Pressmeddelanden

Seminarium om kvinnors ekonomi, jämställda pensioner & föräldraförsäkring i Sverige

2015-05-21 13:34 CEST Fredrika Bremer Förbundet Fredrika Bremer Förbundet bjuder in till ett seminarium om jämställdhet, pensioner och föräldraförsäkring. Medverkande: Monica Petersson, Pensionsmyndigheten Niklas Löfgren, Försäkringskassan Louise Lindfors, Fredrika Bremer Förbundet När? Fredagen den 29 maj kl. 15.30–17.00 Var? Palmesalen i ABF-huset på Sveavägen 41 Varmt välkommen!

2015-05-19 16:46 CEST AMF Vid AMF Fastigheters extra bolagsstämma 11 maj valdes Susanne Lindh och Monica von Schmalensee till nya styrelseledamöter. Det innebär att styrelsen utökas med en person.

2015-05-18 09:11 CEST AMF AMF tar nu ytterligare ett steg mot ökad diversifiering genom att förvärva 50 procent av en kontorsportfölj i Helsingfors. Köpet omfattar 15 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde på cirka 4 miljarder kronor. Portföljen kommer att ägas i bolagsform till lika delar av pensionsbolagen Ilmarinen och AMF.

Jenny Sonesson, Lars Jalmert och Louise Lindfors invalda i Fredrika Bremer Förbundets riksstyrelse

2015-05-13 14:58 CEST Fredrika Bremer Förbundet ​Lördagen den 9 maj 2015 höll Fredrika Bremer Förbundets årsmöte där den nya styrelsen valdes. Louise Lindfors valdes om till ordförande och bland de nya ledamöterna finns Jenny Sonesson, tidigare politiskt sakkunnig åt EU-minister Birgitta Ohlsson, och Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik och en av Sveriges första mans- och jämställdhetsforskare.

AMF Fastigheter tar staden upp på taken – Stockholms nya takmiljö Rooftop bjuder på kultur, hälsa, restaurang & caféliv

2015-05-12 13:36 CEST AMF I dag introducerade AMF Fastigheter Stockholms nya takmiljö Rooftop vid en lunchpresentation under bar himmel. Ovanpå Galleriankvarterets tak växer stadens nya mötesplats fram som en del av Urban Escape Stockholm. Ett tidigare grått och stängt tak omvandlas till en grön oas för kultur, hälsa, restaurang & caféliv – allt med 360-graders utsikt över Stockholms takåsar.

2015-05-12 09:39 CEST Byggcheferna Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen i byggbranschen. En ny undersökning från Byggnads och Byggcheferna visar att det finns förlegade attityder kring jämställdhet i byggbranschen – och att de är större än befarat. I den största gemensamma, satsningen någonsin tar nu Byggnads och Byggcheferna upp kampen.

2015-05-11 10:36 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson debatterar lönesveket mot skolans ledare i Halmstad ikväll. Riksdagsledamöterna Thomas Strand (S) och Heléne Petersson (S) som båda sitter i Riksdagens utbildningsutskott besöker Halmstad i kväll för ett samtal kring hur regeringen resonerat när skolledarna utesluts från den planerade lönesatsningen på skolan.

2015-05-11 10:27 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

Visma förvärvar PBJ i Danmark

2015-05-07 12:00 CEST Visma Visma fortsätter sin expansion inom Norden och förvärvar mjukvaruföretaget PBJ. Bolaget är Danmarks ledande företag inom löne- och personalsystem.

2,6 miljoner privatanställda arbetare får sitt pensionsbesked från Fora inom kort

2015-05-05 09:39 CEST Fora AB Under våren skickas Foras pensionsbesked ut till alla privatanställda arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO.