Bilder

Lars Olson, ordförande i Hjärnfondens styrelse och professor Karolinska Institutet

2014-05-27 15:29 CEST Hjärnfonden

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

2014-05-24 23:28 CEST Hjärnfonden

Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden

2014-05-23 16:58 CEST Hjärnfonden

Operation på Urologiska kliniken vid USÖ

2014-05-23 10:46 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Nya riktlinjer från Läkemedelsverket

2014-05-21 14:16 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Maria Gradin och Mats Eriksson, experter på barns smärta.

2014-05-21 14:15 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Prisutdelning av SwedenBIO Award

2014-05-21 12:39 CEST SwedenBIO Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Jonas Ekstrand, SwedenBIO och Peter Edman, Orexo under prisutdelningen.

Peter Edman med SwedenBIO Award

2014-05-21 12:39 CEST SwedenBIO Peter Edman, forskningschef på Orexo, tog emot SwedenBIO Award på SwedenBIO:s årsmöte 20 maj.

EmboGuide 3D roadmapping 3

2014-05-15 09:00 CEST Philips EmboGuide 3D roadmapping 3

Helena Pepa, verksamhetschef

2014-05-13 14:14 CEST Universitetssjukhuset Örebro Helena Pepa, verksamhetschef vid Avdelningen för sjukgymnastik, Universitetssjukhuset Örebro