Bilder

”Lounge chair un{common}”

”Lounge chair un{common}”

2017-12-14 16:00 CET

I sitt projekt ”Lounge chair un{common}” tar Lina Wilckens en djup blick i 1800-talets samhälle och analyserar kritiskt den historia som gynstolen bär på. Projektet handlar om identitet, kön och vem som får ta plats. Vad händer om man tar fram ett objekt tillsammans med de som tidigare förtrycktes med objektet som verktyg?

”Lounge chair un{common}” - utvecklingsarbete

”Lounge chair un{common}” - utvecklingsarbete

2017-12-14 16:00 CET

I sitt projekt ”Lounge chair un{common}” tar Lina Wilckens en djup blick i 1800-talets samhälle och analyserar kritiskt den historia som gynstolen bär på. Projektet handlar om identitet, kön och vem som får ta plats. Vad händer om man tar fram ett objekt tillsammans med de som tidigare förtrycktes med objektet som verktyg?

”Lounge chair un{common}”

”Lounge chair un{common}”

2017-12-14 16:00 CET

I sitt projekt ”Lounge chair un{common}” tar Lina Wilckens en djup blick i 1800-talets samhälle och analyserar kritiskt den historia som gynstolen bär på. Projektet handlar om identitet, kön och vem som får ta plats. Vad händer om man tar fram ett objekt tillsammans med de som tidigare förtrycktes med objektet som verktyg?

EatMe

EatMe

2017-12-14 16:00 CET

Projektet ”EatMe” började med en brief att ta fram en hållbar matförpackning. Lina utforskade om definitionen av ”förpackning var knuten till att den skulle slängas, och gjorde en ätbar förpackning.

EatMe

EatMe

2017-12-14 16:00 CET

Projektet ”EatMe” började med en brief att ta fram en hållbar matförpackning. Lina utforskade om definitionen av ”förpackning var knuten till att den skulle slängas, och gjorde en ätbar förpackning.

EatMe

EatMe

2017-12-14 16:00 CET

Projektet ”EatMe” började med en brief att ta fram en hållbar matförpackning. Lina utforskade om definitionen av ”förpackning var knuten till att den skulle slängas, och gjorde en ätbar förpackning.

EatMe

EatMe

2017-12-14 16:00 CET

Projektet ”EatMe” började med en brief att ta fram en hållbar matförpackning. Lina utforskade om definitionen av ”förpackning var knuten till att den skulle slängas, och gjorde en ätbar förpackning.

Vik Peak

Vik Peak

2017-12-14 16:00 CET

I projektet ”Vik Peak”, ett koncept som togs fram tillsammans med organisationen Better Shelter, utforskas hur man kan skapa ett fysiskt rum för individualitet i ett sammanhang som är tydligt kodat av att förminska människor till siffror.

Vik Peak

Vik Peak

2017-12-14 16:00 CET

I projektet ”Vik Peak”, ett koncept som togs fram tillsammans med organisationen Better Shelter, utforskas hur man kan skapa ett fysiskt rum för individualitet i ett sammanhang som är tydligt kodat av att förminska människor till siffror.