Pressmeddelanden

Polismuseets pedagogiska program för högstadiet/gymnasiet VT2014

2014-02-06 13:53 CET Polismuseet Vilken är polisens roll i en demokrati? Vilka värderingar har just din klass kring droger och civilkurage?Varför skapades det en poliskår i mitten av 1850-talet? Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Uppnå dina kursmål på Polismuseet.

Vad gör Nordens Välfärdscenter?

2014-02-03 14:09 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Alkohol- och drogfrågor, arbetsinkludering, funktionshinderfrågor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi är våra fokusområden. Anlita gärna våra nordiska experter i debatter och föreläsningar. Läs mer om oss i vår nya broschyr.

Studio Re:design fortsätter att inspirera till textilt återbruk och re-design!

2014-02-03 12:28 CET Studio Re:design Efter framgångar med att höja värdet på textilt produktionsspill under hösten och våren 2012-13 så fortsätter Västra Götalandsregionens satsning på Studio Re:design. Det spännande arbetet med att undersöka möjligheterna att använda textilt spill som råvara fortsätter! Under hösten 2013 så engagerades 6 designföretag att skapa nya hållbara produkter utifrån Svenska Röda Korsets insamlade textil.

2014-02-03 09:00 CET Sveriges Arkitekter

Läsrörelsens unika projekt med närläsning för 1-3-åringar fortsätter i ESKILSTUNA och KUMLA

2014-02-03 07:30 CET Läsrörelsen Den ideella föreningen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” fortsätter sitt unika projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA för de yngsta barnen i ett samarbete med förskolor och bibliotek i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län och dess 31 kommuner. Projektet genomförs från hösten 2013 till och med våren 2015. Att arbeta med närläsning med så små barn i så stor skala har inte gjorts tidigare.

Kronprinsessan Victoria invigde under tisdagen utställningen för Design S i Hamburg. Utställningen arrangeras av Svensk Form i samarbete med Lauritz.com.

2014-01-31 08:03 CET Lauritz.com För att främja ny, innovativ svensk design delar Svensk Form ut det stora designpriset Design S till framträdande svenska formgivare. Priset delas ut i samarbete med det nätbaserade auktionshuset Lauritz.com, som är huvudsponsor för Design S. Nu presenterar vinnarna sina verk i en spännande utställning på Museum für Völkerkunde i Hamburg. Utställningen pågår till den 27 april 2014.

Rolf Hughes utsedd till konstnärlig professor och forskningsledare på nybildade Stockholms konstnärliga högskola

2014-01-29 16:40 CET Stockholms konstnärliga högskola Den 1 januari 2014 etablerades Stockholms konstnärliga högskola för att skapa en ledande internationell forsknings- och utbildningsmiljö. Som forskningsledare kommer Rolf Hughes att vara en drivande och sammanhållande kraft i uppbyggnaden av den nya forskningsmiljön på Stockholms konstnärliga högskola och ansvara för forskarutbildning och forskning.

SKAP gör satsning på mångfald och jämställdhet i musiklivet

2014-01-28 09:05 CET SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Under 2014 sätter SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare, särskilt fokus på mångfald och jämställdhet i musiklivet. Som projektledare anlitas Lina Thomsgård.

2014-01-27 13:05 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter producerade i samband med funktionshindersdagen en film om det nordiska regeringssamarbetet på funktionshindersområdet.Samarbetet på området har lång tradition och är ett av grundläggande inslagen i välfärdsmodellen.

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm

2014-01-27 11:33 CET Nordens Välfärdscenter Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, Nadra) arrangeras 27-29 augusti 2014 i Stockholm. Årets forskardagar fokuserar på bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning. Huvudtalarna vid årets konferens är doktor Alison Ritter, doktor Staffan Furusten och professor Jeff Collin.