Pressmeddelanden

Nytt HPV-vaccin med bredare skydd förväntas bli godkänt i EU

2015-03-27 14:57 CET Sanofi Pasteur MSD AB ​Det nya niovalenta vaccinet mot HPV (humant papillomvirus), Gardasil 9, från Sanofi Pasteur MSD har fått ett positivt omdöme av EU:s medicinska kommitté för humanläkemedel (CHMP) och förväntas därmed bli godkänt i EU inom kort. Vaccinet som skyddar mot nio HPV-typer ger ett bredare skydd än tidigare godkända vacciner vilka skyddar mot två respektive fyra HPV-typer.

ZALVE® - Sårläkande nyhet

2015-03-27 11:46 CET Bioglan AB Under våren 2015 släpper Bioglan AB ZALVE® sårläkande kräm - en helt ny produkt inom sårvårdssegmentet. Kombinationen av sårläkning och antibakteriella egenskaper i en kräm gör ZALVE® till en unik produkt på den svenska marknaden.

2015-03-27 09:00 CET Enzymatica AB (publ)

2015-03-27 08:30 CET Enzymatica AB (publ)

2015-03-26 08:31 CET Moberg Pharma AB (publ) STOCKHOLM, 26 mars, 2015 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det europeiska patentverket har utfärdat patent nr. 2 672 962, för MOB-015, bolagets produktkandidat för lokalbehandling av nagelsvamp. Patentets giltighetstid beräknas till 2032. I september 2014 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas II-studie med MOB-015 och januari 2015 erhölls patentgodkännande i USA.

Enzymatica lanserar förkylningssprayen ColdZyme® OneCold på svenska apotek

2015-03-26 08:25 CET Enzymatica AB (publ)

Läkaresällskapet belönar norsk läkare för språkvårdsinsatser

2015-03-26 08:21 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet har utsett Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo, till mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris, 30 000 kronor, 2015, för hans stora insatser för medicinsk språkvård i Norden.

2015-03-26 07:00 CET Almis mediarum Levercancer är en svår sjukdom med hög dödlighet och tidig upptäckt av tumören är avgörande för framgångsrik behandling. Hittills har det dock saknats tillräckligt bra metoder som kan upptäcka och diagnosticera cancern i ett tidigt stadium. Nu har Linköpingsföretaget Glycobond utvecklat en unik metod som visar lovande resultat för att klara av detta. Almi Invest har investerat i företaget.

Toppforskare från Umeå får Wallenberg Clinical Scholars

2015-03-25 13:25 CET Umeå universitet Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet får 15 miljoner kronor i anslag från programmet Wallenberg Clinical Scholars, för att hitta en behandling som kan bromsa det dödliga förloppet vid ALS. Han är tillsammans med tre andra forskare först ut att få anslaget som utdelas för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

2015-03-25 11:54 CET MSD Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.