Pressmeddelanden

Balticgruppen AB och Wallenberg Foundations AB bildar gemensamt bolag för fastighetsförvaltning och utveckling i Umeå

2015-07-06 08:00 CEST Balticgruppen Balticgruppen AB och Wallenberg Foundations AB gemensamt ägda fastighetsbolag etableras för ägande och utveckling av ett antal fastigheter i centrala Umeå, bland annat Konstnärligt Campus. Fastigheterna var innan affären helägda av Balticgruppen. Det nya bolaget heter Campus X.

Historisk fartygsfest när Sankt Erik firar 100 år

2015-07-03 13:33 CEST Sjöhistoriska museet 1915 började Sveriges första havsisbrytare Sankt Erik att hålla lederna i Stockholms skärgård öppna. Under tre helger i augusti firas ångfartygets jubileum stort med sång, musik, ångmaskiner och med massor av historiska fartyg på besök. Sankt Erik och Sjöhistoriskas andra museifartyg ligger vid piren utanför Vasamuseet. Fri entré för alla. Välkommen ombord!

WSP förvärvar Faveo och blir nummer ett i Norden

2015-06-30 14:39 CEST WSP WSP förvärvar Faveo, en stark aktör inom projektledning med 160 medarbetare i Sverige och 230 i Norge. Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs strategi att bli ledande på projektledning och rådgivning inom samhällsbyggande i Norden.

Från kulturhistorisk industri till moderna kontor

2015-06-30 11:31 CEST Forsen Projekt AB Päronet 6 i Solna strand håller på att omvandlas från en kulturhistorisk industrifastighet till moderna kontor. Forsen agerar projekt- och byggledare i uppdrag av Humlegården Fastigheter och genomförandeform är CM (Construction Management).

Belysning i centrala Köpenhamn

2015-06-29 13:00 CEST Belysning från Fox Design Köpenhamns kommun valde Nyx Stander till området runt sjöarna, där 131st pollare ger löpare och vandrare en säkrare tur runt sjöarna. I utformningen av belysningsanläggningen har det varit mycket fokus på ett behagligt bländfritt ljus som inte stör boende och trafikanter. Pollare valdes eftersom reflektionen i vattnet är begränsad.

Grontmij förnyar kraftverk i Helsingör

2015-06-29 08:00 CEST Grontmij I ett danskt-svenskt samarbetsprojekt förnyar och utvecklar Grontmij Helsingörs kraftvärmeverk. Det befintliga kraftverket ska utvecklas, och en helt ny del avsedd för eldning med biomassa ska byggas.

Stadssitt, stadspromenera och stadsvandra med Göteborgs stadsmuseum

2015-06-26 10:42 CEST Göteborgs stadsmuseum ​Välkommen till en sommar full av aktiviteter på Stadsmuseet! I år satsar museet extra på stadsvandringar där alla kan vara med. Vi erbjuder tre varianter: stadssittning, stadspromenad och stadsvandring. Vi visar också våra tre tidstypiska hem från 1800- och 1900-talen i Haga och fyller museets fina innergård med musik.

2015-06-26 08:37 CEST WSP För att klara ökningen av tågtrafiken på Södra stambanan har ett konsortium bestående av WSP, Rejlers och Faveo, fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram FU för totalentreprenad för sträckan Flackarp – Arlöv. Dessutom ingår resurssättning av beställarorganisation, kompletterade utredningar samt byggplatsuppföljning i uppdraget.

​Forsens nya grafiska profil bygger på matematik från 1200-talet

2015-06-24 15:45 CEST Forsen Projekt AB När Forsen Projekt och Bygg-fast Projekt nyligen gick samman blev det en av landets största aktörer inom byggprojektledning. Den nya logotypen är ett litet mästerverk i fråga om tanke och konstruktion.

​Simon Helmér ny vd för Linköpingsexpo AB

2015-06-24 15:00 CEST LinköpingsBo2017 Styrelsen för Linköpingsexpo AB har utsett Simon Helmér till ny vd för bolaget från och med den 1 juli. Han är idag vd för Studentbostäder i Linköping AB och Bryggaregården AB, som är två av AB Stångåstadens helägda dotterbolag.