Bilder

I love hjärtforskning

2015-06-25 11:30 CEST Hjärt-Lungfonden

Hjärtsäkra i Almedalen

2015-06-25 11:30 CEST Hjärt-Lungfonden

Philips Trailer på plats nere i hamnen

2015-06-23 10:30 CEST Philips Philips Trailer på plats nere i hamnen, se karta.

Philips Trailer Karta

2015-06-23 10:30 CEST Philips Philips Trailer Karta

Boehringer Ingelheim

2015-06-23 06:19 CEST Boehringer Ingelheim AB

Helena Ekmark, arbetsterapeut har skrivit boken om Kim.

2015-06-22 11:29 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Atlas Copco donerar 50 000 kronor till Nyckelfonden

2015-06-22 11:25 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Arvind Kumar, biträdande universitetslektor på avdelningen för beräkningsbiologi på KTH.

2015-06-17 08:05 CEST KTH Arvind Kumar, biträdande universitetslektor på avdelningen för beräkningsbiologi på KTH.

Stora forskningsanslaget 2015

2015-06-16 15:37 CEST Hjärt-Lungfonden Prins Daniel och generalsekreterare Kristina Sparreljung delade ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner till docent Lars Lund.

Programmet på NLSDays går igenom trender inom den globala life science-industrin.

2015-06-16 10:14 CEST SwedenBIO Bild från NLSDays 2014.