Pressmeddelanden

Nytt reverserande läkemedel ökar säkerheten vid blödning

2015-03-04 14:03 CET Boehringer Ingelheim AB Det blodproppsförebyggande medlet Pradaxa är det första i sitt slag för vilket det nu också tagits fram en antidot, idarucizumab, som upphäver effekten om patienten skulle drabbas av allvarlig blödning eller behöver opereras akut. Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim har nu ansökt om godkännande för preparatet i Europa, USA och Kanada. I Europa behandlas ansökan med förtur.

2015-03-04 13:02 CET AstraZeneca

Positivt CHMP-utlåtande för ALK-hämmaren ceritinib mot svårbehandlad lungcancer

2015-03-04 08:44 CET Novartis Onkologi CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, rekommenderar EU-godkännande av ceritinib mot ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. – Ceritinib kommer att bli ett värdefullt behandlingsalternativ för patienter som inte tål eller är hjälpta av den enda ALK-hämmare som hittills stått till buds, säger Björn Paulsson, chef för Novartis Onkologis medicinska avdelning.

2015-03-04 06:00 CET Pfizer AB Europeiska Kommissionen har nu fastställt beslutet att utöka indikationen för vaccinet Prevenar 13 och godkänner det för förebyggande av pneumokockorsakad lunginflammation hos vuxna från 18 år. Det gör det till det första godkända vaccinet specifikt mot lunginflammation hos vuxna och skyddar mot 13 olika varianter av pneumokocker. Till grund för beslutet ligger resultat från CAPiTA-studien.

2015-03-03 15:22 CET Novartis Onkologi Novartis announces that it has completed a series of transactions with GlaxoSmithKline, including the acquisition of certain oncology products and pipeline compounds, the creation of a world-leading consumer healthcare business through a joint venture, and the divestiture of the Novartis non-influenza Vaccines business to GSK.

2015-03-03 08:22 CET AstraZeneca Acquisition strengthens AstraZeneca’s aclidinium respiratory franchise and adds immediate revenues with long-term growth potential

Ska brottsdömda läkare kunna fortsätta arbeta som läkare?

2015-03-02 15:57 CET Svenska Läkaresällskapet Problematiken kring läkare och annan legitimerad personal som dömts för allvarliga brott och hur man ska förhålla sig till deras fortsatta professionella verksamhet diskuteras på Svenska Läkaresällskapet den 3 mars kl 18-19.30. Debatten har titeln "Patienten och tystnaden" och hålls på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm under ledning av professor Hans Rutberg, Linköping.

2015-03-02 14:40 CET Medivir AB Medivir genomför som tidigare kommunicerats en omorganisering av bolagets ledningsgrupp och från och med den 1 mars består ledningsgruppen av sex personer, inklusive vd. Två nya personer har rekryterats till bolaget för att förstärka viktiga funktioner och skapa ökat fokus i verksamheten.

2015-03-02 11:10 CET TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

2015-03-02 11:10 CET TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.