Pressmeddelanden

Regeringen ger KB i uppdrag att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

2015-06-11 11:44 CEST Kungl. biblioteket – Individens rätt till information är en viktig utgångspunkt för KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi, det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens beslut i dag om att ge KB i uppdrag att föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

DEBATT: Därför är Blasieholmen fel plats för Nobel Center

2015-06-10 15:45 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att projektet innebär en sällsynt möjlighet att få till stånd en ny märkesbyggnad, men platsen är felvald. Varför inte i stället vitalisera en stadsdel i förändring i den växande staden?

2015-06-10 14:37 CEST Myndigheten för kulturanalys Under årets Almedalsvecka bjuder Myndigheten för kulturanalys in till två seminarier där ny forskning presenteras och diskuteras - om mångfald på kulturinstitutionerna i Sverige, och om hur våra kultur- och medievanor kommer att se ut i framtiden.

2015-06-06 13:35 CEST Örnsköldsviks kommun I samband med nationaldagsfirandet delade kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg ut 2015 års stipendier. Följande personer premierades för förtjänstfulla insatser inom kultur och idrott.

Byggnadsvårdsföreningen avstyrker rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kv Gäddan i Karlstad

2015-06-05 07:30 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Förslaget över detaljplan för kv Gäddan 14 speglar en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada på det arkitektoniska sammanhanget och den samhällshistoriska berättelsen, det skriver länsombud Peter Sörensen i sitt yttrande till Karlstad kommun.

Magistudenterna intar högskolan

2015-06-04 15:28 CEST Stockholms konstnärliga högskola På måndag den 8 juni intas DOCH, Dans och Cirkushögskolan av en ovanlig studentgrupp. Det är studenterna som ska läsa DOCHs fristående kurser i magi som gör entré. 26 trollkonstnärer från 10 olika länder har antagits till Magi I och Magi II som ges vid Institutionen för Cirkus. Varmt välkommen till öppen redovisning på DOCH den 26 Juni från kl 9.00. DOCH ligger på Brinellvägen 58 i Stockholm

Med säkerhetstjänsten hack i häl

2015-06-04 13:10 CEST Marabouparken Föreläsning och samtal med forskaren Martin Gustavsson i samband med konstnären Henrik Anderssons utställning Participant Observers.

DEBATT: Kan vi lita på miljömärkningar?

2015-06-04 12:45 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Miljömärkningar och miljöcertifieringar av produkter är viktiga för att hjälpa oss konsumenter att göra kloka val. Men kan man lita på märkningarna? Tveksamt. Många företag ägnar sig åt så kallad greenwashing – de putsar upp sin image genom att framställa sina produkter som mer miljövänliga än de är, skriver byggnadsantikvarie Stephan Fickler i SvD.

Nordens Välfärdscenter på de politiska arenorna i sommar

2015-06-04 12:21 CEST Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter deltar med spännande program på de nordiska politiska arenorna i sommar. Under Almedalsveckan i Visby i juni är temat alkohol- och drograpportering i medierna, på SuomiAreena i Björneborg i juli diskuteras välfärd och kultur och i augusti styr vi stegen mot Arendalsveckan i Norge.

1,4 miljarder till låtskrivare och tonsättare

2015-06-04 08:30 CEST STIM 2014 betalade Stim ut 1,4 miljarder kronor till musikskapare och deras musikförlag, vilket är rekord – igen.