Blogginlägg

2015-02-17 13:31 CET Mälardalsrådet Samarbete för en smart och hållbar storstadsregion Den 5 februari arrangerade Mälardalsrådet ett seminarium om smarta och hållbara städer. Seminariet syftade till att ta tillvara på de reflektioner och erfarenheter vi fått under deltagandet på en internationell konferens i München i höstas.

Video i vården - En exploderande marknad

2015-02-10 20:42 CET Visiba Group AB ​Marknaden för eBesök, vårdmöten på nätet, har exploderat och vi ser en utveckling där såväl vårdtagare som vårdgivare uppskattar möjligheten till effektiva möten i en säker miljö.

Följ teamet på Visiba och se hur vår vardag ser ut

2015-02-09 12:30 CET Visiba Group AB

Innovation före byråkrati

2015-02-03 08:50 CET Visiba Group AB “Det borde vara lika naturligt med IT i vården som i samhället i övrigt.” Orden kommer från Pär Hommerberg som är med i Hjärt- och lungfondens förbundskansli. Det var precis så vi kände när vi för första gången insåg att det inte är allmän praxis att erbjuda videosamtal i vården.

Teknik istället för eller tillsammans med

2015-01-30 10:10 CET Visiba Group AB ​När det kommer till användning och tillämpning av ny teknik så finns det ett antal utmaningar. En del av dessa diskuterades under Mötesplats för välfärdsteknologi och e-Hälsa och torsdagsmorgonen började med en föreläsning under namnet “ Ethical issues and welfare technology”.

Västlänken avgörande för framtidens kollektivtrafik

2015-01-29 10:02 CET Västtrafik Tågresandet ökar kraftigt. Sedan 2003 har antalet tågresor i regionen ökat från 10,6 miljoner 2003 till 15,8 miljoner förra året. Detta har skett på befintlig räls och trängseln har därför ökat dramatiskt. Kampen om ankomst- och avgångstider är idag knivskarp och det är redan nu svårt att möta efterfrågan. Därför är Västlänken avgörande för framtidens kollektivtrafik i Västsverige.

2015-01-28 18:13 CET Mälardalsrådet Välkommen till ett nytt Mälardalsår 2015! I årets första krönika skriver Maria Nimvik Stern, tf generalsekreterare, om ett tydligt fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor, och våra kommande aktiviteter kring smarta städer och urbanisering.

Bildtelefonen såg dagens ljus för 40 år sen

2015-01-02 15:00 CET Visiba Group AB Ja, så är det och då är det inte så konstigt att vi tycker att det gått lite långsamt när det inte är självklart att man kan träffa sin läkare i ett videosamtal - det är ändå 2015!

InnoTrans - mässan som är med på tåget

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet Vartannat år samlas alla världens tågnördar i Berlin på InnoTrans. Sanna Andersson, kommunikatör på MÄLAB, delar med sig av sina upplevelser från årets mässa -från vagn till tågsäte.

Möller Insights - "Det behövs en 'bad cop' för att reda ut IT-härvan i vården"

2014-08-28 14:00 CEST Intel Security Veckans sammandrag handlar om att en effektivisering av IT i vården kommer att leda till många ömma tår och blåmärken.