Pressmeddelanden

2014-06-13 12:54 CEST Svensk Scenkonst Svensk Scenkonst gör bedömningen att den ram för nytt pensions- och omställningsavtal som regeringen har gett inte är tillräcklig för att parterna ska kunna komma överens före årsskiftet. Analysen baseras på beräkningar som visar att 30 mkr inte räcker till att både skapa ett omställningssystem för dansare och sångare och hantera övriga konstnärliga yrkesgrupper som berörs av systemskiftet.

2014-06-13 12:47 CEST Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket lanserar i höst en ny tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i dagstidningsmaterial. Tidigare har KB mikrofilmat alla dagstidningar men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har KB utvecklat en ny tjänst för visning av materialet. KB testar under sommaren beta-versionen och inbjuder till pressvisning onsdagen den 18 juni kl 10.00.

Forskare granskar idrottens etiska problem i ny bok

2014-06-13 09:00 CEST Centrum för idrottsforskning Massprotester mot korruption och dyra arenabyggen i Brasilien, hockey-VM i diktaturens Vitryssland, misstänkt matchfixning i svenska fotbolls- och basketmatcher och fall av fusk med LOK-stöd i föreningar. Strålkastarna är just nu riktade mot många av idrottens etiska problem. I gråzonen är en ny bok från CIF som ger perspektiv på idrottens etiska utmaningar och ger råd om hur de bör hanteras.

2014-06-12 10:40 CEST Centrum för idrottsforskning Miljonsatsningen från Centrum för idrottsforskning går till att utveckla det mycket uppmärksammade Bunkefloprojektet i Malmö. Projektet har visat att daglig motion och idrott i skolan skärper inlärningsförmågan och utvecklar motoriken hos skolbarn. Bidraget från CIF gör det möjligt att undersöka om mer fysisk aktivitet i skolan också har effekt på längre sikt.

Gerillaslöjd, garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen – ny bok av bloggaren Kurbits.nu

2014-06-12 07:55 CEST Hemslöjden Sverige I Gerillaslöjd möter du graffitistickare, lär dig att göra fröbomber och ställs inför frågan om det är illegalt att städa offentligt. I slutet av augusti ger Hemslöjdens förlag ut boken av Frida Arnqvist Engström, bloggaren bakom Kurbits.nu.

2014-06-11 13:20 CEST Region Skåne Nya sätt att berätta, nya berättelser och berättare är i fokus när Region Skånes kulturnämnd gör en stor satsning på unga talanger inom film och crossmedia. Sammanlagt 2 miljoner kronor satsas på BoostHbg och Film i Skåne för att stärka unga talangers kompetensutveckling och projekt. Crossmedia är ett relativt nytt område inom vilket skånska aktörer ligger i framkant.

Alfons Karabuda i EU-tal: "Strong rights for the individual creator is key"

2014-06-11 09:45 CEST SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Den 6 juni talade SKAP:s och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda inom ramen för det grekiska EU-presidentskapet vid konferensen Copyright and the Digital Agenda for Europe: Current Regulations and Challenges for the Future i Aten. Här återges hans tal i sin helhet på originalspråk.

NATURUM: Grupputställning på Göteborgs Konsthall 13 juni-21 september

2014-06-10 15:10 CEST Göteborgs Konsthall Sommaren 2014 på Göteborgs Konsthall handlar om natur. Naturum undersöker hur människan på olika sätt skapar naturen, som tanke, ideologi och fysiskt objekt. Konstnärerna Linn Lindström, Caroline Mårtensson och Kristian Berglund skapar alla i Naturum egna ekologiska system som på olika sätt berör vår komplexa relation till det vi kallar natur.

Goda exempel ska inspirera arbetsgivare och högre lärosäten

2014-06-09 14:18 CEST Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter har gett ut två inspirationshäften till stöd för personer med funktionsnedsättning. Det ena ska inspirera högre lärosäten, det andra riktar sig till arbetsgivare i Norden. Båda innehåller goda exempel från nordiska länder och visar att det är möjligt att göra skillnad med målmedvetet arbete.

Karamelodiktstipendiet 2014 till Kristina Lugn

2014-06-08 16:08 CEST SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Årets Karamelodiktstipendiat är poeten, dramatikern och textförfattaren Kristina Lugn. "För att hon med sitt egenartade sinne för skönheten i det obegripliga – humoristiskt och drastiskt – berör till eftertanke och engagemang", menar juryn i sin motivering.