Kontaktpersoner

Erik Annerborn

Mångkulturellt centrum Har en bakgrund i modevärlden. Arbetat som pedagog. Arbetar främst med att formgivning och produktion av utställningar samt producerar och modererar programpunkter.

Mi Tyler
Alexandra Hvalgren
Ann-sofie Cardenas
Sara Göransson
Jonas Daag

ComeOn!

Maureen Hoppers

Mångkulturellt centrum Kontakta mig för frågor rörande Mångkulturellt centrums verksamhet så lotsar jag dig vidare i organisationen.

Charlotte Hyltén-Cavallius

Mångkulturellt centrum Fil. dr i etnologi. Mina forskningsintressen rör skapandet av migrationens kulturhistoria, formandet av nation och kulturarv och därmed också frågor om makt, tolkningsföreträde och hierarkier. Nyckelord är historia, kulturarv och materialitet; textil och expressivitet, samt intersektionell migration, minoritet, estetik, klass, kön och historia.