Bilder

OM-D E-M1 Silver

2014-09-15 09:00 CEST Olympus Sverige AB

OM-D E-M1 Silver

2014-09-15 09:00 CEST Olympus Sverige AB

Så här ser marina bakterieplankton ut.

2014-09-15 08:53 CEST KTH Så här ser marina bakterieplankton ut.

Anders Andersson, forskningsledare på KTH och verksam på Science for Life Laboratory.

2014-09-15 08:53 CEST KTH Anders Andersson, forskningsledare på KTH och verksam på Science for Life Laboratory.

Birger Axelsson, narkosläkare vid Kärl-Thoraxkliniken på USÖ

2014-09-15 08:47 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Hjärtrapporten 2014

2014-09-08 17:39 CEST Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Hjärtrapporten bidrar till ökad kunskapsnivå i samhället om vår tids största folksjukdom - hjärt-kärlsjukdom.

Ewa-Lena Sjöberg, verksamhetschef vid USÖ:s Akutklinik.

2014-09-05 17:30 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Invigning av USÖ:s barnakut.

2014-09-05 17:30 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Barnakuten invigs av landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louiser Forsberg Fransson.

2014-09-05 17:30 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Prins Daniel delar ut 6 miljoner från Hjärt-Lungfonden till forskaren Lars Maegdefessel från Karolinska institutet

2014-09-01 17:49 CEST Hjärt-Lungfonden Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare 2014, delades ut till forskaren Lars Maegdefessel från Karolinska institutet, den 1 september. Anslaget från Hjärt-Lungfonden är 6 miljoner kronor.