Nyheter

Våren är här - och snösmältningen!

Våren är här - och snösmältningen!

2018-03-19 14:26 CET

Snösmältningen är i full gång och vattensamlingar riskerar att bildas på oönskade ställen.

Besvärligt isläge i flera svenska farvatten

Besvärligt isläge i flera svenska farvatten

2018-03-16 16:44 CET

Efter en lång period med kyla och relativt måttliga vindar har förhållandena under veck...

Stenkastning, blodsmittor, mobiltelefoner och annan riskhantering för ambulanspersonal

Stenkastning, blodsmittor, mobiltelefoner och annan riskhantering för ambulanspersonal

2018-03-16 11:26 CET

Vilka risker utsetts ambulanspersonalen för varje dag? Är det stenkastning, smitta och ...

Friluftsliv viktig fråga för politikerna när Sverige går till val

Friluftsliv viktig fråga för politikerna när Sverige går till val

2018-03-16 11:24 CET

Bättre information om allemansrätten, och lika villkor för idrott och friluftsliv. Det ...

Elektroniken gör samhället sårbart för antagonistiska attacker

2018-03-12 10:07 CET

Att slå ut mobilnät, trafiksignaler eller radio- och TV-sändningar har blivit ett allt ...

Svenska Livräddningssällskapet på Mässan Träffpunkt Idrott Bad 2018-Badspåret

Svenska Livräddningssällskapet på Mässan Träffpunkt Idrott Bad 2018-Badspåret

2018-03-09 09:12 CET

Den 5-7 mars arrangerades Mässan Träffpunkt Idrott Bad 2018 i Göteborg på Svenska Mässa...

Stort intresse för Kvalificerad olycksutredning vid Karlstads universitet

Stort intresse för Kvalificerad olycksutredning vid Karlstads universitet

2018-03-05 11:31 CET

Uppdragsutbildningen Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds under hösten ...

Totalförsvaret: Näringslivet efterfrågar kunskap och kontakt

2018-03-05 09:46 CET

Näringslivet förväntas spela en viktig del i totalförsvaret. Hittills har den återuppta...

Isbrytaren Ale återvänder till Vänern

Isbrytaren Ale återvänder till Vänern

2018-03-02 12:54 CET

​Isen fortsätter att växa till på de svenska farvattnen. På Vänern har istillväxten bli...

Satsning på ökad kunskap om förberedelser för kris och krig rapporteras till regeringen

2018-03-01 10:19 CET

Välinformerade och förberedda invånare är en grund för att samhället ska kunna hantera ...