Evenemang

FLERSPRÅKIGHET I FOKUS  Konferens för förskola, grundskola och språkintroduktion

2015-11-12 10:12 CET Gothia Fortbildning Två dagars konferens om språklig utveckling och dess betydelse för individens identitet och lärande. Forskare, lärare, förskollärare, författare m fl föreläser om hur det är att möta grundskolebarn och undervisa elever som äger flera språk. Konkreta exempel på språkutvecklande, interkulturell förskoleverksamhet samt kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt som fungerar oavsett skolämne

Tid: 2016-04-04 - 2016-04-05
Plats: Stockholms universitet, Aula Magna