Bilder

Lotta Vedholm, vd Cochlear Nordic

Lotta Vedholm, vd Cochlear Nordic

2017-01-25 07:00 CET

Anton Tjust, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet

Anton Tjust, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet

2017-01-24 09:00 CET

Anton Tjust är uppvuxen i Utby, Göteborg. Han tog sin läkarexamen vid Umeå Universitet 2013. Anton påbörjar nu sin allmäntjänstgöring (AT) vid Norrlands universitetssjukhus, där han också fortsätter att forska på ALS och ögonmusklernas bevarade funktion. Han tidigare även arbetat på Bergsjöns Vårdcentral i Göteborg.

Genrebild

Genrebild

2017-01-24 09:00 CET

Mikroskopbild av neuromuskulär synapsenen i en ögonmuskel (vänster kolumn) och en benmuskel (höger kolumn) vid ALS. Kontakten mellan nerv (grön) och muskelfiber (röd) är bibehållen i ögonmusklerna (längst ner vänster) medan kontakten bryts och försvinner i benmusklerna (längst ner höger). Foto: Anton Tjust.

Nanofabrik

Nanofabrik

2017-01-23 13:03 CET

Nanofabriken. T3SS är en komplex maskin som regleras på flera olika nivåer. Likt kuggar i ett maskineri samarbetar alla delarna i systemet för att leverera effektorer in i en värdcell med syfte att blockera processer i värdcellen.

Icke-kovalenta interaktioner

Icke-kovalenta interaktioner

2017-01-23 10:18 CET

Icke-kovalenta interaktioner (streckade linjer) mellan en läkemedelslik molekyl (i cerise) och enzymet acetylkolinesteras.

Jon Fridriksson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Jon Fridriksson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

2017-01-16 09:39 CET

Jon Fridriksson är uppvuxen i Island. Han tog sin läkarexamen vid Islands universitet i Reykjavik 2007. Han arbetar som specialist inom urologi på urologkliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Annsofie Adolfsson, Annica Kihlgren, Fredrik Svensson och Mervyn Gifford har alla på olika sätt arbetat med Beslutsstödet. Saknas på bilden gör Conny Lövbrand.

Annsofie Adolfsson, Annica Kihlgren, Fredrik Svensson och Mervyn Gifford har alla på olika sätt arbetat med Beslutsstödet. Saknas på bilden gör Conny Lövbrand.

2016-12-15 09:56 CET

Annsofie Adolfsson, Annica Kihlgren, Fredrik Svensson och Mervyn Gifford har alla på olika sätt arbetat med Beslutsstödet. Saknas på bilden gör Conny Lövbrand.

DM-720

DM-720

2016-12-08 09:00 CET