Bilder

Damm som saknar tillstånd i Moraån, Södertälje kommun

Damm som saknar tillstånd i Moraån, Södertälje kommun

2016-02-08 17:09 CET

Det finns tyvärr mängder av dammar i svenska vattendrag som hindrar fiskens vandring och som saknar tillstånd och som enligt miljöbalkens definition därmed är olagliga. Länsstyrelserna har ansvar som tillsynsmyndighet att förelägga dammägare att söka tillstånd enligt miljöbalken.

StepWise

StepWise

2016-02-08 15:52 CET

Annika Dopping

Annika Dopping

2016-02-08 15:50 CET

Mats Johansson

Mats Johansson

2016-02-08 15:00 CET

Mats Johansson är forskare Smart Textiles, Högskolan i Borås.

Karl Henrik Robèrt

Karl Henrik Robèrt

2016-02-08 13:53 CET

StepWise

StepWise

2016-02-08 13:52 CET

StepWise

StepWise

2016-02-08 13:51 CET

StepWise Johan Rockström

StepWise Johan Rockström

2016-02-08 13:50 CET

StepWise

StepWise

2016-02-08 13:49 CET