Blogginlägg

2014-12-19 15:41 CET Civilförsvarsförbundet Se pdf:en.

SÄKERHETSTIPS - December - en brandrik månad

2014-12-18 15:00 CET SafeTeam ​Förhindra att en brand uppstår på din arbetsplats: Lampor i elljusstakar och ljusslingor ska ha rätt watt-tal och släckas med strömbrytare eller genom att sladden dras ut ur vägguttaget. Skruva ej på glödlamporna. Då kan det bli glappkontakt och en gnista kan bildas som kan antända brännbart material. Ett bra alternativ är att koppla en timer till elljusstakar och ljusslingor.

Seminarier som förmedlar kunskap utvecklar det sociala arbetet

2014-12-17 14:10 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Varje dag, 365 dagar om året, förebygger Skyddsvärnet brott och social utslagning i samhället. Det gör vi i våra verksamheter och vi gör det också genom att hålla seminarier i aktuella socialpolitiska ämnen. Under år 2015 fortsätter vi att bjuda in. Det första av år 2015 års seminarier hålls den 10 februari och har titeln SPICE.

Nytt beslut risker att försämra polisens brottsofferarbete

2014-12-12 17:00 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Idag (12/12 -14) kom beskedet att Polisens nya utvecklingsavdelning får sju regionala utvecklingscentrum. Beslutet var väntat, bl.a. med tanke på Åklagarmyndighetens struktur på utvecklingsfrågorna.

Vulkanen Bardarbunga – är ett nytt askmoln att vänta?

2014-12-11 12:56 CET Europeiska ERV Det är säkert många som minns när vulkanaska från vulkanen Eyjafjallajökull ledde till att större delen av Europas luftrum fick stängas. Frågan är nu om detsamma kan ske med vulkanen Badarbunga? Svaret från experterna är tvetydigt.

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

2014-12-10 06:58 CET Stiftelsen Tryggare Sverige ​Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut och vad kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten?

Stop and frisk - Polisens metoder i fokus

2014-12-09 07:10 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Minskad brottslighet, ökad trygghet och höjda fastighetsvärden. Det är några av de positiva effekter som de senaste 20 årens utveckling medfört i New York. Men det förekommer också kritik mot polisens arbetsmetoder, bland annat beträffande så kallade stop and frisk.

Därför kommer inte Jimmie Åkesson tillbaka.

2014-12-07 19:19 CET Mattias Lundberg ​Jimmie Åkesson är sannolikt en av landets mest intelligenta politiker, och definitivt den mest intelligenta bland partiledarna. Missta nu inte intelligens för intelligenta politiska åsikter, för sådana anser jag inte att han har. Efter att jobbat många år med personbedömningar ser jag dock likheter med andra personer som varit extremt framgångsrika analytiker och strateger.

Mina största hjältar på Panzisjukhuset

2014-11-26 13:28 CET PMU Damerna i köket har de senaste veckorna lagat 3 mål mat per dag till ca 325 patienter och medföljande anhöriga och detta på vedeldad "spis. Damerna i köket, arbetarna i tvätten och alla städerskor och städare är mina verkliga hjältar utan vilka ingenting skulle fungera varken för vården av patienterna eller arbetssituationen för resten av personalen.

Samtalstid, Kön och Allians - en studie i Parterapi.

2014-11-24 09:00 CET Familjeterapeuterna Syd AB Det psykoterapeutiska arbetet med par syftar till att förändra interaktionen mellan parterna eller minska symtom hos de enskilda parterna. Verksamma terapeuter inom parterapi kan ha nytta av studien, Samtalstid,Kön och Allians avseende studiens resultat att upplevd samtalstid inte verkar spela så stor roll för alliansskapande.