Dokument

Konflikter på jobbet

2015-10-19 09:25 CEST ManpowerGroup Manpower Worklife har i flera år undersökt svenskarnas syn på arbete och karriär och i den här rapporten utforskas attityder kring konflikter på jobbet. Konflikter på jobbet genomfördes under hösten 2015 i samarbete med Kairos Future och 4.266 personer har deltagit i undersökningen.

Program konferens om främlingsfientlighet och rasism i skolan

2015-09-28 11:01 CEST Skolverket

#Nätsmart

2015-09-22 07:00 CEST Rädda Barnen

Multi-sector needs assessment of migrants and refugees in Greece

2015-08-06 06:00 CEST Rädda Barnen

2015-07-06 10:16 CEST Rädda Barnen Barnen i Gazaremsan psykiskt stressade

State of the worlds fathers

2015-06-16 06:01 CEST Rädda Barnen

ÉVALUATION DES BESOINS PSYCHOLOGIQUES DES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE

2015-05-26 00:01 CEST Rädda Barnen Rapport om hur skolbarn i Centralafrikanska republiken drabbats psykologiskt av den väpnade konflikten i landet (franska)

State of the Worlds Mothers 2015 Summary

2015-05-05 01:01 CEST Rädda Barnen Medan allt fler barn i världen får uppleva sin femårsdag, består skillnaderna mellan den rika och fattiga delen av världen. Urbaniseringen har också skapat en ny tydlig klyfta i städerna. I Rädda Barnens årliga mammaindex framgår det att i en majoritet av de undersökta länderna är risken för att dö dubbelt så stor för de fattiga barnen i städerna som för de rika.

Läs rapporten (på engelska) här!

2015-04-13 07:00 CEST IM, Individuell Människohjälp Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Den slutsatsen dras i rapporten "Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza" som sammanfattar situation sedan kriget i Gaza sommaren 2014.

Take Action - Stop EcoEnergy's land grab Embargoed report

2015-03-18 07:13 CET ActionAid Här är rapporten i sin helhet (på engelska)