Pressmeddelanden

2014-10-07 08:34 CEST Pharma Nord Det har gjorts ett antal undersökningar om hur utbredd den bristande kvinnliga sexlusten är. Man har mätt olika delparametrar som till exempel brist på lust, torra slemhinnor, svårigheter att få orgasm och smärta i samband med samlag. Pharma Nord lanserar nu ett patenterat kosttillskott, Lady Prelox®, som vetenskapligt visat sig ha positiva behandlingsegenskaper på dessa kvinnliga problem.

2014-10-06 13:41 CEST Capio Capios VD Thomas Berglund kommenterar dagens överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet: Vi noterar att statsministern idag upprepade sin och socialdemokraternas önskan om ordning och reda i välfärden och på nytt betonade vikten av kvalitet i välfärden och medborgarnas rätt till valfrihet.

2014-10-03 14:56 CEST Takeda Pharma AB Takeda Pharmaceuticals International GmbH presenterar nya data från studien GEMINI LTS (Long-Term Safety), en pågående långtidsstudie i fas 3 av läkemedlet Entyvio® (vedolizumab) mot medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit och Crohns sjukdom hos vuxna. Data presenteras på United European Gastroenterology Week (UEGW) i Wien.

En fråga till nya regeringen

2014-10-03 11:56 CEST Neuroförbundet Som partipolitisk obunden organisation hälsar Neuroförbundet den nya regeringen välkommen till framtida samarbeten för att utveckla hälso- och sjukvården. Samtidigt ställer sig Neuroförbundet frågande till varför endast en minister ska ansvara för sjukvård-, folkhälsa- och idrott

Pressinbjudan: Konferens om hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras

2014-10-03 10:20 CEST Riksförbundet FUB Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap. Många äldre personer med utvecklingsstörning får inte det stöd och den service som de behöver för en god ålderdom. Riksförbundet FUB anordnar nu för tredje gången en konferens kring åldrande - denna gång med tema hälsa. .

Träna långsamt, långt och länge

2014-10-03 09:00 CEST Centrum för idrottsforskning Korta och intensiva intervallpass är ett trendigt sätt att förbättra sin kondition. Men för att bli en bra löpare, längdåkare eller cyklist måste man träna många långa pass i ett lägre tempo. Det konstaterar idrottsforskare det nya numret av Svensk Idrottsforskning.

Starka överlevnadsdata vid neuroendokrina  tumörer i bukspottkörteln

2014-10-03 08:39 CEST Novartis Onkologi Patienter som behandlades med läkemedlet Afinitor mot spridd pNET, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, överlevde i median 44 månader – den längsta totala överlevnad som någonsin uppmätts vid avancerad pNET. – Det här är ytterligare ett bevis för att målstyrda läkemedel har en viktig roll att spela vid denna svåra cancersjukdom, säger professor Kjell Öberg, världsledande expert på området.

Internationella olympiska kommittén tar hjälp av Högskolan i Halmstad

2014-10-02 14:52 CEST Högskolan i Halmstad Forskare vid Högskolan i Halmstad har i flera studier kunnat konstatera att stress ökar risken för skador hos elitidrottare. Nu använder internationella olympiska kommittén, IOK, resultaten i sin senaste satsning för olympiska idrottare. Press bjuds in till en konferens den 8 oktober där forskningsresultaten presenteras.

Ridtjejer mer negativa till sina kroppar

2014-10-02 13:30 CEST Centrum för idrottsforskning Stallet beskrivs ibland som en fristad. En plats där tjejer slipper alla krav på att se bra ut. Men det stämmer inte, enligt forskning från Göteborgs universitet. Bilden är snarare den motsatta. Ett av de tydligaste fynden är att tjejer som rider rapporterar mer problematiska förhållningssätt till den egna kroppen, i jämförelse med andra idrottande tjejer. Läs mer i Svensk Idrottsforskning.

De isolerade gen-öarna blir en hel kontinent

2014-10-02 11:34 CEST KTH Utrustning som ska användas till att kostnadseffektivt kunna studera människans hela arvsmassa men också att bekämpa cancer. Det är bland annat till det som forskningsanslaget om 200 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går.