Pressmeddelanden

2015-05-27 08:55 CEST Helsingborgs stad Riktlinjer för kulturförvaltningens uthyrningsverksamhet slås fast Kulturförvaltningen har tidigare i år fått kritik för sina anvisningar som avgör vem som får hyra lokaler och hålla arrangemang på förvaltningens institutioner. Bland annat fick Helsingborgs bibliotek kritik för att anvisningarna inte stämde överens med bibliotekslagen. Kulturnämnden har nu beslutat om nya riktlinjer.

2015-05-27 08:30 CEST Västerås stad Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Inom de närmsta åren kommer godstransporter att öka och det kommer bli trångt på våra vägar och järnvägar om vi inte tar tag i situationen. Samtidigt har Västerås goda förutsättningar för att bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen.

2015-05-27 08:00 CEST Linköpings kommun I anslutning till universitetsområdet byggs den nya stadsdelen Vallastaden, där en ny skola kommer att vara klar för inflyttning 2017. Den nya skolan ska bland annat inrymma ett utvecklings- och fortbildningscenter med inriktning mot språkutveckling och specialpedagogik. Den nya skolan kommer också att bli en övningsskola med tätare kontakt med universitets lärarutbildning och lärarstuderande

S:ta Ragnhildmedaljen till Peter Forsberg

2015-05-27 08:00 CEST Södertälje kommun Årets S:ta Ragnhildsmedalj tilldelas Peter Forsberg för sitt långvariga engagemang för Södertälje som idrottsstad och som företagarkommun.

Växjö pratar trafiksäkerhet på konferens i Riksdagen

2015-05-27 07:30 CEST Växjö kommun Idag talar Växjö kommuns trafikenhet på NTF:s nationella konferens om framtidens trafiksäkerhet. Konferensen hålls i Riksdagen och vänder sig framför allt till beslutsfattare och tjänstemän inom trafiksäkerhetssektorn.

Grönt hyresavtal på Kristallen –vi skriver på

2015-05-27 07:05 CEST Lunds kommun Välkommen till signeringen av Det Gröna hyresavtalet i Kristallen, i restaurangen på plan 7 kl 14.30 onsdag 27 maj. Samling i receptionen på plan 1 kl 14.15. Kristallen är en byggnad med hög miljöklass och samma gröna principer gäller inköp till huset och personalens arbetssätt. Det gröna hyresavtalet syftar till att göra ansvaret tydligare och utveckla miljöarbetet i fastigheten Kristallen.

Skånskt vattenvårdsarbete får nationellt pris

2015-05-27 07:00 CEST Lunds kommun Kävlingeåns vattenråd, där Lunds kommun är en av de drivande medlemmarna, har tilldelats Havs- och Vattenmyndighetens nyinstiftade nationella vattenmiljöpris Sjöstjärnan.

2015-05-26 16:36 CEST Västerås stad Nämnden för idrott och friluftsliv har idag tagit tre viktiga beslut som rör Västerås framtida arenor. Nämnden har uppdragit Kultur- idrott- och fritidsförvaltningen och fastighetskontoret att starta arbetet med ett lokalprogram för ny innebandyarena, en planeringsprocess för ishockeyarena samt en förstudie för friidrottsarena.

 Ny offentlig konst vid Sävja kulturcentrum

2015-05-26 16:32 CEST Uppsala kommun Lördag 30 maj 13.00 inviger Karolin Lundström, 1:e vice ordförande i kulturnämnden och Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum ny offentlig konst i Sävja kulturcentrum. Tuva-Li Peter, konstkonsult för projektet, berättar också om processarbetet bakom gestaltningarna i samtal med en av konstnärerna. Konsten invigs som en del av Sävjadagen, med många olika aktiviteter.

Invigning av Anna-Karin Brus konstverk Concrete Queen

2015-05-26 16:16 CEST Uppsala kommun Tisdag 3 juni 18.00 är det invigning av konstverket "Concret Queen" av konstnären Anna-Karin Brus. Vid invigningen talar ordförande i kulturnämnden Peter Gustavsson, (S), och 2:a vice ordförande i samma nämnd, Eva Edwardsson, (FP).