Pressmeddelanden

2014-07-24 09:20 CEST Collectum AB Nästan fyra av tio unga svenskar, 38 procent, planerar att byta arbetsgivare under det närmaste året. Det visar en ny Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum har beställt.

Frihet det bästa med pensionärslivet

2014-07-16 09:14 CEST AMF Frihet är den främsta ljusglimten i livet som pensionär. Av yngre vill man få besök, bli lyssnad på och respekterad av. Det visar svaren från nästan 20 000 av AMFs pensionärer.

2014-07-16 08:20 CEST Collectum AB Pensionärerna i Stockholms län har lägst andel allmän pension i förhållande till den tidigare inkomsten, i genomsnitt 41 procent. Högst andel har pensionärerna på Gotland där den allmänna pensionen utgör 50 procent av den tidigare inkomsten. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

2014-07-11 08:20 CEST Collectum AB Två av tre höginkomsttagare, 65 procent, har gjort ett aktivt val som rör deras tjänstepension ITP. Det kan jämföras med bara 40 procent av låginkomsttagarna, visar en ny GfK-undersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2014-07-07 11:00 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Målareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Jensens Måleri i Bankeryd utanför Jönköping.

2014-07-02 09:05 CEST Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med april 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

2014-06-26 15:54 CEST Svensk Scenkonst Övergången från ett statligt till ett kollektivavtalat pensionssystem för scenkonstbranschen kräver ett mycket omfattande beräkningsunderlag. Efter gemensamma påstötningar från parterna har regeringen beslutat att anslå 300 000 kronor för att täcka en del av de kostnaderna.

2014-06-26 15:22 CEST Sveriges Skolledarförbund

Alecta under Almedalsveckan

2014-06-25 12:52 CEST Alecta Alecta arrangerar ett eget seminarium och är medarrangör till ett seminarium under Almedalsveckan 2014.

2014-06-25 08:54 CEST Bonnier Business Media Sweden