Pressmeddelanden

Strokefinder kan snabbt skilja hjärnblödning från blodpropp, visar klinisk studie

2014-06-17 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Resultaten från de första patientstudierna med mikrovågs-hjälmen Strokefinder bekräftar användningen av mikrovågor för snabb och exakt diagnos av strokepatienter. Det visar en nypublicerad vetenskaplig artikel. Strokefinder kan ställa diagnosen tidigare än dagens metoder, vilket ökar möjligheten att motverka hjärnskador vid stroke.

2014-06-17 08:00 CEST P.U.L.S. AB AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har nyligen genomfört en nyemission om 4,6 MSEK som säkrar driften i bolaget under den försäljningsprocess som nu inletts. AcuCort har utvecklat en lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd.

2014-06-16 14:50 CEST P.U.L.S. AB Glactone Pharma AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, utvecklar ett läkemedel för behandling av spridd kastrationsresistent prostatacancer. Glactone och dess läkemedelsprojekt med fokus på signalproteinet STAT3, profilerades nyligen i den välrenommerade tidskriften BioCentury.

Tre heta ämnen i Almedalen - Kvinnor på toppen, Älska att åldras och Läsa för Livet

2014-06-16 14:26 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Under Almedalsveckan lyfter vi frågan om kvotering av kvinnor i styrelser och ledningsgrupper – är lagstiftning vad som krävs för att få in fler kvinnor på ledande positioner? Vi fokuserar även på framtidens äldreomsorg och tar upp de allt sämre resultaten i läsförståelse hos svenska barn.

2014-06-16 14:00 CEST Astellas Pharma Från och med den 29 maj 2014 ingår Astellas antibiotikum, Dificlir™ (fidaxomicin), i högkostnadsskyddet* enligt beslut från TLV. Dificlir är en behandling för den smittsamma och dödliga diarrésjukdomen, CDI. TLV anser att Dificlir vid behandling av svåra sjukdomsfall eller vid svåra återfall är ett kostnadseffektivt- eller möjligen till och med kostnadsbesparande behandlingsalternativ för vården.

2014-06-16 13:34 CEST Mundipharma AB Göteborg den 12 juni 2014 - Data från den av Mundipharma sponsrade undersökningen REALISE™, som publiceras idag i NPJ Primary Care Respiratory Medicine, belyser en hög förekomst av exacerbationer, även bland patienter vars astma för närvarande kontrolleras enligt kliniska riktlinjer.

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2014: Prins Daniel delade ut 15 miljoner för vaccin mot hjärtinfarkt och stroke

2014-06-16 11:44 CEST Hjärt-Lungfonden Idag delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves från institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö. Forskarna ska ta fram ett vaccin mot åderförfettning som ska minska risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Från broms till bot: Fortsatta framgångar på vägen mot att bota kronisk myeloisk leukemi

2014-06-15 09:13 CEST Novartis Onkologi Vid Europas största blodcancerkongress som pågår i Milano presenteras nya övertygande långtidsdata för läkemedlet Tasigna mot kronisk myeloisk leukemi. – Vi hyser idag gott hopp om att många KML-patienter i framtiden ska kunna klara sig utan läkemedel, säger professor Johan Richter, ordförande i Svenska KML-gruppen och en de ledande experterna på kronisk myeloisk leukemi.

Pressmeddelande: Akademiska inför robot som träningshjälpmedel för ryggmärgsskadade

2014-06-13 16:08 CEST Akademiska sjukhuset Som första sjukhus i Sverige har Akademiska införskaffat en Eksorobot, ett hjälpmedel som kan hjälpa ryggmärgsskadade att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka. Från årsskiftet medverkar sjukhuset i en europeisk multicenterstudie där man förutom muskelfunktion och rörelseförmåga, ska se om roboten kan minska besvär med t ex stelhet, smärta och tarm-/blåsfunktion.

Trygghet – på vems villkor?

2014-06-13 13:52 CEST Hälsohögskolan Trygghet för äldre förekommer inte nödvändigtvis på de äldres villkor. I en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visar Martina Boström hur äldre personer med skiftande omsorgsbehov uppfattar och upplever trygghet.