Blogginlägg

​"2017 kommer 30 procent av alla patienter använda applikationer"

2015-03-26 14:07 CET Praktikertjänst Anders Hedenros, CIO på Praktikertjänst, bloggar om vikten med att ligga i framkant av digitala lösningar och hur man kan minska avståndet mellan patient och vårdgivare.

"Finns det några paralleller mellan att leda vårdverksamhet i Sverige och expertuppdrag på Världsbanken?"

2015-03-23 16:00 CET Praktikertjänst Ingela Wiklund är legitimerad barnmorska, forskare, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet och vd för Praktikertjänsts dotterbolag BB Stockholm. Hon är också en av 17 utvalda experter att ingå i “World Bank Group’s Civil Society Consultative Group for Health, Nutrition, and Population”.

Många användningsområden för videosamtal på vårdcentralen

2015-03-12 10:30 CET Visiba Group AB Tänk så skönt att ha möjligheten att ta en kölapp i ett digitalt väntrum och att sitta i soffan hemma när man behöver en konsultation. Eller tänk att som arbetsgivare veta att personalen inte behöver lämna kontoret för en del av sina möten med företagshälsovården.

2015-02-17 13:31 CET Mälardalsrådet Samarbete för en smart och hållbar storstadsregion Den 5 februari arrangerade Mälardalsrådet ett seminarium om smarta och hållbara städer. Seminariet syftade till att ta tillvara på de reflektioner och erfarenheter vi fått under deltagandet på en internationell konferens i München i höstas.

Video i vården - En exploderande marknad

2015-02-10 20:42 CET Visiba Group AB ​Marknaden för eBesök, vårdmöten på nätet, har exploderat och vi ser en utveckling där såväl vårdtagare som vårdgivare uppskattar möjligheten till effektiva möten i en säker miljö.

Följ teamet på Visiba och se hur vår vardag ser ut

2015-02-09 12:30 CET Visiba Group AB

Innovation före byråkrati

2015-02-03 08:50 CET Visiba Group AB “Det borde vara lika naturligt med IT i vården som i samhället i övrigt.” Orden kommer från Pär Hommerberg som är med i Hjärt- och lungfondens förbundskansli. Det var precis så vi kände när vi för första gången insåg att det inte är allmän praxis att erbjuda videosamtal i vården.

Teknik istället för eller tillsammans med

2015-01-30 10:10 CET Visiba Group AB ​När det kommer till användning och tillämpning av ny teknik så finns det ett antal utmaningar. En del av dessa diskuterades under Mötesplats för välfärdsteknologi och e-Hälsa och torsdagsmorgonen började med en föreläsning under namnet “ Ethical issues and welfare technology”.

Västlänken avgörande för framtidens kollektivtrafik

2015-01-29 10:02 CET Västtrafik Tågresandet ökar kraftigt. Sedan 2003 har antalet tågresor i regionen ökat från 10,6 miljoner 2003 till 15,8 miljoner förra året. Detta har skett på befintlig räls och trängseln har därför ökat dramatiskt. Kampen om ankomst- och avgångstider är idag knivskarp och det är redan nu svårt att möta efterfrågan. Därför är Västlänken avgörande för framtidens kollektivtrafik i Västsverige.

2015-01-28 18:13 CET Mälardalsrådet Välkommen till ett nytt Mälardalsår 2015! I årets första krönika skriver Maria Nimvik Stern, tf generalsekreterare, om ett tydligt fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor, och våra kommande aktiviteter kring smarta städer och urbanisering.