Pressmeddelanden

Malmömuseum lånar ut fotbollsväskor till demensvården

2014-04-16 16:20 CEST Svenskt Demenscentrum Fotboll kan väcka minnen till liv, även hos personer med demenssjukdom. I ett samarbete med Svenskt Demenscentrum, SvenskaFans.com och Malmö FF har nu Malmö Idrottsmuseum börjat låna ut väskor med fotbollsminnen till äldreboenden och dagverksamheter.

2014-04-16 11:53 CEST Sanofi NLT-gruppen rekommenderar landstingen att använda Lemtrada (alemtuzumab) för behandling av aktiv skovvis förlöpande MS. Lemtrada blev godkänt för användning inom EU i september 2013 och är det första utvalda läkemedel som ingår i ett pilotprojekt med en ny gemensam process för ordnat införande.

2014-04-16 08:39 CEST Pfizer AB Palbociclib kan bli det första läkemedlet i en ny klass, CDK4/6-hämmare. Nyligen presenterades fas 2-data från PALOMA-1 studien.

2014-04-16 07:51 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

2014-04-15 13:59 CEST Medivir AB Medivir meddelar att efter av det mycket positiva marknadsmottagandet och den starka försäljningsutvecklingen för simeprevir under det första kvartalet 2014, har Johnson & Johnson och Medivir beslutat att redovisa följande försäljningssiffror i samband med Johnson & Johnsons bokslut för det första kvartalet.

2014-04-15 08:45 CEST Enzymatica AB (publ)

2014-04-14 12:23 CEST Sobi Auxilium Pharmaceuticals, Inc. och Sobi presenterade på söndagen data från studier om användningen av Xiapex hos vuxna män med Peyronies sjukdom. Dessa data presenterades i Stockholm vid den 29:e årliga kongressen för European Association of Urology (EAU).

2014-04-14 11:07 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

2014-04-14 10:18 CEST AbbVie • Patienter med hepatit C genotyp 1 och utvecklad levercirros är historiskt svårbehandlade, men i TURQUOISE-II-studien blev 91,8 och 95,9 % botade efter 12 respektive 24 veckors behandling. • TURQUOISE-II är den största fas III-studie av oral, interferonfri behandling som har gjorts specifikt med cirrospatienter som har kronisk hepatit C, genotyp 1. I studien ingick 380 patienter.

2014-04-14 10:08 CEST AbbVie • 96 % av patienterna i både SAPPHIRE- I (631 tidigare obehandlade patienter) och SAPPHIRE-II (394 patienter som tidigare behandlats med interferon och ribavirin) blev botade efter tolv veckors behandling • I alla subgrupper med tidigare behandlade patienter i SAPPHIRE-II blev 95-100 % botade efter 12 veckors behandling. • Resultaten har publicerats online i New England Journal of Medicine.