Bilder

Andrea Sambatti, Landschef Boehringer Ingelheim Sverige

Andrea Sambatti, Landschef Boehringer Ingelheim Sverige

2017-02-13 09:15 CET

Andrea Sambatti, Landschef Boehringer Ingelheim Sverige

Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet  - en ideell förening med kraft

Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet - en ideell förening med kraft

2017-02-13 08:30 CET

professor i gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö

Karl Sallin, nämndledamot, Svenska Läkaresällskapet

Karl Sallin, nämndledamot, Svenska Läkaresällskapet

2017-02-13 08:30 CET

Avdelningen för pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim

2017-02-09 09:45 CET

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim Telefon: 0708-582137

Charlotte Luderowski, Boehringer Ingelheim

Charlotte Luderowski, Boehringer Ingelheim

2017-02-09 09:42 CET

Charlotte Luderowski, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim

Ulrika Persson, Medicinsk direktör,  Boehringer Ingelheim

Ulrika Persson, Medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim

2017-02-09 09:39 CET

Ulrika Persson, Medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim Tel 08-721 21 00

Pdl1

Pdl1

2017-01-31 15:28 CET

Icke-kovalenta interaktioner

Icke-kovalenta interaktioner

2017-01-23 10:18 CET

Icke-kovalenta interaktioner (streckade linjer) mellan en läkemedelslik molekyl (i cerise) och enzymet acetylkolinesteras.