Pressmeddelanden

Så gör du för att bli av med ditt nässpraysberoende - med envishet och Renässans Plus

2015-10-08 13:53 CEST Midsona Sverige AB En stor dos envishet tillsammans med Renässans Plus hjälper dig att bli av med ditt nässpraysberoende. Vi berättar hur.

Pressinbjudan: Flyktingsituationen i världen och Sverige

2015-10-08 11:52 CEST Svenska Läkaresällskapet Allt fler inom svensk hälso- och sjukvård kommer att möta migranter och ensamkommande flyktingbarn. Vilka lagar gäller? Hur går asylprocessen till? Vad kan vi göra som medmänniskor? Den 13 oktober arrangerar Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa tillsammans med Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- ungdomshälsa seminarium om flyktingsituationen i världen och Sverige.

Drygt 57 miljoner till två forskningsprojekt vid Umeå universitet


2015-10-08 09:53 CEST Umeå universitet Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar ut över 57 miljoner kronor till två projekt som leds av forskarna Stefan Björklund och Helena Edlund vid Umeå universitet. Dessutom är Umeåforskaren Jürgen Schleucher medsökande till ett stort projekt vid SLU. Alla forskningsprojekt bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

2015-10-08 07:47 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag Genzyme, ett Sanofi-företag, kommer att presentera data på hjärnatrofi från fas III-studien TEMSO. Denna nya analys visar att MS-läkemedlet Aubagio signifikant minskar hjärnatrofi jämfört med placebo hos personer med skovvis förlöpande multipel skleros under en tvåårsperiod.

Nya rön om bakteriella långvariga infektioner

2015-10-07 15:52 CEST Umeå universitet Kemal Avican har funnit att bakterien Y. pseudotuberculosis kan etablera en ihållande, ej symtomgivande, infektion i sitt värddjur och har studerat vilka mekanismer i bakterien som gör detta möjligt. Den nya kunskapen kan förbättra möjligheterna att bota inte bara Yersiniainfektionerutan även andra tarmsjukdomar som Salmonella, med antibiotika. Han försvarar avhandlingen vid Umeå universitet

Hur ska läkare och vårdpersonal möta ensamkommande barn?

2015-10-06 17:01 CEST Svenska Läkaresällskapet Allt fler inom hälso- och sjukvården kommer att möta de ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Fram till augusti i år hade drygt 9 300 barn kommit utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och sökt asyl i Sverige. I slutet av september har siffran stigit till 14 058, vilket kan jämföras med totalt cirka 7 000 under 2014. Angeläget program under årets Medicinska riksstämma.

Pressinbjudan: Världsledande forskare föreläser om hjärt-, njur- och diabetessjukdom

2015-10-06 10:36 CEST Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet bjuder in till ett nationellt symposium 7-9 oktober som behandlar hjärt- njur- och diabetessjukdom (HND) och behovet av personcentrerad vård för patienter som har två eller tre av dessa diagnoser.

Nytt analysinstrument utvecklar vattenreningsteknik för läkemedel

2015-10-06 10:21 CEST Högskolan Kristianstad Läkemedelsrester passerar ofta genom våra reningsverk ut i sjöar och hav med negativ påverkan på djurlivet. Två forskare vid Högskolan Kristianstad har utvecklat ett analysinstrument som hjälper till att beskriva läkemedelsresternas beteende i naturen. Den nya metoden kan även användas för att studera inbindning till aktivt kol och för att utveckla nya filtermaterial för vattenrening.

​Ny kommunikationsdirektör på Danderyds sjukhus

2015-10-06 07:30 CEST Danderyds sjukhus Anna-Carin Stark började som kommunikationsdirektör på Danderyds sjukhus den 1 september 2015. Hon kommer närmast från läkemedelsföretaget Bayer AB där hon arbetade som kommunikationschef.

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

2015-10-05 19:49 CEST MSD Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.