Pressmeddelanden

Rapunzel of Swedens VD Ida Backlund får Näringslivsmedaljen för framstående entreprenörskap

2015-04-24 09:22 CEST Rapunzel of Sweden Igår kväll tilldelades Rapunzel of Swedens VD och grundare Ida Backlund Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap. Medaljen överlämnades av Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset.

2015-04-24 08:06 CEST AstraZeneca

2015-04-24 07:05 CEST AstraZeneca AstraZeneca and MedImmune, the Company’s global biologics research and development arm, today announced that they have entered into an exclusive collaboration agreement with Celgene Corporation, a global leader in haematological cancers, for the development and commercialisation of MEDI4736

2015-04-24 07:00 CEST AstraZeneca AstraZeneca and MedImmune, the Company’s global biologics research and development arm, today announced that they have entered into a collaboration to accelerate and broaden the development of Innate Pharma SA’s proprietary anti-NKG2A antibody

2015-04-23 16:42 CEST Sanofi - 7 av 10 patienter som fick behandling månad 0 och 12, behövde ingen ytterligare behandling under kommande tre år -

2015-04-23 14:08 CEST Medivir AB Medivir meddelar idag att den prekliniska profilen för MIV-802, Medivirs helägda nukleotidbaserade polymerashämmare under utveckling för behandling av hepatit C virus (HCV) infektion, avseende antiviral effekt och säkerhet, presenterats vid International Liver Congress™ 2015 som hålls i Wien mellan 22 och 26 april och anordnas av European Association for the Study of the Liver (EASL).

Sobi lanserar app för att hjälpa barn med hemofili att prata om sin sjukdom

2015-04-23 13:35 CEST Sobi Barn med blödarsjuka, eller hemofili, har ibland svårt att prata om sin sjukdom eller att beskriva hur sjukdomen påverkar deras vardag. Därför har Sobi tagit fram appen Magic Movie Maker som nu lanserats i Storbritannien. Appen är gratis och har tagits fram för att underlätta för barn att berätta för andra hur det är att leva med hemofili.

2015-04-23 13:30 CEST AstraZeneca Idag tilldelas Berglind Libungans, verksam vid enheten för kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ett forskningsstipendium på 120 000 kr.

Stipendium för forskning om tidig upptäckt av strokerisk

2015-04-23 13:10 CEST Boehringer Ingelheim AB Av de runt 30 000 svenskar som varje år drabbas av en stroke har omkring 6 000 förmaksflimmer vilket innebär en kraftigt ökad risk att drabbas av ischemisk stroke. Nu tilldelas Johan Engdahl ett stipendium på 100 000 kronor för att göra en utvidgad studie av en tidigare studie där man använt så kallat tum-EKG för att hitta patienter med dittills okänt flimmer.

2015-04-23 10:39 CEST Medivir AB Medivir meddelar att vår partner, Janssen Sciences Ireland UC, idag publicerat positiva resultat för simeprevir, en NS3/4A proteashämmare för behandling av hepatit C-infektion, vid ”The International Liver Congress™ 2015 of the European Association for the Study of the Liver (EASL)” i Wien.