Pressmeddelanden

Europeiska kommissionen godkänner Bristol-Myers Squibbs Opdivo (nivolumab),  den första PD-1 checkpointhämmare som godkänts i Europa, för både  obehandlade och tidigare behandlade patienter med avancerat melanom

2015-06-24 13:50 CEST Bristol-Myers Squibb Godkännandet baseras på fas 3-studierna CheckMate -066 och CheckMate -037. I båda studierna gavs Opdivo i en enhetlig och väldokumenterad dos. CheckMate -066 visar klart förbättrad totalöverlevnad vid behandling med Opdivo jämfört med dacarbazin hos obehandlade patienter. CheckMate -037 visar förbättrad respons vid behandling med Opdivo jämfört med kemoterapi hos tidigare behandlade patienter.

Merck Serono har fått positivt yttrande från CHMP om att utvidga användningen av Kuvan till barn under fyra år med PKU

2015-06-24 11:49 CEST Merck Serono

Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor i Almedalen – delta i Svenska Läkaresällskapets debatter

2015-06-24 11:38 CEST Svenska Läkaresällskapet Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Svenska Läkaresällskapet arrangerar debatter kring några av vårdens viktigaste frågor, tisdagen den 30 juni och onsdagen den 1 juli på Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1, Visby. Kom och lyssna och delta för en förbättrad hälso- och sjukvård, för patientens bästa.

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

2015-06-24 11:30 CEST Astellas Pharma Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

2015-06-24 08:00 CEST Janssen Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att IMBRUVICA® (ibrutinib) ska subventioneras för patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som tidigare fått behandling eller har genmutationer (17p-deletion eller TP53-mutation). Beslutet gäller från den 13 juni 2015 [1]. IMBRUVICA® beräknas finnas tillgängligt på den svenska marknaden från och med den 1 juli 2015.

Pressinbjudan: Sjuksköterskebristen och dess mediebild

2015-06-24 07:30 CEST Danderyds sjukhus När bristen på sjuksköterskor tvingar akutsjukhusen att stänga vårdplatser drabbar det både patienter och vårdpersonal. Men vad krävs för att behålla och locka nya sjuksköterskor till akutvården? Är det enbart en lönefråga? Och hur påverkar mediebilden?

2015-06-24 07:30 CEST Takeda Pharma AB Idag får var tredje svensk en cancerdiagnos någon gång i livet. De medicinska resultaten håller världsklass, men cancervården kritiseras för att lida brist på kontinuitet, för dålig samordning och för att sakna patientperspektiv. Den personcentrerade vården är på väg att få ett genombrott inom svensk sjukvård. Frågan är om det också kan påverka cancervården i rätt riktning.

2015-06-23 09:31 CEST Patent- och registreringsverket, PRV Fler vill ha ensamrätt till lillprinsen Nicolas. Sedan namnet tillkännagavs har det inkommit flera varumärkesansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV).

Pressinbjudan. Utställningen med hjärna besöker Linköping

2015-06-23 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Utställningen med hjärna besöker Norrköping

2015-06-23 06:00 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.