Pressmeddelanden

2015-09-22 12:59 CEST Patent- och registreringsverket, PRV I regeringens budgetproposition för 2016 görs ytterligare satsningar inom innovationsstödssystemet. Patent- och registreringsverket (PRV) ges utökade medel för att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om immaterialrätt.

2015-09-22 11:00 CEST Uppsala universitet En ny smart forskningsrobot kan snabba på forskningen kring cancerbehandlingar. Roboten som själv planerar och utför experiment med många substanser, har utvecklats under ledning av Mats Gustafsson, professor i medicinsk bioinformatik vid Uppsala universitet. En artikel i ämnet publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports (Nature).

2015-09-22 09:03 CEST AstraZeneca AstraZeneca will present 33 abstracts from across the respiratory disease portfolio at the 2015 European Respiratory Society (ERS) meeting in Amsterdam, Netherlands, 26-30 September

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

2015-09-22 08:30 CEST MSD Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

2015-09-22 07:00 CEST P.U.L.S. AB A research group at Umeå University has published scientific discoveries concerning a new drug candidate for the treatment of the serious eye disease EKC in the prestigious journal Organic & Biomolecular Chemistry.

2015-09-22 07:00 CEST P.U.L.S. AB En forskargrupp vid Umeå Universitet har publicerat vetenskapliga upptäckter kring en ny läkemedelskandidat för behandling av den allvarliga ögonsjukdomen EKC i den väl ansedda tidskriften Organic & Biomolecular Chemistry.

Uppföljningsdata från två pivotala studier med läkemedel visar på bibehållna överlevnadsresultat hos tidigare behandlade patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

2015-09-21 14:23 CEST Bristol-Myers Squibb Nivolumab är den enda PD-1 immunkontrollpunktshämmare som visar en bibehållen överlevnadsfördel hos denna patientgrupp, vilket påvisats i både CheckMate -017 och -063. Kliniska fördelar observerades oavsett patienternas PD-L1-status i båda studierna. Säkerhets- och tolerabilitetsprofilen vid 18 månaders uppföljning överensstämmer med tidigare rapporterade resultat från dessa studier.

2015-09-21 11:47 CEST Örebro universitet Det finns ett starkt samband mellan tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar. Det stöds av en ny forskningsstudie vid Örebro universitet. Sambandet är en bakterie, Porphyromonas gingivalis, som förutom tandlossning också kan framkalla inflammation i exempelvis hjärtats kranskärl. Det kan i sin tur leda till åderförkalkning och hjärtinfarkt.

2015-09-21 11:13 CEST Akademiska sjukhuset Sedan slutet av augusti behandlas patienter med protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala. Media inbjuds till en pressträff om verksamheten, med möjlighet att fotografera/filma i förberedelse-/datortomografirum, behandlingsrum samt entrén med konstinstallation och japansk trädgård: Torsdagen den 24 september kl 14-16 Skandionkliniken, von Kraemers Allé 26, Uppsala (föreläsningssalen)

2015-09-21 07:30 CEST Uppsala universitet Att åka till akuten vid försämringar i hälsotillståndet är ibland nödvändigt för äldre som bor på äldreboenden. Men ett akutbesök kan också innebära risker för exempelvis ökad förvirring och det är viktigt att undvika onödiga remitteringar till akuten. I en ny avhandling har organisatoriska faktorer relaterade till remitteringar av äldre personer från äldreboenden till akuten undersökts.