Bilder

Rum utan tid - En psykoanalytisk betraktelse över tidsföreställningar i en tid utan tid

2015-03-30 11:17 CEST Carlsson Bokförlag Den här boken handlar om realistiska och orealistiska tidsföreställningar. Det är en omtumlande bok som ruskar om våra vardagliga, ofta slentrianmässiga, sätt att tänka på tiden. I boken beskrivs olika former av reaktioner på våra tidsfantasier. En reaktion kan vara att försöka frysa fast tiden genom att undvika förändring, som vid utmattningsreaktioner.

John De Sohn

2015-03-30 11:00 CEST Karlshamns kommun

Sven-Erik Magnusson

2015-03-30 11:00 CEST Karlshamns kommun

The Hooters

2015-03-30 11:00 CEST Karlshamns kommun

Den dolda kvinnomakten och barnen på Skarhults slott

2015-03-30 09:55 CEST Skarhults Kulturminne

EcoligentPaper® miljögalge på Fotografiska (2)

2015-03-30 09:25 CEST Ekoligens

EcoligentPaper® miljögalge på Fotografiska (3)

2015-03-30 09:25 CEST Ekoligens

EcoligentPaper® miljögalge på Fotografiska (1)

2015-03-30 09:25 CEST Ekoligens