Pressmeddelanden

2014-06-18 15:05 CEST Region Skåne Vad driver den filmpolitiska utvecklingen i Sverige, nationellt och regionalt? Behöver Sverige en mer flexibel stödordning för filmen? Region Skånes kulturnämnd arrangerar, förutom ett filmseminarium, två debatter tillsammans med Västra Götalandsregionen och Svensk Scenkonst: är kultursamverkansmodellen det kraftfulla instrument som det var tänkt och möjligheterna till internationellt samarbete.

2014-06-18 09:00 CEST EuroGames Stockholm EuroGames Stockholm kommer att arrangera International Gay & Lesbian Aquatics (IGLA) World Championship 2015 i samband att spelen går av stapeln den 5 till 9 augusti 2015. Tävlingarna inkluderar simning, vattenpolo, simhopp och synkroniserad simning och blir världens största pro hbtq-mästerskap nästa år.

2014-06-17 15:40 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter, Svensk Form och Arkitektur- och designcentrum arrangerar i år en gemensam heldag med samtal och debatt kring skol- och utbildningsfrågor, stadsbyggnadsfrågor och ungas boende. Dagen är starten på en långsiktig satsning som ger plats åt design och arkitektur i samhällsdebatten.

2014-06-17 14:45 CEST Svensk Form På årets politikervecka i Almedalen presenterar Svensk Form, Sveriges Arkitekter och Arkitektur- och designcentrum Arkitektur- och Designdagen – en heldag med samtal och debatter kring skol- och utbildningsfrågor, stadsbyggnadsfrågor och ungas boende. Dagen är starten på en långsiktig satsning som ger plats åt design och arkitektur i samhällsdebatten.

Vad vill oppositionen med kulturpolitiken?

2014-06-16 15:22 CEST Timbro I rapporten "Vad vill oppositionen med kulturpolitiken?" har Timbros Lars Anders Johansson intervjuat de kulturpolitiska talespersonerna för de fyra oppositionspartierna samt granskat de kulturpolitiska dokumenten, för att ta reda på vilken konkret politik som finns bakom oppositionens kritik av den förda kulturpolitiken.

Share Music Sweden i Almedalen

2014-06-16 11:05 CEST Share Music Sweden Välkommen till arrangemanget Se artisten! 2 juli på Kulturskolan Gotland i Visby. Kulturorganisation Share Music Sweden presenterar ett storytelling-spel om hur scenkonst på (o)lika villkor (o)synliggör nya utövare. Med seminariet vill Share Music skapa medvetenhet om normer som begränsar och lyfta kulturpolitikens ansvar.

2014-06-13 12:54 CEST Svensk Scenkonst Svensk Scenkonst gör bedömningen att den ram för nytt pensions- och omställningsavtal som regeringen har gett inte är tillräcklig för att parterna ska kunna komma överens före årsskiftet. Analysen baseras på beräkningar som visar att 30 mkr inte räcker till att både skapa ett omställningssystem för dansare och sångare och hantera övriga konstnärliga yrkesgrupper som berörs av systemskiftet.

2014-06-13 12:47 CEST Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket lanserar i höst en ny tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i dagstidningsmaterial. Tidigare har KB mikrofilmat alla dagstidningar men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har KB utvecklat en ny tjänst för visning av materialet. KB testar under sommaren beta-versionen och inbjuder till pressvisning onsdagen den 18 juni kl 10.00.

Forskare granskar idrottens etiska problem i ny bok

2014-06-13 09:00 CEST Centrum för idrottsforskning Massprotester mot korruption och dyra arenabyggen i Brasilien, hockey-VM i diktaturens Vitryssland, misstänkt matchfixning i svenska fotbolls- och basketmatcher och fall av fusk med LOK-stöd i föreningar. Strålkastarna är just nu riktade mot många av idrottens etiska problem. I gråzonen är en ny bok från CIF som ger perspektiv på idrottens etiska utmaningar och ger råd om hur de bör hanteras.

2014-06-12 10:40 CEST Centrum för idrottsforskning Miljonsatsningen från Centrum för idrottsforskning går till att utveckla det mycket uppmärksammade Bunkefloprojektet i Malmö. Projektet har visat att daglig motion och idrott i skolan skärper inlärningsförmågan och utvecklar motoriken hos skolbarn. Bidraget från CIF gör det möjligt att undersöka om mer fysisk aktivitet i skolan också har effekt på längre sikt.