Bilder

Psoriasisartrit Mutilans

2015-11-24 09:05 CET Psoriasisförbundet Psoriasisartrit Mutilans är en av de svåraste formerna av psoriasis som existerar. Då brosk och benvävnad bryts ned förtvinar sakta delar av kroppen och förloppet kan gå fort, ibland med så kort tid som sex månader. Detta exempel visar en hand.

Digital Health Days 2015

2015-11-24 09:02 CET Psoriasisförbundet Under hösten 2015 anordnades de så kallade Digital Health Days på Stockholmsmässan för teknikföretag, patientorganisationer, beslutsfattare och vårdpersonal. Den tekniska omvandlingen av samhället berör inte bara företag, skolor och media utan även sjukvård och omsorgsarbete. Psoriasistidningen var naturligtvis där.

Elisabet Svenungsson, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset

2015-11-24 06:00 CET Pfizer AB Elisabet Svenungsson, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset får 2015 års stipendium till Nanna Svartz minne för forskning kring SLE.

Apoteksgruppen lanserar fullskalig e-handel tillsammans med apoteken

2015-11-23 14:06 CET Apoteksgruppen

Växtsubstanser mot cancer

2015-11-18 09:00 CET Linköpings universitet (LiU) Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan vara nyckeln till att stoppa obotliga och återfallande cancersjukdomar. Det är slutsatsen av en gigantisk metastudie vars resultat nu publiceras.

Må bra med psoriasis

2015-11-16 13:27 CET Psoriasisförbundet Det går att må bra med psoriasis. Genom regelbunden träning och god kosthållning i kombination med lämplig medicinering och många sociala sammanhang som berikar kan även den allvarligt sjuke i regel leva ett drägligt liv. Här ett exempel på fysisk träning i det projekt som Psoriasisförbundet drev under flera år kallat "Må bra".

Ortoped Ardalan Rahimi, Danderyds sjukhus

2015-11-16 07:30 CET Danderyds sjukhus

Ardalan Rahimi, ortopedkirurg Danderyds sjukhus

2015-11-16 07:30 CET Danderyds sjukhus

Ardalan Rahimi, ortopedkirurg Danderyds sjukhus

2015-11-16 07:30 CET Danderyds sjukhus

Professor Maj-Lis Hellenius

2015-11-14 11:47 CET Danderyds sjukhus