Pressmeddelanden

Hungerprojektet uppmanar Almedalsbesökare att visa hur de bidrar till en bättre värld

2014-06-27 09:07 CEST Hungerprojektet Beslutsfattare runtom i världen blir alltmer eniga om att den extrema fattigdomen och hungern kan avskaffas till 2030. Vägen dit kantas av många utmaningar och det är upp till varje enskild person att vara med och bidra till en bättre värld. Under Amedalsveckan uppmanar Hungerprojektet personer att dela med sig av hur de är med och förändrar världen genom kampanjen #BeatWorldHunger

Friends i Almedalen: Barnkör sjunger om sommarlovets baksida i nyskriven låt

2014-06-27 07:58 CEST Friends 60 000 barn är mobbade – det motsvarar 3 000 skolklasser. Trots det fokuserar politikerna på elevernas prestation istället för trygghet. För att flytta fokus i skoldebatten har Friends tagit hjälp av Doreen Månsson som skrivit om texten till ”Den blomstertid nu kommer”. Den nya versionen ”Den ensamhet nu kommer” framförs för första gången under Almedalsveckan på S:t Hansskolans skolgård av barnkör

2014-06-27 07:23 CEST Handikappförbunden Domstolarna har stora brister vad gäller tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Det visar en ny undersökning gjord av Myndigheten för delaktighet. Nu måste landets domstolar säkra att både information och lokaler blir tillgängliga, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

2014-06-26 20:37 CEST SAMFÖR Idag är det föräldrarna som måste söka efter och samordna stödet till barn med funktionsnedsättning. I extrema fall har föräldrar upp till 90 kontakter med olika verksamheter - allt för att få vardagen att fungera och få det stöd de har enligt lagen. SAMFÖR vill vara en stark aktör för att samordna de insatser och underlätta vardagen dessa utsatta familjer. Almedalsseminarium onsdagen den 2 juli.

Piratpartiet programpartner när Greenwald kommer till Sverige

2014-06-26 15:30 CEST Piratpartiet När Glenn Greenwald kommer till Mediedagarna i Göteborg, MEG, i mars nästa år står Piratpartiet som programpartner för hans seminarium. Greenwald har blivit en världskänd profil sedan NSA-avhopparen Edward Snowden berättade sin historia för honom och överlämnade de topphemliga dokument han fått tag i. Greenwald har nu blivit klar som en av huvudtalarna vid MEG.

Nätaktivisterna i Almedalen

2014-06-26 14:58 CEST Nätaktivisterna Nätaktivisterna håller panelsamtal i Almedalen tisdag den 1 juli. Temat är antirasistisk nätaktivism. Vilka antirasistiska strategier finns det? Och vad behöver antirasismen bli bättre på när det kommer till nätet som arena? I det här panelsamtalet diskuteras nätets många möjligheter och hur olika aktörer tänker kring sitt arbete.

FUB i Skövde deltar i förbundets rikskampanj ”Ansökan om ett vanligt liv”

2014-06-26 14:16 CEST Riksförbundet FUB – FUB i Skövde deltar lokalt för att stödja rikskampanjen "Ansökan om ett vanligt liv". Vi tycker det är ett bra sätt att också sprida kunskap om FUB, och därmed stärka FUB i Skövde. Bland annat kommer vi att se till att kampanjens affischer syns på stan. FUB i Skövde kommer även att finnas på plats på Friskvårdens dag den 7 september för att informera om föreningen.

Kan kirurgi hjälpa vid epilepsi?

2014-06-26 13:00 CEST Svenska Epilepsiförbundet Få behandlingsmetoder inom medicinen har visat sig vara så effektiva som epilepsikirurgisk behandling av medicinskt svårbehandlad epilepsi. Epilepsikirurgi är ett av flera vetenskapliga teman på en internationell kongress i Stockholm nästa vecka som samlar tusentals experter från hela världen, med Svenska Epilepsisällskapet som värd.

Jobb på semestern går ut över barnen - Närmare en av tre föräldrar upplever krav på tillgänglighet under ledigheten

2014-06-26 10:33 CEST UNICEF Sverige UNICEF Sverige presenterade tidigare i våras en undersökning som visade att två av tre föräldrar i Sverige upplever krav från arbetsgivaren att vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid. Nya siffror från UNICEF Sverige visar nu att detta även gäller under semestern.

2014-06-26 09:56 CEST Svenska Afghanistankommittén Forum Syd och Svenska Afghanistankommittén bjuder in till ett panelsamtal i Almedalen med företrädare från näringslivet, myndigheter och biståndsorganisationer för att diskutera de utmaningar och det ansvar som följer när man verkar i korrupta miljöer. Huvudtalare Inga-Britt Ahlenius