Bilder

Blivanda kardiolog Emma Svennberg

Blivanda kardiolog Emma Svennberg

2016-11-25 12:06 CET

Coala Heart Monitor

Coala Heart Monitor

2016-11-15 15:27 CET

Glada Lungor

Glada Lungor

2016-11-08 09:00 CET

Lunginflammation är en vanlig sjukdom som årligen drabbar många svenskar. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Genom att vaccinera sig mot pneumokocker kan man minska risken att insjukna i lunginflammation.