Pressmeddelanden

Välkommen till öppningen av Sveriges Skolledarförbunds kongress

2015-04-24 09:00 CEST Sveriges Skolledarförbund Utbildningsminister Gustav Fridolin invigningstalar till de cirka 60 kongressombuden kl 10.45. Den nya skolkommissionens ordförande Anna Ekström deltar också under kongressens första dag. Sveriges Skolledarförbunds kongress ska bland annat diskutera ett nytt lönepolitiskt program.

Stora framgångar för Sveriges Skolledarförbund

2015-04-23 11:51 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund har blivit skolledarnas samlade röst och det är vi mycket stolta över. Skolledarna i Sverige finns nu med i alla frågor som gäller skolan, säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson, som på lördag öppnar förbundets 20:e kongress. Gustav Fridolin inviger kongressen och den nya skolkommissionens ordförande Anna Ekström, kommer också att närvara.

2015-04-22 11:05 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Skandinavisk Fiskdistribution AB i Handen.

Här är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

2015-04-21 09:36 CEST Diligentia Idag presenterade Nyckeltalsinstitutet sin rapport, som slår fast att Diligentia, enligt Nyckeltalsinstitutet har Sveriges "bästa attraktiva arbetsgivarindex”. Att Diligentia vinner utmärkelsen innebär att man nått de högsta poängen för arbetsvillkor sett ur medarbetarnas perspektiv.

2015-04-20 13:00 CEST Svensk Scenkonst ​Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund har idag träffat ett unikt avtal för omställning för konstnärliga yrken, samt ett nytt pensionsavtal. De gäller från 1 jan 2015 och ersätter det statliga systemet med lägre pensionsåldrar för olika yrkesgrupper som avskaffades vid årsskiftet. De systemen håller sig inom kostnadsramen 180 milj. kronor som regeringen gett parterna.

2015-04-16 08:39 CEST Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson saknar satsningar på skolans ledarskap i regeringens Vårbudget. Nu är det dags att frågan om ledarskapet i skolan på allvar. Det blir ingen verklig förändring om man inte fullt ut förstår vikten av ledarskapets betydelse för skolans utveckling och resultat, menar Matz Nilsson. Han har tidigare varit kritisk mot att regeringens skolsatsningar är för ensidigt utformade.

2015-04-15 15:30 CEST Byggcheferna Distriktschef Eva Torberger, Skanska, är Årets Byggchef 2015. En ledare som synliggör sina medarbetare och får dem engagerade. Hon kombinerar ett genuint intresse för människor med en förmåga att förbättra ekonomiska resultat. Årets Byggchef har dessutom en uppfriskande förmåga till nytänkande.

2015-04-15 11:20 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson varnar för ledarskapskris i skolan.

2015-04-14 11:05 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Litus Larm i Mariestad.

Svevia väljer Agda PS för sin lönehantering

2015-04-13 08:24 CEST Visma Svevia har valt Agda PS för sin lönehantering. Affären stärker ytterligare Vismas position som en av de ledande leverantörerna av system och tjänster inom lön- och personalområdet på den svenska marknaden.