Pressmeddelanden

Finansförbundet säger upp avtalet med BAO

2014-09-29 16:19 CEST Finansförbundet Finansförbundet sa idag upp det kollektivavtal som reglerar villkoren för de anställda i finansbranschen. Inom kort inleds förhandlingarna med Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) om ett nytt avtal.

2014-09-27 09:00 CEST Collectum AB Bara knappt varannan anställd, 47 procent, uppger att de har fått information om tjänstepensionen från sin arbetsgivare under det senaste året. Det visar en ny Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum presenterar inför Tjänstepensionens dag den 27 september.

2014-09-26 10:06 CEST Medlingsinstitutet Det är inte bara i Sverige exportindustrin fått rollen att ange takten i avtalsrörelserna. Detsamma gäller i större eller mindre utsträckning också i de andra nordiska länderna. Det visar en färsk rapport från Medlingsinstitutet om lönebildningen i de nordiska länderna.

2014-09-25 08:20 CEST Collectum AB Collectum nominerar Aktiespararnas initiativ Sparsheriffen till konsumentpriset Blåslampan. Sparsheriffen använder Youtube-filmer och personliga möten för att underlätta för människor att välja mer lönsamma sparformer. Priset Blåslampan delas ut årligen av Sveriges Konsumenter och Råd & Rön.

AMF Fastigheter och Nordic Choice Hotels genomför Stockholms största hotellaffär

2014-09-17 12:10 CEST AMF I dag offentliggör AMF Fastigheter det största hotellkontraktet i Stockholms historia. Den norska hotelloperatören Nordic Choice Hotels har tilldelats uppdraget att utveckla två unika och fristående hotellkoncept runt Brunkebergstorg. Affären är en del av AMF Fastigheters satsning - Urban Escape Stockholm.

2014-09-14 14:00 CEST Collectum AB Mer än var tredje svensk, 35 procent, tror att de kommer att fortsätta jobba efter 65 års ålder. Bland MP-väljare är andelen som tror på jobb efter 65 störst, 48 procent. Bland KD-väljare är motsvarande andel bara 15 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2014-09-08 10:40 CEST AMF Konsumtionsmönstren i yngre och äldre hushåll är fortsatt mycket lika varandra. Det visar uppföljningen av AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Orsakerna till att skillnaderna i konsumtion numera är marginella är att pensionärerna har fått betydligt högre inkomster och bättre hälsa.

2014-09-04 15:20 CEST Svensk Scenkonst Scenkonstbranschen har sedan många år ett statligt system för scenkonstpensioner som har missgynnat frilansare och lett till stora och oförutsägbara kostnader för institutionerna. I dag presenterar Svensk Scenkonst ett förslag på ett nytt system med tryggare villkor för frilansare och scenkonstinstitutioner, med fokus på aktivt stöd för omställning för konstnärliga grupper.

2014-09-02 09:05 CEST Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juni 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

2014-09-01 14:25 CEST Svensk Scenkonst