Dokument

A Devastating Toll

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 % av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla är fler än de som dött av våldshandlingar.

A Devastating Toll - sammanfattning

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar.

Education Under Attack - Summary

2014-03-01 09:00 CET Rädda Barnen I väpnade konflikter runtom i världen siktar de stridande parterna avsiktligt in sig på skolor. En omfattande internationell studie som Rädda Barnen bidragit till, visar att det under de senaste 5 åren förekommit krigshandlingar mot skolor i 70 olika länder, där elever och lärare inte bara hamnat i skottlinjen utan i många fall också varit direkta mål för angreppen.

Education Under Attack - full report

2014-03-01 09:00 CET Rädda Barnen I väpnade konflikter runtom i världen siktar de stridande parterna avsiktligt in sig på skolor. En omfattande internationell studie som Rädda Barnen bidragit till, visar att det under de senaste 5 åren förekommit krigshandlingar mot skolor i 70 olika länder, där elever och lärare inte bara hamnat i skottlinjen utan i många fall också varit direkta mål för angreppen.

Artikel Södermanlands Nyheter

2013-11-07 10:38 CET Psykologisk Orientering

Svenska Afghanistankommitténs strategiska plan 2014 - 2017

2013-11-04 11:43 CET Svenska Afghanistankommittén Flera miljoner människor lever i fattigdom på den afghanska landsbygden, utan möjlighet att få sina basala rättigheter tillgodosedda. Särskilt utsatta är grupperna kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar. Svenska Afghanistankommitténs strategiska plan för 2014 - 2017 beskriver hur organisationen arbetar för att förändra situationen för de mest utsatta grupperna i Afghanistan.

Stopp! Min kropp!

2013-10-02 06:00 CEST Rädda Barnen

Hunger in a War Zone

2013-09-24 01:00 CEST Rädda Barnen

Inuti ett Barnahus - en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter

2013-06-25 06:00 CEST Rädda Barnen En ny rapport från Rädda Barnen visar att stödet till våldsutsatta barn har blivit betydligt bättre sedan de första Barnahusen kom till Sverige 2005. Antalet Barnahus har ökat mycket snabbt och idag har 164 av landets 290 kommuner ett Barnahus. Ytterligare 23 kommuner har långt gångna planer på att starta. Men 103 kommuner har inget Barnahus. Kvaliteten på de som finns varierar kraftigt.

Failing to Make the Grade AIDA EU

2013-05-27 06:00 CEST Rädda Barnen