Pressmeddelanden

2014-11-03 13:18 CET Centrum för idrottsforskning Ett osunt förhållande till kosten är ett stort problem i idrotter och kulturverksamheter där utseende och kroppsvikt har stor betydelse. Den 6 november arrangerar Centrum för idrottsforskning ett öppet seminarium om de psykologiska mekanismerna kring ätstörningar och vilka konsekvenser som energibrist får för kroppen. Medverkande är forskarna Anna Melin och Sanna Nordin-Bates.

Utmärkta insatser inom medicinsk forskning belönas av Svenska Läkaresällskapet

2014-11-03 12:07 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet kan tack vare generösa gåvor och donationer stödja och belöna medicinsk forskning med drygt 30 miljoner kronor i anslag och bidrag till unga forskare och omkring en halv miljon kronor till vetenskapliga priser för framstående insatser inom olika forskningsområden. Priserna delas ut på Läkaresällskapet 4 november kl 17.30.

Kom och hitta balansen på Allt för Hälsan

2014-11-03 11:08 CET Stockholmsmässan På torsdag 6 november öppnar Nordens största livsstils- och hälsomässa Allt för Hälsan på Stockholmsmässan. Förutom prova-på-aktiviteter inom yoga, träning, behandling och relax kommer det att finnas över 200 seminarier att välja på under mässans fyra dagar. Årets tema är balans, med utgångspunkt i ett holistiskt synsätt. Parallellt med Allt för Hälsan går Mitt kök.

2014-11-03 09:00 CET Uppsala universitet Om man redan vid diagnos kan identifiera de patienter med kronisk lymfatisk leukemi som har bättre eller sämre prognos ökar läkarnas möjligheter följa upp patienterna på bästa sätt och anpassa behandlingen. Nu har forskare vid Uppsala universitet visat på ett nytt samband mellan specifika molekylära egenskaper hos sjukdomen och grupper av patienter med olika prognos.

Hepatit C-läkemedlet Sovaldi nu i högkostnadsskyddet: Kostnadseffektivt för de hårdast drabbade patienterna

2014-11-03 08:24 CET Gilead Sciences Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV, har beslutat att Sovaldi inkluderas i Läkemedelsförmånen då det är en kostnadseffektiv behandling för svårt sjuka patienter med kronisk hepatit C. – Vi kommer att fortsätta vår dialog med TLV för att göra Sovaldi tillgängligt för en större grupp av patienter, säger Kennet Brysting, VD på Gilead Sciences i Norden.

KI Science Parks VD får internationellt toppuppdrag

2014-11-03 08:10 CET Karolinska Institutet Science Park AB Märit Johansson, VD på KI Science Park, är ny ledamot i styrelsen för den internationella branschorganisationen IASP, International Association of Science Parks and Areas of Innovation. – Mycket hedrande och väldigt roligt, säger Hans Möller, ordförande i styrelsen för KI Science Park. Det här innebär att vi är representerade på högsta internationella nivå.

18-åringen som fick hjärtinfarkt

2014-11-03 07:05 CET Hjärt-Lungfonden Lisa Christensson är inte överviktig, röker inte och har spelat innebandy på elitnivå. Ändå fick hon en hjärtinfarkt, bara 18 år gammal. Mer forskning behövs för att förstå varför personer utan kända riskfaktorer plötsligt drabbas av hjärtinfarkt. I det kommande numret av Hjärt-Lungfondens tidskrift Forskning för hälsa berättar Lisa om hjärtinfarkten.Lisa gästade i morse SVT:s Gomorron Sverige.

Medicinteknik i framtidens vårdlokaler

2014-10-31 14:27 CET Teknologisk Institut Många av våra sjukhus har antingen precis slutfört eller står inför omfattande ny- och ombyggnationer. Det ställer höga krav på den medicintekniska utvecklingen, dels att den ska ske i takt med moderniseringen av vårdmiljöerna men också att den ska matcha framtidens behov och utmaningar.

2014-10-30 16:07 CET Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för det tredje kvartalet 2014. De totala intäkterna uppgick till 666 M SEK (517), en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Alla delar av verksamheten bidrog till resultatet. Produktintäkterna, exklusive tillverknings- och royaltyintäkter från ReFacto®, växte med 35 procent till 532 MSEK.

Fas II-data med läkemedel på tungt förbehandlade patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

2014-10-30 14:11 CET Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb meddelar idag resultat från studien CheckMate -063, en öppen, enarmad fas II-studie med Opdivo (nivolumab), en PD-1 hämmare. Opdivo gavs som monoterapi till patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp vars sjukdom fortskridit efter minst två tidigare systemiska behandlingar.