Kontaktpersoner

Emilia Zettergren
Yana Ross
Tommie Ling

Helsingborgs Konserthus Varannan månad skriver Tommie Ling en krönika för Helsingborgs Symfoniorkester. Här reflekterar han över den klassiska musiken i allmänhet och Helsingborgs Symfoniorkester och dess konserter i synnerhet. Krönikan publiceras på www.helsingborgskonserthus.se Vem är Tommie Ling? Han har följt orkestern som recensent sedan 1969. Men även under många år bevakat opera i Malmö och Köpenhamn....