Pressmeddelanden

2014-12-19 12:10 CET Alecta Alecta och Folksam välkomnar förslaget att införa ett särskilt regelverk för tjänstepension som skapar goda förutsättningar för att generera en bra tjänstepension för våra kunder.

2014-12-19 09:39 CET AMF AMF ökar fokus på hållbarhet för utländska aktieinvesteringar. AMF har anlitat MSCI som leverantör av analysverktyg och referensindex för AMFs utländska aktieinnehav på cirka 100 miljarder kronor. Investeringsfokus kommer ligga på bolag som bedöms hantera hållbarhetsfrågorna bäst inom respektive sektor.

Pensionärer tycker att julen är dyr

2014-12-19 08:34 CET AMF Julen är dyr. Det tycker hälften av de 20 000 pensionärer som AMF frågade om julen. Många av dem tycker dock att det är ok, julen får kosta och 5 procent uppger att de skulle kunna lägga mer pengar på julen. De allra flesta ska fira jul med släkt och vänner, men knappt 4 procent uppger att de kommer att vara ensamma.

2014-12-18 08:59 CET Benify Kolla om din arbetsgivare erbjuder friskvårdsbidrag. Sammanlagt får 2,7 miljoner svenskar friskvårdsbidrag varje år. Okunskap om vad friskvårdsbidraget kan användas till är ofta skälet till att det inte utnyttjas till fullo - Det första vi hjälper nya kunder med är att kommunicera allt du kan använda friskvårdsbidraget till. Då dubblas användningen, säger August Von Sydow.

2014-12-15 13:32 CET Medlingsinstitutet Malte Eriksson har utsetts av Medlingsinstitutet att ersätta Leif Ohlsson som medlare i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet å ena sidan och Almega IT och Telekomföretagen å den andra sidan rörande kollektivavtal för Sector Alarm Service AB.

PostNord förnyar avtal för löneoutsourcing med CGI

2014-12-15 13:30 CET CGI CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått fortsatt förtroende att hantera lönehanteringsprocessen för PostNord AB. Affären syftar till att skapa en smidig och kostnadseffektiv process för hanteringen av löner för de cirka 25 000 medarbetarna inom PostNords svenska verksamhet. Avtalet är tecknat för fem år med option på förlängning med totalt två år, och ordervärdet uppgår till ca 130 MSEK.

2014-12-12 14:26 CET Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson och Bengt Huldt att medla mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega IT och Telekomföretagen i tvisten mellan parterna angående IT och Telekomföretagens medlem Sector Alarm Service AB.

Kompetensklappa dig själv och börja en utbildning på FEI efter nyår.

2014-12-11 10:44 CET FEI Företagsekonomiska Institutet ​För dig som kan avvakta till 2015 med en utbildning - eller fortbildning - väntar en explosion av starter på FEI. Önska dig - eller ge dig själv! - en kompetensklapp och börja det nya året med att stärka din kunskapsbas och ditt företags konkurrenskraft. Har ni bestämt er behöver ni inte dra ärendet i långbänk; anmäl dig ena dagen och börja några dagar senare. Kan det bli lättare?

2014-12-11 10:24 CET AMF ​Större flexibilitet behövs i slutet av arbetslivet för att fler ska arbeta högre upp i åldrarna. Samhällets och arbetsgivarnas attityder till äldre arbetskraft påverkar människors vilja att arbeta längre och det saknas strategier för att behålla och rekrytera äldre arbetskraft. Det visar årets pensionsrapport från AMF.

2014-12-03 09:05 CET Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med september 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,8 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.