Pressmeddelanden

2014-04-23 13:11 CEST AbbVie • Registreringsansökan baseras på det största fas III-programmet hittills med patienter som har hepatit C genotyp 1 • AbbVies läkemedelskombination är klassificerad som en genombrottsbehandling (så kallad ”breakthrough therapy”) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA • AbbVie planerar att i maj lämna in ansökan om godkännande av behandlingen i EU

Lindahl rådgivare i life science-transaktion

2014-04-22 10:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Det stockholmsbaserade läkemedelsbolaget Trimb Healthcare AB har förvärvat samtliga aktier i Pharmacure Aktiebolag från AT Enterprises Ltd. Pharmacure Aktiebolag äger i sin tur samtliga aktier i Pharmacure Health Care AB. Advokatfirman Lindahl biträdde Trimb Healthcare AB i transaktionen.

2014-04-22 08:00 CEST Svenskt Demenscentrum Den 28 april vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag delar H.M. Drottningen ut flera priser till bland annat meriterade forskare och Bästa demensteam 2013. Nyinstiftade Queen Silvia Nursing Award delas ut för första gången. Även vårdhunden Othello uppmärksammas.

Malmömuseum lånar ut fotbollsväskor till demensvården

2014-04-16 16:20 CEST Svenskt Demenscentrum Fotboll kan väcka minnen till liv, även hos personer med demenssjukdom. I ett samarbete med Svenskt Demenscentrum, SvenskaFans.com och Malmö FF har nu Malmö Idrottsmuseum börjat låna ut väskor med fotbollsminnen till äldreboenden och dagverksamheter.

2014-04-16 11:53 CEST Sanofi NLT-gruppen rekommenderar landstingen att använda Lemtrada (alemtuzumab) för behandling av aktiv skovvis förlöpande MS. Lemtrada blev godkänt för användning inom EU i september 2013 och är det första utvalda läkemedel som ingår i ett pilotprojekt med en ny gemensam process för ordnat införande.

2014-04-16 08:39 CEST Pfizer AB Palbociclib kan bli det första läkemedlet i en ny klass, CDK4/6-hämmare. Nyligen presenterades fas 2-data från PALOMA-1 studien.

2014-04-16 07:51 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

2014-04-15 13:59 CEST Medivir AB Medivir meddelar att efter av det mycket positiva marknadsmottagandet och den starka försäljningsutvecklingen för simeprevir under det första kvartalet 2014, har Johnson & Johnson och Medivir beslutat att redovisa följande försäljningssiffror i samband med Johnson & Johnsons bokslut för det första kvartalet.

2014-04-15 08:45 CEST Enzymatica AB (publ)

2014-04-14 12:23 CEST Sobi Auxilium Pharmaceuticals, Inc. och Sobi presenterade på söndagen data från studier om användningen av Xiapex hos vuxna män med Peyronies sjukdom. Dessa data presenterades i Stockholm vid den 29:e årliga kongressen för European Association of Urology (EAU).