Bilder

Anders Gullberg

Anders Gullberg

2017-12-13 14:46 CET

Associate professor, Urban city

David Carlsvi

David Carlsvi

2017-12-05 09:59 CET

David Carlsvi

David Carlsvi

2017-12-05 09:59 CET

Metro Mode - Smart Video samarbete

Metro Mode - Smart Video samarbete

2017-11-30 07:30 CET

Nya_poolia.se_bild_2

Nya_poolia.se_bild_2

2017-11-29 14:11 CET

Examen för årets omgång av Engineering Elegance

Examen för årets omgång av Engineering Elegance

2017-11-20 06:00 CET

Konstruktion har alltid varit en viktig del i Tyréns varumärke. Nu ska den kompetensen vässas ytterligare. Sven Tyréns Stiftelse finansierar en utbildningssatsning som pågår under tre år och som ska ge mer kreativa byggkonstruktörer inom Tyréns.

Mia Wahlström

Mia Wahlström

2017-11-17 06:00 CET

Forskningsprojektet är finansierat av Tyréns stiftelse och bakom avhandlingen står Mia Wahlström, konsult på avdelningen strategisk samhällsanalys i Stockholm.