Pressmeddelanden

2015-10-16 10:06 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdaterad rekommendation för profylax och behandling av RSV-infektioner.

Losec nu tillgängligt i matbutiker

2015-10-16 08:15 CEST AstraZeneca ​Läkemedelsverket har godkänt försäljning av Losec (omeprazol), ett läkemedel mot refluxsjukdom i svensk dagligvaruhandel. Det receptfria läkemedlet kommer att finnas tillgängligt på COOP, Willys, Hemköp och MatHem, samt på vissa bensinstationer runt om i landet.Losec är ett svenskt läkemedel som forskades fram av AstraZeneca i Göteborg.

2015-10-16 08:03 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has issued a Complete Response Letter (CRL) regarding the New Drug Application (NDA) for the investigational fixed-dose combination of saxagliptin and dapagliflozin for the treatment of adult patients with type 2 diabetes

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till dansk forskare och pionjär

2015-10-16 08:00 CEST Barndiabetesfonden Barndiabetesfonden kan idag kungöra att 2015 års mottagare av Johnny Ludvigssons Pris till framstående barndiabetesforskare i Norden är professor Flemming Pociot vid Herlev Hospital i Köpenhamn. Han beskrivs i motiveringen som en pionjär inom barndiabetesforskningen, och erhåller 250 000 SEK och ett diplom från Barndiabetesfonden.

2015-10-15 14:50 CEST Disruptive Materials Two years ago the award-winning material Upsalite® was discovered by Maria Strømme and her team at the Ångström Laboratory in Uppsala. The material has recently been suggested as drug delivery vehicle and as topical bacteriostatic agent. In a just-published study the first in vivo acute systemic toxicity, skin irritation analyses and in vitro cytotoxicity evaluations of Upsalite® are presented.

Individanpassad cancerbehandling under utveckling – Michael Uhlin prisas av Svenska Läkaresällskapet

2015-10-15 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapets Translationella forskningspris, 50 000 kronor, går i år till Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för hans forskning om individbaserade cellterapier. Translationell forskning är forskning som är till direkt nytta i vården. Priset delas ut vid Medicinska riksstämman 3 december.

Glutenintolerans i fokus – Daniel Agardh får SLS pris för bästa projektansökan, 100 000 kronor

2015-10-15 09:45 CEST Svenska Läkaresällskapet Daniel Agardh, docent vid Sektionen för endokrinologi och gastroenterologi, Barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö, får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa ansökan 2015, 100 000 kronor, för sin forskning om glutenintolerans. Priset delas ut på Medicinska riksstämman den 3 december, Waterfront, Stockholm. Pristagaren presenterar kortfattat sin forskning vid prisutdelningen.

2015-10-15 09:12 CEST Uppsala universitet Stora folksjukdomar kan förebyggas med motion. Det framgår av en ny avhandling som presenteras vid Uppsala universitet. Avhandlingens författare Ulf Hållmarker har i många år varit tävlingsläkare för Vasaloppet och har i sina studier sett att fysiskt aktiva personer med sund livsstil har ungefär hälften så hög risk, jämfört med övriga befolkningen, att få en första hjärtinfarkt eller stroke.

Neutrofiler svälter ut angripande svampceller


2015-10-14 11:33 CEST Umeå universitet De vanligaste vita blodkropparna, neutrofiler, kan inte bara snabbt och effektiv döda inkräktande mikroorganismer utan även långsamt svälta dem till döds genom att ta bort livsnödvändiga kemiska ämnen. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i en specialutgåva av Metallomics.


2015-10-14 11:20 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Xbrane, a commercial phase Swedish biopharmaceutical company specialized in High Demand Complex Generics, today announced the acquisition of Italian based Primm Pharma and the completion of a breakthrough distribution deal for its lead biogeneric pharmaceutical Spherotide with the Iranian company Pooyesh Darou.