Bilder

Medicinburkar och blister

Medicinburkar och blister

2016-06-03 13:05 CEST

Apotekshylla/mediciner

Apotekshylla/mediciner

2016-06-03 13:04 CEST

Apotek/siluett

Apotek/siluett

2016-06-03 13:02 CEST

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015

2016-06-02 16:43 CEST

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Professor Magnus Sköld Karolinska Institutet, HKH Prins Daniel

Ramadan

Ramadan

2016-06-02 08:41 CEST

Stora Anslaget 2016

Stora Anslaget 2016

2016-06-01 15:30 CEST

Jan Nilsson, ordförande forskningsrådet, anslagstagare professor Magnus Sköld, HKH Prins Daniel.

Magnus Sköld, Karolinska Institutet

Magnus Sköld, Karolinska Institutet

2016-06-01 10:15 CEST

Professor Magnus Sköld, Karolinska Institutet. Mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Anslag på 15 miljoner 2016.