Pressmeddelanden

2014-12-05 18:06 CET AstraZeneca

2014-12-05 09:01 CET Sanofi ​Med stöd av postitiva effekt- och säkerhetsdata från ett omfattande studieprogram har Sanofi ansökt om europeiskt marknadsföringstillstånd för kolesterolsänkaren alirocumab. Alirocumab är en fullt human monoklonal antikropp som blockerar PCSK9, ett protein som bidrar till att öka det så kallade onda LDL-kolesterolet i blodet.

​Obalans i arvsmassans byggstenar orsakar mutationer

2014-12-04 22:00 CET Umeå universitet En obalans i byggstenarna till människans arvsmassa, DNA, tvingar olika enzymer som bygger nytt DNA, att göra samma typ av fel och därmed ökar risken för olika sjukdomar, exempelvis cancer. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften PLOS Genetics.

2014-12-04 20:00 CET Uppsala universitet I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män.

​Alternativa DNA-strukturer orsakar skador i arvsmassan

2014-12-04 16:30 CET Umeå universitet Arvsmassan behöver skyddas för att bevara det genetiska materialet intakt och minska uppkomsten av cancerceller. I en studie som publiceras i tidskriften BMC Biology, visar forskare från Umeå universitet att icke upptvinnade alternativa DNA-strukturer i arvsmassan leder till DNA-skador.

Två GIH-forskare får SCIF:s Idrottsvetenskapspris

2014-12-04 10:38 CET GIH Mikael Mattsson, forskare på GIH, och Filip Larsen, forskare på Karolinska Institutet, men med koppling till GIH, har tilldelats Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, pris för yngre forskare. Förutom en prissumma (50 000 kronor vardera) får mottagarna även en minnesplakett.

Lovande forskare ska undersöka om hjärnträning kan skydda mot demens

2014-12-04 10:14 CET Umeå universitet ​Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Jessica Körning Ljungberg, Umeå universitet, är en av landets mest lovande forskare som nu får stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Hjärt-Lungfonden delar ut 122 miljoner till svenska forskare

2014-12-04 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Nu delar Hjärt-Lungfonden ut 122 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen ska rädda liv genom att utveckla behandlingar och metoder till hjälp för människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Innovativ immunterapi och målstyrda molekyler på världens största blodcancerkongress

2014-12-04 08:18 CET Novartis Onkologi Novartis presenterar över hundra abstracts när ASH 2014, världens största hematologikongress, startar i San Francisco nu på lördag. På programmet står bland annat synnerligen lovande resultat med genetiskt modifierade T-celler, CTL019, mot svårbehandlad akut lymfatisk leukemi. Därutöver presenteras målstyrda behandlingskombinationer och långtidsdata för etablerade läkemedel.

Apotea är Årets Nätbutik 2014!

2014-12-02 17:28 CET Apotea.se Apotea blev Årets Nätbutik 2014 och vann även pris för Bästa kundservice när Prisjakts medlemmar och intresserade konsumenter röstade fram sina favoritbutiker. Samtidigt flyttar Apotea in i större lokaler för att kunna förbättra och utöka sin verksamhet.