Pressmeddelanden

Diabetesdagen: Oupptäckt sockerstörning ökar riskerna efter hjärtinfarkt

Diabetesdagen: Oupptäckt sockerstörning ökar riskerna efter hjärtinfarkt

2016-11-14 15:22 CET
Hjärtpatienter med oupptäckt sockerstörning löper betydligt större risk att drabbas av ...

Diabetesfondens stipendiater är utsedda

Diabetesfondens stipendiater är utsedda

2016-11-14 14:25 CET
Diabetesfonden satsar särskilt på unga forskare under 2016. Nu har tre unga stipendiate...

Toujeo® uppvisar mer stabilitet och lägre variabilitet i en farmakologisk studie jämfört med insulin degludek hos personer med typ 1-diabetes

2016-11-14 11:45 CET
Sanofi presenterade de fullständiga resultaten från en farmakokinetisk / farmakodynamis...

Diabetesfonden och Peter Jihde i gemensam insamlingskampanj för diabetesforskning

Diabetesfonden och Peter Jihde i gemensam insamlingskampanj för diabetesforskning

2016-11-14 11:02 CET
Diabetesfonden lanserar en insamlingskampanj med stöd av Peter Jidhe för att uppmärksam...

Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av Crohns sjukdom

2016-11-14 09:09 CET
Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av vuxna pat...

Blodcentralen på Akademiska inför tack-sms

Blodcentralen på Akademiska inför tack-sms

2016-11-14 08:20 CET
När donerat blod kommit till nytta för en patient får blodgivarna i Uppsalaregionen frå...

Var tionde vuxen har förhöjt blodsocker utan att veta om det

Var tionde vuxen har förhöjt blodsocker utan att veta om det

2016-11-13 10:00 CET
Diabetes är världens snabbast växande sjukdom och drabbar människor i alla åldrar. Det ...

Arvsanlag kopplas till Addisons sjukdom

2016-11-11 15:00 CET
Forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet har hittat ett genetiskt arv...