Pressmeddelanden

Tiger hälsan still hos Gävleborgs vägriddare?

2015-10-29 08:00 CET Högskolan i Gävle Alltför många yrkeschaufförer har synproblem och värk från nacke/skuldra samt andra tecken på en pressad arbetssituation, visar forskning vid Högskolan i Gävle. Tillsammans har forskarkollegorna Leah Emegwa och Hans Richter, forskare vid Högskolan i Gävle, påbörjat en kartläggning av hur våra chaufförer mår.

Forskare får KK-medel för att undersöka luften i järngjuterier

2015-10-29 07:30 CET Örebro universitet Arbetare i järngjuterier drabbas i högre utsträckning av lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare forskning visar ett samband mellan hjärtinfarkt och förorenad luft men i dag saknas kunskap om vad som är säkra damm- och kvartsnivåer. – Vi ska ta reda på om de gränsvärden, som finns i dag, behöver ändras, säger Alexander Hedbrant, forskare i medicin vid Örebro universitet.

​Hjärt-lungräddning räddade 1263 människoliv år 2014

2015-10-28 14:34 CET Svenska HLR-rådet Hjärt-lungräddning (HLR) i Sverige räddade 1 263 människor till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2014 enligt det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Tidig HLR och en tidig strömstöt med en hjärtstartare räddar bokstavligen liv.

Skyddar influensavaccinet mot hjärtinfarkt?

2015-10-28 10:05 CET Örebro universitet Kan patienter, som har drabbats av en hjärtinfarkt, undvika en ny infarkt eller blodpropp i ett behandlat kranskärl genom att ta influensavaccinet? Det har Ole Fröbert, professor vid Örebro universitet, fått 2,7 miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden för att undersöka.

Scandinavian Biopharma announces first patient vaccinated in the age-descending study in Bangladesh

2015-10-28 09:22 CET Scandinavian biopharma On October 20, we began enrollment of a placebo-controlled Phase I/II trial where our enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) vaccine candidate will be tested for safety and immunogenicity in different age groups, including infants as young as six months of age. The study is being conducted under a US Investigational New Drug Application and will enroll about 450 children.

De första patienterna har vaccinerats i Bangladesh med vårt ETEC-vaccin

2015-10-28 09:12 CET Scandinavian biopharma I slutet av oktober startade vår placebokontrollerade fas I/II-studie i Bangladesh. I den kommer vårt ETEC-vaccin (EnteroToxigenic Escherichia Coli) att utvärderas gällande säkerhet och immunsvar från vuxna ned till 6 månaders spädbarn. Studien genomförs under ett amerikanskt IND (Investigational New Drug Application) och omfattar cirka 450 barn.

Spiolto Respimat vid KOL nu in i högkostnadsskyddet

2015-10-28 09:00 CET Boehringer Ingelheim AB Spiolto Respimat, ett läkemedel mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som i studier har visat sig bland annat ge både bättre livskvalitet och lungfunktion jämfört med Spiriva Respimat. Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att Spiolto Respimat ska ingå i högkostnadsskyddet.

Vice talman Paula Risikko – beskyddare av Queen Silvia Nursing Award i Finland

2015-10-27 11:08 CET Swedish Care International Paula Risikko , andra vice talman i det finska parlamentet, är för andra året beskyddare av Queen Silvia Nursing Award i Finland.  Risikko erbjöd initialt sitt beskyddarskap till stipendiet, i och med  lanseringen i Finland 2014.

Herpesvirus mot malignt melanom – banbrytande immunterapi får grönt ljus av CHMP

2015-10-27 08:27 CET Amgen AB Ett modifierat virus som spränger tumörceller och stimulerar immunsystemet att attackera tumörer på andra ställen i kroppen – så kan man beskriva Imlygic, det första onkolytiska virus som visat klinisk effekt i en fas III-studie. – Det här är ett helt nytt sätt att angripa cancerceller som kan bli av stort värde för vissa patienter med spridd melanomsjukdom, säger professor Johan Hansson.

2015-10-26 14:00 CET Janssen Under den pågående kongressen American College of Gastroenterology presenterades fas 3-resultat som visar på signifikant förbättrad respons och remission hos patienter som vid måttlig till svår Crohns sjukdom behandlades med Stelara (ustekinumab).