Pressmeddelanden

2015-10-06 15:34 CEST Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Snart stundar central avtalsrörelse, och därefter lokal översyn i Svenska kyrkans församlingar. Individuell och differentierad lönesättning är en grannlaga uppgift. – I löneöversynen värderar vi inte människan, utan hennes arbetsinsats, skriver VD Helén Källholm i sin ledare. Våra anställda ska definitivt ha lön för sin möda, men inte för vem hon är.

Monyx förvärvar majoriteten i Norrfinans & Försäkring AB

2015-10-06 12:58 CEST Monyx Financial Group Monyx Financial Group AB har förvärvat majoriteten av aktierna i Norrfinans & Försäkring AB, som är ett väletablerat fristående försäkringsförmedlarbolag med verksamhet i Norrbotten. Genom förvärvet vill Monyx bidra till att Norrfinans blir en ännu starkare aktör i norra Sverige.

2015-10-06 06:30 CEST Benify Från och med idag får medarbetare på Härnösands Kommun tillgång till en förmånsportal. I portalen erbjuds medarbetaren hundratals förmåner runt om i Sverige. Däribland personalbil, gymkort och massage. Genom portalen ökar valmöjligheterna kring förmånerna då utbudet breddas med en mängd nya erbjudanden samtidigt som de befintliga inkluderas i portalen.

2015-10-02 09:05 CEST Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med juli 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

2015-10-01 16:20 CEST Max Matthiessen

En högre pensionsålder kräver politiska beslut

2015-09-30 15:08 CEST AMF Hur ska pensionspengarna räcka till när vi lever allt längre? Svensken förbereder sig för ett längre arbetsliv både i tanke och handling. Arbetsmarknadens parter sluter nya avtal där alla arbetsår, både tidiga och sena, ger tjänstepension. Det är en positiv utveckling men det räcker inte för att möta framtidsutmaningen där medellivslängden ökar mer än pensionsåldern.

2015-09-30 11:00 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Organic Bakery/Micadent i Malmö. Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad.

Inbjudan till Stå Upp-seminariet - en eftermiddag med värdefull kunskap som motiverar till bättre hälsa

2015-09-30 08:10 CEST GIH Vi upprepar succén och arrangerar ytterligare ett Stå Upp-seminarium den 28 januari. Välkommen till en eftermiddag med aktuell forskning och konkreta tips på hur du kan inspirera dig själv och dina medarbetare till en mer hållbar livsstil. Föreläsarna ger dig god kunskap om vilka beteenden som bidrar till friskare medarbetare, ger i sin tur större engagemang och effektivitet på arbetsplatsen.

2015-09-28 11:50 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet arrangerar den 12 oktober en konferens för arbetsmarknadens parter om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medverkar gör bland annat Konjunkturinstitutet, Industrins ekonomiska råd och Riksbanken. Konferensen är öppen för medier. Anmälan via www.mi.se/pressanmalan senast den 7 oktober.

2015-09-25 08:30 CEST Collectum AB Hälften av de anställda, 51 procent, har inte fått någon information om tjänstepensionen från sin arbetsgivare under det senaste året. Det visar en ny Sifoundersökning som presenteras inför Tjänstepensionens dag den 27 september.