Bilder

Ramadan

Ramadan

2016-06-02 08:41 CEST

Stora Anslaget 2016

Stora Anslaget 2016

2016-06-01 15:30 CEST

Jan Nilsson, ordförande forskningsrådet, anslagstagare professor Magnus Sköld, HKH Prins Daniel.

Magnus Sköld, Karolinska Institutet

Magnus Sköld, Karolinska Institutet

2016-06-01 10:15 CEST

Professor Magnus Sköld, Karolinska Institutet. Mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Anslag på 15 miljoner 2016.

Studie visar att Crohns sjukdom ökar

Studie visar att Crohns sjukdom ökar

2016-05-30 23:00 CEST

Forskare Yaroslava Zhulina vid Region Örebro län visar i sin avhandling att förekomsten av Crohns sjukdom ökar samtidigt som behovet av kirurgi minskar.

Handledsprotes

Handledsprotes

2016-05-30 16:30 CEST