Pressmeddelanden

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Norrköping i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Norrköpingsbor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Norrköping med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Stockholm i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Stockholmare och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Stockholm med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället ​Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Göteborg i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Göteborgare och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Göteborg med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället ​Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Linköping i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Linköpingsbor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Linköping med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Karlstad i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Karlstadsbor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Karlstad med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället ​Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Malmö i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Malmöbor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Malmö med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Växjö i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Växjöbor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Växjö med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället I augusti besöker Bris, tillsammans med RIX FM Festival, 10 orter runt om i Sverige. Som huvudpresentatör för festivalen, som drar över 200 000 besökare, hoppas Bris på att nå ut till fler barn och unga och öka deras kännedom om Bris och om sina rättigheter. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga.

Hungerprojektet och Mellby Gård stödjer världens entreprenörer på Doers' Event

2015-04-29 07:00 CEST Hungerprojektet ​Hungerprojektet kommer till årets stora entreprenörsträff, Doers’ Event, i Malmö! Organisationen sätter ”glokal” prägel på eventet genom att bjuda in två entreprenörer: Johan Andersson, vd på Mellby Gård, och Samuel Afrane, landschef för Hungerprojektet i Ghana.

Landscapes shaped by cultural shifts – upcoming exhibitions at Marabouparken konsthall

2015-04-28 16:18 CEST Marabouparken This summer Marabouparken konsthall will show two separate exhibitions that examine landscapes shaped by cultural shifts.