Pressmeddelanden

2015-09-29 15:26 CEST Hjärnfonden Hjärnfonden delar i veckan ut 29.5 miljoner kronor till några av Sveriges främsta hjärnforskare. Det extra anslaget går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt och sex forskare vid Lunds universitet får dela på tre miljoner kronor. Pengarna går huvudsakligen till forskning om Parkinsons sjukdom.

​Praluent (alirokumab) är nu godkänt i EU för behandling av hyperkolesterolemi

2015-09-29 13:53 CEST Sanofi EU-kommissionen har nu godkänt Praluent (alirokumab) för försäljning på den europeiska marknaden. Läkemedlet är godkänt för att behandla högt LDL-kolesterol hos vissa vuxna patienter med hyperkolesterolemi. Praluent är den enda EU-godkända behandlingen med PCSK9-hämmare som finns tillgänglig i två doser och därmed två effektnivåer.

Tonfall avgör vad du egentligen säger

2015-09-29 12:08 CEST Umeå universitet Den musikaliska sidan av språket blir ofta bortglömd i språkundervisningen, det menar Berit Aronsson i en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet. I avhandlingen visar hon hur vi har lätt att föra över de tonfall vi använder i modersmålet när vi pratar främmande språk och att detta kan få betydelse för hur det vi säger uppfattas.

2015-09-29 08:54 CEST Hjärnfonden ​Hjärnfonden delar i veckan ut 29.5 miljoner kronor till några av Sveriges främsta hjärnforskare. Det extra anslaget går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt och två forskare vid Linköpings universitet får dela på en miljon kronor. Pengarna går till forskning om Alzheimers sjukdom och epilepsi.

2015-09-29 08:51 CEST Hjärnfonden Hjärnfonden delar i veckan ut 29.5 miljoner kronor till några av Sveriges främsta hjärnforskare. Det extra anslaget går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt och åtta forskare vid Göteborgs universitet får dela på fyra miljoner kronor. Pengarna går till forskning om barn- och ungdomshjärnan, depression, stroke och Alzheimers sjukdom.

2015-09-29 08:44 CEST Hjärnfonden Hjärnfonden delar i veckan ut 29.5 miljoner kronor till några av Sveriges främsta hjärnforskare. Det extra anslaget går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt och nio forskare vid Uppsala universitet får dela på 4.5 miljoner kronor. Pengarna går till forskning om Alzheimers sjukdom, beroende, hjärnskada, nervcellers funktion, Parkinsons sjukdom och sömn.

2015-09-29 08:35 CEST Hjärnfonden Hjärnfonden delar i veckan ut 29.5 miljoner kronor till några av Sveriges främsta hjärnforskare. Det innebär att totalsumman för årets utdelning till forskningen landar på nära 64 miljoner och blir den största i Hjärnfondens historia. De extra anslagen går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt.

Prins Daniel delar ut 6 miljoner till BAMSE-forskaren Erik Melén

2015-09-29 07:06 CEST Hjärt-Lungfonden I dag delas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare ut till Erik Melén och BAMSE-studien. Erik Melén får 6 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin forskning om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. Studien följer över 4 000 barn och har hittills visat att både ärftliga och miljörelaterade faktorer tydligt påverkar risken att utveckla astma respektive allergi.

Med 3D-teknik kan konsumenten påverka produktutvecklingen

2015-09-28 13:50 CEST Umeå universitet Genom att använda 3D-printing kan produktdesigners ge konsumenten möjlighet att designa sina egna vardagsprodukter. Därigenom skapas mer meningsfulla produkter för människor och det gynnar företagen. Det är en av slutsatserna i Guido Hermans doktorsavhandling, vilken han försvarar vid Umeå universitet tisdagen den 6 oktober.

2015-09-28 10:05 CEST MSD På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.