Pressmeddelanden

2015-04-16 09:14 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Med hjälp av processintensifiering kan både resurser och kostnader sparas. Nu har en ny strategisk forsknings- och innovationsagenda tagits fram för att påskynda användningen av processintensifiering i svensk industri.

Skellefteå Kraft bäst igen på kundservice

2015-04-15 19:54 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har energibranschens bästa kundservice. För fjärde året i rad. Det står klart sedan ServiceScore, publicerade resultatet av sin årliga undersökning kring flera branschers och myndigheters service.

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el trots lägre certifikatpris

2015-04-15 11:00 CEST Energimyndigheten Utbyggnaden av förnybar el var under 2014 fortsatt hög, trots ett lägre elcertifikatpris. Den största procentuella ökningen står den svenska solkraften och den norska vindkraften för. Elkonsumentens kostnad för elcertifikaten är fortsatt låg.

Skellefteå Kraft välkomnar ny upplysningstjänst för avtalslösa

2015-04-15 08:00 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft välkomnar den lista som Elskling tagit fram med Sveriges dyraste elpriser. ”Vi har länge varit drivande i frågan om att göra aktivt val när det gäller elavtal. Således är det ett initiativ som vi välkomnar”, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Den marina sektorn kan andas lätt tack vare Honeywells senaste andningssystem för nödutrymning

2015-04-15 08:00 CEST Honeywell Safety Products Honeywell har förbättrat sitt mycket framgångsrika andningssystem för nödutrymning (EEBD), Bio-S-Cape, för att uppfylla två av de viktigaste internationella marina säkerhetsbestämmelserna: ISO23269-1:2008 om EEBD för fartygsanvändning och den internationella konventionen om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS).

Täby får eget fjärrvärmeverk – pris till initiativtagarna

2015-04-14 13:00 CEST HSB Stockholm Nästa månad är det dags: då drar bygget av ett nytt, miljövänligt fjärrvärmeverk igång i centrala Täby. Bakom satsningen står fyra bostadsrättsföreningar. I augusti 2016 ska fjärrvärmeverket vara färdigt – resultatet blir en markant sänkning av kostnaden för elkunderna och ett koldioxidutsläpp på praktiskt taget noll. 70 procent av fjärrvärmen kommer att kunna säljas vidare till marknaden.

Test: Stor energiskillnad mellan varuautomater

2015-04-14 09:00 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har testat varuautomater, även kallade vending machines, som används för att sälja mat och dryck på offentliga platser till folk i farten. Testet visar att den minst energieffektiva automaten använder mer än dubbelt så mycket energi som den mest effektiva.

2015-04-10 10:04 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 13 april kommer återvinningsstationen i höjd med korsningen Göteborgsvägen-Karlstorpsvägen i området Skoftebyn i Trollhättan att tas bort, med hänsyn till att markägaren kommer att bygga bostäder på platsen. Borttag av återvinningsbehållare har redan påbörjats och de sista kommer att tas bort under måndagen.

2015-04-10 07:32 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) byter nu ut samtliga behållare för återvinning av förpackningar av papper och plast i Sundbybergs kommun. Även behållarna för metallförpackningar kommer bytas till ny modell. Sammanlagt tio återvinningsstationer berörs, vilket betyder alla i Sundbyberg, Hallonbergen och Rissne. Utbytet görs dels för att skapa bättre tillgänglighet och mer utrymme.

2015-04-02 10:48 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Fram till den 7 april, med undantag för påskhelgen, genomförs utbyte av ett antal behållare på återvinningsstationerna i Örebro. Bland annat byts alla tidningsbehållare ut som en konsekvens av att en ny entreprenör fått uppdraget att samla in tidningar inom länet. För att ytterligare höja standarden byts även vissa behållare för återvinning av pappersförpackningar och plastförpackningar.