Bilder

Forskarteamet vid Stockholms universitet

Forskarteamet vid Stockholms universitet

2017-02-09 20:03 CET

Noushin Emami, Ingrid Faye och Bo G Lindberg i mygglaboratoriet. I skåpet finns en varm fuktig miljö som myggorna trivs i. Just dessa myggor bär inte på parasiten än.

Infekterade röda blodkroppar.

Infekterade röda blodkroppar.

2017-02-09 20:03 CET

Parasiten syns som en mörk ring i de infekterade röda blodkropparna.

Blodfylld mygga i närbild

Blodfylld mygga i närbild

2017-02-09 20:03 CET

Malariamygga av arten Anopheles gambiae.

Malariamyggor

Malariamyggor

2017-02-09 20:03 CET

Blodsugande malariamyggor i laboratoriet vid Stockholms universitet.

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim

2017-02-09 09:45 CET

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim Telefon: 0708-582137

Charlotte Luderowski, Boehringer Ingelheim

Charlotte Luderowski, Boehringer Ingelheim

2017-02-09 09:42 CET

Charlotte Luderowski, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim

Ulrika Persson, Medicinsk direktör,  Boehringer Ingelheim

Ulrika Persson, Medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim

2017-02-09 09:39 CET

Ulrika Persson, Medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim Tel 08-721 21 00

Gabriel Högström

Gabriel Högström

2017-02-08 07:00 CET

Pdl1

Pdl1

2017-01-31 15:28 CET

Lotta Vedholm, vd Cochlear Nordic

Lotta Vedholm, vd Cochlear Nordic

2017-01-25 07:00 CET