Pressmeddelanden

2014-03-20 17:00 CET Uppsala universitet När tumörer växer till behövs nya blodkärl som kan förse tumörcellerna med syre och näring. En forskargrupp vid Uppsala universitet har upptäckt en ny form av cellkommunikation som gör att blodkärlsbildningen avstannar och tumörtillväxten försenas. Resultaten kan förklara varför friska personer under lång tid kan ha små vilande tumörer som inte växer till utan blodkärlsnybildning.

30 000 svenskar ska undersökas: Sveriges största studie om hjärt- och lungsjukdomar startar i Malmö

2014-03-20 14:34 CET Hjärt-Lungfonden SCAPIS är en världsunik forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga, som ger helt nya möjligheter för forskarna att hitta markörer som visar vem som löper stor risk att drabbas av sjukdom. Genom studien vill forskarna också ta reda på hur vården ska utveckla individanpassade och skräddarsydda behandlingar. Nu startar studien vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

PRESSINBJUDAN - Cochlear Nordic bjuder in till Nordiskt symposium

2014-03-20 12:57 CET Cochlear Nordic AB Den 26–27:e mars 2014 bjuder Cochlear Nordic in till Nordiskt symposium med temat implanterbara hörsellösningar. Under konferensen är audionomer, kirurger och forskare från hela Norden samlade för att delge och ta del av varandras forskning, utveckling och insikter.

Hjärtinfarkt första tecknet på hjärtsjukdom

2014-03-20 10:05 CET Hjärt-Lungfonden Varje år drabbas cirka 4400 personer i Stockholms län av hjärtinfarkt. I dag har vi en så välfungerande akutvård att det i de flesta fall går bra. Men många vet inte att hjärtinfarkt är ett tecken på hjärtsjukdom. Med forskningens hjälp kan vi hitta de som riskerar att få en hjärtinfarkt innan sjukdomen slår till. Den som ändå drabbas kan få hjälp så att risken för en ny infarkt minskar betydligt.

2014-03-19 06:30 CET Roche AB Ena halvan av Tarmcancerpriset går i år till Andreas Lundqvist, som själv levt med tarmcancer, och hans syster skådespelerskan Maria Lundqvist. De har gjort stora insatser för att sprida kunskap kring sjukdomen. De delar på priset med kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus Västerås, som lyckats nå mycket goda resultat när det gäller omvårdnaden av tarmcancerpatienter efter operation.

Välfungerande familj skyddar mot psykisk ohälsa vid kronisk sjukdom

2014-03-18 10:52 CET Umeå universitet God familjefunktion är en tydlig skyddsfaktorer för psykisk hälsa hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomar i norra Ryssland. Det konstaterar Anna Zashikhina i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

Mammografiscreening minskar dödligheten hos 40-49-åriga kvinnor

2014-03-17 09:18 CET Umeå universitet Sverige är ett av de få länder som erbjuder kvinnor i åldern 40-49 år mammografiscreening. Resultat från världens hittills största studie om mammografiscreening för kvinnor i denna åldersgrupp visar att insatsen minskar dödligheten i bröstcancer.

Nya samarbeten ska utvärdera kombinationsbehandlingar med PD-1-hämmaren MK-3475

2014-03-17 08:48 CET MSD MSD har tecknat tre separata avtal om kliniska forskningssamarbeten med Amgen, Incyte och Pfizer för att utvärdera effekt och säkerhet för MSD:s PD-1-hämmare under utveckling MK-3475 i kombination med andra cancerläkemedel. Samarbetena gäller bland annat behandling av njurcancer, icke småcellig lungcancer och avancerat malignt melanom.

2014-03-17 07:20 CET Uppsala universitet I Sverige är dödsfall bland kvinnor i samband graviditet och förlossning mycket låg. Men i en ny avhandling från Uppsala universitet framkommer att risken är flerfaldigt högre för kvinnor födda i låginkomstländer än bland svenskfödda kvinnor. En orsak kan vara brister i kommunikationen.

Neurolog: ADHD finns inte – men det är en utmärkt ursäkt.

2014-03-14 21:17 CET KMR ”Inte en enda enstaka individ – inte ens personen som finner det näst intill omöjligt att koncentrera sig eller sitta still – är påverkad av störningen ADHD som vi kallar den idag”, skriver neurologen Richard Saul i sin nya uppmärksammade bok. Han menar att vi har blivit så ”hjärntvättade” av den enorma propagandan bakom ADHD att folk kommer in självmant till läkarna och anmäler sig för diagnos.