Dokument

"Are we there yet?"

2014-11-04 01:00 CET Rädda Barnen Rapportsammanställning av intervjuer med barn som drabbade av Haiyan

ActionAids Effektrapport 2014

2014-10-01 11:51 CEST ActionAid Det här är ActionAids effektrapport som beskriver våra mål, hur vi arbetar och effekterna av vårt arbete.

Futures Under Threat

2014-09-21 06:00 CEST Rädda Barnen

Undersökning_LO-medlemmar om lönebildning 140523

2014-07-03 13:24 CEST Entreprenörföretagen Undersökning_LO-medlemmar om lönebildning 140523

"The boat is safe and other lies"

2014-06-26 01:00 CEST Rädda Barnen Why Syrian families are risking everything to reach Europe

Nybok_Hedlund

2014-05-07 07:09 CEST Uppsala universitet Stefan Hedlunds nya bok om energifrågans betydelse för händelseutvecklingen i Ukraina och Ryssland.

Ung röst 2014

2014-04-23 07:00 CEST Rädda Barnen

A Devastating Toll - sammanfattning

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar.

A Devastating Toll

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 % av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla är fler än de som dött av våldshandlingar.

Education Under Attack - full report

2014-03-01 09:00 CET Rädda Barnen I väpnade konflikter runtom i världen siktar de stridande parterna avsiktligt in sig på skolor. En omfattande internationell studie som Rädda Barnen bidragit till, visar att det under de senaste 5 åren förekommit krigshandlingar mot skolor i 70 olika länder, där elever och lärare inte bara hamnat i skottlinjen utan i många fall också varit direkta mål för angreppen.