Dokument

Multi-sector needs assessment of migrants and refugees in Greece

2015-08-06 06:00 CEST Rädda Barnen

2015-07-06 10:16 CEST Rädda Barnen Barnen i Gazaremsan psykiskt stressade

State of the worlds fathers

2015-06-16 06:01 CEST Rädda Barnen

ÉVALUATION DES BESOINS PSYCHOLOGIQUES DES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE

2015-05-26 00:01 CEST Rädda Barnen Rapport om hur skolbarn i Centralafrikanska republiken drabbats psykologiskt av den väpnade konflikten i landet (franska)

State of the Worlds Mothers 2015 Summary

2015-05-05 01:01 CEST Rädda Barnen Medan allt fler barn i världen får uppleva sin femårsdag, består skillnaderna mellan den rika och fattiga delen av världen. Urbaniseringen har också skapat en ny tydlig klyfta i städerna. I Rädda Barnens årliga mammaindex framgår det att i en majoritet av de undersökta länderna är risken för att dö dubbelt så stor för de fattiga barnen i städerna som för de rika.

Läs rapporten (på engelska) här!

2015-04-13 07:00 CEST IM, Individuell Människohjälp Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Den slutsatsen dras i rapporten "Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza" som sammanfattar situation sedan kriget i Gaza sommaren 2014.

Take Action - Stop EcoEnergy's land grab Embargoed report

2015-03-18 07:13 CET ActionAid Här är rapporten i sin helhet (på engelska)

Failing Syria

2015-03-12 01:00 CET Rädda Barnen Trots resolutioner i FN:s säkerhetsråd som skulle stärka de humanitära insatserna i Syrien, blev 2014 ett värre år för den drabbade civilbefolkningen. Resolutionerna har inte efterlevts, och biståndsviljan från många givarländer är sämre . I en gemensam rapport från 21 internationella hjälp- och rättighetsorganisationer får FN och det internationella samfundet underkänt betyg .

Kriskommunikationsförsäkring kan bli en riktig försäkring i år

2015-02-25 17:00 CET Uhrvis Negativ publicitet om företag, organisationer eller individer kan få långtgående konsekvenser. Att bygga ett starkt varumärke tar långt tid, men kan snabbt raseras. Publiciteten påverkar kunder och deras lojalitet, befintliga kollegor och intresset från nya tänkbara medarbetare i sitt val av kommande arbetsgivare. Därför finns nu Kriskommunikationsförsäkring, som kan bli en riktig försäkring i år.

"Are we there yet?"

2014-11-04 01:00 CET Rädda Barnen Rapportsammanställning av intervjuer med barn som drabbade av Haiyan