Pressmeddelanden

AMFs delårsrapport januari-september 2014 - God avkastning och låga kostnader

2014-10-27 10:34 CET AMF För perioden januari-september 2014 rapporterar AMF en totalavkastning på 8,0 (5,9) procent och en solvensgrad på 207 (221) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,8 procent och för de senaste tio åren 7,7 procent, mätt på rullande 12 månader.

2014-10-27 09:57 CET Collectum AB Carl-Magnus Löfström är ny kommunikationschef på tjänstepensionsföretaget Collectum. Han tillträdde sin nya tjänst den 1 oktober och ingår i Collectums ledningsgrupp.

2014-10-24 13:21 CEST Alecta Trots fallande konsumentpriser mätt i KPI så håller Alecta pensionerna oförändrade 2015.

Flexpay utsett till superföretag 2014

2014-10-24 11:49 CEST Flexpay Flexpay har för andra året i rad blivit utsett till ett av Sveriges Superföretag av Veckans Affärer. Veckans Affärer har tillsammans med Bisnode undersökt alla svenska aktiebolag och endast 0,1 procent klassas som Superföretag 2014. Det Superföretagen har gemensamt är bland annat att de har en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet och effektiva med att hushålla med resurserna.

2014-10-23 10:50 CEST Medlingsinstitutet Vad kan man lära av tidigare erfarenheter och vilka roller ska parterna och staten ha i förhållande till varandra? Det är huvudfrågor i den konferens om lönebildningen i framtiden som Medlingsinstitutet arrangerar den 3 november. Medier är välkomna till konferensen. Anmälan via länken: www.mi.se/pressanmalan

2014-10-23 09:01 CEST Alecta Alecta hade en stark utveckling under de första nio månaderna 2014. Avgifterna är fortsatt låga och avkastningen är hög.

2014-10-23 07:00 CEST Max Matthiessen

Nytt distributionssystem ger båtkunderna ROI!

2014-10-22 14:40 CEST ALUKIN aluminiumbåtar Nu sjösätter ALUKIN aluminiumbåtar en ny distributionsmodell som ger kunderna återbäring! I höst presenterar företaget ett Return on investment- avtal som kan tecknas för ett år i taget för de båtköpare som gillar att visa sin båt för fler. Syftet är att öka tillgängligheten för nya båtkunder runt om i Sverige och Norden.

2014-10-22 11:00 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Finansförbundet varslat om stridsåtgärder mot Svea Exchange i Stockholm. Finansförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad mot nyanställning och inhyrning vid huvudkontoret och tio växlingskontor i Stockholmsområdet.

Många positiva till att dela tjänstepensionen vid skilsmässa

2014-10-22 10:07 CEST AMF Över 60 procent av de som är gifta eller sambo anser att tjänstepensionen bör delas eller att det ska finnas möjlighet att dela den vid skilsmässa. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF. Idag tar var och en med sig sin tjänstepension vid skilsmässa.