Pressmeddelanden

Lördag den 27 juni klockan 18.00 firas helgmålsbön i S:t Petri kyrka i solidaritet för Malmö stads mångfald!

2015-06-25 08:30 CEST Svenska Kyrkan Malmö Enligt uppgift kommer det anti-muslimska nätverket Pegida på lördag återigen ifrågasätta mångfalden i Malmö. Klockan 18.00 firas helgmålsbön i S:t Petri kyrka, Göran Olsgatan 4, Malmö, i solidaritet för vår stads mångfald och bön för varje människas rätt att få leva öppet och fritt utifrån sin tro och religiösa tradition.

2015-06-22 15:19 CEST Svenska kyrkan I oktober 2016 möts ledare från Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att för första gången någonsin tillsammans högtidlighålla reformationen.

​Svenska kyrkan under Almedalsveckan

2015-06-22 13:53 CEST Svenska kyrkan Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtalom bland annat psykosocial hälsa bland flyktingar, vad som krävs för att investerare ska agera i klimatfrågan och om Mellanöstern bortom rubrikerna. Ärkebiskop Antje Jackelén är med i 12 seminarier under veckan.

Fem miljoner kr till församlingars arbete med flyktingar

2015-06-22 09:14 CEST Svenska kyrkan Kyrkomötet beslutade 2014 att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. 146 ansökningar har kommit in från hela landet och 35 församlingar får nu dela på sammanlagt fem miljoner kronor.

Pressinbjudan: Unikt samarbete mellan Kungl. biblioteket och Strängnäs domkyrka

2015-06-17 14:14 CEST Kungl. biblioteket ​Tisdag den 23 juni undertecknar domkyrkoförsamlingen i Strängnäs och Kungl. biblioteket en unik avsiktsförklaring. Den innebär att församlingen efter 500 år tar första steget på en process som syftar till att åter knyta samman domkyrkan och biskop Rogges mäktiga biskopsgård.

Kungens medalj till Inger Lise Olsen

2015-06-16 19:36 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkans handläggare för genderfrågor, Inger Lise Olsen, har idag tagit emot Hans Majestät Konungens medalj av 8:e storleken med högblått band. Hon tolkar medaljen som ett erkännande av de frågor om jämställdhet, makt, utsatthet, kön, teologi och ledarskap som hon har arbetat med under 25 år på kyrkokansliet i Uppsala.

19-åriga Alma Bengmark får stipendium

2015-06-09 15:35 CEST Svenska kyrkan i Göteborg ​Cellisten och sångerskan Alma Bengmark från Billdal får ungdomens kulturstipendium 2015 från Svenska kyrkan i Göteborg. Hon är aktiv i Billdals kyrka i Askims församling. Både musiken och kyrkan har varit en del av hennes liv sedan hon var barn. Stipendiet är på 20 000 kronor och syftar till att uppmuntra mottagaren och inspirera andra unga kulturutövare inom Svenska kyrkan i Göteborg.

​Nytt krematorium byggs på Kvibergs kyrkogård

2015-06-09 08:40 CEST Svenska kyrkan i Göteborg Måndag den 8 juni beslutade kyrkofullmäktige i Göteborgs kyrkliga samfällighet att godkänna en utbyggnad av krematoriet på Kvibergs kyrkogård. I det ständigt växande Storgöteborg krävs större kapacitet jämfört med vad det nuvarande krematoriet klarar av.

2015-06-08 16:48 CEST Svenska kyrkan Fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning för 2016 är klar. Svenska kyrkans stift får dela på 530 miljoner kronor. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften i sin tur beslutar vilka projekt i församlingarna som får bidrag.

Nytt nummer av Ducatus: Svenska kyrkan och begravningsverksamheten

2015-06-05 13:49 CEST Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Magasinet Ducatus nummer 3/2015 tar upp utmaningar som Svenska kyrkan behöver hantera i sin roll som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.