Bilder

Makt utan mandat

2015-03-31 08:28 CEST Institutet för Framtidsstudier Bok utgiven vid Dialogos förlag. Grafisk form Patrik Sundström.

Justerbara säkringsmoduler 4-resp. 8-kanaliga för 24VDC kretsar

2015-03-30 09:25 CEST Phoenix Contact AB Säkringsmoduler för 24VDC kretsar justerbara individuellt på varje kanal i steg från 0,5 till 10 A. Säkringsmodulen har även injusteringsfunktion för att hitta den optimala strömstyrkan. Larm för övervakning av status samt ingång för fjärr-reset. www.phoenixcontact.se

MAX IV

2015-03-30 08:40 CEST WSP Som första projekt i Sverige har kontorsbyggnaden på forskningsanläggningen MAX IV fått design stage-certifikat i BREEAM-SE. Projektet har fått högsta betyget Outstanding, vilket färre än två procent av alla certifierade projekt uppnår. Miljöcertifieringen har genomförts i samarbete mellan WSP, uppdragsgivaren Fastighets AB ML 4 och Peab. Bilden är framtagen av Fojab arkitekter.

Max IV_Vy från öst

2015-03-30 08:40 CEST WSP Som första projekt i Sverige har kontorsbyggnaden på forskningsanläggningen MAX IV fått design stage-certifikat i BREEAM-SE. Projektet har fått högsta betyget Outstanding, vilket färre än två procent av alla certifierade projekt uppnår. Miljöcertifieringen har genomförts i samarbete mellan WSP, uppdragsgivaren Fastighets AB ML 4 och Peab. Bilden är en skiss över MAX IV från öst.

Flygfoto MAX IV

2015-03-30 08:39 CEST WSP Som första projekt i Sverige har kontorsbyggnaden på forskningsanläggningen MAX IV fått design stage-certifikat i BREEAM-SE. Projektet har fått högsta betyget Outstanding, vilket färre än två procent av alla certifierade projekt uppnår. Miljöcertifieringen har genomförts i samarbete mellan WSP, uppdragsgivaren Fastighets AB ML 4 och Peab. Bilden är ett flygfoto över MAX IV.

Roland Ziegler tf Affärsområdeschef Engineering Services Germany

2015-03-26 14:45 CET Semcon

Kv Kumminen

2015-03-26 11:05 CET Concent AB I attraktivt läge i Örebro utvecklar Concent ett mycket spännande projekt. Totalt omfattar det 186 hyreslägenheter samt 6 lokaler. Visionen är att skapa ett unikt projekt om cirka 10 000 kvm BOA fördelat på 5 huskroppar. De yteffektiva lägenheterna varierar mellan 1 rum och kök till 3 rum och kök. I entréplan skapas möjligheter för ett levande gaturum med flera lokaler.