Pressmeddelanden

2014-06-05 11:26 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 11 juni 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.30. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 28 miljoner på små geniers framtida innovationskraft

2014-06-04 09:09 CEST Tekniska museet Idag meddelar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att de går in som huvudfinansiärer med 28 miljoner kronor till Tekniska museets storsatsning på ett nytt science center. Hösten 2015 öppnar en ny värld där barn och unga kan utforska, experimentera och leka sig till ny kunskap.

Unik satsning på nytt stationssamhälle vid stambanan

2014-06-03 17:40 CEST FOJAB arkitekter Tre kommuner, Bollebygd, Härryda och Mark förenas i en unik, unison satsning i samband med byggandet av den nya stambanan mellan Borås och Göteborg. Tillsammans med FOJAB arkitekter har man tagit fram en utvecklingsplan, med utgångspunkt i en ny gemensam tågstation, en halvtimme från Göteborgs centrum.

Vi gratulerar Barbro Lindgren till årets Almapris!

2014-06-03 07:00 CEST Läsrörelsen Det är med stor glädje som vi kan berätta att årets Almapristagare Barbro Lindgrens bilderbok Julia vill ha ett djur är en av åtta titlar i Bok Happy Meal den 17 oktober – 13 november. Bokens illustratör är Eva Eriksson.

Många använder biblioteken utan att det syns i statistiken, Sveriges officiella biblioteksstatistik 2013

2014-05-27 00:03 CEST Kungl. biblioteket Användningen av e-resurser ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. Statistiken visar samtidigt på färre bemannade biliotek, färre fysiska besök och färre registrerade utlån. Det sker en omstrukturering av biblioteken, bl.a. genom ökad digital användning, som statistiken inte fullt ut mäter. På www.kb.se finns hela materialet nedladdningsbart för analys på tex kommunnivå.

Välfärd i fokus för årets Magasin

2014-05-26 13:52 CEST Nordens Välfärdscenter Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

Nordisk dag i Almedalen

2014-05-20 14:21 CEST Nordens Välfärdscenter Nu är sommaren räddad. Hela måndagen 30 juni pågår nordiska seminarier i Almedalen.Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift och mycket mycket mer. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister.

Ny ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

2014-05-20 10:39 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen I helgen höll Byggnadsvårdsföreningen sitt årsmöte på länsmuseet Gävleborg. Under mötet valdes tre nya styrelseledamöter in och Björn Ohlén, ordförande sedan sju år, lämnade över ordförandeskapet till Vicki Wenander.

Måns Wrange slutar sitt uppdrag som rektor vid Kungl. Konsthögskolan
Interaktivt performance: Vi vantrivs i kulturen

2014-05-19 19:10 CEST Göteborgs Konsthall Vi vantrivs i kulturen (I) är ett interaktivt verk av den uppmärksammade performancegruppen Poste Restante som skapar verk där besökarna spelar huvudrollen. I verket, som tar sin utgångspunkt i Freuds essä med samma namn, bjuds du in till ett kickoffseminarium där du tillsammans med gruppen försöker uppnå en utopisk gemenskap. Går det att kombinera längtan efter frihet med behovet av trygghet?