Pressmeddelanden

​ VISNINGAR PÅ FYRA SPRÅK NÅR NYA BESÖKARE

2015-05-07 15:48 CEST Göteborgs Konsthall Inom ramen för pågående utställning Göteborgs Konsthall, Transition / Omvandling med avgångselever från Akademin Valands masterutbildningar i fri konst och fotografi, bjuder studenterna in till visningar på fyra olika språk: Arabiska, engelska, persiska och svenska. Syftet är att nå andra besökargrupper än de som vanligen besöker examensutställningarna.

NYA PERFORMATIVA PRAKTIKER 2 maj-15 maj cirkus/dans/koreografi/performance

2015-05-07 11:04 CEST Stockholms konstnärliga högskola Nu i maj kommer ett 20-tal unika evenemang att äga rum på olika platser i Stockholm, då de 17 konstnärerna och avgångsstudenterna från DOCHs masterprogram i nya performativa praktiker presentarar sina examensarbeten. Konstnärerna välkomnar publiken att ta del av en mängd olika miljöer, material och innehåll samt erbjuder flera utgångspunkter i relation till samtida performance, dans och cirkus.

Årsdagen för protesterna på Bolotnajatorget uppmärksammas med lansering av tidslinje

2015-05-06 16:20 CEST Föreningen Ordfront Idag uppmärksammar vi på föreningen Ordfront årsdagen för protesterna på Bolotnajatorget i Moskva den 6 maj 2012, och lanserar en tidslinje där du kan följa utvecklingen. Mer kring Bolotnaja finns att läsa under “Låt oss snacka Bolotnaja” på föreningen Ordfronts hemsida.

2015-05-06 15:55 CEST Svensk Scenkonst Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst har idag vid föreningens stämma enats om ett gemensamt uttalande där man uppmanar regering och riksdag att kompensera musiklivet för en drastisk skatteökning.

2015-05-06 09:08 CEST Svensk Scenkonst Idag startar bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonsts branschdagar i Västerås. Ledare från teatrar, orkestrar, operahus, länsmusik- och dansorganisationer möts för att diskutera branschangelägna frågor. Den 7 maj deltar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Professionell barn- och ungdomskultur i pilotprojekt

2015-05-05 12:22 CEST Scenkonst Sörmland Sörmlandsmodellen har de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet för det faktum att den säkrar att länets barn och unga får ta del av professionell dans, musik och teater. Under senare år har en rad kulturpolitiska förändringar skapat nya villkor för hur Sörmlandsmodellen fungerar och 2012 beslöt man att göra ett pilotprojekt i samarbete med länets största kommun Eskilstuna.

​Kungl. biblioteket inleder pilotprojekt för att öka tillgången till audiovisuellt material för forskare utanför Stockholm

2015-05-05 09:11 CEST Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket inleder ett pilotprojekt för att forskare utanför Stockholm på ett enklare sätt ska få tillgång till det digitaliserade audiovisuella materialet i KB:s samlingar. I dag är materialet tillgängligt för forskare i KB:s lokaler. Därutöver kan forskare på vissa lärosäten få tillgång genom att KB spelar in en kopia på det efterfrågade materialet och sedan skickar dvd-skivan per post.

Föreningen Ordfront bjuder in till visning av Leviathan och panelsamtal om yttrandefrihet i Ryssland.

2015-05-01 16:52 CEST Föreningen Ordfront

Infraröd – Circus you can hear

2015-04-30 13:01 CEST Stockholms konstnärliga högskola A unique collaboration with Jesper Nordin, Infraröd incorporates his "Gestrument" to turn circus skills into melodies. Infrared is an ensemble piece, with each actor a distinct voice blending to make a live symphony. In addition to being a captivating experience for eye and ear the audio gives the audience a deeper understanding of the timing and physical requirements that circus demands.

PUNKTshow avslutar säsongen på topp - Alice Bah Kuhnke är gäst den 6/5 på Tensta Bibliotek

2015-04-30 11:16 CEST Studiefrämjandet PUNKTshow är en talkshow med en aktuell gäst och livemusik, som riktar sig specifikt till ungdomar i åldrarna 13-25 år. Serien har sin ingång i frågeställningen "Vilken var din favoritbok när du var 15 år?" och rör sig framåt, genom skämsböcker och förebilder. Initiativtagare och arrangörer är Studiefrämjandet och Medborgarplatsens bibliotek, PUNKTmedis, Platsen på onsdag är Tensta Bibliotek.