Pressmeddelanden

Uppsala BIO presenterar fyra projekt som får stöd och finansiering från   BIO-X utlysningen med temat ‘Nya möjligheter för befintliga läkemedel’.

2014-03-27 07:15 CET Uppsala BIO Uppsala BIO bekräftade i dag att fyra projekt i Stockholm- och Uppsalaregionen har valts ut för att få stöd och finansiering inom programmet BIO-X®. Mottagarna har alla ansökt till den senaste utlysningen inom BIO-X med temat ’Nya möjligheter för befintliga läkemedel’.

2014-03-26 14:44 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben

2014-03-26 13:46 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tillsyn och kontroll av läkemedel finansieras av avgifter från läkemedelstillverkarna. För att säkerställa full kostnadstäckning föreslår Läkemedelsverket att avgifterna för vissa ärendetyper justeras från den första januari 2015.

Om osynlig smärta, om manlig och kvinnlig smärta och om parhälsa

2014-03-26 13:46 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben

2014-03-26 13:03 CET Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) tillkännagav idag de övergripande studieresultaten för företagets fas 3-studie av Kiobrina (rhBSSL – rekombinant humant gallsaltaktiverat lipas). Studiens primära effektmått nåddes inte. Prematura barn som behandlats med rhBSSL visade ingen statistiskt signifikant förbättring avseende tillväxttakt jämfört med placebo.

Överläkare på Akademiska ny ordförande i Svensk Lungmedicinsk Förening

2014-03-26 10:54 CET Akademiska sjukhuset Inger Dahlén, överläkare och sektionschef för lung-och allergisjukdomar på Akademiska sjukhuset, blir ny ordförande i Svensk Lungmedicinsk Förening. Utnämningen sker i samband med Svenska Lungkongressen i Malmö den 26 mars och ordförandeskapet löper på två år.

2014-03-25 12:05 CET Sobi Sobis partner Exelixis, Inc. tillkännager idag att EU-kommissionen har godkänt Cometriq® (cabozantinib) för behandling av vuxna patienter med progressiv, inoperabel lokalt framskriden eller metastaserande medullär sköldkörtelcancer (MTC).

Ljus avslöjar strukturförändringar i proteiner

2014-03-25 08:28 CET Umeå universitet Therese Mikaelsson visar i sin avhandling hur man med fördel kan använda ljus för att bestämma avstånd inom stora molekyler, såsom exempelvis proteiner. Metoden är så känslig att mycket små förändringar i avstånd kan upptäckas. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 4 april.

2014-03-25 08:15 CET Janssen Janssen har i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) genomfört en förstudie i syfte att kartlägga schizofrenivården. Samarbetet är det andra i raden där Stockholms läns landsting samverkar med läkemedelsbolag inom ramen för landstingets testmiljöinitiativ. I mars publicerades ett första abstract.

Vid den internationella leverkongressen EASL i London presenterar Bristol-Myers Squibb studiedata för ett läkemedel som del i flera olika orala kombinationsbehandlingar mot ett flertal hepatit C-genotyper

2014-03-24 14:36 CET Bristol-Myers Squibb