Pressmeddelanden

Brewhouse presenterar stolt: Dansa min Docka till förmån för BRIS

2015-04-15 14:33 CEST Brewhouse ​Opera möter gospel under en unik kväll om sorg, kärlek och liv - till förmån för BRIS. I ett Sverige där barn och unga i allt högre grad lider av psykisk ohälsa behöver även operakonsten ta del och ställa frågor. Opera behöver handla om här och nu. Pernilla Warberg leder förhandstitten denna kväll på Brewhouse som framförallt handlar om engagemang.

​Scenkonstens utmaningar större än 15 miljoner

2015-04-15 13:07 CEST Svensk Scenkonst I vårbudgeten för regeringen tillbaka de 15 miljoner kronor man tog från regional kulturverksamhet vid årsskiftet. För scenkonstområdet, framförallt arbetsgivare med musiker och sångare anställda, väntar istället en stor skattesmäll 2016 på minst 70 miljoner kronor då de förändrade reglerna för kostnadsavdrag på arbetsgivaravgifterna för dessa målgrupper beräknas träda i kraft.

​Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi

2015-04-15 09:06 CEST Kungl. biblioteket – Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Göran Konstenius ny bitr. riksbibliotekarie

2015-04-14 15:34 CEST Kungl. biblioteket Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har idag utsett Göran Konstenius till ny biträdande riksbibliotekarie från och med 1 november med anledning av att Agneta Holmenmark går i pension vid årsskiftet.

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

2015-04-14 12:16 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9-10 maj 2014 samlades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".

​Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

2015-04-14 11:58 CEST Nordens Välfärdscenter Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. I häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

​Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

2015-04-14 11:38 CEST Nordens Välfärdscenter Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen och i rapporten "Barn kan inte vänta" ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga.

2015-04-10 13:24 CEST Region Skåne Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 16 april 2015 mellan klockan 10.00 och cirka 12.00. Dagordning samt handlingar via länk till hemsidan. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

​Region Skåne satsar 4,8 miljoner kronor på kulturprojekt

2015-04-09 13:10 CEST Region Skåne Region Skåne satsar 4,8 miljoner kronor på utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Sammanlagt 32 mottagare delar på pengarna. Det är resultatet av årets första ansökningsomgång, där det kom in sammanlagt 111 ansökningar om 20,2 miljoner kronor.

UPPLEVELSER AV DÖDEN Lördag 11 april kl 14 - 17

2015-04-07 14:47 CEST Göteborgs Konsthall Under tre intensiva timmar bjuder Göteborgs Konsthall in till föreläsningar, performance, workshop och soppa. Det är en dag som tar sin utgångspunkt i den aktuella utställningen Dana Sederowsky: practice makes progress på Göteborgs Konsthall. Vi bjuder in aktörer att reflektera kring frågor som utställningen väcker. Konstnärlig ledare för programdagen är konstnären och curatorn Sarah Schmidt.