Nyheter

Anmärkningsvärt agerande från en svensk myndighet

2014-11-21 10:55 CET SveMin Vi ser en oroande utveckling i samband med miljöprövningar av utvinningsindustrin, processer tar allt längre tid och allt oftare handlar det om detaljfrågor. I branschen är vi oroade över vilka konsekvenser detta kan få på sikt, både för gruvindustrin men även för andra verksamheter som omfattas av tillståndskrav enligt miljöbalken och som ligger i anslutning till ett Natura 2000-område.

​Återvinningsstationen på Romanvägen togs bort 19 nov

2014-11-20 09:46 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Romanvägen i Uddevalla togs bort den 19 november på markägarens begäran. Anledningen är att markägaren byggt ett hus med sopinkast på platsen och återvinningsstationen måste tas bort. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå.

LTH-studenter läser kraftverksteknik på Örtoftaverket

2014-11-18 13:00 CET Kraftringen För att se hur teorin ser ut i praktiken bytte tolv studenter från Lunds tekniska högskola, LTH, föreläsningssalen mot Örtoftaverket. Under två heldagar fick de föreläsningar om kraftverksteknik som ingår i deras sistaårskurs i kraftverksprojektering.

Sakab tar hand om förorenad jord från Åsbro

2014-11-18 11:24 CET Sakab AB Just nu pågår saneringen av en impregneringsplats i Åsbro i Närke. Sakab kommer att ta emot och hantera sammanlagt 30 000 kubik jord ifrån området till och med december 2014. Jorden är förorenad med arsenik och kreosot.

2014-11-13 11:17 CET SEKAB Onsdagen 3 december kl. 08.00-09.30 på Dansmuséet, Drottninggatan 17, Stockholm

2014-11-10 17:42 CET SÖRAB Kronåsen kompostanläggning i Sollentuna brukar av naturliga skäl stängas under vintersäsongen. Sista öppna dagen i år är lördag den 29 november. På grund av det planerade bygget av Förbifart Stockholm är SÖRAB uppsagd från tomten vilket betyder att anläggningen inte kommer att öppnas igen till våren.

Tetra Pak lägger allt hos Kraftringen

2014-11-04 09:00 CET Kraftringen Hållbarhet, lokalt samhällsbyggande och ett konkurrenskraftigt pris. Skälen är flera till att Tetra Pak valt Kraftringen som ny totalleverantör från och med årsskiftet.

2014-10-17 10:07 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Vi är glada att en ny återvinningsstation ställs ut på måndag den 20 oktober vid ICA Maxi på Visthusvägen 1 i Gnista. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) välkomnar alla återvinnare. Vårt uppdrag är att samla in och återvinna alla dina tidningar och förpackningar åt de företag som du köpt dem av.

2014-10-16 18:19 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Kommunen behöver asfaltera på platsen. Med hänsyn till detta måste vi stänga återvinningsstationen Hemmestatorp på Värmdö tillfälligt från och med tisdag den 21 oktober. Behållarna flyttas tillbaka någon gång under fredagen den 24 oktober.

2014-10-16 18:11 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Markägaren påbörjar markarbeten på måndag den 20 oktober. Med hänsyn till detta måste Förpacknings- och Tidningsinsamlingen stänga återvinningsstationen Tornérparkeringen i Järfälla under ett par veckor. Vi hänvisar till de återvinningsstationer som finns närmast i området, de står vid Folkungavägen 10-12 och vid Riddarparkeringen.