Pressmeddelanden

Kraftig ökning av hjärtsvikt bland unga

2015-03-23 08:36 CET Hjärt-Lungfonden ​Antalet 18–34-åringar som lider av hjärtsvikt har ökat med 50 procent på 20 år. Det visar ny, svensk forskning som stöds av Hjärt-Lungfonden. Hjärtsvikt kräver livslång behandling och hälften som drabbas dör inom fem år.

Jakavi godkänt för behandling av polycytemia vera

2015-03-23 08:36 CET Novartis Onkologi EU-kommissionen har beslutat att godkänna Jakavi (ruxolitinib) mot polycytemia vera, en allvarlig form av blodcancer. – Ruxolitinib kommer att bli ett värdefullt behandlingsalternativ för de patienter som inte tål eller är hjälpta av standardbehandling med hydroxyurea, säger Björn Paulsson, chef för medicinska avdelningen vid Novartis Onkologi.

2015-03-23 08:28 CET Uppsala universitet ​Risken för att insjukna i kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är mycket hög jämfört med andra länder. Det framgår av överläkaren Daniel Sjöbergs avhandling som han lägger fram vid Uppsala universitet den 13 mars. Han visar också att prognosen varierar mellan olika sjukhus och blodbrist inte alltid åtgärdas trots nationella riktlinjer.

2015-03-20 12:30 CET Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset öppnar en enhet för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet där man räknar med att operera den första patienten 7 april. Främsta syftet är att kunna operera fler patienter genom ett bättre utnyttjande av de totala operationsresurserna.

2015-03-19 15:00 CET Uppsala BIO Konferensen "Genomics today and tomorrow" är ett samarbete mellan Connect Uppsala, Nordcloud, Uppsala kommun, Handelskammaren i Uppsala län och Uppsala BIO. I programmet ingår bland annat en presentation av hur Google, tillsammans med forskare, arbetar fram tekniker för att lagra, hantera och analysera genetisk data.

2015-03-19 09:46 CET Enzymatica AB (publ)

2015-03-19 08:03 CET AstraZeneca AstraZeneca meddelar idag att man ingått ett samarbetsavtal med Daiichi Sankyo Inc. avseende marknadsföring av MOVANTIK™ (naloxegol) i USA.

Värna den patientcentrerade vården

2015-03-18 09:24 CET Psoriasisförbundet

2015-03-18 08:35 CET P.U.L.S. AB Utifrån de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, medicinsk kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Ny webbplats lanseras: Stor satsning för att sprida kunskap om spridd bröstcancer

2015-03-18 08:33 CET Novartis Onkologi Nu lanseras en ny webbplats om spridd bröstcancer – den första nätsatsningen på detta viktiga område i Sverige. Samtidigt planerar BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, ytterligare satsningar på information om spridd bröstcancer som tas fram med stöd av Novartis. – De här kvinnorna behöver både stöd och information, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO.