Pressmeddelanden

​Svenska kyrkan åtar sig stärka lokala organisationer i det humanitära arbetet

2015-10-02 11:43 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan har skrivit under Charter for Change som syftar till att stärka lokala organisationers finansiering och delaktighet i genomförandet av humanitära insatser vid katastrofer. Lokala organisationers arbete är livsavgörande i de flesta katastrofer. Svenska kyrkan åtar sig bland annat att kanalisera minst 20 % av de humanitära medlen till lokala organisationer.

​Konferens med fokus på klimatet, urfolk och Arktis

2015-10-02 08:49 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan anordnar tillsammans med Kanadas kristna råd en klimatkonferens i i norrbottniska Storforsen 5-8 oktober. 40 personer från stora delar av Arktis samlas för att dela erfarenheter, samla historier, identifiera utmaningar samt dela hopp och drömmar för människor som lever i Arktis.

2015-10-01 10:26 CEST Svenska kyrkan Ansvarsnämnden för biskopar meddelar idag beslut i tillsynsärendena mot biskop Svens-Bernhard Fast, Visby stift, och biskop emeritus Lennart Koskinen. Båda får viss kritik men nämnden vidtar inga åtgärder mot dem.

2015-10-01 08:30 CEST Forum - idéburna organisationer med social inriktning Idag lanserar Microsoft och Techsoup ett samarbete om att erbjuda donationer av Office 2016 till ideella organisationer i Sverige. Det är en del i det gemensamma arbetet att hjälpa civilsamhället att få de bästa verktygen för sin verksamhet, utan att låta ekonomin stå i vägen. Mer än 1000 organisationer kan redan idag få donationerna.

​Förslag till kyrkomötet: 75 miljoner kr till flyktingarbete

2015-09-29 14:06 CEST Svenska kyrkan Kyrkomötets budgetutskott föreslår på eget initiativ att Svenska kyrkan avsätter extra medel på 75 miljoner kronor, utöver kostnadsramen, till arbetet med flyktingar och asylsökande både i Sverige och utomlands under 2016. Beslut fattas av kyrkomötet i november.

Ny säsong för ärkebiskopens podcast

2015-09-29 08:28 CEST Svenska kyrkan En fredspristagare, en minister och en strategisk rådgivare i framtidsfrågor – det är några av höstens gäster i ärkebiskop Antje Jackeléns podcast "Prata till punkt med ärkebiskopen". Sammanlagt rör det sig om sex program med inspelningsstart denna vecka. I slutet av oktober finns första programmet tillgängligt i alla vanliga podcastkanaler.

Kom och lyssna till tidig musik och salonger i 1800-talsmiljö

2015-09-28 08:41 CEST Ersta diakoni I slutet av september kör Ersta diakoni igång höstens konsertserie. Det blir spännande möten med bland andra den nystartade gruppen The Nordic Baroque Band med unga musiker från Sverige och Danmark liksom stjärnpianisterna Lars Roos och Staffan Scheja.

​Kyrkomötets första session avslutad

2015-09-25 17:23 CEST Svenska kyrkan Kyrkomötets första session i Uppsala avslutas i dag och de 251 ledamöterna åker hem. Ledamöterna kommer tillbaka till andra session och beslut måndagen den 16 november 2015.

Svenska kyrkan välkomnar de nya globala hållbarhetsmålen

2015-09-25 15:07 CEST Svenska kyrkan Idag skriver världens stats- och regeringschefer under den nya globala agendan för hållbar utveckling – Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Detta sker i samband med FNs generalförsamling i New York. Svenska kyrkan har under hela processen varit aktiv och tyckt till kring framtagandet av den nya agendan

Ny rapport från Svenska kyrkan om ILO 169

2015-09-23 16:18 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan publicerar i dag rapporten ”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”. Rapporten redovisar hur svensk lagstiftning och Sveriges redan gällande internationella åtaganden inom urfolksrätten påverkar Svenska kyrkan som markägare.