Pressmeddelanden

2014-11-21 13:57 CET Sobi Sobi meddelade idag att företaget har beslutat utnyttja sin rättighet att slututveckla och kommersialisera Elocta (rFVIIIFc) i Europa, Nordafrika och Ryssland, samt på de flesta marknader i Mellanöstern. Elocta är en rekombinant, långtidsverkande koagulationsfaktorterapi som utvecklas för personer med hemofili A.

Fysisk aktivitet på recept är en kostnadseffektiv och evidensbaserad metod till bättre hälsa

2014-11-21 11:00 CET Svenska Läkaresällskapet Lars Jerdén, projektledare för Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, kommenterar Göran Sjönells kritik mot hälsokontroller av friska personer. Svenska Läkaresällskapet avslutar vid årsskiftet det snart treåriga projektet om levnadsvanor som Socialdepartementet initierade 2011. Debatten om kontroll av levnadsvanor hos friska fortsätter i vår på Läkaresällskapet med Levnadsvanedagen den 3 februari.

2014-11-21 09:54 CET MSD MSD valde 2011 att ansöka om utträde ur läkemedelsförmånen för Cerazette men har nu valt att ansöka om återinträde, en ansökan som godkänts av TLV. Det är MSDs förhoppning att återinträdet är ett första steg i en fortsatt utveckling av den värdebaserade prissättningen till att också värdera fördelar för patienten som är svåra och/eller kostsamma att dokumentera.

Säkra förpackningar ett vapen mot förfalskade läkemedel

2014-11-21 09:44 CET Innventia Forskningssamarbetet Smedpack ska ta fram säkerhetslösningar som förhindrar att förfalskade läkemedel tar sig in i den legala distributionskedjan. De nya förpackningskoncepten kommer att underlätta för konsumenten att skilja äkta från falskt.

2014-11-21 09:00 CET Pfizer AB Genom filmer med ny symbolik och glimten i ögat om att sluta röka vill Pfizer bidra till att fler rökare kan välja bort cigaretter och får fler år till livet. Tre av fyra rökare i Sverige säger att de vill sluta, men beslutet om att sluta tar ofta tid och information och stöd kan leda till att man tar steget fullt ut. Stöd från vården tredubblar chanserna att sluta röka jämfört med egna försök.

2014-11-20 11:50 CET Medivir AB Extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 20 november 2014 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram innefattande minskning av reservfond, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier.

2014-11-20 09:22 CET Sanofi Paris and Tarrytown, New York – November 19, 2014 – Sanofi and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) today announced new detailed positive results from six Phase 3 ODYSSEY trials that showed alirocumab significantly reduced low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C, or “bad” cholesterol).

2014-11-20 08:46 CET Moberg Pharma AB (publ) Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Jeff Vernimb kommer tillträda den 15 december 2014 som ny VD för bolagets amerikanska verksamhet och ingå i Moberg Pharmas ledningsgrupp.

2014-11-20 08:41 CET Medivir AB Telefonkonferens Delårsrapporten för tredje kvartalet 2014 kommer att presenteras av vd Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp. Tid: Torsdagen den 20 november 2014, kl. 14.00 (CET). Deltagares telefonnummer: Sverige +46 (0)8 519 990 30 Europa +44 (0)20 766 020 77 USA +1 877 788 9023

Ny teknik ska göra läkemedel effektivare

2014-11-19 13:03 CET KTH Nu har forskare vid KTH utvecklat en proteintagg som kan fästas vid proteinläkemedel för att få dem att stanna längre tid i kroppen innan de bryts ned. Det gör att läkemedlen kan tas i lägre dos, att patienten inte behöver ta medicinen lika ofta och att dosen blir jämnare över tid, vilket höjer effekten av läkemedlet.