Dokument

2015-02-20 08:33 CET Järfälla kommun

Rapport återkommunaliseringar

2015-02-12 13:09 CET Moderaterna i Stockholm

Rapport kommunaliseringar

2015-02-12 13:03 CET Alliansen i Stockholms stad

Uppsalaenkäten 2014

2015-02-11 15:50 CET Uppsala kommun En undersökning över kulturen i Uppsala.

Cykelbokslut 2014

2015-02-04 16:26 CET Uppsala kommun

Kommunalskatten 2015

2014-12-12 08:53 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan.

Bilaga: Kommunala skattesatser 2015, kommun för kommun

2014-12-12 08:52 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige kartlagt kommunalskatten inför 2015. Detta är en bilaga till "Kommunalskatten 2015" och innehåller resultatet för varje kommun.Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.

PM: Var tredje pensionär går miste om lägre skatt

2014-12-01 09:00 CET Skattebetalarna I regeringens budgetproposition för 2015 finns flera skatteförslag som påverkar Sveriges äldre, dvs de över 65 år. Skattebetalarna har tittat närmare på hur dessa slår.

Majblommans Kommunrapport 2014

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund Fritids, fruktstund och fibernät - Majblommans kommunrapport om barns villkor i svenska kommuner 2014, inklusive MajKommun Sundbyberg.

Fördelning bidrag Majblomman 2013

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund En översikt över Majblommans ändamålsposter 2013.