Pressmeddelanden

2015-02-14 17:12 CET Feministiskt initiativ ​I dag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny urfolkspolitik. Feministiskt initiativ ska bland annat verka för att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter, verka för att öka samers rätt till självbestämmande och att svensk lag anpassas efter FN:s urfolksdeklaration.

2015-02-14 14:53 CET Feministiskt initiativ Idag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny politik kring företagande. Feministiskt initiativ ska verka för att stärka möjligheterna till företagande genom att bland annat förenkla skattesystemet för små företag och fåpersonsföretag samt verka för att små företag skall slippa sjuklöneansvaret.

2015-02-13 12:35 CET Region Skåne Region Skånes kulturnämnd fastställde verksamhetsplan och budget för 2015 vid mötet den 13 februari. Nämnden prioriterar fortsatt kultur för barn och unga och värnar uppräkningen av verksamhetsbidragen, trots att regeringen sänker anslaget inom ramen för kultursamverkansmodellen. Budgeten innehåller även riktade satsningar på digital kultur och talangutveckling inom film och rörlig bild.

STOR UTSTÄLLNING MED DANA SEDEROWSKY ÖPPNAR 21 FEBRUARI

2015-02-11 11:13 CET Göteborgs Konsthall Practice makes progress på Göteborgs Konsthall är den mest omfattande separatutställningen med Dana Sederowsky hittills. Med tidiga såväl som med nyproducerade verk undersöker Sederowsky olika dimensioner av att vara människa, ofta med ett absurt och tragikomiskt tilltal. Hon tar fasta på människans psykologi, språkets betydelse och livets skenbara meningslöshet. Vernissage 21 februari.

Operapodden – Folkoperans nya operakompis

2015-02-10 10:48 CET Folkoperan I Folkoperans egen podcast Operapodden samtalar olika personer kring opera, begrepp och delar i en föreställning. I första avsnittet pratar Folkoperans chefdirigent och musikaliska ledare Marit Strindlund om dirigentpinnens betydelse.

2015-02-09 16:30 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder fredagen den 13 februari 2015 mellan klockan 9.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Påminnelse pressinbjudan: Hjärtligt välkommen till Feministiskt initiativs partikongress 13-15 februari i Örebro

2015-02-06 08:00 CET Feministiskt initiativ På kongressen beslutas vilken politik partiet ska föra inom en rad områden, nya talespersoner och ny styrelse för mandatperioden 2015 – 2017 kommer att väljas. Valberedningens förslag till talespersoner är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman. Feministiskt initiativ firar i år 10-årsjubileum och är tillbaka i Örebro där den allra första kongressen hölls 2005.

Svensk Scenkonst stödjer nytt musikpris: Tidigt musikskapande viktigt för det professionella musiklivet

2015-02-05 11:39 CET Svensk Scenkonst Idag presenterar musikbranschen Framtidens musikpris, som pekar på vikten av att unga tidigt i livet får möjlighet till musikskapande. – Kulturskolans betydelse för barns utveckling och glädje kan inte överskattas. Jag är glad att vi genom det här priset uppmärksammar de som bidrar till det, säger Ulrika Holmgaard, vd på bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

CIF får regeringsuppdrag om demokrati

2015-02-04 14:00 CET Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen. Uppdraget ska redovisas för regeringen i maj 2016.

2015-02-04 09:20 CET Kartago Förlag ​Elin Lucassi, en av tecknarna bakom antologin ”Kvinnor ritar bara serier om mens”, släpper nu sin debutbok ”Jag är den som är den”. I Anneli Furmarks ”Den röda vintern” kastas vi tillbaka till 70-talet, i spillrorna av en socialdemokratisk regering, där Siv försöker slå sig fri både partipolitiskt och känslomässigt. Och så firar vi tio år med Stockholmsnatt. Våren på Kartago har börjat!