Pressmeddelanden

2015-11-16 07:25 CET Uppsala universitet Skolsköterskor behöver få adekvata förutsättning och fortbildning när ett nytt vaccin ska implementeras. Deras roll är mycket viktig för framgången och en stor majoritet upplever att det statliga stödet inte använts som avsett. Detta konstateras i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Idag lever svenskarna längre med diabetes

2015-11-14 06:00 CET Diabetesfonden För 100 år sedan var diabetes en dödsdom i Sverige. En 10-åring som diagnostiserades med diabetes typ 1 i början på 1900-talet beräknades leva i ett år med sjukdomen. 100 år senare lever samma 10-åring i 57 år till. Men fortfarande dör fem personer i Sverige varje dag, som en direkt följd av sin diabetes.

Mördande vinst: Vad du inte vet om psykiatrin och psykofarmaka

2015-11-13 21:04 CET KMR Psykiatrin är den enda instans i samhället som kan framhålla sina totala misslyckanden för att få mer resurser.

2015-11-13 16:27 CET AstraZeneca ​One of fastest development programmes – from start of clinical trials to approval in just over two and a half years to meet unmet patient need With objective response rate of 59% and duration of response of 12.4 months, TAGRISSO provides important new option for patients

Outtröttlig bröstcancerkämpe får prestigetyngd utmärkelse

2015-11-13 13:19 CET AstraZeneca BRO:s Utmärkelse 2015 tilldelas Helena Janlöv-Remnerud, sjuksköterska och medicinsk lymfterapeut, hemmahörande i Edsbro i Uppland.

Umeåforskare utvecklar läkemedel för kroniska sår

2015-11-13 11:10 CET Umeå universitet Forskare vid Umeå universitet inleder ett forskningssamarbete med det kanadensiska läkemedelsbolaget Prometic för att utveckla ett nytt läkemedel för behandling av svårläkta kroniska sår. I samarbetet ingår finansiering för kliniska studier av ett läkemedel som påskyndar läkning av diabetiska fotsår.

2015-11-13 07:45 CET AstraZeneca Data presented at AHA suggests benefit in patients who stayed on Brilique (ticagrelor) treatment.

Diagnos innan sjukdomen brutit ut

2015-11-12 15:58 CET Linköpings universitet (LiU) Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

2015-11-12 15:05 CET Umeå universitet Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser mer molekylär kunskap om komplexa system såsom proteinhydratisering, molekylrörelser i joniska vätskor och vattendynamik i zeolitporer. Yang Huang försvarar sin avhandling den 26 november vid Umeå universitet.

Familjen Eklunds stiftelse för odontologisk forskning och utbildning

2015-11-12 15:00 CET TePe Munhygienprodukter AB I samband med att TePe Munhygienprodukter AB under 2015 firar sitt 50-årsjubileum, donerar ägarfamiljen Eklund 50 miljoner SEK till en ny stiftelse som har till ändamål att främja forskning och utbildning inom det odontologiska området.