Pressmeddelanden

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

2018-09-25 15:00 CEST
Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden ...

Imfinzi is the first immunotherapy to demonstrate significant overall survival benefit in unresectable, Stage III lung cancer

Imfinzi is the first immunotherapy to demonstrate significant overall survival benefit in unresectable, Stage III lung cancer

2018-09-25 14:21 CEST
Results from the Phase III PACIFIC trial were published simultaneously in the New Engla...

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

2018-09-25 12:22 CEST
Genom åren, enda sedan cochleaimplantat-behandling av döva barn påbörjades nationellt/i...

Bydureon receives positive EU CHMP opinion for EXSCEL cardiovascular outcomes data

Bydureon receives positive EU CHMP opinion for EXSCEL cardiovascular outcomes data

2018-09-25 08:02 CEST
Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular, Renal and Metabolic Diseases, ...

European Commission approves Imfinzi for locally-advanced, unresectable NSCLC

European Commission approves Imfinzi for locally-advanced, unresectable NSCLC

2018-09-24 17:13 CEST
AstraZeneca and MedImmune, today announced that the European Commission has granted mar...

Forxiga uppnådde ett positivt resultat i fas III-studien DECLARE TIMI 58, en stor kardiovaskulär studie med 17 000 patienter med typ 2-diabetes

Forxiga uppnådde ett positivt resultat i fas III-studien DECLARE TIMI 58, en stor kardiovaskulär studie med 17 000 patienter med typ 2-diabetes

2018-09-24 08:03 CEST
AstraZeneca meddelade i dag positiva övergripande resultat från den kardiovaskulära fas...

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

2018-09-24 07:40 CEST
AbbVie, meddelar i dag att CHMP, har gett ett positivt utlåtande för godkännande av V...

CHMP ger positivt utlåtande om Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

2018-09-21 15:40 CEST
Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, ...

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

2018-09-21 08:00 CEST
AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfallsdata från tre pivotala fas 3-studier ...

AstraZeneca presents further data showing the interconnectivity between cardiovascular and renal risks in diabetes at EASD 2018

AstraZeneca presents further data showing the interconnectivity between cardiovascular and renal risks in diabetes at EASD 2018

2018-09-20 12:26 CEST
AstraZeneca and MedImmune, its global biologics research and development arm, will pres...