Pressmeddelanden

2015-06-03 08:38 CEST Regionförbundet i Kalmar län Målgruppsanpassad hälsokommunikation på modersmålet är ett erkänt tillvägagångssätt för att öka individens makt över sin hälsa och vi vill nu sätta ett fokus på förebyggande hälsa i den regionala samhällsorienteringen som Regionförbundet i sammarbete med länets kommuner bedriver.

Örnsköldsviks kommun utreder samisktalandes behov

2015-06-02 10:01 CEST Örnsköldsviks kommun Som en del i Örnsköldsviks kommuns arbete med de nationella minoriteterna går kommunen nu ut med en enkät för att öka kunskapen om de samisktalande medborgarnas behov och önskemål.

​Stor skolsatsning inför Sigtuna Litteraturfestival

2015-06-01 12:35 CEST Destination Sigtuna -utanförskap och fördomar tema för festivalens första skoldag Som en del av Sigtuna Litteraturfestivals satsning på barn- och ungdomslitteratur arrangerar man nu en särskild skoldag. Med hjälp av bland annat Katarina Taikons berättelse om Katitzi diskuterar eleverna kring fördomar och utanförskap, och hur det är att vara rom i Sverige idag.

2015-06-01 11:23 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Sluta fatta beslut som urholkar och försämrar vår rätt till teckenspråk och teckenspråksmiljöer!

2015-06-01 06:51 CEST Uppsala universitet ​På initiativ av och under ledning av Uppsalaforskaren May-Britt Öhman, Centrum för Genusvetenskap, åker denna vecka en delegation med sju samiska forskare, parlamentariker, aktivister och föreningsaktiva för att delta i Native American and Indigenous Studies Associations, NAISA, årliga konferens i Washington DC.

​Ny avhandling: Därför upprör ord som hen

2015-06-01 05:08 CEST Södertörns högskola Nu kommer Sveriges första doktorsavhandling om feministiska språkförändringar. I sin avhandling har Daniel Wojahn undersökt de senaste 50 årens feministiska språkförändringar samt reaktionerna på dessa. Nu får vi svaren på varför ord som hen och ombudskvinna bildas och varför de väcker så starka reaktioner.

Umeå kommun vill erbjuda samisk förskola efter lyckat försök

2015-05-26 07:00 CEST Umeå kommun Sydsamisk förskola testas på försök i Umeå fram till midsommar. Förskoleverksamheten finns på Tráhppie som erbjuder en miljö med samisk kultur. Två förmiddagar i veckan samlas sex barn för pedagogiska och sociala aktiviteter tillsammans med sydsamisktalande pedagoger. Målet är att på sikt starta en samisk förskoleavdelning på någon av våra kommunala förskolor.

Plenum i Árviesjávrrie (Arvidsjaur) 26-28 maj 2015

2015-05-25 06:30 CEST Sametinget Sametingets folkvalda politiker håller plenum i Arvidsjaur på hotell Laponia under vecka 22. Plenumsmötena är öppna för allmänheten. Både samer och ortsbor är välkomna att lyssna. Sametinget bjuder på kaffe.

Fler äldreomsorgsplatser för finsktalande i Väsby

2015-05-22 09:29 CEST Upplands Väsby kommun Äldreboendet Hedvigsgården får åtta nya platser för finsktalande när en avdelning görs om. Beslutet fattades i social- och äldrenämnden den 20 maj.

Frukostseminarium om islamofobi

2015-05-19 15:37 CEST Mångkulturellt centrum Den bild som målas upp av muslimer idag är oftast starkt sammankopplad med våld, extremism och terrornätverk. Samtidigt ser vi attacker mot moskéer runt om i landet och hatbrott mot gruppen. Hur påverkar denna bild svenska muslimers livsvillkor? Vem har makten att berätta? MKC inbjuder till ett öppet seminarium med bl.a Mattias Gardell, Fatima Doubakil, Rashid Musa, Osman Adem, Fataneh Farahani.