Dokument

Läs rapporten (på engelska) här!

2015-04-13 07:00 CEST IM, Individuell Människohjälp Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Den slutsatsen dras i rapporten "Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza" som sammanfattar situation sedan kriget i Gaza sommaren 2014.

Take Action - Stop EcoEnergy's land grab Embargoed report

2015-03-18 07:13 CET ActionAid Här är rapporten i sin helhet (på engelska)

Failing Syria

2015-03-12 01:00 CET Rädda Barnen Trots resolutioner i FN:s säkerhetsråd som skulle stärka de humanitära insatserna i Syrien, blev 2014 ett värre år för den drabbade civilbefolkningen. Resolutionerna har inte efterlevts, och biståndsviljan från många givarländer är sämre . I en gemensam rapport från 21 internationella hjälp- och rättighetsorganisationer får FN och det internationella samfundet underkänt betyg .

Kriskommunikationsförsäkring kan bli en riktig försäkring i år

2015-02-25 17:00 CET Uhrvis Negativ publicitet om företag, organisationer eller individer kan få långtgående konsekvenser. Att bygga ett starkt varumärke tar långt tid, men kan snabbt raseras. Publiciteten påverkar kunder och deras lojalitet, befintliga kollegor och intresset från nya tänkbara medarbetare i sitt val av kommande arbetsgivare. Därför finns nu Kriskommunikationsförsäkring, som kan bli en riktig försäkring i år.

"Are we there yet?"

2014-11-04 01:00 CET Rädda Barnen Rapportsammanställning av intervjuer med barn som drabbade av Haiyan

ActionAids Effektrapport 2014

2014-10-01 11:51 CEST ActionAid Det här är ActionAids effektrapport som beskriver våra mål, hur vi arbetar och effekterna av vårt arbete.

Futures Under Threat

2014-09-21 06:00 CEST Rädda Barnen

Undersökning_LO-medlemmar om lönebildning 140523

2014-07-03 13:24 CEST Entreprenörföretagen Undersökning_LO-medlemmar om lönebildning 140523

"The boat is safe and other lies"

2014-06-26 01:00 CEST Rädda Barnen Why Syrian families are risking everything to reach Europe

Nybok_Hedlund

2014-05-07 07:09 CEST Uppsala universitet Stefan Hedlunds nya bok om energifrågans betydelse för händelseutvecklingen i Ukraina och Ryssland.