Pressmeddelanden

Ljus avslöjar strukturförändringar i proteiner

2014-03-25 08:28 CET Umeå universitet Therese Mikaelsson visar i sin avhandling hur man med fördel kan använda ljus för att bestämma avstånd inom stora molekyler, såsom exempelvis proteiner. Metoden är så känslig att mycket små förändringar i avstånd kan upptäckas. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 4 april.

2014-03-25 08:15 CET Janssen Janssen har i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) genomfört en förstudie i syfte att kartlägga schizofrenivården. Samarbetet är det andra i raden där Stockholms läns landsting samverkar med läkemedelsbolag inom ramen för landstingets testmiljöinitiativ. I mars publicerades ett första abstract.

Vid den internationella leverkongressen EASL i London presenterar Bristol-Myers Squibb studiedata för ett läkemedel som del i flera olika orala kombinationsbehandlingar mot ett flertal hepatit C-genotyper

2014-03-24 14:36 CET Bristol-Myers Squibb

Främre korsbandsskada påverkar knäfunktionen även på lång sikt

2014-03-24 10:44 CET Umeå universitet En korsbandsskada ger negativa långtidskonsekvenser när det gäller självrapporterad knäfunktion, aktivitetsnivå, muskelstyrka och rörelsemönster. Detta oavsett om skadan enbart har behandlats med fysioterapi/sjukgymnastik eller i kombination med operation, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Akupunktur mot sömnstörningar prövas i ny studie

2014-03-24 09:18 CET Akademiska sjukhuset Kan öronakupunktur vara ett alternativ till KBT vid långvariga sömnstörningar som hjälp att ändra sömnbeteende? Det ska en studie på sömn- och andningscentrum, Akademiska sjukhuset, utreda.

2014-03-24 07:06 CET Uppsala universitet De flesta känner till att antioxidanter är bra för hälsan. Men forskningsresultaten på området har varit motsägelsefulla. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Rikard Åsgård att antioxidanten betakaroten ger positiva effekter för de flesta medan den vid höga nivåer av oxidativ stress slår om och bidrar till ökad oxidativ stress och DNA skada.

2014-03-21 13:07 CET Sobi Sobia partner Biogen Idec meddelade idag att den kanadensiska läkemedelsmyndigheten, Health Canada, har godkänt Alprolix (rekombinant koaguleringsfaktor IX Fc fusionsprotein), rFIXFc, för kontroll och prevention av blödningar, samt som rutinprofylax för vuxna och barn äldre än 12 år med hemofili B. Alprolix är det första godkända långtidsverkande läkemedlet för behandling av hemofili B.

31 månaders överlevnad vid spridd bröstcancer

2014-03-21 11:02 CET Novartis Onkologi Medianöverlevnaden hos kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer var 31 månader vid behandling med Afinitor i kombination med exemestan. Det visar data som presenteras vid Europas största bröstcancerkongress som just nu pågår i Glasgow. – För de här hårt drabbade kvinnorna är varje extra månad i livet guld värd, säger Elisabet Lidbrink, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

2014-03-21 10:50 CET Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria, där en patient opererades alltför sent för tarmvred. Blodcirkulationen i tarmen upphörde och större delen av tunntarmen fick tas bort. Efter händelsen har flera åtgärder vidtagits som syftar till att förhindra en upprepning.

2014-03-20 17:00 CET Uppsala universitet När tumörer växer till behövs nya blodkärl som kan förse tumörcellerna med syre och näring. En forskargrupp vid Uppsala universitet har upptäckt en ny form av cellkommunikation som gör att blodkärlsbildningen avstannar och tumörtillväxten försenas. Resultaten kan förklara varför friska personer under lång tid kan ha små vilande tumörer som inte växer till utan blodkärlsnybildning.