Bilder

Platsobservationer

Platsobservationer

2019-09-19 10:00 CEST

SimuSafe - simulator

SimuSafe - simulator

2019-09-17 10:29 CEST

I Västerås ska testerna genomföras i en simulator där testpersonerna blir utsatta för verkliga trafiksituationer – både i normalt tillstånd, med stresspåslag samt med alkohol i kroppen. Genom testerna samlar forskarna in data om hur trafikanterna beter sig och data analyseras därefter av arbetsgruppen på MDH.

SimuSafe - tester i Västerås

SimuSafe - tester i Västerås

2019-09-17 10:29 CEST

I Västerås ska testerna genomföras i en simulator där testpersonerna blir utsatta för verkliga trafiksituationer – både i normalt tillstånd, med stresspåslag samt med alkohol i kroppen. Genom testerna samlar forskarna in data om hur trafikanterna beter sig och data analyseras därefter av arbetsgruppen på MDH.

XCE10-8 125

XCE10-8 125

2019-09-16 13:37 CEST

XCE10-8 125

XCE10-8 125

2019-09-16 13:37 CEST

XCE10-8 125

XCE10-8 125

2019-09-16 13:37 CEST

XCE10-8 125

XCE10-8 125

2019-09-16 13:37 CEST