Bilder

Prognos för antalet demenssjuka

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden Prognos för antalet demenssjuka fram till 2030.

Demens och Alzheimers sjukdom fakta

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden Demens och Alzheimers sjukdom är en växande folksjukdom i takt med att vi blir äldre.160 000 personer är drabbade av en demenssjukdom i Sverige.

Andelen som får en demensutredning är alldeles för liten.

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden Personer som drabbas av en demenssjukdom upptäcks inte i tid. Enligt Svenska Demensregistret är det mindre än hälften som insjuknar i en demenssjukdom som får en fullständig demensutredning. Biomarkörer kan användas för att tidigare kunna ställa en säker diagnos, vilket är viktigt då 15-20 procent får fel diagnos på grund av att symtomen lätt kan blandas ihop med minnesstörning.

Olympus OM-D E-M5 Mark II

2015-09-15 07:00 CEST Olympus Sverige AB

Olympus OM-D E-M1

2015-09-14 15:07 CEST Olympus Sverige AB

Mouth freshness over the course of the day

2015-09-11 13:44 CEST Meda Sverige

Leaders of Amra, Bergenbio and Nexstim receives the Nordic Stars 2015 Awards.

2015-09-10 18:11 CEST SwedenBIO Tommy Johansson, CEO Amra (left), Richard Godfrey, CEO Bergenbio (centre), Mikko Karvinen, CFO Nexstim (right). Photographer Camille Sonally.

Barnmottagningen Stora holmen

2015-09-10 16:46 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Andreas Ohlin, verksamhetschef vid Barn- och ungdomskliniken på Universitessjukhuset Örebro

2015-09-10 16:45 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Barnmottagningen Stora holmen

2015-09-10 16:43 CEST Universitetssjukhuset Örebro