Dokument

Tävlingsprogram, Framtidens stad

2015-04-23 08:30 CEST Kraftringen

Receptsamling på höns - påskspecial

2015-04-01 10:50 CEST Destination Sigtuna Lagom till påsk publicerar kockarna på hotellen runt Sigtuna och Arlanda nya recept på höna. Som inspiration till stundande påskmiddagar.

Sveriges program för internationella klimatinsatser

2015-03-31 09:30 CEST Energimyndigheten

Årsrapport 2014 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

2015-03-31 09:30 CEST Energimyndigheten

Reportage om programmet i Energivärlden nr 1, 2015 (sid 20-23)

2015-03-31 09:30 CEST Energimyndigheten

Sammanfattning av IEA-PVPS

2015-03-25 10:34 CET Energimyndigheten

Årsredovisning 2014

2015-03-17 08:00 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts årsredovisning för 2014

Hållbarhetsredovisning 2014

2015-03-17 08:00 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning 2014

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

2015-03-10 11:38 CET Energimyndigheten I rapporten görs en genomgång av värmepumparnas utveckling och roll på uppvärmningsmarknaden, vilka hinder och barriärer som finns för installation, vilka konkurrensaspekter man bör vara medveten om vid val av värmepump eller ett annat uppvärmningsalternativ, till hur mycket värmepumparna bidrar med till förnybartmålet.

Utdrag ur de observationer som lämnats in till Havs- och vattenmyndigheten om situationen i Hanöbukten under 2015

2015-02-09 08:33 CET Havs- och vattenmyndigheten