Pressmeddelanden

2014-06-10 08:20 CEST Hjärt-Lungfonden Det finns stora skillnader i hur landstingen når målen för diabetesvården, visar Hjärt-Lungfondens nya diabetesindex. Två av tre som har diabetes typ 2 drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men det behövs mer forskning för att förstå sambandet.

2014-06-10 07:20 CEST Uppsala universitet I en ny avhandling från Uppsala universitet har fysioterapeuten Sara Holm studerat barn och ungdomar som har sökt fysioterapi inom primärvården för smärta i muskler och leder. Resultaten visade att dessa barn och ungdomar upplevde en lägre hälsorelaterad livskvalitet än smärtfria jämnåriga men också att flickor och pojkar hanterade sin smärta på olika sätt.

”B” som i Brazuca och Bayer

2014-06-09 16:07 CEST Bayer AB Den nya VM-fotbollen är utformad med material från Bayer och är den mest testade bollen i Adidas historia. Polyuretan från Bayer ger "Brazucan" optimala egenskaper. De två företagen har arbetat tillsammans för att utveckla bollar sedan 1986. Bayers polyuretanmaterial spelar en betydande roll eftersom de ger fotbollen sin perfekta form och exceptionella egenskaper.

2014-06-09 13:12 CEST Linköpings universitet (LiU) Med magnetkameran som verktyg ska projektet Skonsam strålbehandling förverkliga visionen om en individanpassad cancerbehandling som ger bättre bot och mindre biverkningar. Peter Lundberg, professor i MR-fysik på Linköpings universitet är engagerad i projektet som startar i Sundvall 9-10 juni 2014.

2014-06-09 13:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vid SLU bedrivs världsledande forskning om en typ av vita blodkroppar som kallas mastceller. SLU-forskarna Gunnar Pejler och Sara Wernersson har skrivit en översiktsartikel om mastcellens granula (sekretkorn) i den mycket välrenommerade tidskriften Nature Reviews Immunology.

Betablockerare kan skydda vid hjärnskador

2014-06-09 11:45 CEST Örebro universitet Om en skallskadad person så tidigt som möjligt efter en skallskada får en betablockerande blodtrycksmedicin kan överlevnaden öka. Eftersom skallskador, trauma mot huvudet, är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1-44 år, skulle en förbättrad behandling innebära stora fördelar. Det här visar Shahin Mohseni i sin doktorsavhandling vid Universitetet i Örebro och Universitetssjukhuset.

ASCO: Nya säkerhetsdata stärker Perjetas roll som ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

2014-06-09 10:59 CEST Roche AB I Socialstyrelsens nya riktlinjer rekommenderas Perjeta vid tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer. Perjeta har visat sig ge en signifikant fördel i överlevnad och rekommenderas numera som ny standardbehandling. Första resultat från en kompletterande studie (PERUSE), med svensk medverkan, ger ny värdefull information om olika behandlingsmöjligheter med Perjeta vid spridd sjukdom.

Extrem värme ökar antalet dödsfall även i Sverige

2014-06-09 10:51 CEST Umeå universitet Trots att antalet värmeböljor ökat kraftigt i Sverige och medfört många förtida dödsfall, har svenskarna fortfarande inte börjat anpassa sig till perioder av extrem hetta. Det konstaterar Daniel Oudin Åström i den avhandling som han försvarar den 11 juni vid Umeå universitet.

2014-06-09 09:52 CEST Sobi Sobis partner Biogen Idec har meddelat att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har godkänt Eloctate (rekombinant koagulationsfaktor VIII Fc fusionsprotein), för underhålls- och förebyggande behandling av blödning, perioperativ behandling och rutinprofylax för vuxna och barn med hemofili A. Detta är det första myndighetsgodkännandet globalt av Eloctate.

Mätning av hjärtslag visar om pacemaker gör nytta

2014-06-09 08:53 CEST Umeå universitet Genom att mäta hur synkroniserat hjärtats båda kammare arbetar är det möjligt att identifiera vilka patienter med hjärtsvikt som drar nytta av behandling med en viss typ av pacemakerbehandling, CRT, och vilka som inte gör det. Det visar Gani Bajraktari i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 10 juni.