Pressmeddelanden

Hörselskadade får hjälp av datorspel

Hörselskadade får hjälp av datorspel

2018-01-23 10:58 CET
I Sverige bor 1,4 miljoner hörselskadade i behov av hörapparat. Nu har svenska och japa...

Verkningslöst sänka allmän gräns för högt blodtryck

2018-01-23 10:00 CET
Blodtryckssänkande läkemedel till friska personer med blodtryck under 140 ger inget ytt...

Nytt utdelningsrekord: 340 miljoner till livsviktig hjärt- och lungforskning under 2017

Nytt utdelningsrekord: 340 miljoner till livsviktig hjärt- och lungforskning under 2017

2018-01-23 08:22 CET
Tack vare frivilliga gåvor från svenska folket kunde Hjärt-Lungfonden dela ut drygt 340...

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) ingår i Kloka Listan från 2018

2018-01-23 08:00 CET
Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jard...

EU-kommissionen godkänner Prevymis® (letermovir) för prevention av Cytomegalovirus

2018-01-19 15:19 CET
EU-kommissionen godkänner Prevymis (letermovir) för preventiv behandling av Cytomegalov...

Upptäckt mekanism som styr hur luktnervceller bildas

Upptäckt mekanism som styr hur luktnervceller bildas

2018-01-19 13:15 CET
En grupp forskare vid Umeå universitet har i samarbete med italienska forskare upptäckt...

Fasenra receives approval in Japan

2018-01-19 08:06 CET

Ny kunskap om membranprotein - viktig för framtidens cancermediciner

2018-01-18 18:00 CET
Forskare vid Uppsala universitet, Karolinska institutet och University of Oxford har ut...