Pressmeddelanden

Läsrörelsens unika projekt med närläsning för 1-3-åringar fortsätter

2014-01-27 10:04 CET Läsrörelsen Den ideella föreningen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” fortsätter sitt unika projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA för de yngsta barnen i ett samarbete med förskolor och bibliotek i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län och dess 31 kommuner. Projektet genomförs från hösten 2013 till och med våren 2015. Att arbeta med närläsning med så små barn i så stor skala har inte gjorts tidigare.

2014-01-24 09:11 CET Svensk Scenkonst Imorgon arrangerar Svensk Scenkonst en nationell danskonferens för professionella dansverksamma i hela Sverige. Intresset från branschen är stort: - Dansens position som konstform och dess organisation behöver diskuteras mer i takt med ett ökat intresse i landet och vi vill erbjuda en plattform, säger Ulrika Holmgaard, VD för Svensk Scenkonst.

2014-01-21 12:37 CET Folkoperan Folkoperan och kommunikationsbyrån Prime inleder samarbete våren 2014. Målet är att integrera PR och reklam och synligggöra Folkoperan i mer förtjänade kanaler.

Sveriges Arkitekter framtidsspanar!

2014-01-21 10:00 CET Sveriges Arkitekter

2014-01-20 09:48 CET Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket får anslag från VINNOVA för att uveckla metoder för digitalisering av svenska skivinspelningar.

Forskningen bakom Idrottens himmel och helvete

2014-01-16 16:28 CET Centrum för idrottsforskning Idrottsforskningen ser inga vinster med att satsa på några få TV-puckspelare eller elitläger för 15-åringar i fotboll. Tvärtom. Det första avsnittet i UR:s serie "Idrottens himmel och helvete" tittar närmare på fenomen som toppning och selektering som inte tycks försvinna från idrotten, trots all kritik från forskare. Centrum för idrottsforskning bjuder på läsning för den som vill lära sig mer.

Barnfattigdom i fokus för häfte och konferens

2014-01-13 13:44 CET Nordens Välfärdscenter Trots de nordiska ländernas rikedom finns fattiga barn även i våra länder. Vi upprörs av att en del barn far illa, växer upp under sämre levnadsförhållanden än andra barn och därmed får sämre livsmöjligheter i framtiden.

2014-01-13 07:15 CET Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket har fått i uppgift att tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla ett system för bibliometriska analyser som kan användas av bland andra forskningsfinansiärer.

Ny publikation: Alkoholopinioner i Norden

2014-01-10 10:11 CET Nordens Välfärdscenter Fyra av de fem nordiska länderna har traditionellt haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begränsad reklam. Under de senaste trettio åren har det ändå skett betydande förändringar i alkoholpolitiken, bland annat på grund av EU och övriga ekonomiska, politiska och sociala frågor.

Innebandy under lupp i nytt nummer av Svensk Idrottsforskning

2013-12-19 09:25 CET Centrum för idrottsforskning I helgen försvarade damerna återigen VM-guldet i innebandy. Sverige är utan överdrift den ledande innebandynationen, men vad vet egentligen landets idrottsforskare om sporten? Det nya numret av Svensk Idrottsforskning söker efter svaret på den frågan.