Pressmeddelanden

Almedalsveckan: Nu är JAG här!

2014-06-29 17:04 CEST JAG Idag den 29 juni klockan 17.30 inviger Magnus Andén och Cecilia Blanck JAG-tältet på Hamnplan i Visby med talet Folk är folk som du kan läsa här.

Psykiatriprofessor Thomas Szasz: Psykiatrin måste avskaffas!

2014-06-27 21:03 CEST KMR KMR är den enda grupp som har modet att stå upp emot psykiatrisk makt, sade psykiatriprofessor Thomas Szasz i en video, strax före sitt frånfälle år 2012. Szasz var världens mest kända antipsykiatriker och förkämpe för mänskliga rättigheter inom psykiatrin, tillika en av grundarna av KMR. Han hävdade att psykiatrin är ett slaveri.

Fetaste festen i Almedalen, för en bättre värld

2014-06-27 16:15 CEST Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB lanserar projektet "Störd och stolt" under Almedalsveckan. Med projektet gör vi Sverige bättre genom att personer med utvecklingsstörning blir en självklar del av samhället. Störd och stolt arrangerar en fet festkväll torsdagen 3 juli på Terrassen i Visby. Uppträder gör Mohammed Ali, Mange Hellberg och Enheten.

Roks ordförande om Carin Götblads utredning: Varför uppfinna hjulet på nytt?

2014-06-27 16:00 CEST Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Idag presenterade regeringens nationella samordnare Carin Götblad sitt betänkande "Våld i nära relationer- en folkhälsofråga". Roks är kritisk till flera av förslagen. Inte minst att tillståndspröva skyddade boende. Det riskerar att krossa hela kvinnojoursrörelsen, säger Roks ordförande Karin Svensson.

För många undantag riskerar göra diskrimineringslagen tandlös, anser FUB.

2014-06-27 15:27 CEST Riksförbundet FUB Bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen, men för många undantag riskerar göra lagen tandlös, anser Thomas Jansson, ordförande för FUB.

Belysning för hjärnan

2014-06-27 13:30 CEST Svenska Epilepsiförbundet I början av juli samlas ledande forskare till en kongress på Stockholmsmässan för att utbyta forskningsrön inom epilepsiområdet. En av sessionerna på kongressen handlar om en ny revolutionerande metod att stoppa epileptiska anfall genom optogenetik.

Framtidens läkemedelsbehandling mot epilepsi!

2014-06-27 13:00 CEST Svenska Epilepsiförbundet Det finns 60 000 personer med epilepsi i Sverige. Läkemedel är förstahandsval för behandling av epilepsi och ger anfallsfrihet hos ca 65 %. Nästa vecka samlas ledande forskare och experter på epilepsi till erfarenhetsutbyte vid en internationell kongress i Stockholm, där framtidens läkemedelsbehandling är ett av huvudämnena.

2014-06-27 10:29 CEST Swedfund Riksrevisionen slår fast i sin granskningsrapport som publiceras idag att Swedfund har förbättrat de områden som de centrala rekommendationerna i granskningen 2009 handlade om. I rapporten skriver man bland annat att Swedfund har utvecklat sina uppföljningssystem av resultat och utvecklingseffekter från investeringarna.

JAGs medlemmar tar plats i Almedalen!

2014-06-27 10:12 CEST JAG På söndag åker ungefär 70 JAG-medlemmar med assistenter och anhöriga, totalt runt 350 personer, till Gotland för att ta plats under Almedalsveckan och synliggöra JAGs frågor. I JAGs samtalstält på Hamnplan bjuds på ett fullspäckat program med korta debatter och heta stolen-samtal med inbjudna gäster hela veckan.

2014-06-27 10:06 CEST CONCORD Sverige Hur påverkar valutgången Sveriges bistånds-och utvecklingspolitik? Vilka frågor är partierna eniga om och vad skiljer dem åt? I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på partiernas biståndspolititiska företrädare kring biståndets storlek, jämställdhet, företagens ansvar, skatteflykt och mycket mer.