Evenemang

Öppen föreläsning och samtal om genus och design på Beckmans Designhögskola

2014-04-15 16:14 CEST Beckmans Designhögskola Gäst är Karin Ehrnberger, forskare i ämnet "design som social aktör" på Designfakulteten, KTH. Genom att djupare ifrågasätta hur design påverkar användaren och användarens relation till sin omgivning, synliggörs rådande föreställningar kring hur ett samhälle ska fungera och individens roll i detta. Karin kommer att berätta om design ur ett genusperspektiv och hur man kan påverka normer genom si...

Tid: 2014-04-24, 16:45 - 18:00
Plats: Aulan, Beckmans Designhögskola, Brahegatan 10, Stockholm. T-bana Östermalmstorg

Nanopartiklar i vår miljö

2014-03-11 15:11 CET SwedNanoTech Under föreläsningen ges en inblick i nanopartiklarnas värld med fokus på miljön. Detta görs utifrån en kemists synvinkel och inkluderar färska forskningsresultat där nanopartiklars egenskaper i olika vattenmiljöer har undersökts. Föreläsare är Caroline Jonsson, filosofie doktor i kemi från Göteborgs universitet. Föreläsningen riktar sig till allmänheten och är kostnadsfri. Anmälan krävs.

Tid: 2014-05-22, 18:00 - 19:30
Plats: Folkuniversitets lokaler på Kungstensgatan 45, Stockholm