Pressmeddelanden

Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:02 CEST Svenska kyrkan Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner. Genom att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet på detta sätt stannar i landet blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd, säger representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen.

​Svensk delegation till Guatemala  för att belysa människorättsbrott

2015-04-16 08:07 CEST Svenska kyrkan Människorättsförsvarare i Guatemala hotas, förföljs och utsätts systematiskt för våld. Situationen är alarmerande. På söndag reser en svensk delegation med representanter från näringsliv, kyrka, riksdag och biståndsorganisationer till landet för att visa sitt stöd för civilsamhället i Guatemala.

2015-04-14 08:00 CEST Equmeniakyrkan Som ett led i att skapa fler gatunära samlingsplatser för människor som lever i utsatthet har Stockholms Stadsmission beslutat att förvärva S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm. Förvärvet ger även en möjlighet att informera om organisationens olika sociala verksamheter. Överlåtare är S:t Pauls församling.

Ny rapport: Låst läge i Gaza – vägar framåt

2015-04-13 07:00 CEST Svenska kyrkan Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza efter kriget sommaren 2014. Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker. Det framkommer i rapporten "Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza" som lanseras idag av bland annat Svenska kyrkan.

Biskop Fredrik: ”Vigningen var en så stark och fin upplevelse”

2015-04-12 13:39 CEST Svenska kyrkan – Jag är glad och nyfiken på det som väntar, säger Fredrik Modéus som idag vigdes till biskop för Växjö stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

​Ny direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem

2015-04-10 16:15 CEST Svenska kyrkan Maria Leppäkari har utsetts till ny direktor för Svenska Teologiska Institutet (STI), med tillträde i Jerusalem från och med augusti 2015. Maria Leppäkari är idag docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och har för närvarande ett forskningssamarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet om pilgrimsresenärer till Israel.

2015-04-10 09:43 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkans teologiska kommitté har fått nya ledamöter. Kommittén jobbar med teologisk fördjupning av aktuella frågor. Den ska uppmärksamma Svenska kyrkan på ämnen som är viktiga att bearbeta teologiskt. Kommittén består av elva ledamöter och utses av kyrkostyrelsen och biskopsmötet.

Ärkebiskopen startar en podcast

2015-04-07 08:00 CEST Svenska kyrkan Ärkebiskop Antje Jackelén startar en podcast där hon vill samtala om existentiella frågor, kristen tro, och det goda samhället. Fem program med olika gäster är inbokade i vår och inspelningen sker nu i april. I maj finns samtalsserien tillgänglig som podcast.

​Unga och gamla delar tro och liv på Facebook

2015-04-06 07:15 CEST Svenska kyrkan Från och med annandag påsk, den 6 april, kommer människor med olika bakgrund, ålder, kön och etnicitet att dela personliga erfarenheter av livet och tron på en ny Facebooksida med namnet Dela tro – dela liv. Sidan är en del av Svenska kyrkans satsning "Dela tro - dela liv" som bl a syftar till att stimulera samtal och lärande om kristen tro.

2015-04-01 16:24 CEST Pythia förlag "Genom Skuggornas dal" från Verbum förlag, och "Amsalor och draken", Pythia förlag, är båda böcker för unga, som ger en känsla av hopp och som har fått fina recensioner.