Dokument

Undersökning_LO-medlemmar om lönebildning 140523

2014-07-03 13:24 CEST Entreprenörföretagen Undersökning_LO-medlemmar om lönebildning 140523

"The boat is safe and other lies"

2014-06-26 01:00 CEST Rädda Barnen Why Syrian families are risking everything to reach Europe

Nybok_Hedlund

2014-05-07 07:09 CEST Uppsala universitet Stefan Hedlunds nya bok om energifrågans betydelse för händelseutvecklingen i Ukraina och Ryssland.

Ung röst 2014

2014-04-23 07:00 CEST Rädda Barnen

A Devastating Toll

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 % av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla är fler än de som dött av våldshandlingar.

A Devastating Toll - sammanfattning

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar.

Education Under Attack - Summary

2014-03-01 09:00 CET Rädda Barnen I väpnade konflikter runtom i världen siktar de stridande parterna avsiktligt in sig på skolor. En omfattande internationell studie som Rädda Barnen bidragit till, visar att det under de senaste 5 åren förekommit krigshandlingar mot skolor i 70 olika länder, där elever och lärare inte bara hamnat i skottlinjen utan i många fall också varit direkta mål för angreppen.

Education Under Attack - full report

2014-03-01 09:00 CET Rädda Barnen I väpnade konflikter runtom i världen siktar de stridande parterna avsiktligt in sig på skolor. En omfattande internationell studie som Rädda Barnen bidragit till, visar att det under de senaste 5 åren förekommit krigshandlingar mot skolor i 70 olika länder, där elever och lärare inte bara hamnat i skottlinjen utan i många fall också varit direkta mål för angreppen.

Artikel Södermanlands Nyheter

2013-11-07 10:38 CET Psykologisk Orientering

Svenska Afghanistankommitténs strategiska plan 2014 - 2017

2013-11-04 11:43 CET Svenska Afghanistankommittén Flera miljoner människor lever i fattigdom på den afghanska landsbygden, utan möjlighet att få sina basala rättigheter tillgodosedda. Särskilt utsatta är grupperna kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar. Svenska Afghanistankommitténs strategiska plan för 2014 - 2017 beskriver hur organisationen arbetar för att förändra situationen för de mest utsatta grupperna i Afghanistan.