF, lägger ut sotning/rengöring på ...

Dags för årets Jobbmässa på Conventum Arena, Örebro

Dags för årets Jobbmässa på Conventum Arena, Örebro

2017-02-23 12:30 CET
Onsdag den 1 mars kl. 11–16 hälsar vi välkommen till årets Jobbmässa. Mässan har i år l...