Pressmeddelanden

Löneutvecklingen till och med februari 2017

2017-04-28 09:33 CEST
Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent...

 Genombrottsaffär för ledande svenskt jobtech-företag

Genombrottsaffär för ledande svenskt jobtech-företag

2017-04-27 13:00 CEST
Fler än var tionde arbetande i Sverige får nu tillgång till Auranests smarta jobbsökart...

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

2017-04-27 12:29 CEST
​Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten ...

Sveriges bästa pensionsinformation ska utses

2017-04-27 08:20 CEST
Guldkanten är SPV:s pris för årets bästa insats inom området pensionsinformation. Just ...

Årets Byggchef 2017 är korad

2017-04-25 10:01 CEST
Daniel Pettersson, arbetschef och vd på Segermo entreprenad och NRC Group Sverige, är Å...

Medlare utsedda i larmförhandling

2017-04-10 14:02 CEST
Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Bengt Huldt att medla i tvisten mellan...

Medlare utsedda i konflikten i hotell- och restaurangbranschen

2017-04-06 10:00 CEST
Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten me...

Collectums pensionsbarometer: Svenskarnas pensionsengagemang minskar

2017-04-03 11:57 CEST
Fyra av tio svenskar, 40 procent, känner sig mycket eller ganska engagerade när de får ...

Tema hälsa och jämställdhet vid årets Apelrydsseminarium

Tema hälsa och jämställdhet vid årets Apelrydsseminarium

2017-03-30 14:25 CEST
Fredrika Bremer Förbundets årliga Apelrydsseminarium har i år tema hälsa och jämställdh...

Magnus Bengtsson från Reitan Convenience Årets CFO inom franchise

Magnus Bengtsson från Reitan Convenience Årets CFO inom franchise

2017-03-29 07:30 CEST
Magnus Bengtsson från Reitan Convenience blev Årets CFO när Azets Insight, tidigare Vis...