Bilder

Bild 3.

Bild 3.

2016-07-01 09:07 CEST

Bild 3: Bild som visar hur forskarna med maskininlärning kan ta fram unika genaktivitetsmönster som representerar olika delar av vävnaden. Bilden visar med andra ord att forskarna kan ersätta den normala analysen i mikroskåpet med avancerad molekylär biologi och bioinformatik. I fallet med bröstcancer kan forskarna "ersätta" patologen med in silico-tekniker och göra en mycket bättre diagnostik.

Bröstcancer

Bröstcancer

2016-07-01 09:07 CEST

Bild 1 (vänster) visar normal analys i mikroskåp med infärgning. Denna bild föreställer bröstcancervävnad. Bild 2 (mitten) visar hur forskarna kan fånga genaktivitet ned på en glasyta som helt överlappar med de strukturer som man normalt ser i mikroskåpet. Bild 3 (höger) visar hur forskarna med maskininlärning kan ta fram unika genaktivitetsmönster som representerar olika delar av vävnaden.

Bild 1: Normal analys i mikroskåp med infärgning. Denna föreställer bröstcancervävnad.

Bild 1: Normal analys i mikroskåp med infärgning. Denna föreställer bröstcancervävnad.

2016-07-01 09:07 CEST

Bild 1: Normal analys i mikroskåp med infärgning. Denna föreställer bröstcancervävnad.

Bild 2: Bild som visar hur forskarna kan fånga genaktivitet ned på en glasyta som helt överlappar med de strukturer som man normalt ser i mikroskåpet. Detta är          forskarnas metod.

Bild 2: Bild som visar hur forskarna kan fånga genaktivitet ned på en glasyta som helt överlappar med de strukturer som man normalt ser i mikroskåpet. Detta är forskarnas metod.

2016-07-01 09:07 CEST

Bild 2: Bild som visar hur forskarna kan fånga genaktivitet ned på en glasyta som helt överlappar med de strukturer som man normalt ser i mikroskåpet. Detta är forskarnas metod.

Jonas Frisén, professor på KI.

Jonas Frisén, professor på KI.

2016-07-01 09:07 CEST

Jonas Frisén, professor på KI.

Joakim Lundeberg, professor på KTH.

Joakim Lundeberg, professor på KTH.

2016-07-01 09:07 CEST

Joakim Lundeberg, professor på KTH.

Pises Powder

Pises Powder

2016-06-30 10:15 CEST

Flying Rabbit.

Flying Rabbit.

2016-06-30 10:15 CEST

Counterpain

Counterpain

2016-06-30 10:15 CEST