Pressmeddelanden

Erfaren läkemedelsutvecklare förstärker KI Science Park

2015-11-03 08:28 CET Karolinska Institutet Science Park AB KI Science Park rekryterar Stefan Berg, en erfaren läkemedelsutvecklare med gedigen bakgrund från olika delar av life science-området. – Det är kort och gott en kanonrekrytering. Vi får in en tungviktare som starkt kan bidra till att ytterligare utveckla KI Science Parks erbjudande, säger Märit Johansson, VD på KI Science Park.

Ortopedtekniker varnar för en ny typ av belastningsskada

2015-11-03 07:12 CET Gå & Löpkliniken Sverige AB ​Brukar du stå på jobbet och använder ett höj- och sänkbart skrivbord? Då ska du se upp. Belastningsskador på ländrygg, knän och fötter är åkommor som drabbar allt fler.

2015-11-02 17:00 CET Uppsala universitet En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom hos en miljon svenska barn. Frågan har tidigare undersökts men utan samstämmiga resultat. Den nya studien visar att barn som växer upp med hund har ungefär 15 procent lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.

Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

2015-11-02 15:29 CET Umeå universitet Antalet fall av glutenintolerans ökar bland svenska barn i åldern 2 till 15 år. Ökningen kan kopplas till livsstils- och miljöfaktorer som planerade kejsarsnitt, urinvägsinfektion under graviditeten, säsong för födsel och var i Sverige man föds. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

2015-11-02 14:55 CET Örebro universitet Munbakterien orsakar både åderförkalkning och cancer. – Vi såg att gener från bakterien kan kopplas till cancer i munhålan och bukspottscancer. Ett nytt steg i forskningen är att följa upp cancerspåret, kommenterar Boxi Zhang sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

2015-11-02 13:07 CET SwedenBIO Samarbetet med akademin är avgörande för en fortsatt stark life science-bransch i Sverige. I den kommande forskningspropositionen bör regeringen satsa på ökad interaktion mellan akademi, vård och företag. SwedenBIO går i sitt inspel till forskningspropositionen 2016 igenom de viktigaste insatserna som krävs för att ytterligare stärka Sveriges position som forsknings- och life science-nation.

Nya experter till Hjärt-Lungfondens forskningsråd

2015-11-02 12:04 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfondens styrelse har utsett professor Johan Grunewald till ny vice ordförande och sex av Sveriges främsta experter inom hjärt- och lungsjukdomar till nya ledamöter i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

2015-11-02 10:59 CET Akademiska sjukhuset ​Jan-Erik Sundquist lämnar sitt uppdrag som biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi, produktion och marknad på Akademiska sjukhuset.

2015-10-30 09:00 CET Akademiska sjukhuset ​Från och med 2 november kommer Knivsta kommun att ha en ambulans dagtid måndag till fredag. Satsningen görs på försök under en månad och ska därefter utvärderas. Syftet är att få bättre täckning och snabbare utryckningar i södra delen av Uppsala län.

Scandinavian Biopharma utökar sin produktportfölj med ett immunsuppressivt läkemedel

2015-10-29 09:47 CET Scandinavian biopharma Scandinavian Biopharma har nyligen tecknat ett distributionsavtal med Neovii Pharmaceuticals AG och har därigenom utökat sitt produktutbud till att även omfatta produkten Grafalon®. Denna produkt är unik eftersom den är registrerad för användning inom både organ- och stamcellstransplantation.