Pressmeddelanden

Världens första tankestyrda armprotes testas i global tävling

Världens första tankestyrda armprotes testas i global tävling

2016-10-04 07:00 CEST
För några år sedan skedde världens första operation där en patient fick en tankestyrd a...

Omfattande kliniska data från MSD’s immunonkologiska utvecklingsprogram presenteras vid den europeiska onkologikongressen ESMO 2016

2016-10-03 14:51 CEST
Omfattande kliniska data från MSD´s immunonkologiska utvecklingsprogram presenteras vid...

Livskvaliteten lika trots olika behandling

2016-10-03 14:28 CEST
Patienter med hjärntumör som har behandlats med strålning har lika god livskvalitet som...

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

2016-10-03 13:52 CEST
Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, professor Yo...

Uppdaterade rekommendationer för användning av Mirvaso gel

Uppdaterade rekommendationer för användning av Mirvaso gel

2016-10-03 10:43 CEST
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning...

Små företag som vill fortsätta växa måste ompröva modeller

Små företag som vill fortsätta växa måste ompröva modeller

2016-10-03 09:15 CEST
I dagens globala ekonomi med snabba förändringar och teknisk utveckling är det möjligt ...

NY FAS 3-DATA VISAR BÄTTRE EFFEKT MED GUSELKUMAB JÄMFÖRT MED HUMIRA® VID BEHANDLING AV MÅTTLIG TILL SVÅR PLACKPSORIASIS

2016-10-03 08:30 CEST
I studiens större effektmål kunde man påvisa en signifikant bättre effekt vid 48 veckor...

MedImmune out-licenses potential medicine for inflammatory diseases to Allergan

2016-10-03 08:04 CEST
AstraZeneca today announced that MedImmune, its global biologics research and developme...

​Bättre balans och färre fallolyckor

2016-10-03 08:00 CEST
Träna styrka, balans och smidighet. På det viset håller du dig i form och förebygger fa...

Antidepressiva medel ökar självmordsrisken – medvetna lögner

Antidepressiva medel ökar självmordsrisken – medvetna lögner

2016-09-30 21:03 CEST
Psykiatrin har alltid försökt ifrågasätta kopplingen mellan självmordstankar och antide...