Pressmeddelanden

​Avtal klara med Seko och Unionen

​Avtal klara med Seko och Unionen

2016-05-27 16:08 CEST
KFS har idag kommit överens med Seko om nya avtal för bransch Energi och bilagan till F...

Monyx och Solidar etablerar gemensamägt fondbolag specialiserat på alfaförvaltning

2016-05-27 09:59 CEST
Monyx Financial Group AB och Solidar AB etablerar ett förvaltningshus – AlphaCore Fonde...

Lönesatsning på socialförvaltningens medarbetare

Lönesatsning på socialförvaltningens medarbetare

2016-05-20 13:33 CEST
Österåkers kommun vill satsa 1,6 miljoner kronor i år för att höja medarbetarnas löner ...

Medlare utsedda i hamnkonflikt

2016-05-19 11:36 CEST
Medlingsinstitutet har utsett Karl Olof Stenqvist och Malte Eriksson att medla i tviste...

​Nya avtal har träffats mellan KFS och Kommunal

​Nya avtal har träffats mellan KFS och Kommunal

2016-05-19 10:06 CEST
KFS och Kommunal har kommit överens om nya avtal för branscherna Besöksnäring, Fastig...

Medling om krav på kollektivavtal

2016-05-17 11:00 CEST
Medlingsinstitutets faste medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där Svenska Byggnadsa...

Avgifterna på fondmarknaden 2015: Sparare väljer fonder med lägre avgifter

Avgifterna på fondmarknaden 2015: Sparare väljer fonder med lägre avgifter

2016-05-16 11:09 CEST
Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden låg under 2015 kvar på de lägst uppmätta ni...

Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

2016-05-16 11:01 CEST
Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Skolkommissi...

Fredrik Reinfeldt blir styrelseledamot och seniorrådgivare inom Max Matthiessen

Fredrik Reinfeldt blir styrelseledamot och seniorrådgivare inom Max Matthiessen

2016-05-16 08:49 CEST
Som styrelseledamot och seniorrådgivare kommer Fredrik Reinfeldt bland annat att vara d...

Medlare utsedda i larm- och säkerhetsförhandling

2016-05-12 11:52 CEST
Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Malte Eriksson att medla i tvisten mell...