Pressmeddelanden

Form utmanar branschen – höjer skribentarvodena med 50 procent

2015-03-27 12:15 CET Svensk Form Allt fler skrivande journalister måste lämna yrket på grund av de dåliga arbetsvillkoren. Arvodena har stått stilla i decennier och har därmed sjunkit i förhållande till inflationen. Tidningen Form bryter trenden och höjer sina arvoden med 50 procent.

2015-03-26 16:48 CET AMF Vid AMFs årsstämma den 25 mars valdes Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall till ny styrelseledamot efter Ella Niia. Magnus Hall, som tillträdde som vd för Vattenfall i oktober 2014, har av tidsskäl valt att lämna styrelsen i AMF.

KPA Pension utses till Sveriges mest hållbara pensionsbolag av svenska konsumenter

2015-03-23 18:27 CET Sustainable Brand Insight ​Svenska folket har utsett KPA Pension till Sveriges mest hållbara pensionsbolag i Sustainable Brand Index 2015. Pensionsbranschen överlag rankas som nummer 6 av 20 branscher totalt.

2015-03-19 08:35 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.

Wellnet gör ICA-kortet hälsosammare

2015-03-18 10:22 CET Wellnet Som nybliven partner till ICAs lojalitetsprogram är Wellnet stolta att erbjuda ICAs kunder med ICA-kort tusentals rabatterade hälsoaktiviteter i Wellnets nya portal.

Monyx förvärvar majoriteten i Svenska Försäkringsrådgivarna

2015-03-17 09:24 CET Monyx Financial Group Monyx förvärvar 51 procent av aktierna i Svenska Försäkringsrådgivarna och förstärker närvaron och distributionskraften i mellersta och södra Sverige. Svenska Försäkringsrådgivarna finns representerade på 11 orter genom 15 anställda certifierade rådgivare.

Ökat seniorföretagande – fem startar eget varje dag

2015-03-16 08:16 CET Visma ​Seniorernas nyföretagande ökade med åtta procent under 2014. Totalt startade drygt 1 800 personer över 65 år eget, eller ungefär fem om dagen, enligt statistik som Visma sammanställt.

​Edholm (FP): Slut med lärarlönehöjningar i Stockholm?

2015-03-16 08:02 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Folkpartiet erfar att arbetsgivarens bud i de pågående lärarlöneförhandlingarna i Stockholms stad ligger på den lägsta nivå sedan läraravtalet tecknades, 2,5 procent, vilket är detsamma som det s k ”märket”. Om budet blir verklighet handlar det om ett förlorat år för lärarlönerna i Stockholm. Om detta skriver idag Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare, på Skolvärldens debattsida.

2015-03-13 11:05 CET Medlingsinstitutet

2015-03-11 11:07 CET AMF AMFs årsredovisning visar på hög avkastning, stark solvens och låga kostnader. Den innehåller även hållbarhetsredovisning, enligt ramverket GRI G4, med utgångspunkt i kundens förväntan på en hållbar pensionsförvaltare.