Pressmeddelanden

2015-11-27 13:51 CET Uppsala kommun På lördag klockan 13.00 invigs den första etappen av Paradgatan. I samband med invigningen ordnas en visning av konsten på Paradgatan.

2015-11-27 13:21 CET Uppsala kommun I adventstid ökar bostadsbränderna dramatiskt och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i december. Uppsala brandförsvar kommer att finnas ute den första advent för att informera och ge råd och tips om brandsäkerhet i jul- och nyårstid.

Uppsala arrangerar vinterfestival

2015-11-27 13:00 CET Destination Uppsala AB Den 13-21 februari 2016 arrangerar Uppsala kommun Tusen vintrar – Uppsala vinterfestival. Det är den tidigare Isfestivalen i Stadsträdgården, som nu utvecklas till en stadsfest där is-skulpturerna som skapas på plats av is från Torne älv i Lappland är ett viktigt inslag. Ambitionen är att tillsammans med närings- och föreningslivet arrangera ett inspirerande och spännande evenemang.

2015-11-27 10:16 CET Uppsala kommun Den 13-21 februari 2016 arrangerar Uppsala kommun Tusen vintrar – Uppsala vinterfestival. Det är den tidigare Isfestivalen i Stadsträdgården, som nu utvecklas till en stadsfest där isskulpturerna som skapas på plats av is från Torne älv i Lappland är ett viktigt inslag. Ambitionen är att tillsammans med närings- och föreningslivet arrangera ett inspirerande och spännande evenemang.

2015-11-27 09:19 CET Örebro universitet Klimatpolitik som är direkt inriktad på just klimatet måste inte alltid vara den mest effektiva vägen att nå önskade mål. Men det är ingen nackdel, utan tvärtom öppnar det nya möjligheter för politiker. Örebroforskaren Magnus Boström visar på detta krokiga samband i ett kapitel i en antologi om klimatet som utkommer precis innan toppmötet Paris.

2015-11-27 08:37 CET Uppsala kommun Julbelysningen i centrala Uppsala tänds ikväll klockan 17.00 av kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

2015-11-26 10:52 CET Uppsala kommun Uppsala kommuns nya webbtjänst Livsmedelskollen ger Uppsalaborna koll på livsmedel och restauranger. 30 000 har redan använt möjligheten att kontrollera vad Miljöförvaltningens inspektioner visat.

2015-11-25 15:54 CET Svenska Bostäder Sweden Green Building Council presenterar nu de tio första pilotprojekten i Citylab Action. Projekten, som kommer arbeta enligt den nya guiden för hållbar stadsutveckling, finns i mindre, mellanstora och stora städer och kommuner. Pilotprojekten består av både befintliga och nya stadsdelar, och Albano är en av dem.

2015-11-25 07:55 CET Uppsala kommun Julbelysningen i Vretgränd tänds torsdag morgon kl 7.30. I samband med det ordnas en pressträff.

2015-11-25 07:54 CET Uppsala kommun Pressträff med Caroline Andersson (S) och Birgitta Pettersson om skolgång för nyanlända.