Pressmeddelanden

OBS INSTÄLLT Prata om demokrati med Peter Eriksson

2015-03-28 14:30 CET Miljöpartiet de gröna i Malmö ​EU-parlamentarikern, förre språkröret och förkämpen för direktdemokrati Peter Eriksson skulle ha gästat gästat Malmö på söndag för att prata om medborgarinflytande och demokrati. Evenemanget är dessvärre inställt.

2015-03-27 14:06 CET Skattebetalarna Regeringen har idag presenterat förslag till tilläggsbudgeten som läggs fram i april. Förslagen kommenteras av Skattebetalarnas vd Joacim Olsson.

2015-03-27 10:53 CET Uppsala kommun Kulturförvaltningen har på delegation från kulturnämnden beslutat stödja två projekt som förmedlar kunskap om kvinnors historia. Det är Marit Jonssons projekt om Elisabeth Rydins liv, dotter till professor och riksdagman Rydin samt kamratföreningen för 1961 års sjuksköterskeskolas projekt med dokumentation av minnen från skoltiden som får stöd. Stödet är på 30 000 kronor totalt.

​Biblioteken är redan digitala kompetenscentra!

2015-03-27 09:26 CET Kungl. biblioteket - Jag hade gärna sett att Digitaliseringskommissionen rekommenderat kommuner att i första hand använda den befintliga infrastruktur som biblioteken utgör, när kommissionen nu föreslår satsningar på kommunala digitala servicecenter till invånarna, det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till Digitaliseringskommissionens betänkande.

​Alla barn får gratis glasögon

2015-03-26 18:00 CET Majblommans Riksförbund Alla barn upp till 19 år med synnedsättning får gratis glasögon från och med den 1 januari 2016, enligt en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. 120 miljoner kronor om året avsätts så att landstingen ges alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn. Dagens besked är ovärderligt för alla de barn som snart kommer att kunna se ordentligt i skolan och på fritiden.

Alla barn får gratis glasögon

2015-03-26 18:00 CET Majblommans Riksförbund Alla barn upp till 19 år med synnedsättning får gratis glasögon från och med den 1 januari 2016, enligt en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. 120 miljoner kronor om året avsätts så att landstingen ges alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn. Dagens besked är ovärderligt för alla de barn som snart kommer att kunna se ordentligt i skolan och på fritiden.

Miljöpartiet ger plats i SKL till Feministiskt initiativ

2015-03-26 08:00 CET Feministiskt initiativ Miljöpartiet har nu valt sina representanter till SKL. Partiet går för första gången in i ett majoritetssamarbete i SKL, tillsammans med S och V. MP har erbjudit Fi en ersättarplats i beredningen för socialpolitik och individomsorg. Dit valdes Katerin Mendez, ledamot i Malmö kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ.

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

2015-03-25 14:00 CET Moderaterna i Stockholm Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Erkännande av romernas förintelse och antiziganism i EU

2015-03-24 16:54 CET Feministiskt initiativ Soraya Post får EU att diskutera ett erkännande av romernas förintelse. Samtidigt introducerar hon arbetet mot antiziganism i EU-parlamentet.