Dokument

Gå på ditt lokala årsmöte

2015-03-18 10:25 CET Psoriasisförbundet Sverige har en unik föreningskultur. Den är demokratisk, folklig och spänner över olika ämnen som idrott och politik till hantverk och sjukvård. Psoriasisförbundet har sedan 1963 varit en del av den senare kategorin i kampen för bättre psoriasisvård i Sverige. Läs intervjun med ombudsmannen Anne Stierquist i Psoriasistidningen som uppmanar alla att gå på sitt årsmöte. Ladda gärna ned.

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU

2015-03-16 07:46 CET Skattebetalarna Ny statistik visar att Sverige har EU:s och Eftas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Sedan år 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över sex procentenheter – mer än en procentenhet högre än i Norge som är tvåa på listan.

Stockholm ska kräva av regeringen att se över regelverk kring avhysningar

2015-03-09 16:27 CET Moderaterna i Stockholm

2015-02-20 08:33 CET Järfälla kommun

Rapport återkommunaliseringar

2015-02-12 13:09 CET Moderaterna i Stockholm

Rapport kommunaliseringar

2015-02-12 13:03 CET Alliansen i Stockholms stad

Uppsalaenkäten 2014

2015-02-11 15:50 CET Uppsala kommun En undersökning över kulturen i Uppsala.

Cykelbokslut 2014

2015-02-04 16:26 CET Uppsala kommun

Kommunalskatten 2015

2014-12-12 08:53 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan.

Bilaga: Kommunala skattesatser 2015, kommun för kommun

2014-12-12 08:52 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige kartlagt kommunalskatten inför 2015. Detta är en bilaga till "Kommunalskatten 2015" och innehåller resultatet för varje kommun.Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.