Pressmeddelanden

2015-09-02 17:02 CEST Skattebetalarna Regeringen meddelar idag att den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar återinförs i budgeten för 2016 – och dessutom höjs ytterligare jämfört med budgetförslaget för 2015. Trots att detta riskerar att bryta Sveriges ställning som det land i EU där antalet arbetande seniorer ökar snabbast.

2015-09-02 16:43 CEST Uppsala kommun Årets elitidrottsstipendium tilldelas Moa Sjöö. Beslutet togs på idrotts- och fritidsnämndens möte idag. Priset delas ut på Uppsalas idrottsgala i november och är på 40 000 kronor.

2015-09-02 09:02 CEST Uppsala kommun Uppsala kan få ett nytt naturreservat i Kronparken. Området har höga biologiska - kulturmiljö- och rekreationsvärden. Förslaget ska läggas fram för plan- och byggnadsnämnden senast i december 2016.

2015-09-01 08:00 CEST Moderaterna i Stockholm ​Förvaltningsrättens nej till polisens begäran om kameraövervakning på flera ställen i nordvästra Stockholm, däribland Spånga station och Tensta centrum, är djupt olyckligt och ett bakslag för brottsbekämpningen i området, säger Ole-Jörgen Persson, vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i en kommentar.

Ny konst av Knutte Wester

2015-08-28 10:28 CEST Uppsala kommun Tisdag 1 september inviger kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson det nya konstverket Child carrying wings av Knutte Wester i Carolinaparken. Samma dag är det också vernissage av en utställning om konstnären och processen kring konstverket, samt andra verk av konstnären.

2015-08-27 14:20 CEST Uppsala kommun Nu har det första av sex sponsoravtal tecknats mellan Uppsala kommuns kulturnämnd och Sh bygg efter en längre dialog. Samarbetet syftar till att stärka konst- och kulturlivet och göra det tillgängligt för fler. Fokus kommer att ligga på Uppsala kommuns offentliga konst och Uppsala konstmuseum.

2015-08-27 10:25 CEST Järfälla kommun Onsdag 2 september avtäcks en hemlig, fyra meter hög, skulptur i Jakobsbergs centrum. Konstverket är skapat av Thomas Karlsson och doneras av HSB Norra Stor-Stockholm till Järfälla kommun.

Nya kliv för Högskolan Västs demokratisatsning

2015-08-27 08:00 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst går i bräschen för demokratisatsning i högskolesverige och inledde i våras ett arbete med att synliggöra och lyfta fram demokratifrågor bland personal och studenter. Strategiska medel har avsatts och nu ska nya kunskaper inhämtas i USA.

2015-08-26 16:55 CEST Moderaterna i Stockholm Enligt föreslagna riktlinjer för föreningsbidrag i Spånga-Tensta måste en föreningsstyrelse från och med nästa år ha en styrelserepresentation om 40:60 av vardera kön, om det inte finns särskilda skäl för en annan, för att få bidragspengar. Föreningar ska sträva efter att ha en så jämställd styrelse som möjligt. Men det konkreta förslaget till nya riktlinjer är för hårt ställt.

​König Jerlmyr (M): Den rödgrönrosa majoriteten prioriterar bort förskolan

2015-08-26 14:42 CEST Moderaterna i Stockholm Stockholms stads försämrade ekonomi går nu ut över förskolan. Under våren har olika stadsdelar varnat för att de inte får ihop budgeten och att de kommer tvingas till besparingar. Resultatet har blivit att barngrupperna ökar i stadens förskolor samtidigt som andelen lärare minskar.