Pressmeddelanden

Stöd till solel bra men krånglet måste bort

2015-10-03 11:09 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ​Regeringen presenterade nyligen flera investeringar för klimatet. Ett bra beslut men det behöver snabbt följas av kompletterande åtgärder, tycker SPs solelsexpert Peter Kovacs. – Jag lite luttrad över tidigare erfarenheter kring den här typen av stöd och ser en risk för att det driver upp kostnaderna och lockar mindre seriösa aktörer till branschen.

2015-10-03 11:00 CEST Kungsbacka kommun Kungsbackatraktens biodlarförening är 2015 års vinnare av Kungsbacka kommuns miljöpris. De prisas för att ha gjort en värdefull insats för miljön och spridit kunskap om biodling i närmare 80 år.

2015-10-02 17:27 CEST Grundljus Nordic A.B. Exklusiv och snygg armatur.

Svensk textilåtervinning snart här

2015-10-02 16:47 CEST Swerea Redan till år 2020 kan det vara möjligt att påbörja kommersiell materialåtervinning av textil i demonstrationsskala i Sverige. En ny forskningsrapport ger en överblick över befintliga och möjliga framtida tekniker för olika typer av textilåtervinning, samtidigt som tekniska och miljömässiga utmaningar beskrivs.

Öppen livscykeldata nödvändigt för hållbart samhälle

2015-10-02 13:58 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP deltar i utformningen av en strategisk innovationsagenda för nationell öppen energirelaterad livscykeldata. Christoffer Krewer på SP jobbar med agendan. – Livscykelanalys kräver stora mängder data, och att samla in data är det mest kostsamma momentet i analysen. Därför behövs öppen livscykeldata, säger han.

Ny förskola planeras i Myrviken - Bergs Hyreshus AB ska bygga

2015-10-02 13:58 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB förbereder nu upphandling av ny förskola i Myrviken. Intentionsavtal är klart med Bergs Kommun som kommer att hyra förskolan. Behovet av fler förskoleplatser i Myrviken - Oviken området är stort. Förskoleverksamheten är trångbodd och det är en expansiv bygd med stor efterfrågan på boende. Det ger också en ökad efterfrågan på samhällsservice, vilken nu kommer att utökas.

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Örebro

2015-10-02 13:43 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen som står vid OK/Q8 vid Hjalmar Bergmans väg- Baronbacken kommer tas bort den 5 oktober på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder nu för att ställa ut återvinningsstationen igen, när byggnadsarbetet är slutfört och när bygglovsansökan är godkänd, vilket man uppskattar blir inom en månad.

​18 miljoner till bättre hållplatser

2015-10-02 12:24 CEST Västtrafik Västtrafik satsar 18 miljoner kronor på att rusta upp och bygga nya väderskydd vid ett stort antal hållplatser nästa år. I satsningen ingår en utbyggnad av Mariestad och Skövde resecentrum som ska ge plats för mer kollektivtrafik.

​Nya biljettautomater för enklare resor

2015-10-02 12:02 CEST Västtrafik För att göra det enklare att köpa biljett och resa med kollektivtrafiken för kunder som reser sällan investerar Västtrafik i 300 nya biljettautomater. De kommer att ersätta de äldre maskiner som finns på spårvagnar och båtar i dag, men också placeras ut på platser i Göteborg där många besökare och turister rör sig.

Här är Årets byggnadsvårdare 2015

2015-10-02 11:40 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Årets Byggnadsvårdare 2015 år korade. Under Byggnadsvårdens konvent i Mariestad utropades tre vinnare till de hedervärda priset inom kategorierna Försvara, Vårda och Utveckla.