Pressmeddelanden

2015-04-18 09:22 CEST Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 17 april 2015. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Uppmaningen till Löfven: Skriv om myndigheternas regleringsbrev

2015-04-18 07:15 CEST Centerpartiet Civilminister Ardalan Shekarabi gav under veckans aktuella debatt om tillgången på offentlig service på landsbygden långtgående löften om att verka för att stoppa myndighetsflykten från mindre orter. Därför har Centerpartiet skrivit till Stefan Löfven och uppmanar honom att omgående skriva om regleringsbreven.

Johan Ununger, en av Sveriges miljömäktigaste!

2015-04-17 16:39 CEST Saltå Kvarn ​Johan Ununger är på plats 36 av Sveriges 101 miljömäktigaste i Sverige med motiveringen: I takt med att Saltå Kvarn växer blir företagets vd en allt viktigare röst i debatten om klimat och miljö. Under 2014 debatterade han­ skatteregler vid klimatkompensation, och i en debattartikel krävde han en omställning från dagens konventionella jordbruk till ett klimatsmart och ekologiskt jordbruk.

Fantastisk början av biogasåret 2015 för Malmberg.

2015-04-17 15:26 CEST Malmberg Malmberg, det ledande svenska företaget inom biogasuppgraderingsteknik har tecknat flera kontrakt för biogasuppgradering i vår.

Eskilstuna Energi och Miljö har vunnit Innovationspris för sitt Miljödiplomeringsarbete

2015-04-17 15:25 CEST Eskilstuna Energi och Miljö AB

Stabil värmepumpmarknad, trots varierande start på året

2015-04-17 13:51 CEST Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ​Kraftig ökning inom luft-segmentet kompenserar för låg försäljning av bergvärmepumpar. Starkast försäljning ses inom området frånluftsvärmepumpar.

Hur lyckas vi med fastighetsnära källsortering?

2015-04-17 13:30 CEST Teknologisk Institut På konferensen Avfallshantering och återvinning kommer vi under två dagar att ta ett helhetsgrepp om avfallsfrågan. Hur kan vi arbeta för att förebygga och minimera avfallsmängden i samhället? Och hur ska vi på bästa sätt hantera avfallet som ändå uppstår.

FC Rosengårds Marta Vieira da Silva och Therese Sjögran medverkar på Business Arena Malmö den 7 maj

2015-04-17 13:27 CEST Business Arena

Exeger Årets nanoföretag 2015

2015-04-17 13:11 CEST Exeger Exeger utsågs på torsdagskvällen till Årets nanoföretag 2015. Utmärkelsen ges ut årligen för att uppmärksamma svensk nanoteknologi. Det är tredje året priset delas ut.

Robot redo att ringa in oljespill

2015-04-17 12:38 CEST Göteborgs Hamn ​Idag invigdes en robot i Göteborgs Hamn. Den har till uppdrag att dra ut länsor vid ett eventuellt oljespill. Den nya tekniken innebär snabbare och säkrare sanering av oljespill i Göteborgs Hamn.