Pressmeddelanden

Äldre män räknar oftare på pensionen

2015-03-02 09:30 CET Alecta Alectas kunder kan nu planera sitt pensionsuttag genom att logga in på alecta.se. En färsk undersökning visar att de flitigaste användarna är män nära pensionsåldern.

AI Pensions avkastning 13,2 procent 2014

2015-03-02 08:00 CET AI Pension För helåret 2014 hade AI Pension en totalavkastning på 13,2 (8,2) procent och förvaltade 6,2 (5,5) miljarder kronor vid utgången av året.

2015-02-26 09:25 CET AMF Nästan hälften av de unga (20-35 år) anser att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om pension. Bara 16 procent tycker att deras kunskaper är bra eller mycket bra. Unga kvinnor skattar sina kunskaper betydligt lägre än unga män. Budskapet att vi kommer att behöva jobba längre upp i åren verkar dock ha nått fram, knappt 6 av 10 tror att de kommer behöva jobba längre än sina föräldrar.

2015-02-23 09:44 CET Alecta Alecta Optimal Pension har givit den klart bästa totalavkastningen under den senaste femårsperioden av alla de 35 alternativ som ingår i branschföreningen Svensk Försäkrings statistik.

2015-02-19 09:14 CET AMF För perioden januari-december 2014 rapporterar AMF en totalavkastning på 12,7 (9,3) procent och en solvensgrad vid årsskiftet på 204 (219) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 7,7 procent.

2015-02-18 11:00 CET Medlingsinstitutet ​Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot ISAB Clean AB i Sundbyberg.

2015-02-17 09:03 CET Medlingsinstitutet Nästan var fjärde anställd omfattas år 2015 av ett så kallat sifferlöst avtal och 60 procent av avtal utan individgarantier. Det visar en kartläggning i Medlingsinstitutets årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014” som presenterades på tisdagen. Rapporten innehåller fakta bland annat om arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2014.

Jakten på Sveriges Bästa Lärare börjar NU!

2015-02-13 09:30 CET Handelskammaren Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ger en inspirerande lärare ett pris på 10 000 kronor. Genom kampanjen "Sveriges bästa lärare" vill Handelskammaren hitta en lärare som inspirerar och entusiasmerar. Priset ska hylla det som är bra med skolan och lyfta läraryrket. Priset delas ut på Handelskammarens årsmöte den 28 maj där Anna Kinberg Batra (M) kommer att närvara.

​Bedrövligt av friskolor att inte satsa på lärarlöner

2015-02-12 10:49 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Flera friskolehuvudmän i Stockholm väljer att inte följa med i Folkpartiets och Alliansens satsning på höjda lärarlöner från 1 juli 2014, enligt SVT Nyheter idag. Enligt Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare, är det ett strategiskt felbeslut.

2015-02-10 15:30 CET Medlingsinstitutet Den 17 februari presenterar Medlingsinstitutet sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen år 2014". Tid: Den 17 februari 2015 klockan 9:00 (kaffe från klockan 8:30) Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6