Pressmeddelanden

Sister Power – Syster P och Barnfonden hjälper utsatta tjejer

2014-06-18 09:00 CEST Barnfonden Svenska Syster P har tagit fram ett armband som kommer att säljas till förmån för Barnfondens arbete med unga tjejer i Etiopien. Hundra kronor av varje sålt armband går till Barnfondens arbete med så kallade tjejklubbar. Genom att stödja projektet och bära armbandet visar man på det gränslösa systerskapet – Sister Power.

Topp tre Årets kvinna i fastighetsbranschen 2014

2014-06-18 08:00 CEST Fastighetsägarna Stockholm Juryn till Årets kvinna i fastighetsbranschen har nu valt ut tre kandidater som har möjligheten att få utmärkelsen 2014; Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan, Tina Karrbom-Gustavsson, docent i byggprojektledning på KTH i Stockholm och Katarina Wåhlin Alm, vd NCC Property Development.

Barn skriver om ett Sverige i krig i ny antologi

2014-06-17 17:16 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR I samband med Internationella flyktingdagen den 20 juni släpps en ny antologi där barn delar med sig av sina berättelser om flykt. Novellsamlingen ”Din ryggsäck” är den avslutande delen i Friends och UNHCRs kunskapskampanj Hej Sverige och ges ut i samarbete med Bonnier Carlsen och Kartago.

Makalösa Föräldrar i Almedalen

2014-06-17 06:58 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar

Ansökan om ett vanligt liv -  Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

2014-06-16 14:15 CEST Riksförbundet FUB Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att allt fler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.

Kvinnotryck går igenom partiernas löften till Roks kvinno- och tjejjourer

2014-06-16 14:10 CEST Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige I dag når nya numret av Roks tidning Kvinnotryck sina läsare. Temat är valet. Med tre månader till riksdagsvalet i september har Roks och våra medlemsjourer många frågor att ställa till partierna. Kvinnotryck publicerar en exklusiv partiutfrågning utifrån kvinno- och tjejjourernas verklighet.

2014-06-16 14:00 CEST Pony Sugar Snövit Hedstierna utmanar och undersöker jämställdhet och genusfrågor i de Nordiska länderna med verket An Issue of Structure och stöttas av Nordisk Kulturfond med 250.000 kr samt av VG-Regionen Strömstad Konsthall. Det interaktiva verket kommer att ställas ut i samtliga Nordiska länder och bildar världens största ljudarkiv om genusfrågor och analyseras vidare av en internationell forskningsgrupp.

2014-06-16 08:00 CEST Hjärnkoll I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa. Det visar en ny granskning av 170 kommuner som kampanjen Hjärnkoll publicerar idag. Studien visar även att kommunerna brister i uppföljningar av hur den psykiska hälsan påverkas vid omorganisationer.

2014-06-14 09:00 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning Nu förändrar vi förutsättningarna för jämställdhets- och genussamarbete i Norden! Genom de tre unika portalerna GenderFund, GenderJob och GenderKalenderN, som idag lanseras på Nordiskt forum i Malmö, ger vi dig allt du behöver för att orientera dig inom Genus-Norden.

Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp

2014-06-13 12:02 CEST Föreningen Storasyster Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp med anledning av övergreppen mot de 21 utsatta barnen på förskolan i Högsby.