Bilder

EMA-logotyp

EMA-logotyp

2016-07-07 13:20 CEST

Idogens VD Lars Hedbys i renrummen på Medicon Village

Idogens VD Lars Hedbys i renrummen på Medicon Village

2016-07-06 16:54 CEST

Idogens VD Lars Hedbys i renrummen på Medicon Village

Uveit

Uveit

2016-06-30 16:37 CEST

Infografik uveit

Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

2016-06-30 14:47 CEST

Med Almedalspulsen vill vi belysa screeningfrågan och lyfta viken av att göra det enklare att upptäcka förmaksflimmer. Vi vill visa att en så enkel sak som att ta pulsen kan leda till att många fall av förmaksflimmer upptäcks i tid och därmed minska risken för stroke som är förknippad med förtida död och orsakar både mycket lidande för patient och anhöriga samt höga kostnader för samhället.

Pises Powder

Pises Powder

2016-06-30 10:15 CEST

Flying Rabbit.

Flying Rabbit.

2016-06-30 10:15 CEST

Counterpain

Counterpain

2016-06-30 10:15 CEST