Pressmeddelanden

Många använder biblioteken utan att det syns i statistiken, Sveriges officiella biblioteksstatistik 2013

2014-05-27 00:03 CEST Kungl. biblioteket Användningen av e-resurser ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. Statistiken visar samtidigt på färre bemannade biliotek, färre fysiska besök och färre registrerade utlån. Det sker en omstrukturering av biblioteken, bl.a. genom ökad digital användning, som statistiken inte fullt ut mäter. På www.kb.se finns hela materialet nedladdningsbart för analys på tex kommunnivå.

Välfärd i fokus för årets Magasin

2014-05-26 13:52 CEST Nordens Välfärdscenter Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

Nordisk dag i Almedalen

2014-05-20 14:21 CEST Nordens Välfärdscenter Nu är sommaren räddad. Hela måndagen 30 juni pågår nordiska seminarier i Almedalen.Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift och mycket mycket mer. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister.

Ny ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

2014-05-20 10:39 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen I helgen höll Byggnadsvårdsföreningen sitt årsmöte på länsmuseet Gävleborg. Under mötet valdes tre nya styrelseledamöter in och Björn Ohlén, ordförande sedan sju år, lämnade över ordförandeskapet till Vicki Wenander.

Måns Wrange slutar sitt uppdrag som rektor vid Kungl. Konsthögskolan
Interaktivt performance: Vi vantrivs i kulturen

2014-05-19 19:10 CEST Göteborgs Konsthall Vi vantrivs i kulturen (I) är ett interaktivt verk av den uppmärksammade performancegruppen Poste Restante som skapar verk där besökarna spelar huvudrollen. I verket, som tar sin utgångspunkt i Freuds essä med samma namn, bjuds du in till ett kickoffseminarium där du tillsammans med gruppen försöker uppnå en utopisk gemenskap. Går det att kombinera längtan efter frihet med behovet av trygghet?

2014-05-19 10:30 CEST Folkoperan Folkoperans mission är att förnya operakonsten. Nu inleder Folkoperan ett långsiktigt samarbete med reklambyrån Scholz & Friends för att ytterligare utveckla kommunikationen. Scholz & Friends övergripande uppdrag är att fortsätta positionera Folkoperan som banbrytande inom operakonsten och locka nya besökare till Hornsgatan.

Idrotten bör inte väja för etiska utmaningar

2014-05-15 08:12 CEST Centrum för idrottsforskning Ekonomiska regelbrott, uppgjorda matcher och kriminell infiltration är bara några exempel på idrottens etiska utmaningar. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. Analysen utmynnar i en uppmaning till svensk idrottsrörelse att inte väja för etiska utmaningar.

Elitidrott ovanligt i svenska föreningar

2014-05-15 08:10 CEST Centrum för idrottsforskning En majoritet av landets idrottsföreningar har färre än 200 medlemmar. Knappt en fjärdedel uppger att de bedriver elitverksamhet på seniornivå. Få föreningar har anställd personal. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar.

Vanligt med ekonomiska regelbrott tror idrottens kassörer

2014-05-15 08:08 CEST Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning har undersökt förekomsten av ekonomiska regelbrott i idrottsföreningar. 54 procent av klubbarnas kassörer bedömer att det är vanligt med omedvetna regelbrott. 23 procent tror att det är vanligt med medvetna regelbrott i syfte att gynna den egna föreningen. Få tror att pengar hamnar i privata fickor.