Pressmeddelanden

Ny mottagning med bröstsjuksköterskor på Samariterhemmet

2014-09-30 08:22 CEST Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset har öppnat en ny mottagning på Samariterhemmet intill mammografin. Härigenom ska kvinnor med misstänkt bröstcancer få snabbare vård. Kvinnor som känner en knöl i bröstet kan numera själva ringa till en bröstsjuksköterska för råd, undersökning och bokning av mammografi. Satsningen uppmärksammas i samband med den nationella bröstcancerdagen 1 oktober.

2014-09-29 17:02 CEST MSD Under ESMO 2014 presenterades för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med spridd magsäckscancer och av patienter med spridd blåscancer. 31 % respektive 24 % av de patienter vars cancer hade bedömts uttrycka biomarkören PD-L1 svarade positivt på behandling med pembrolizumab i monoterapi.

2014-09-29 14:07 CEST Merck Serono

Positiva resultat från fas III-studie på patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats. Första presentationen av fas III-resultat för en PD-1 immuncheckpointhämmare

2014-09-29 11:48 CEST Bristol-Myers Squibb

2014-09-28 13:00 CEST Janssen 49 månaders uppföljning visar att ZYTIGA® (abirateronacetat) plus prednison/prednisolon ger en statistiskt signifikant förlängning av den totala överlevnaden hos män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer ej tidigare behandlade med kemoterapi.

Framsteg i kampen mot svårbehandlad lungcancer

2014-09-28 09:41 CEST Novartis Onkologi Patienter med ALK-positiv lungcancer lever utan sjukdomsutveckling i 18 månader om de behandlas med cancerläkemedlet ceritinib som första ALK-hämmare. – Det är den längsta progressionsfria överlevnad som någonsin rapporterats för den här patientgruppen, säger Simon Ekman, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultaten presenteras vid den stora cancerkongressen ESMO 2014 i Madrid.

2014-09-26 16:56 CEST Gilead Science Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) tillkännagav idag att Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA: s vetenskapliga kommitté, Kommittén för humanläkemedel (CHMP), har ställt sig positiv till företagets ansökan om godkännande för försäljning (MAA) av Harvoni®.

2014-09-26 15:03 CEST Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september 2014. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

2014-09-26 14:59 CEST Högskolan i Borås Lärosätets forskning inom akut och prehospitalt vårdande har stor potential och samhällsrelevans, menar professor Johan Herlitz. – Vi ser att ca 500 personer per år överlever hjärtstopp i Sverige. En dramatisk förbättring, som är frukten av ett långsiktigt arbete. I ett globalt perspektiv skulle det bli svindlande siffror.

Bipolär sjukdom i praktiken

2014-09-26 11:23 CEST Teknologisk Institut Personer med psykisk sjukdom har dubbelt så hög risk att drabbas av missbruk än den genomsnittliga befolkningen.