Pressmeddelanden

Kan ett proteinbaserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

Kan ett proteinbaserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

2016-12-09 14:33 CET
Ummehan Avican visar att ett av substraten i ett proteinbaserat transportsystem krävs f...

Värdebaserad vård på lös grund!

Värdebaserad vård på lös grund!

2016-12-09 13:36 CET
Hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån veten­skap och beprövad erfarenhet samt priori...

HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB

HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB

2016-12-09 08:05 CET
Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att HCN Group AB, bolagets enskilt största aktieägar...

Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar

Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar

2016-12-08 09:09 CET
Läkemedelsverket publicerar idag rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depressi...

Glädjande att regeringen vill få EMA till Sverige

2016-12-08 09:05 CET
Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s lä...

E-cigaretter inte ofarliga

E-cigaretter inte ofarliga

2016-12-08 08:53 CET
En ny studie som genomförts på Danderyds sjukhus visar att e-cigaretter kan påverka blo...

Moberg Pharma utökar sitt utestående obligationslån med 215 miljoner kronor

2016-12-07 15:01 CET
STOCKHOLM, 7 december 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) (OMX: MOB) utökar...

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

2016-12-07 14:49 CET
Årets eHälsodag på Svenska Läkaresällskapet. Tidigare års hearingar kombineras vid året...

Svensk läkemedelsutveckling går för högtryck – över 100 projekt om cancer i ny rapport från SwedenBIO

Svensk läkemedelsutveckling går för högtryck – över 100 projekt om cancer i ny rapport från SwedenBIO

2016-12-07 14:06 CET
Aktiviteten inom svensk läkemedelsutveckling fortsätter att öka – för femte året i rad....

Bättre livskvalitet med pembrolizumab jämfört med cytostatika hos patienter med icke-småcellig lungcancer

Bättre livskvalitet med pembrolizumab jämfört med cytostatika hos patienter med icke-småcellig lungcancer

2016-12-07 13:48 CET
​Tidigare obehandlade patienter med icke-småcellig lungcancer som behandlades med Keytr...