Dokument

Kommunalskatten 2015

2014-12-12 08:53 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan.

Bilaga: Kommunala skattesatser 2015, kommun för kommun

2014-12-12 08:52 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige kartlagt kommunalskatten inför 2015. Detta är en bilaga till "Kommunalskatten 2015" och innehåller resultatet för varje kommun.Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.

PM: Var tredje pensionär går miste om lägre skatt

2014-12-01 09:00 CET Skattebetalarna I regeringens budgetproposition för 2015 finns flera skatteförslag som påverkar Sveriges äldre, dvs de över 65 år. Skattebetalarna har tittat närmare på hur dessa slår.

Majblommans Kommunrapport 2014

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund Fritids, fruktstund och fibernät - Majblommans kommunrapport om barns villkor i svenska kommuner 2014, inklusive MajKommun Sundbyberg.

Fördelning bidrag Majblomman 2013

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund En översikt över Majblommans ändamålsposter 2013.

Majblommans konktreta åtgärder för kommuner

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund

Listor och diagram till Majblommans kommunrapport 2014

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund

Budgetförslag 2015 - Moderaterna i Stockholms stad

2014-11-26 11:47 CET Moderaterna i Stockholm

Politisk koalitionsplattform Järfälla 2014-2018

2014-10-21 08:55 CEST Järfälla kommun Ett växande grönt Järfälla - Politisk koalitionsplattform för Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Centerpartiet för mandatperioden 2014–2018

Gångplan för Stockholm

2014-09-13 08:00 CEST Moderaterna i Stockholm