Pressmeddelanden

2015-07-02 09:05 CEST Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med april 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Höga avgifter äter av spararnas kapital

2015-06-30 14:50 CEST AMF ​Svenskarna sparar i fonder som aldrig förr. Förra året ökade vår samlade fondförmögenhet med hela 21 procent till närmare tre tusen miljarder kronor. Men vi har fortfarande dålig koll på vad det kostar. Trenden är att avgifterna sjunker, men det går sakta.

Strandhäll tar sikte på jämställda pensioner

2015-06-30 14:43 CEST AMF I takt med att vi lever längre förväntas vi också arbeta längre. Men många har inte den möjligheten, trots att de skulle vilja. Så hur ska vi jobba för att orka? Detta var temat på ett välbesökt seminarium i Almedalen där bland andra AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samtalade om vad som kan göras för att skapa ett hållbart arbetsliv.

2015-06-29 15:54 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att skolledarbanan även fortsättningsvis måste vara en attraktiv karriärväg för lärare och andra med ledarambitioner. Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare är knappast i linje med moderna, individuella löneavtal.

2015-06-26 10:44 CEST Sveriges Skolledarförbund

​Collectums pensionsbarometer: Allt fler tror på senare pension

2015-06-26 08:20 CEST Collectum AB Allt fler tror på senare pension för egen del. Hela 36 procent tror att de kommer att jobba efter 65 års ålder. Det är en ökning med 11 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes 2010. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.

Deltidspension möjliggör ett längre arbetsliv

2015-06-25 11:07 CEST AMF I en ny undersökning från AMF uppger 83 procent att de tror att fler skulle arbeta längre om det gick att styra sin arbetstid de sista åren av yrkeslivet. Ett sätt som bidrar till mer flexibilitet är så kallad deltidspension som innebär extra inbetalningar utöver tjänstepension.

2015-06-17 11:05 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet presenterade på onsdagen två rapporter om löneskillnader mellan kvinnor och män och om lönebildning och jämställdhet. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med 0,2 procentenheter till 13,2 procent mellan 2013 och 2014. Kvinnors genomsnittslön är med andra ord 86,8 procent av mäns. Sedan 2005 har löneskillnaden minskat med 3,1 procentenheter.

2015-06-16 07:00 CEST Max Matthiessen

2015-06-15 05:30 CEST Sveriges Skolledarförbund