Blogginlägg

När kriget är det enda man minns - om posttraumatiskt stressyndrom hos äldre

När kriget är det enda man minns - om posttraumatiskt stressyndrom hos äldre

2017-03-25 08:14 CET

Äldre personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, löper dubbelt så hög ri...

Ekvationen pengar, politik och vård

Ekvationen pengar, politik och vård

2017-02-25 08:24 CET

"Vi kostar pengar, vi som är anhöriga och de som är sjuka. Det går inte att komma ifrån...

Hälsofrämjande arbete vinner i längden.

Hälsofrämjande arbete vinner i längden.

2017-02-22 14:59 CET

- Vi ser nu att arbetsgivare i allt större utsträckning investerar i hälsofrämjande ins...

Aktivitet för äldre kan tolkas på olika sätt

Aktivitet för äldre kan tolkas på olika sätt

2017-02-11 08:20 CET

Söker man synonymer till ordet aktiviteter så får man upp ”hålligång” och ”rörelser” so...

Anhörigriksdagen - en konferens som synliggör anhöriga

Anhörigriksdagen - en konferens som synliggör anhöriga

2017-01-28 08:30 CET

Den 9-10 maj anordnas Anhörigriksdagen i Sparbankshallen i Varberg. Konferensen arrange...

Nytt informationsmaterial för anhöriga till personer med demenssjukdom

Nytt informationsmaterial för anhöriga till personer med demenssjukdom

2017-01-18 08:13 CET

Seniorval.se har nyligen lanserat ett nytt informationsmaterial för anhöriga till perso...

Nytt stöd för unga i missbruksmiljö

Nytt stöd för unga i missbruksmiljö

2017-01-12 07:35 CET

Beteendevetaren och författaren Carina Bång och Olivia Trygg från Stiftelsen Trygga Bar...

Dotter om sin sjuka mamma: ”Alzheimer tar över och förvandlar”

Dotter om sin sjuka mamma: ”Alzheimer tar över och förvandlar”

2016-12-28 08:42 CET

Ewa Hörnfalk Fahlén är anhörig till sin mamma som lider av Alzheimers sjukdom. I en öpp...

Uppdaterad vägledning för arbetet med anhörigstöd

Uppdaterad vägledning för arbetet med anhörigstöd

2016-12-15 08:15 CET

Alla Sveriges kommuner är skyldiga enligt lag att erbjuda stöd till anhöriga. Lagen skä...

Anhörigas insatser måste räknas

Anhörigas insatser måste räknas

2016-12-12 08:15 CET

Det mest grundläggande anhörigstödet är vård och omsorg av god kvalitet för de närståen...