Pressmeddelanden

Läkemedel visar på 87 % respons vid behandling av recidiverande eller refraktär Hodgkin lymfom

2014-12-06 19:05 CET Bristol-Myers Squibb

2014-12-05 18:06 CET AstraZeneca

Läkarstudenter belönas för sitt vetenskapliga arbete

2014-12-05 14:55 CET Svenska Läkaresällskapet För att uppmuntra läkarstudenter att fortsätta forska delar Läkaresällskapet varje år ut Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel, 15 000 kr, respektive bästa vetenskapliga projekt, 10 000 kr. Pristagarna Tobias Skillbäck och Henrik Frithiof belönas för diagnostik av Creutzfeldt-Jakob´s sjukdom resp att ha visat att blodprov möjliggör identifiering av viktiga biomarkörer på tumörceller.

 Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter

2014-12-05 09:45 CET Svenska Läkaresällskapet ​Idag lanserar IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet för andra året i rad forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”. I årets rapport har en forskargrupp granskat forskningunderlaget på lågdoskonsumtion av alkohol. Bevisen för att alkohol i små mängder har positiva hälsoeffekter är, enligt forskargruppen, svaga eller direkt felaktiga.

18 miljoner till svensk idrottsforskning

2014-12-05 09:29 CET Centrum för idrottsforskning ​Centrum för idrottsforskning ger 18 miljoner kronor i bidrag till svensk idrottsforskning för år 2015. Se hela listan på projekt och forskartjänster på ​CIF:s webbplats. Varje år fördelar CIF forskningsbidrag till universitet och högskolor runt om i landet.

2014-12-05 09:16 CET Linköpings universitet (LiU) Pappornas diet kan orsaka fetma hos deras söner – åtminstone om de är bananflugor. Det visar forskning vid Max Planck-institutet för immunobiologi och epigenetik och Linköpings universitet.

2014-12-05 09:01 CET Sanofi ​Med stöd av postitiva effekt- och säkerhetsdata från ett omfattande studieprogram har Sanofi ansökt om europeiskt marknadsföringstillstånd för kolesterolsänkaren alirocumab. Alirocumab är en fullt human monoklonal antikropp som blockerar PCSK9, ett protein som bidrar till att öka det så kallade onda LDL-kolesterolet i blodet.

2014-12-05 08:33 CET Akademiska sjukhuset Diabetesforskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet får 25 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för forskning på ö-cellstransplantation och andra cellterapier vid typ 1-diabetes.

​Obalans i arvsmassans byggstenar orsakar mutationer

2014-12-04 22:00 CET Umeå universitet En obalans i byggstenarna till människans arvsmassa, DNA, tvingar olika enzymer som bygger nytt DNA, att göra samma typ av fel och därmed ökar risken för olika sjukdomar, exempelvis cancer. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften PLOS Genetics.

2014-12-04 20:00 CET Uppsala universitet I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män.