Pressmeddelanden

Normalcy – Let’s deviate to infinity
Attefalls förenklingar gör PBL till lapptäcke

2014-04-04 14:03 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Stadsarkitektförening är kritisk till bostadsminister Stefan Attefalls propositioner om enklare planprocess och om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på lov (Attefallshus med mera). Det är ett hån mot landets byggnadsnämnder att kalla förslagen för förenklingar, hävdar medlemmarna.

Hur vill Socialdemokraterna öka (bo)stadsbyggandet?

2014-04-03 12:06 CEST Sveriges Arkitekter Välkommen på måndag den 7 april till det tredje politikersamtalet i Sveriges Arkitekters serie om ett ökat (bo)stadsbyggande!

Ny förening ska samordna idrottens fystester

2014-04-02 13:56 CEST Centrum för idrottsforskning I dag bildas Svensk Förening för Tester inom Idrott och Hälsa i Boden. Föreningens mål är att utveckla och kvalitetssäkra tester, metoder för tester och testlabb. Det innebär ett stort steg mot att göra testresultat för idrottare, och även hälsotester, mer enhetliga i hela landet.

Läsrörelsens unika projekt med närläsning för 1-3-åringar fortsätter i Västerås, Eskilstuna och Kumla

2014-04-01 07:30 CEST Läsrörelsen Den ideella föreningen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” fortsätter sitt unika projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA för de yngsta barnen i ett samarbete med förskolor och bibliotek i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län och dess 31 kommuner. Projektet genomförs från hösten 2013 till och med våren 2015. Att arbeta med närläsning med så små barn i så stor skala har inte gjorts tidigare.

Ett steg mot jämställdhet inom kulturen

2014-03-31 08:07 CEST Myndigheten för kulturanalys Jämställdheten inom kulturen har tagit ett kliv framåt genom de satsningar på jämställdhet som regeringen har gjort mellan åren 2011-2014, visar en utvärdering som publiceras idag av Myndigheten för kulturanalys. Samtidigt påpekas att jämställdhet måste förbli en prioriterad fråga och att jämställdhetsproblem inte löses genom enbart kortsiktiga satsningar och öronmärkta pengar.

Mediers ansvar för inkludering diskuterades i Reykjavik

2014-03-28 13:50 CET Nordens Välfärdscenter Vilken roll och ansvar har medierna för inkludering av personer med funktionsnedsättningar? Det var den centrala frågan som ställdes vid ett seminarium i Reykjavik. Under seminariet presenterades goda exempel och en paneldebatt arrangerades mellan personer från funktionshindersrörelsen, media och politik. Seminariet inleddes av socialminister och nordisk samarbetsminister Eygló Harðardóttir.

2014-03-26 23:24 CET Nordens Välfärdscenter En ny nordisk kuskapsportal öppnade i dag. Samtliga publikationer från Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner är numera tillgängliga både för läsning och nedladdning via http://norden.diva-portal.org. Redan från första dagen hittar man här bortåt 3000 titlar.

Sveriges Arkitekter grillar moderater

2014-03-26 13:55 CET Sveriges Arkitekter Under våren bjuder Sveriges Arkitekter in några av riksdagspartierna för offentliga bostadspolitiska samtal. Den 31 mars är det Moderaternas tur.

Magnus Berntsson tar över ordförandeskapet för kulturorganisationen Share Music Sweden

2014-03-25 09:30 CET Share Music Sweden Magnus Berntsson valdes till ny ordförande i kulturorganisationen Share Music Sweden.