Pressmeddelanden

​Tema medtech – fokus på revolutionerande omvandlingar på ny temadag på S.E.E. den 26 april

2018-04-20 11:15 CEST
Vården är inne i en snabb omvandlingsfas. AI (Artificiell Intelligens), robotik och utv...

Upadacitinib når alla primära och rankade sekundära effektmått samt uppvisar signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Upadacitinib når alla primära och rankade sekundära effektmått samt uppvisar signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab i en fas 3-studie på reumatoid artrit

2018-04-20 08:00 CEST
AbbVie presenterar nya positiva resultat från den kliniska fas 3-studien SELECT-COMPARE...

Aknestipendiet 2018 till Anna-Carin Mähler Sandstedt

Aknestipendiet 2018 till Anna-Carin Mähler Sandstedt

2018-04-20 07:00 CEST
Galderma Nordics aknestipendium för 2018 delas idag ut av Riksföreningen för Skolsköter...

Keytruda® och kemoterapi förbättrade överlevnaden hos lungcancerpatienter oavsett PD-L1-nivå

2018-04-19 15:40 CEST
Totalöverlevnaden för patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp var...

Studenter kliver fram och tar ansvar – ny rapport om global hälsa lanseras

Studenter kliver fram och tar ansvar – ny rapport om global hälsa lanseras

2018-04-19 15:28 CEST
Oavsett var på jordklotet vi lever påverkar vi och påverkas av hälsoutvecklingen i värl...

Apoteksgruppen öppnar nytt apotek i Ullstämma

Apoteksgruppen öppnar nytt apotek i Ullstämma

2018-04-19 10:35 CEST
Den 19 april är det invigning av Apoteksgruppens nya apotek i Ullstämma, Linköping. Apo...

Ledningsförändring i Moberg Pharma

2018-04-19 09:30 CEST
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Kjell Rensfeldt, chef för Forskning och Utveck...

Positivt besked för patienter som lever med multipelt myelom

2018-04-19 08:35 CEST
​Stockholm, 19 april 2018. NT-rådet och Janssen (som utgör läkemedelsdivisionen av John...

US FDA approves Tagrisso as 1st-line treatment for EGFR-mutated non-small cell lung cancer

US FDA approves Tagrisso as 1st-line treatment for EGFR-mutated non-small cell lung cancer

2018-04-19 08:01 CEST
AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has approved...

Merck firar 350 års jubileum den 18 april

Merck firar 350 års jubileum den 18 april

2018-04-18 08:00 CEST
Idag är Merck ett ledande vetenskaps- och teknikföretag med verksamhet inom hälsovård, ...