Pressmeddelanden

Smoothflow – unika pulsationsfria  membranpumpar från Tapflo

2015-05-27 14:53 CEST Tapflo AB Tacmina (Japan) har tagit fram en serie pulsationsfria membranpumpar under samlingsnamnet Smoothflow. Pumparna som finns i tre modeller fungerar lika bra för såväl dosering som transport. Tack vare en unik kamstyrning arbetar membranen helt oberoende av varandra, vilket ger pumpen ett jämnt och pulsationsfritt flöde.

Ett steg närmare individanpassad behandling av bröstcancer

2015-05-27 09:30 CEST Örebro universitet Risken att få vissa typer av bröstcancer är starkt kopplad till könshormonet östrogen. Många kvinnor får därför hormonbehandlande läkemedel efter en bröstcanceroperation så att tumören inte ska börja växa igen. Anna Göthlin Eremo, forskare i biomedicin vid Örebro universitet, har undersökt vilka biologiska faktorer som kan ha betydelse för om behandlingen blir framgångsrik eller ej.

​Över 85 procent kan prata öppet om MS på arbetsplatsen

2015-05-27 08:09 CEST Neuroförbundet Neuroförbundets undersökning visar att över fyra av fem som lever med diagnosen Multipel skleros (MS) och arbetar oftast vågar berätta om MS på arbetsplatsen. Samtidigt är det över 14 procent som väljer att inte berätta om MS. 38 procent av dem nämner att den främsta anledningen är risken för att förlorar sitt arbete på grund av sin MS-diagnos.

Nya läkemedel inom onkologi-hematologi samt immunologi-inflammation

2015-05-27 08:00 CEST NextMedia innovativa läkemedel Celgene onkologi-hematologi samt immunologi-inflammation immun-­inflammatoriska sjukdomar

2015-05-26 15:57 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag Ny informationsfilm om hur det är att leva med MS (multipel skleros) och hur nya effektiva behandlingar kan hjälpa människor med MS att leva ett bra och aktivt liv. Informationsfilmen om MS är framtagen av läkemedelsföretaget Genzyme i samarbete med Neuroförbundet. Filmen kommer att visas på olika digitala nyhetskanaler i samband med den internationella MS-dagen som inträffar 27 maj.

Cancerbekämpning kräver långsiktiga samarbeten

2015-05-26 14:00 CEST NextMedia cancerforskningscentra EurocanPlatform cancerforskningen Karolinska Institutet Cancer Core Europe individualiserad cancerbehandling biomarkörforskning

Fas III-data visar: Afinitor fördröjer sjukdomsutveckling vid spridd GI- och lung-NET

2015-05-26 08:51 CEST Novartis Onkologi Patienter med spridda neuroendokrina tumörer (NET) med ursprung i mag-tarmkanalen eller lungan kan leva signifikant längre tid utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med Afinitor (everolimus) jämfört med placebo. – Det finns ett stort behov av effektiva behandlingsalternativ för de här patienterna, säger NET-experten Staffan Welin, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Utveckling inom medicinsk bildvetenskap

2015-05-25 20:46 CEST NextMedia strålterapi medicinsk bildvetenskap tumörområdet större strålningsdos i tumörområdet och minimera dosen i intilliggande vävnad individualiserad cancerbehandling Tumöreffekten Karolinska Universitetssjukhuset Cancer

2015-05-25 10:00 CEST Janssen Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade 21 maj att ZYTIGA®(abirateronacetat, Janssen) ska ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller användning av ZYTIGA® för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer såväl före som efter kemoterapi.

2015-05-25 09:16 CEST TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att läkemedlet Zytiga mot prostatacancer ska ingå i högkostnadsskyddet. – Fler kommer att kunna få läkemedlet som både kan förlänga livet och fördröja att sjukdomen förvärras, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.