Blogginlägg

AP4:s VD om att sätta ett pris på koldioxid

2015-07-17 11:10 CEST Fjärde AP-fonden AP4:s VD Mats Andersson berättar i en intervju för The Carbon Pricing Leadership Coalition om hans erfarenhet av att sätta ett pris på koldioxid och varför han anser att det är ett kraftfullt och effektivt sätt att minska utsläpp.

Blogg: Från Laststyrning till Efterfrågeflexibilitet

2015-06-17 15:36 CEST Power Circle AB Kan energilager vara den flexibilitet som kunden själv inte är beredd att offra? Power Circle startar nu upp en studie kring potentialen för energilagring på fastighetsnivå. Med hjälp av ett batteri i hemmet kan efterfrågetoppar undvikas, med eller utan att kunden behöver vara flexibel.

Blogg: Kunskap skyndar på laddstationsetablering

2015-06-15 10:26 CEST Power Circle AB Power Circle har under ett år drivit projektet Laddat för kunskap. Ett projekt som syftar till att sprida kunskap om laddinfrastruktur för att minska hindren för utbyggnaden av den. Projektet utmynnade i en kunskapsportal på nätet och ett antal broschyrer. Vid en utvärdering av projektet visade det sig att resultatet blev mycket mer användbart än vi hoppats på.

Blogg: Lätt att ladda rätt

2015-06-12 11:42 CEST Power Circle AB ​Danska myndigheterna för elsäkerhet har nyligen varnat för att det finns vissa risker förknippat med att ladda sin elbil eller laddhybrid i vanliga hushållsuttag, s.k schukokontakter. Uppmärksamheten har fått förare av laddbara fordon och ägare av garageplatser att ställa sig frågorna ”Är det farligt att ladda sin elbil i hushållsuttag?” och ”Hur ska jag då ladda min bil?”.

Blogg: Energikommissionen och framtiden

2015-03-09 14:52 CET Power Circle AB Energikommissionen presenterades i fredags och två saker är särskilt intressanta. Energikommissionen kommer fokusera på åren 2025 till 2050.

Blogg: Fler laddstationer för elfordon

2015-03-03 17:10 CET Power Circle AB ​Fler och fler laddstationer registreras i den nationella databasen för laddinfrastruktur - laddinfra.se. Nu finns snart 1 000 laddpunkter registrerade, fördelat på knappt 300 laddstationer. På senare tid har laddstationer i Kalmar, Malmö, Ronneby, Umeå och Trollhättan registrerats.

2015-01-19 09:45 CET Swedish Algae Factory Vi lever i ett samhälle som genererar utsläpp i alla led av aktiviteter och tillverkning. Utsläpp som skapar miljöproblem. Koldioxidutsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen och fosfor och kväveutsläpp som skapar problem med övergödning. När utsläppen diskuteras glöms det ofta bort att alla dessa ämnen egentligen är resurser...

2015-01-14 10:00 CET Swedish Algae Factory För 10 år sedan drabbades världen av vågen som drog in över Sydostasien. Ja, världen. Landsmän från flera nationer över hela världen fanns representerade i området när vågen slog till. Flera nationer miste mor- och farföräldrar, pappor och mammor, barn och barnbarn. När man skrollar ner på Aftonbladets hemsida dagen efter katastrofens 10 års jubileum ses en ny tragedi.

Blogg: Power Circle summerar året

2014-12-19 11:23 CET Power Circle AB ​Året 2014 på Power Circle har varit mycket händelserikt. Här följer en liten sammanfattning av året och de aktiviteter som varit tongivande.

Bokrelease på Business Arena Umeå 2015

2014-12-10 13:56 CET Business Arena