Dokument

Utdrag ur de observationer som lämnats in till Havs- och vattenmyndigheten om situationen i Hanöbukten under 2015

2015-02-09 08:33 CET Havs- och vattenmyndigheten

Skellefteå Kraft i Dagens Samhälle

2015-02-06 12:15 CET Skellefteå Kraft Dagens Samhälle skriver den 5 februari 2015 om vindkraftsatsningar.

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Ett dokument med bakgrundsfakta om biogas, tillverkning, distribution och marknadsutveckling.

HaV:s yttrande över delbetänkande SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus"

2014-11-30 18:12 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkande av Miljömålsberedningen, SOU 2014:50 ”Med miljömålen i fokus”. Myndigheten har begränsat sig till att lämna synpunkter endast på de delar som direkt berör vatten, dvs. kap. 2-5, kap. 9 samt kap. 11-23 och lämnar här följande yttrande.

Besluts PM

2014-11-26 10:54 CET Energimyndigheten

Frågor och Svar

2014-11-26 10:54 CET Energimyndigheten

 Föreskrifter energikartläggning i stora företag

2014-11-26 10:54 CET Energimyndigheten

Vad är en EPD - miljövarudeklaration?

2014-11-21 14:16 CET EPD International

Vindkraftsstatistisk 2013

2014-10-21 13:30 CEST Energimyndigheten

Medverkande vid ÅSS

2014-10-02 09:45 CEST Hushållningssällskapet Medverkande vid Åre Sustainability Summit 2014