Dokument

Ledare av Tina Norgren: Bättre för de med psoriasisartrit - Psoriasistidningen 6 -2015

2015-11-30 08:48 CET Psoriasisförbundet Psoriasisförbundet vill bli bättre för medlemmar med psoriasisartit, PsA. Minst 40 procent av oss som har psoriasis har även PsA. Det innebär att 80 000 människor har en följdsjukdom på grund av psoriasis.

Ledare av Tina Norgren: Allt var inte bättre förr - Psoriasistidningen 5 -2015

2015-11-30 08:46 CET Psoriasisförbundet När är jag var barn behandlades min psoriasis med tjärbad och UVB ljus. Varje behandlingstillfälle tog ett par timmar. Under ungdomsåren åkte jag buss mellan Skellefteå och Umeå, en resa på 13,5 mil enkel väg, för att sola så kallad PUVA i ett par minuter, tre gånger per vecka. Det tog en hel dag.

Ledare av Tina Norgren: Varje krona gör skillnad - Psoriasistidningen 4 -2015

2015-11-30 08:44 CET Psoriasisförbundet En stark och trovärdig forskning är en av förbundets hörnstenar. Under sommaren uppmärksammades vår sjukdom stort i medierna i samband med en forskningskonferens som hölls i Stockholm. Nya forskningsrön är intressanta och förtjänar uppmärksamhet.

Ledare av Tina Norgren: Jag dög som jag såg ut - Psoriasistidningen 3 -2015

2015-11-30 08:42 CET Psoriasisförbundet Under flera års tid har frågan om rättvis vård, oavsett vart i landet man bor, stått högt på förbundets dagordning. Vi har drivit på för att få ett enat vårdprogram åt hela landet. Nu har Socialstyrelsen valt ut psoriasis som en av tre kroniska sjukdomar för en förstudie som ska svara på vilka problem som bör lösas och om nationella riktlinjer behöver upprättas för att förbättra vården.

Ledare av Tina Norgren: Så ska en slipsten dras - Psoriasistidningen 2-2015

2015-11-27 15:30 CET Psoriasisförbundet Jag blev nyligen uppringd av en tjej som var svårt drabbad av psoriasis. Hon var inte särskilt gammal men hade redan lång erfarenhet av kontakter med sjukvården. Det är inte möjligt att närmare redogöra för hennes situation här. Kort kan sägas att hon var i stort behov av goda råd för att kunna klara sig vidare på egen hand i vårdapparaten...

Ledare av Tina Norgren: Du är viktig! Psoriasistidningen 1-2015

2015-11-27 15:27 CET Psoriasisförbundet Nu är en spännande tid för psoriasisforskningen. Det menade professor Mona Ståhle när hon och jag talades vid för en tid sedan...

Psoriasisförbundets läns- och lokalavdelningar: drömmar & mål!

2015-11-25 16:24 CET Psoriasisförbundet Man måste våga drömma. Utan drömmar och mål blir livet både tråkigt och komplicerat. Drömmarna inger livslust och kreativitet, målen något att sträva mot och väl uppnådda, något att utvärdera. Genom att våga pröva, kanske misslyckas och sedan dra lärdom av processen - kan man också lyckas! Här är några av drömmarna och målen formulerade av Psoriasisförbundets läns- och lokalavdelningar.

Workshop formar framtidens psoriasisvård

2015-11-17 16:20 CET Psoriasisförbundet Med anledning av den ojämlika vården har Psoriasisförbundet tagit fram ett Vårdpolitiskt program. Programmet tar avstamp i de förbättringsområden som pekats ut av Världshälsoorganisationen WHO, med fokus på god och rättvis psoriasisvård av hög kvalité. Under en WS hösten 2015 med representanter från förbundet och andra viktiga parter mejslades detta program fram. Läs gärna eller ladda ned.

Ockhams rakkniv - Krönika

2015-11-12 13:10 CET Psoriasisförbundet Föreningen Vetenskap och folkbildnings ordförande Linda Strand Lundberg har några gånger skrivit krönikor i Psoriasistidningen. Här är ett exempel från nummer 3-2015 där hon behandlar ämnet sanning och alternativ medicin. Läs eller ladda ned.

It takes two to tango - Krönika

2015-11-12 12:58 CET Psoriasisförbundet Carolina Degerkvist arbetar dagligen med kommunikation och hon har psoriasis. Carolina har föreläst för Psoriasisförbundet, medverkat i TV och här skriver hon också en krönika i förbundets tidning. Läs eller ladda ned.