Pressmeddelanden

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

2017-01-12 12:53 CET
Akademiska sjukhuset inrättar två kliniska utbildningsavdelningar där studenter på vård...

ResMeds myAir™ förbättrar avsevärt daglig användning och följsamhet till behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) hos patienter med sömnapné

ResMeds myAir™ förbättrar avsevärt daglig användning och följsamhet till behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) hos patienter med sömnapné

2017-01-12 12:49 CET
Ny europeisk forskning från PwC visar att patienter med sömnapné som använder ResMeds m...

​Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

​Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

2017-01-12 11:21 CET
IKT-verktygs möjlighet att ge högre livskvalitet för personer med kroniska sjukdomar so...

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

2017-01-12 08:30 CET
Blodstamcellstransplantation blir allt vanligare som behandling vid cancersjukdomar som...

 eHealth Award 2017 nu öppet för registrering

eHealth Award 2017 nu öppet för registrering

2017-01-11 15:41 CET
Igår lanserades eHealth Award. Bl a talade Agneta Karlsson, statssekreterare på Sociald...

Riddarens vårdcentral inleder samarbete med MIND Stockholm

Riddarens vårdcentral inleder samarbete med MIND Stockholm

2017-01-11 08:59 CET
Riddarens vårdcentral ingår ett samarbete med MIND Stockholm vilket innebär att MIND St...

Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

2017-01-11 08:00 CET
De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för ko...

3R-centret i hamn

3R-centret i hamn

2017-01-10 12:09 CET
Riksdagen har klubbat regeringens budget, vilket innebär att 15 miljoner kronor per år ...

CombiGene föreslår företrädesemission av aktier och tidigarelägger bokslutskommunikén

2017-01-10 08:50 CET
Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagss...

Nu kan vi spinna konstgjord spindeltråd

Nu kan vi spinna konstgjord spindeltråd

2017-01-09 17:37 CET
Att kunna tillverka konstgjord spindeltråd har länge varit en dröm för många forskare. ...