Bilder

Jordfallsbron

2014-10-02 09:19 CEST Sweco Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har gett Sweco i uppdrag att ta fram en förstudie för hur yttre skyddsportar kan utformas för att skydda Göteborg mot översvämningar. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron.

Älvsborgsbron

2014-10-02 09:19 CEST Sweco Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har gett Sweco i uppdrag att ta fram en förstudie för hur yttre skyddsportar kan utformas för att skydda Göteborg mot översvämningar. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron.

Vindkraftverk SWT-3.3-130

2014-10-02 07:05 CEST Siemens AB Ett ökande antal landbaserade vindkraftparker i Europa kommer att anläggas i områden med måttliga till svaga vindar. För att svara på denna trend lanserar Siemens en ny turbin med en generatoreffekt på 3.3 MW och en rotordiameter på 130 meter, speciellt utvecklad för dessa vindförhållanden. I början av 2017 kommer de första turbinerna av typen SWT-3.3-130 att vara tillgängliga för leverans.

EcoligentPaper® miljövänlig klädgalge på Houdini (4)

2014-10-01 20:59 CEST Ekoligens

EcoligentPaper® miljövänlig klädgalge på Houdini (2)

2014-10-01 20:53 CEST Ekoligens

EcoligentPaper® miljövänlig klädgalge på Houdini

2014-10-01 20:46 CEST Ekoligens

Borgeby Fältdagar - hitta hit

2014-10-01 15:55 CEST Hushållningssällskapet

resultat av mobil utsädesrensning

2014-10-01 15:41 CEST Hushållningssällskapet

Mobil anläggning för utsädesrensning

2014-10-01 15:40 CEST Hushållningssällskapet

Mimmi Jonsson, pressekreterare Skellefteå Kraft

2014-10-01 14:24 CEST Skellefteå Kraft