Bilder

Peter Nilsson, professor i proteomik vid KTH

2014-04-22 09:17 CEST KTH Peter Nilsson, professor i proteomik vid KTH

Fotbollsväska

2014-04-16 16:20 CEST Svenskt Demenscentrum

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhman

2014-04-15 11:58 CEST Hjärt-Lungfonden Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhman, är huvudman för Hjärt-Lungfondens med start 2014.

Kristina Sparreljung, insamlings- och marknadschef samt bitr. generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

2014-04-14 08:24 CEST Hjärt-Lungfonden Kristina Sparreljung tillträder tjänsten som generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden den 1 oktober 2014.

Kristina Sparreljung, insamlings- och marknadschef samt bitr. generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

2014-04-14 08:24 CEST Hjärt-Lungfonden Kristina Sparreljung tillträder tjänsten som generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden den 1 oktober 2014.

Årets Vitalis-stipendium utdelades till Kurt Boman och Mona Olofsson, Medicin-Geriatrik kliniken, Skellefteå.

2014-04-11 12:12 CEST Svenska Mässan

Grafik: svar om Hjärt-Lungfondens sifo-undersökning om den vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt

2014-04-10 08:34 CEST Hjärt-Lungfonden Grafik: svar från Sifo-undersökningen om vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt

Grafik: svar från Hjärt-Lungfondens givarpanel om vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt

2014-04-10 08:34 CEST Hjärt-Lungfonden Grafik: svar från Hjärt-Lungfondens givarpanel om vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt

Jens Lagergren, professor i beräkningsbiologi vid KTH

2014-04-07 09:28 CEST KTH Jens Lagergren, professor i beräkningsbiologi vid KTH

Dupytrens kontraktur

2014-04-07 08:04 CEST Sobi Dupytrens kontraktur påverkar bindväven i handflatan och fingrarna. Hos patineter med Dupytrens kontraktur finns en överproduktion av kollagen som leder till att knölar och strängar bildas över tid. Repliknande strängar bildas och drar fingret inåt mot handflatan och reducerar fingrets rörelseförmåga. Dupytrens kontraktur kallas även Vikingasjukan och är vanligast förkommande i Norden.