Pressmeddelanden

2016 års Miljömedicinska pris tilldelas Jan-Inge Henter och Maria Shoshan

2016 års Miljömedicinska pris tilldelas Jan-Inge Henter och Maria Shoshan

2016-04-19 11:05 CEST
​Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas Jan-Inge Henter professor vid Karol...

Kan ställa hudcancerdiagnos på några sekunder

Kan ställa hudcancerdiagnos på några sekunder

2016-04-19 10:43 CEST
Av alla former av cancer står malignt melanom och övrig hudcancer för den snabbaste ökn...

Mando växlar upp internationellt – digitala doktor Cecilia visar vägen

Mando växlar upp internationellt – digitala doktor Cecilia visar vägen

2016-04-19 10:31 CEST
Mando är koncernen som sakta men säkert lägger världen under sig med sin innovativa app...

​Fyra nya BIO-X projekt med patientfokus: Effektivare vård med smarta mätmetoder

​Fyra nya BIO-X projekt med patientfokus: Effektivare vård med smarta mätmetoder

2016-04-19 09:38 CEST
Tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Umeå Biotech Incubator har Uppsala BIO val...

Europeiska kommissionen har godkänt Bristol-Myers Squibbs Opdivo® (nivolumab) för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer

2016-04-18 15:30 CEST
Opdivo är den första och enda PD1-hämmaren som är godkänd för behandling av vuxna patie...

Analys av befolkningsstudier visar global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

Analys av befolkningsstudier visar global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

2016-04-18 13:37 CEST
I två separata studier har forskare analyserat en stor mängd befolkningsstudier och kon...

Nya data stärker Xareltos nytta/riskprofil som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer

2016-04-18 10:22 CEST
Nya data från nära 23 000 patienter med förmaksflimmer bekräftar Xareltos positiva stro...

Högskolan i Gävles nya hedersdoktorer

Högskolan i Gävles nya hedersdoktorer

2016-04-18 09:00 CEST
Högskolan i Gävles nya hedersdoktorer Högskolan i Gävles nya hedersdoktorer är fd. lan...

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

2016-04-18 08:00 CEST
I en ny avhandling vid Umeå Universitet beskrivs upptäckten av en genmutation som ligge...