Pressmeddelanden

Specialkompetens behövs på akuten

2014-12-09 08:02 CET Högskolan i Borås Kunskaper endast från den grundläggande utbildningen räcker inte till för att kunna arbeta inom akutsjukvården. Detta framkommer i en avhandling om hur chefer och medarbetare ser på arbetet på akutmottagningar och den kompetens som detta arbete kräver.

Hela familjen behöver stöd när barn har medfödda hjärtfel

2014-12-08 12:57 CET Umeå universitet Det är viktig att skapa förutsättningar för goda interaktiva relationer med hela familjen vid omvårdnaden av barn med medfödda hjärtfel för att de enskilda familjemedlemmarna ska kunna stödja varandra, uppleva trygghet, och även stärka varandra som en unik helhet. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

Nyckelfonden har tagit emot 20 000 från Den Blå Tråden

2014-12-08 10:35 CET Universitetssjukhuset Örebro Nyckelfonden har fått ta emot nära 20 000 kronor, insamlade från arrangemanget Den Blå Tråden. Det är pengar som oavkortat kommer att gå till den medicinska forskningen på USÖ. - Vi på Nyckelfonden är mycket glada för den generositet som besökarna visade under dagen, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig för Nyckelfonden.

​Avvikelser i hjärnaktivitet kan avslöja tidig demens vid Parkinsons sjukdom

2014-12-08 10:13 CET Umeå universitet Patienter med Parkinsons sjukdom som har problem med nedsatt uppmärksamhet och minne redan tidigt i sjukdomsförloppet har ofta låga syresättningsnivåer i viktiga områden i hjärnan, som sannolikt kan kopplas till en ökad risk att utveckla demenssjukdom. Det konstaterar Urban Ekman i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 10 december.

2014-12-08 07:58 CET MSD I studien KEYNOTE-013, som är en fas 1b studie, svarade 66 % (overall response rate) av patienterna på behandlingen med pembrolizumab (n=19/29). Patienterna i studien var refraktära, hade fått återfall efter transplantation eller var ej aktuella för en sådan. Patienterna skulle dessutom haft progress under eller efter behandling med brentuximab vedotin.

Medtronic publicerar 2014 års INTEGRERADE RESULTATRAPPORT

2014-12-08 07:28 CET Medtronic Rapporten "Delivering Societal Value through Responsible Growth" presenterar företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat för verksamhetsåret 2014.

Ordförande för Cochraneinstitutet i Norden: Bojkotta pengar från läkemedelsindustrin

2014-12-05 21:03 CET KMR Peter Gøtzsche, ordförande för Nordiska Cochraneinstitutet på Righshospitalet i Köpenhamn gick till hårt angrepp mot läkemedelsindustrin under ett föredrag på Läkarföreningens debattmöte i Köpenhamn i början av november i år. Han hävdade att mediciner idag är tredje eller fjärde vanligaste dödsorsaken.

2014-12-05 18:06 CET AstraZeneca

2014-12-05 09:01 CET Sanofi ​Med stöd av postitiva effekt- och säkerhetsdata från ett omfattande studieprogram har Sanofi ansökt om europeiskt marknadsföringstillstånd för kolesterolsänkaren alirocumab. Alirocumab är en fullt human monoklonal antikropp som blockerar PCSK9, ett protein som bidrar till att öka det så kallade onda LDL-kolesterolet i blodet.

​Obalans i arvsmassans byggstenar orsakar mutationer

2014-12-04 22:00 CET Umeå universitet En obalans i byggstenarna till människans arvsmassa, DNA, tvingar olika enzymer som bygger nytt DNA, att göra samma typ av fel och därmed ökar risken för olika sjukdomar, exempelvis cancer. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften PLOS Genetics.