Dokument

2015-08-26 13:20 CEST Uppsala kommun

Tidpunkt och plats för samrådsmöten

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun

Skattefridagen 16 juli -samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

2015-07-15 10:00 CEST Skattebetalarna I år infaller Skattefridagen den 16 juli, samma dag som förra året. Att den ligger kvar oförändrad förklaras av att regeringens budget, som innehöll höjd skatt på arbete, röstades ned och Alliansens budget fortfarande gäller. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter.

Vart femte företag minskar antalet seniorer om den särskilda löneskatten för äldre återinförs

2015-07-07 15:00 CEST Skattebetalarna Vart femte företag, ca 53 400 st, skulle minska antalet anställda över 65 år om regeringen återinför den särskilda löneskatten för dem över 65 år, visar en SKOP undersökning från Skattebetalarna. Särskilt hårt slår förslaget mot alla de egenföretagare som är över 65 år, cirka 72 000 personer plus de som driver aktiebolag, som får en direkt höjning av skatten på sin arbetsinsats med 5,6 procent.

Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet

2015-07-03 10:36 CEST Skattebetalarna Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB. Drygt vart tredje bilhushåll (962 000) får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år. Se bilagor.

Så drabbas länen av höjd bensinskatt

2015-07-03 10:32 CEST Skattebetalarna Bilaga till rapporten Höjd bensinskatt slår hårt över hela landet

Så drabbas alla kommuner av höjd bensinskatt

2015-07-03 10:31 CEST Skattebetalarna Bilaga till rapporten Höjd bensinskatt slår hårt över hela landet

Kommunerna som drabbas mest av höjd bensinskatt

2015-07-03 10:29 CEST Skattebetalarna Bilaga till rapporten Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet