Nyheter

Iran: Avrättning uppskjuten i tio dagar

2014-10-01 15:13 CEST Amnesty International, svenska sektionen Avrättningen av den 26-åriga iranska kvinnan, Reyhaneh Jabbari, som dömts till döden efter en mycket bristfällig rättegång, har enligt myndigheterna i Iran skjutits upp i tio dagar.

2014-10-01 13:57 CEST Amnesty International, svenska sektionen Amnesty International kräver att de kinesiska myndigheterna omedelbart och villkorslöst släpper de personer som fängslats i Kina för att de med fredliga medel visat sitt stöd för demokratiprotesterna i Hongkong.

2014-10-01 11:37 CEST Entreprenörföretagen Fem arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn, bland annat Plåtslageriernas riksförbund, har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner med Unionen.

EU: Dödssiffran stiger i Medelhavet och EU tittar bort

2014-09-30 11:15 CEST Amnesty International, svenska sektionen Ett år efter flyktingkatastroferna i Medelhavet, då mer än 500 personer drunknade utanför ön Lampedusa, publicerar Amnesty International en rapport som visar hur den skamliga passiviteten från flera EU-länder lett till en dödsspiral där tusentals flyktingar och migranter förlorat sina liv i en desperat kamp att ta sig till Europa.

2014-09-29 16:15 CEST FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut FOI står som initiativtagare till en konferens om olika metoder för att kunna hitta kärnvapenprov med hjälp av mätningar av radioaktivitet i luften. Deltagare från tjugo olika länder kom till den här veckans konferens i Stockholm.

Skotta säkert på turné

2014-09-26 15:22 CEST Entreprenörföretagen För två år sedan startades Skotta säkert, ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak och som drivs av Entreprenörföretagen. I höst finns det möjlighet att få veta mer då information om projektet kommer att presenteras på frukostmöten på fyra svenska orter.

2014-09-25 02:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen Skyddet för de miljoner människor vars liv ödelagts av en dåligt reglerad vapenhandel kan komma att ta ett stort steg framåt på torsdag den 25 september. Då väntas det historiska vapenhandelsfördraget, ATT, uppnå de 50 ratificeringar som krävs för den 90 dagar långa nedräkningen då avtalet kan träda i kraft.

2014-09-24 15:49 CEST FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut De tre främsta hoten mot säkerhet för länderna i Sahel-regionen är väpnad separatism, väpnad islamism och organiserad brottslighet, enligt en rapport från FOI.

2014-09-24 15:47 CEST FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut I en rapport från FOI analyseras systemproblemen i den ryska ekonomin. Kan det ekonomiska systemet främja fortsatt tillväxt baserad på ökad produktivitet och innovationer?

Är du vår nye utbildare/samordnare inom hotell, restaurang och konferens?

2014-09-24 14:22 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Vi söker en socialt engagerad person med pedagogisk bakgrund och praktisk erfarenhet inom hotell, restaurang och konferens. I den ena delen av arbetet ingår utveckling/genomförande av utbildningar. Till utbildningarna hör även ansvar för att hitta och bibehålla praktikplatser. I andra delen som samordnare ansvarar du för utvecklingen av deltagare/daglig verksamhet inom konferens och kontorshotell.