Bilder

Kriskommunikation - framgång genom Uhrvis kriskommunikationsförsäkring

2015-05-22 15:30 CEST Uhrvis Den mediala krisen kommer snabbt och utan förvarning. För att hantera mediekrisen eller olyckor måste du vara förberedd. Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering och andra kommunikativa utmaningar. www.uhrvis.se

Kriskommunikation genom Uhrvis

2015-05-21 13:19 CEST Uhrvis Plötsligt och utan förvarning måste du kommunicera dåliga nyheter eller hantera en medial kris. För att lyckas med det måste du vara förberedd. Hanterar du den mediala krisen dåligt riskerar du ert varumärke, det blir svårare att attrahera personal och värdet på bolagets sjunker. Du ska vara förberedd. För att lyckas hantera den mediala krisen så ska du börja med att följa Uhrvis sex tips

Sandra Pavlinskis är Tyréns nya kommunikationschef

2015-05-20 09:00 CEST Tyréns

Meteorum besökscentrum-3

2015-05-19 14:42 CEST Sweco

Meteorums besökcentrum 2

2015-05-19 14:41 CEST Sweco

Meteorum besökcentrum-1

2015-05-19 14:40 CEST Sweco

Call Center Week 2015

2015-05-19 10:49 CEST Loxysoft AB

Call Center Week 2015

2015-05-19 10:48 CEST Loxysoft AB

Call Center Week 2015

2015-05-19 10:46 CEST Loxysoft AB

NECCF Expo 2015

2015-05-18 16:31 CEST Loxysoft AB