Pressmeddelanden

Idrotten bör inte väja för etiska utmaningar

2014-05-15 08:12 CEST Centrum för idrottsforskning Ekonomiska regelbrott, uppgjorda matcher och kriminell infiltration är bara några exempel på idrottens etiska utmaningar. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. Analysen utmynnar i en uppmaning till svensk idrottsrörelse att inte väja för etiska utmaningar.

Elitidrott ovanligt i svenska föreningar

2014-05-15 08:10 CEST Centrum för idrottsforskning En majoritet av landets idrottsföreningar har färre än 200 medlemmar. Knappt en fjärdedel uppger att de bedriver elitverksamhet på seniornivå. Få föreningar har anställd personal. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar.

Vanligt med ekonomiska regelbrott tror idrottens kassörer

2014-05-15 08:08 CEST Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning har undersökt förekomsten av ekonomiska regelbrott i idrottsföreningar. 54 procent av klubbarnas kassörer bedömer att det är vanligt med omedvetna regelbrott. 23 procent tror att det är vanligt med medvetna regelbrott i syfte att gynna den egna föreningen. Få tror att pengar hamnar i privata fickor.

CIF presenterar analys av etiken inom idrotten

2014-05-13 09:48 CEST Centrum för idrottsforskning Tordagen den 15 maj presenterar Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Under 2013 har CIF på regeringens uppdrag analyserat vad som kännetecknar god etik inom idrotten med tonvikt på ekonomi, juridik och organisationsledning.

Share Music Sweden satsar i Jönköping – presenterar nytt dansverk

2014-05-12 10:54 CEST Share Music Sweden Välkommen till pressträff onsdag 14 maj kl. 11:00 på Kulturhuset, Tändsticksområdet i Jönköping. Kulturorganisation Share Music Sweden introducerar ett nytt dansverk skapat under ledning av koreograf Alexander Gottfarb.

Programmet klart för Kultursamtal i Lindesberg

2014-05-07 18:43 CEST Nätverket Lindekultur Malin Berg (Örebro Länsteater) inleder och Peter Ekström (The Art of Sweden) leder kultursamtalen när alla åtta politiska partier i Lindesbergs kommun samlas för "roande och oroande samtal om kulturpolitik" i Lindesbergs Folkets Hus på måndag (12 maj).

Sista chansen att se Tensta museum: Rapporter från nya Sverige

2014-05-07 15:23 CEST Tensta konsthall Den sju månader långa succéutställningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige har dragit människor från hela världen till Tensta. Fram till 18 maj finns fortfarande chansen att uppleva utställningen, ett lapptäcke som inkluderar spännande konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar och lokala föreningars historia.

F-Secure skapar manifest för digital frihet

2014-05-06 13:05 CEST F-Secure Den digitala integriteten är hotad. Det har inte minst Edward Snowdens avslöjanden visat. Det är hög tid att slå tillbaka och F-Secure startar därför en kamp för digital frihet. Startskottet blir ett manifest som presenteras på konferensen re:publica i Berlin idag.

2014-05-06 08:00 CEST Svensk Scenkonst På årets branschdagar för arbetsgivare inom scenkonsten kommer de samhällsägda scenkonstinstitutionernas värden och effekter diskuteras. Och så granskas hur det står till med mångfalden i branschen. Konferensen pågår 7 till 8 maj på NorrlandsOperan i Umeå.

Konstnärer mot intolerans!

2014-05-05 14:46 CEST Tidningen Vi Några av Sveriges mest framstående konstnärer, däribland Cecilia Edefalk, Max Book, Ann Edholm och Andreas Eriksson, har alla valt att skänka ett verk till förmån för stiftelsen Teskedsordens arbete för tolerans och mot fanatism. Verken auktioneras ut på Bukowskis Contemporary våren 2014 den 14 maj. Ropa in nutida konst av hög kvalitet med förmånen att dessutom stödja en god sak!