Bilder

Sepideh Olausson

2014-06-30 13:30 CEST Högskolan i Borås Sepideh Olausson, fil. doktor vid Högskolan i Borås. Foto: Jan Erik Andersson

Philips NeuroSuite interventional X-ray img 4

2014-06-25 09:01 CEST Philips Philips NeuroSuite interventional X-ray img 4

Philips NeuroSuite interventional X-ray img 3

2014-06-25 09:01 CEST Philips Philips NeuroSuite interventional X-ray img 3

Philips NeuroSuite interventional X-ray img 2

2014-06-25 09:01 CEST Philips Philips NeuroSuite interventional X-ray img 2

Philips NeuroSuite interventional X-ray img1

2014-06-25 09:01 CEST Philips Philips NeuroSuite interventional X-ray image 1

Aubagio, produktbild

2014-06-23 12:45 CEST Sanofi Aubagio (teriflunomid) är ett nytt läkemedel som sedan augusti 2013 är godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Aubagio ges som en tablett 14 mg en gång om dagen.

Prins Daniel delade ut 15 miljoner från Hjärt-Lungfonden för vaccin mot hjärtinfarkt och stroke

2014-06-16 18:15 CEST Hjärt-Lungfonden Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves från institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö. Forskarna ska ta fram ett vaccin mot åderförfettning som ska minska risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, t.v.

Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2014 till docent Isabel Gonçalves och professor Jan Nilsson, Lunds universitet

2014-06-16 18:10 CEST Hjärt-Lungfonden Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves från institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö. Forskarna ska ta fram ett vaccin mot åderförfettning som ska minska risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

philips sonicare airfloss designskiss img 3

2014-06-10 09:00 CEST Philips philips sonicare airfloss designskiss img 3

philips sonicare airfloss designskiss img 2

2014-06-10 09:00 CEST Philips philips sonicare airfloss designskiss img 2