Pressmeddelanden

Återbetalningsskydd vanligast bland män

2015-11-30 09:27 CET AMF Det är vanligare att män har återbetalningsskydd för sin tjänstepension än att kvinnor har det. Störst är skillnaderna när man är pensionär. Det visar ny statistik från AMF som baseras på drygt 3,4 miljoner kunder. Samtidigt vet nästan sex av tio (56 procent) personer mellan 60 och 70 år inte hur mycket av deras pension som går till efterlevande.

2015-11-27 14:22 CET Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där fackförbundet Seko kräver ett kollektivavtal för det Bahamasflaggade fartyget Andalucia Star. Seko har beslutat om nyanställningsblockad och Svenska Transportarbetareförbundet har varslat om sympatiåtgärder.

PDC överträffar målet om 100 miljarder USD i lågkoldioxidstrategier

2015-11-27 12:01 CET Fjärde AP-fonden (AP4) Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) drivs av AP4 tillsammans med FN, Amundi och Carbon Decarbonization Project (CDP) i syfte att investerare världen över till ska mäta och publicera sina koldioxidavtryck samt investera i lågkoldioxidstrategier. Nu är målet om 100 miljarder USD i lågkoldioxidstrategier nått - och det med råge.

Collectums pensionsbarometer: Var fjärde svensk oroar sig för sin framtida pension

2015-11-27 11:15 CET Collectum AB Drygt var fjärde svensk oroar sig för hur ekonomin ska gå ihop när man blir pensionär. Det visar en ny Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum har beställt.

Fjärde AP-fonden investerar i barns rättigheter

2015-11-26 16:01 CET Fjärde AP-fonden (AP4) Fonden Global Child Impact Equities Fund är världens första fond med fokus på barns rättigheter. Bakom fonden står kapitalförvaltaren RobecoSAM och kungafamiljens stiftelse Global Child Forum. Fjärde AP-fonden (AP4) är en av de första stora investerarna.

Max Matthiessen förvärvar Hagberg & Partners

2015-11-26 13:00 CET Max Matthiessen Max Matthiessen stärker sin position som marknadsledande inom liv- och sakförsäkringsförmedling genom att förvärva Hagberg & Partners, som sedan mer än 20 år är en stark lokal aktör i sydöstra Sverige. Genom förvärvet kombineras det lokala engagemanget och kompetensen med styrka, resurser och handlingskraft att möta framtiden.

2015-11-26 11:05 CET Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder Paus Bagarstuga i Västerhaninge. Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete av anställda vid företaget inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

2015-11-25 09:02 CET Alecta Alectas aktieportfölj har ett koldioxidavtryck som tillhör ett av de lägsta bland de som hittills är redovisade. Det visar en mätning som gjorts under 2015.

AP-fonderna samordnar sättet att redovisa koldioxidavtryck för investeringsportföljerna

2015-11-24 09:26 CET Fjärde AP-fonden (AP4) AP-fonderna, Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden, har kommit överens om att samordna sättet att redovisa koldioxidavtryck. AP-fonderna kommer alla att redovisa sina koldioxidavtryck med tre indikatorer.

Fler medlemmar och färre arbetslösa

2015-11-23 10:45 CET Akademikernas a-kassa Akademikernas a-kassa växer - i oktober var hela 685 400 medlemmar arbetslöshetsförsäkrade. Samtidigt är andelen arbetslösa medlemmar väldigt låg, 1,9 procent.