Nyheter

2015-03-27 11:57 CET Amnesty International, svenska sektionen Minst sex barn under tio års ålder dödades under torsdagen, då flyganfall ledda av Saudiarabien attackerade Jemens huvudstad Sanaa. Uppgifterna kommer från sjukhuspersonal och ögonvittnen som Amnesty talat med.

Skyddsvärnet välkomnar till seminarium om socialt hållbar bostadspolitik - lär mer om segregation, resursfördelning och samhällets handlingsutrymme

2015-03-26 10:25 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Välkommen till Skyddsvärnets bostadspolitiska seminarium den 21 april! Föreläsare är Ingrid Sahlin, professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet samt Lisa Deurell, arkitekt, Paradiso Arkitekter.

​Gaza/Israel: Palestinska väpnade grupper begick krigsförbrytelser under konflikten i Gaza

2015-03-26 01:01 CET Amnesty International, svenska sektionen Palestinska väpnade grupper agerade uppenbart likgiltigt gentemot civila då de urskillningslöst avfyrade raketer mot civila bostadsområden i Israel i juli och augusti 2014. Detta säger Amnesty i en ny rapport som publiceras den 26 mars.

2015-03-25 15:12 CET FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar FOI för att ta fram teknik som kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom medicinsk teknik, rymdforskning och säkerhetslösningar.

2015-03-25 15:06 CET FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Vetenskapsrådet har uppmanat FOI att göra en ansökan för att göra labbet CRATE till en Nationell infrastruktur för forskning inom cybersäkerhet.

Få sms om vattnet stängs av

2015-03-25 12:18 CET Gästrike Vatten AB Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för att laga en läcka. Då skickar vi sms till de som bor i fastigheten men om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så hittar vi inte ditt mobilnummer. Välkommen att anmäla ditt mobilnummer på www.gastrikevatten.se så du får sms ändå!

2015-03-25 11:47 CET Entreprenörföretagen Regeringen vill göra en kraftig sänkning av ROT-avdraget från årsskiftet. Förslaget innebär att privatpersoner inte får dra av 50 procent utan bara 30 procent av kostnaden. En klar försämring anser Byggbranschen i samverkan, där bland annat PLR/Entreprenörföretagen ingår.

2015-03-24 16:17 CET Röda Korset Valberedningen i Svenska Röda Korset nominerar styrelsemedlemmar inför valen på Riksstämman i Växjö sista helgen i maj 2015.

Inbjudan till debattkväll om våld i offentlig miljö - ny kartläggning

2015-03-23 10:41 CET Stiftelsen Tryggare Sverige ​År 2014 anmäldes ca 21 000 misshandelsbrott utomhus där gärningspersonen var okänd för offret. Detta är den lägsta siffran på tolv år. Samtidigt vet vi att bara en liten del av denna typ av brott kommer till polisens kännedom. En viktig kunskapskälla om den verkliga brottslighetens utseende och omfattning är därför statistik och erfarenheter från sjukhusens akutmottagningar.

Vi har inlett ett spännande samarbete med projektet ”Ground Zero”

2015-03-20 09:10 CET Cordland Marine AB Fotografen Brutus Östling och producenten Fredrik Granath arbetar med det internationella projektet "Ground Zero": Resultatet publiceras inom ett par år i över 30 länder. Projektet handlar om Arktis natur och djurliv, samt vad som sker med ett klimat i förändring. Framtiden för vår miljö och vårt klimat är direkt kopplat till vad som sker i Arktis.