Pressmeddelanden

TLV-beslut: Xtandi subventioneras vid prostatacancer

2015-06-15 11:25 CEST Astellas Pharma ​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att behandling med Xtandi (enzalutamid) kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 1 juli 2015.

Enzymatica ringde in bolaget på Nasdaq First North

2015-06-15 10:30 CEST Enzymatica AB (publ)

Panobinostat fördubblar tiden utan sjukdomsutveckling vid myelom

2015-06-15 09:15 CEST Novartis Onkologi Patienter som fått återfall i myelom eller utvecklat resistens mot två behandlingslinjer kan leva mer än dubbelt så länge utan att sjukdomen förvärras om de får tillägg av panobinostat. – Det här är hoppingivande besked för patienter med denna mycket allvarliga blodcancer, säger Hareth Nahi, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på myelom.

Tillverkar nedbrytbar plast och renar vatten på sommarlovet

2015-06-15 08:00 CEST AstraZeneca AstraZenecas Sommarforskarskola med spetsplatser för 14 - 17 åringar som vill ha extra utmaningar

 Ny app hjälper frivilliga att rädda liv vid hjärtstopp

2015-06-12 15:14 CEST Hjärt-Lungfonden Idag lanseras en ny smartphone-app som gör det möjligt för frivilliga livräddare, med utbildning i hjärt-lungräddning och som befinner sig i närheten av ett plötsligt hjärtstopp, att larmas för att hämta närmaste hjärtstartare och göra hjärt-lungräddning.

Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp

2015-06-12 11:14 CEST Hjärt-Lungfonden Ny forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset samt från Högskolan i Borås visar att hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad i samband med ett hjärtstopp.

2015-06-12 11:00 CEST Uppsala universitet En ny metod för att studera proteiner, som inte kräver avancerad utrustning, specifika laboratorier eller dyra reagens, har tagits fram vid Uppsala universitet. Metoden skulle kunna utvecklas vidare för att användas inom vården, till exempel för sjukdomsdiagnostik.

Utställningen med hjärna besöker Västerås

2015-06-12 06:00 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Studie avslöjar att omgivningens reaktioner på ansiktsrodnad till följd av rosacea har en negativ påverkan på de drabbades livskvalitet

2015-06-11 15:50 CEST Galderma Nordic AB De som lider av rosacea kan ha en nackdel yrkesmässigt, socialt och i relationer på grund av hur andra uppfattar deras hud och hudstatus. En studie publicerad i Dermatology and Therapy bekräftar i vilken utsträckning som ihållande rodnad i ansiktet vid rosacea ger påtagliga psykologiska och psykosociala konsekvenser.

Strukturdata avslöjar nya mekanismer bakom proteintransport

2015-06-11 15:29 CEST Umeå universitet För att cellens nytillverkade proteiner ska hitta rätt har de signalsekvenser kopplade till sig, en slags adresslapp. Dessutom tar de hjälp av en partikel som guidar dem till cellmembranet. Umeåforskare åskådliggör i en ny studie hur denna partikel gör det möjligt för proteinerna att passera cellmembranet. Resultaten är publicerade i den ansedda tidskriften Nature Communications.