Pressmeddelanden

"Nalledoktorer" möter barn på Stornallesjukhuset den 3 november!

2014-10-31 09:23 CET BARNPLANTORNA Barnplantorna samarbetar med "Nalledoktorerna" i Göteborg. De är stolta över att "Nalledoktorerna" kommer till Barnplantornas sommarläger i juli 2015! Nu är det emellertid åter dags att upprepa vårens succé, Stornallesjukhus den 3 november kl. 08.30-13.00, Kliniskt Träningscentrum, Sahlgrenska Akademin, Hälsovetarbacken Göteborg.

2014-10-30 16:07 CET Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för det tredje kvartalet 2014. De totala intäkterna uppgick till 666 M SEK (517), en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Alla delar av verksamheten bidrog till resultatet. Produktintäkterna, exklusive tillverknings- och royaltyintäkter från ReFacto®, växte med 35 procent till 532 MSEK.

Apoteksgruppen i kampen mot prostatacancer

2014-10-30 14:45 CET Apoteksgruppen Under november genomför Apoteksgruppen, som enda apotekskedja, en Blå bandet-kampanj tillsammans med Prostatacancerförbundet. Prostatacancer drabbar årligen 9 000 svenska män.

Underbeforskning bidrar till en ojämlik vård

2014-10-30 10:40 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet välkomnar regeringens planerade kommission, och vill passa på att lyfta vikten av en mer jämlik forskning. Det finns stort utrymme för förbättring när det gäller sjukdoms- och samhällsgrupper som hamnar utanför den medicinska forskningens radar. Det finns stora skillnader i tillgång till god medicinsk forskning när det gäller äldre, multisjuka.och andra utsatta grupper.

Svenskarna rustar för mörker och kyla med vitaminer

2014-10-30 10:21 CET Kronans Droghandel Apotek AB Oktober och januari är de månader då kosttillskott/vitaminer säljer som allra mest (11,2 % respektive 11,4 %) medan försäljningen av tillskott är som minst under sommarmånaderna. Allra minst mängd kosttillskott/vitaminer säljs i juli (6 %).

2014-10-30 08:35 CET Medivir AB Medivir meddelar att bolaget har ingått en överenskommelse med svenska landsting kring behandling av hepatit C med Olysio® (simeprevir). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har bedömt att behandling med Olysio® (simeprevir) är hälsoekonomiskt fördelaktigt vid behandling av hepatit C vid sjukdomsstadium F3-F4, oberoende av tidigare behandling för genotyp 1 och 4.

2014-10-30 08:00 CET TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nya mediciner som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka. – Det är ett stort genombrott att det kommit effektiva läkemedel mot hepatit C och helst skulle alla patienter med hepatit C få tillgång till de nya läkemedlen direkt, men de priser som företagen begär innebär en stor ekonomisk utmaning, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström

2014-10-29 19:13 CET Apoteksgruppen Omsättningen för kedjan ökade med 1,9% trots prissänkningar på förskrivna läkemedel samtidigt som rörelsemarginalen ökade från 6,1 % till 6,5 %. Det beror på en positiv utveckling på försäljningen av handelsvaror, där inte minst satsningen på våra egna märkesvaror och konceptet ”hälsokällan” bidragit säger Eva-Britt Gustafsson, VD för Apoteksgruppen.

2014-10-28 14:35 CET Medivir AB Medivir meddelar idag att bolagets valberedning är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen inför årsstämman 2015 bestå av representanter för de tre största aktieägarna, i fallande ordning om de önskar ingå i valberedningen, vid utgången av tredje kvartalet 2014 samt styrelsens ordförande.

Svenska Läkaresällskapet efterlyser högre krav på fortbildning för läkare

2014-10-28 11:00 CET Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapet presenterar i ett policydokument sin ställning i frågan om fortbildning för läkare. Det är den längsta perioden i den yrkesverksamma läkarens gärning och vi ser det som nödvändigt att det finns system för att säkerställa att alla läkare har, och kan utveckla, rätt kompetens för verksamheten. Ansvaret ligger hos läkaren, men arbetsgivaren måste ställa resurser till förfogande.