Pressmeddelanden

PRESSINBJUDAN: Alliansen presenterar Stockholms stads ”skuggregering”

2014-10-31 07:00 CET Alliansen i Stockholms stad Alliansen presenterar Stockholms stads ”skuggregering” Tid: Måndag 3 november kl. 11.00 Plats: Samling i Stadshusets reception, Ragnar Östbergs Plan 1. På måndag den 3 november presenterar Alliansen i Stockholms stad hur den nya politiska organisationen och ansvarsfördelningen inom stadens nämnder och bolag kommer att se ut för arbetet i aktiv opposition.

Vad fotboll har att lära - Karin Mattson Weijber om idrottsutveckling och framgångsexempel

2014-10-30 07:15 CET Fotboll och damsamhälle Alla vet väl att för att bli bäst måste man lära från dem bästa. Fotbollen är långt ifrån bäst när det gäller jämställdhet, men vad behöver idrotten egentligen göra för att komma dit? I Fotboll och Damsamhälles 9:e avsnitt hör vi Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber prata om utvecklingen inom olika idrotter för att se vad fotbollen har att lära.

Offentliga rummet – ett demokratiprojekt i Falkenberg

2014-10-29 10:20 CET Falkenbergs kommun Mellan nio och nio varje dag 3-9 november, flyttar Henrik Olsson, utvecklingsledare, i en glasmonter på Rörbecksplatsen mitt i Falkenberg, för att lyssna och få in idéer från allmänheten om hur stadskärnan I Falkenberg kan blir bättre. Projektet är en del i arbetet att utveckla stadskärnan i Falkenberg.

2014-10-27 08:00 CET Uppsala kommun Till och med augusti i år har 1 743 bygglov för bostäder beviljats. Det är ett historisk högt antal. I genomsnitt beviljas 1 000 bygglov om året i Uppsala kommun. Det innebär att en bra grund finns för högt bostadsbyggandet framöver.

2014-10-26 07:39 CET Uppsala kommun Vid Uppsala Internationella Kortfilmfestival delas Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne ut för femte gången lördag 25 oktober. Filmpriset är avsett för en ung och lovande filmskapare som i Ingmar Bergmans anda tänjer på filmkonstens gränser. 2014 går priset till Asuka Sylvie för filmen ”Lake”.

2014-10-24 07:30 CEST Uppsala kommun Uppsala kommuns färdtjänst står inför förändringar. Just nu organiseras en trafikcentral där fjorton medarbetare står redo att ta hand om alla resenärer. Den 12 januari 2015 tas den nya färdtjänsten i bruk. Fram till dess gäller samma villkor som innan.

2014-10-23 21:09 CEST Firma Lars Mullback Från chocktillstånd och protester till seger att själv få bestämma behandling. Nu firar barnen och ungdomarna med sina familjer och vill tacka för medias stöd och politikernas förmåga att lyssna, med en fest i nya fräscha lokaler. 2012 rasade protesterna mot landstingsledningens beslut att stoppa träningen för CP-skadade barn och ungdomar i Stockholm.

2014-10-23 15:37 CEST Uppsala kommun Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 22 oktober att Uppsala kommun ska införa nya hastighetsbegränsningar om 30, 40, 60 och 80 kilometer i timmen istället för dagens 50 och 70 kilometer i timmen. Målet är en mer attraktiv livsmiljö i våra tätorter och att öka trafiksäkerheten, respekten och acceptansen för hastighetsgränserna samt minskad miljöpåverkan.

Kören Blå Congo och Michel Barbier får stipendium av kulturnämnden

2014-10-23 15:35 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade torsdag 23 oktober att ge Uppsala kommuns hedersstipendium till Michel Barbier för folkbildande insatser inom fransk kultur och språk. Nämnden beslutade också att tilldela kören Blå Congo det nya stipendiet Uppsala kommuns resestipendium för körer, avseende en resa till Botswana.

2014-10-23 15:11 CEST Handikappförbunden Regeringsförklaringen innehöll flera förslag som många inom funktionshinderrörelsen uppskattade. Den tillsammans med löften som partierna lämnat före valet bidrog till att förväntningarna på statsbudgeten var höga.