Dokument

Fakta - sanering av förorenad mark

2018-01-19 12:53 CET

Det gamla industrisamhället har lämnat efter sig miljögifter. Det är branscher som blan...

Översiktsplan för Malmö

Översiktsplan för Malmö

2018-01-18 15:43 CET

Water Resources in Nakamtenga, Burkina Faso: quality, quantity and risks. By Gustav Isaksson and Niklas Andersson

Water Resources in Nakamtenga, Burkina Faso: quality, quantity and risks. By Gustav Isaksson and Niklas Andersson

2018-01-16 09:04 CET

Nakamtenga is situated in Burkina Faso, one of the poorest countries in the world suffe...

Program Greater CPH Food Hack  26 - 28 jan 2018

Program Greater CPH Food Hack 26 - 28 jan 2018

2018-01-16 08:50 CET

För fjärde gången arrangerar Krinova Incubator & Science Park food hackathon. I år ...

Inbjudan Greater CPH Food hack

Inbjudan Greater CPH Food hack

2018-01-16 08:49 CET

För fjärde gången arrangerar Krinova Incubator & Science Park food hackathon. I år ...

Folder Aqua Nobel - 4 sidor

Folder Aqua Nobel - 4 sidor

2018-01-12 11:08 CET

Kostnaden för E85 i förhållande på bensin, 2005-2018

Kostnaden för E85 i förhållande på bensin, 2005-2018

2018-01-11 16:39 CET

Skatten på E85 har tagits bort vid årsskiftet, och det är nu klart lönsamt att tanka E8...

Nyhetsbrev 17 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Nyhetsbrev 17 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2018-01-11 12:44 CET

Nu går muddringen in i vintervila. Vi har i dagsläget muddrat upp hälften av de föroren...

Bilaga Länsstyrelsens beslut

Bilaga Länsstyrelsens beslut

2018-01-10 13:30 CET