Pressmeddelanden

2015-03-17 08:30 CET Janssen REZOLSTA® är en ny läkemedelskombination som gör det enklare för personer som lever med HIV. REZOLSTA® består av darunavir och boostern kobicistat kombinerade i samma tablett.

Ny lösning för patientinformation bidrar till att patientlagen kan efterlevas

2015-03-16 15:50 CET MedFilm Media har de senaste dagarna rapporterat om bristen på information till patienter. Vårdanalys kom fram till att 50% av patienterna ibland, sällan eller aldrig informeras om deras eftervård och vilka symptom de ska uppmärksamma efter hemkomst. En svensk innovation inom e-Hälsa kan vara lösningen. MedFilm är en databas med pedagogiskt uppbyggda informationsfilmer som riktar sig till patienter.

​Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

2015-03-16 10:16 CET Umeå universitet Vårdpersonal i äldreomsorg uppvisar högre nivåer av samvetsstress, den stress dåligt samvete ger, än vad tidigare forskning har visat. Det konstaterar Johan Åhlin i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 20 mars.

Antalet hjärtinfarkter minskar snabbt

2015-03-16 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Under 2013 drabbades närmare 28 000 svenskar av hjärtinfarkt. Det är en minskning med 8 procent jämfört med året innan. För att kunna minska antalet ytterligare krävs mer resurser till forskningen, enligt Hjärt-Lungfonden.

2015-03-14 16:07 CET AstraZeneca Data från en studie med 21 000 patienter presenterades på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades parallellt i New England Journal of Medicine

Europarådets parlamentariska församling kräver kraftig begränsning av ADHD-droger till barn

2015-03-14 07:23 CET KMR Europarådets parlamentariska församling (PACE) vill i en ny resolution se striktare diagnoskriterier för vad som kallas ADHD och att psykostimulantia i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (“a last resort”).

Erika Christensen ger KMR:s Human Rights Award till FOX TV News korrespondent

2015-03-13 21:04 CET KMR Skådespelerskan Erika Christensen presenterar Human Rights Award till Douglas Kennedy, nationell nyhetsreporter och korrespondent på FOX NEWS som har gjort mer än 25 undersökande reportage om farorna med psykofarmaka under de senaste 13 åren. Han är en av få journalister världen över som vågat göra detta konsekvent.

2015-03-13 14:19 CET Natur & Kultur Stiftelsen Natur & Kulturs Cullbergstipendium 2015 tilldelas Hanna Sjöstrand, läkare vid Beroendeenheten på S:t Görans sjukhus, för en studieresa till Uganda. Resestipendiet utdelas årligen till läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) eller till yrkesverksamma psykiatrer för att stimulera fördjupat kliniskt tänkande, internationellt erfarenhetsutbyte och fortbildning.

2015-03-13 11:00 CET Bayer AB Bayer siktar på en kraftig tillväxt inom sin life science- verksamhet de närmsta åren. Målet är att 2017 avsevärt ha ökat försäljningen och marginalerna inom affärsområdet HealthCare. Tillväxten förväntas ske framför allt inom läkemedelsportföljen – genom de nyligen lanserade receptbelagda läkemedlen samt de receptbelagda produkterna, som förstärktes genom förra årets uppköp.

2015-03-12 18:00 CET Uppsala universitet En helt ny mekanism för hur lymfsystemet utvecklas under fostertiden beskrivs i en aktuell studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Upptäckten öppnar för att på sikt kunna reparera skador i lymfsystemet med stamceller.