Bilder

Dorte X. Gram CEO PILA PHARMA

Dorte X. Gram CEO PILA PHARMA

2016-06-23 10:42 CEST

Eva Ludvigsen - författare och diabetesexpert skriver bok om Diabetes typ 1

Eva Ludvigsen - författare och diabetesexpert skriver bok om Diabetes typ 1

2016-06-20 16:02 CEST

Eva Ludvigsen skriver: Sverige har flest typ 1 diabetesfall i världen, näst efter Finland. I nuläget finns det alltför få böcker om typ 1 diabetes och då ofta med en klinisk utgångspunkt. Denna bok "En nybörjarhandbok i typ 1 diabetes Det är ju bara en spruta" riktar sig till alla som fått diagnosen typ 1 diabetes, eller som lever tätt intill den.

Richard Williams, forskare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxford University

Richard Williams, forskare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxford University

2016-06-20 08:40 CEST

Richard Williams, forskare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxford University

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket

2016-06-13 13:59 CEST

Lars Hedbys, VD Idogen AB

Lars Hedbys, VD Idogen AB

2016-06-13 08:25 CEST

Lars Hedbys, VD Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB

2016-06-13 08:25 CEST

Mens

Mens

2016-06-09 13:02 CEST