Bilder

Döda vita män av Johan Hakelius

2014-10-24 14:29 CEST Bokförlaget Atlantis

Ladies av Johan Hakelius

2014-10-24 14:27 CEST Bokförlaget Atlantis

Prinsessan Anna av Vasas armband

2014-10-24 13:41 CEST Livrustkammaren Prinsessan Anna av Vasas armband, dotter till Johan III & Katarina Jagellonica och syster till Sigismund, från 1500-talets slut. Armbandet är typiskt för sin tid med manglade kedjor och plattor, täckta med emalj. Här avbildas hennes initialer och vapen. Dylika armband bars alltid som par. I Livrustkammarens samlingar finns endast ett bevarat. Uppges vara funnet i Uppsala domkyrka 1777.

Drottning Kristinas signetring

2014-10-24 13:40 CEST Livrustkammaren Drottning Kristinas signetring i guld och emalj med karneol med det svenska riksvapnet. Från ca 1650. Ringskenan är tunnsliten, det tyder på långvarigt och dagligt bruk. Kristina kröntes i Storkyrkan i Stockholm den 20 oktober 1650 och abdikerade fyra år senare

Drottning Hedvig Eleonoras ring

2014-10-24 13:39 CEST Livrustkammaren Drottning Hedvig Eleonoras ring i guld med agat från 1600-talets andra hälft. Stenen, en besoarsten, från besoargetens mage, ansågs tidigare ha hälsofrämjande egenskaper. Stenen är därför fattad med öppen botten, som var ovanligt. Genom den öppna botten kom den hälsobringande besoarstenen i direkt kontakt med huden. Hedvig Eleonora var gift med Karl X, kung 1654-1660. Hon levde fram till 1715.

Karl XI:s signetring, från sidan

2014-10-24 13:39 CEST Livrustkammaren Karl XI:s signetring i guld med rosenstensslipade diamanter och en åttkantig karneol med inskription Carolus på arabiska. Sannolikt under 1600-talets andra hälft medförd till Sverige genom någon av de svenska ambassaderna till Persien.

En spännande och varm upplevelse!

2014-10-24 11:33 CEST Astrid Lindgrens Värld AB Kvällsteaterns final. De två rövarbanden har förenat sig och man firar med ett riktigt Gästabud!

Vilddjursmötet mellan Mattis och Borka

2014-10-24 11:31 CEST Astrid Lindgrens Värld AB Under höstens kvällsteater möts Mattis och Borka i ett riktigt vilddjursmöte under berättelsen om Ronja Rövardotter, hösten kvällsteatern under Höstlovsöppet.

Karl XI:s signetring

2014-10-24 10:30 CEST Livrustkammaren Karl XI:s signetring i guld med rosenstensslipade diamanter och en åttkantig karneol med inskription Carolus på arabiska. Sannolikt under 1600-talets andra hälft. Den kom till Sverige genom någon av de svenska ambassaderna till Persien under 1600-talets andra hälft.

Kartor & Klot - gamla glober för unga upptäckare

2014-10-24 10:09 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska visar utställningen Kartor & Klot – gamla glober för unga upptäckare. Elever från Hedvig Eleonora skola funderar över jordens plats i universum.