Pressmeddelanden

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Örebro

2015-10-02 13:43 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen som står vid OK/Q8 vid Hjalmar Bergmans väg- Baronbacken kommer tas bort den 5 oktober på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder nu för att ställa ut återvinningsstationen igen, när byggnadsarbetet är slutfört och när bygglovsansökan är godkänd, vilket man uppskattar blir inom en månad.

​Återvinningsstation vid Norr Mälarstrand kommer tillbaka

2015-10-01 17:15 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Nu kommer Stockholmarna åter få det lättare att lämna förpackningar och tidningar till återvinning när en ny återvinningsstation ställs ut vid Norr Mälarstrand 20 den 7 oktober. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Stockholm Stad.

2015-10-01 14:09 CEST Kristianstads kommun För första gången genomgår ett svenskt biosfärområde en tioårsutvärdering. Nationella programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige ställer sig bakom Vattenrikets utvärdering. Nu lämnas den vidare till Unesco i Paris där den ska godkännas av Biosfärprogrammets internationella styrelse.

2015-10-01 10:45 CEST Mittuniversitetet Hur två av våra viktigaste växtätare i fjällområdena reagerar på fördelningen av föda i sin omgivning undersöks i en ny avhandling. Den visar bland annat att älgens beteende för att söka föda är konsekvent över tid och att skogsharens betesmönster går att förändra med utfodring.

Skellefteå Kraft visar bra resultat trots låga elpriser

2015-10-01 08:00 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts rörelseresultat till och med augusti 2015 är bättre än budget, vilket visar att pågående effektiviseringsprogram gett goda resultat. Trots att elpriset har fortsatt att sjunka kraftigt under året ligger Skellefteå Krafts rörelseresultat för perioden på samma nivå som 2014.

​Ny återvinningsstation vid Willys

2015-10-01 06:46 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen En ny återvinningsstation kommer att ställas ut den 9 oktober i anslutning till Willys parkering vid Ortviksvägen 8 i Sundsvall. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stena Recycling och Willys i Ortviken. På FTI hoppas man att placeringen ska underlätta för återvinnare i kommunen och samtidigt ge förutsättningar till ökad återvinning.

Hand in Hand välkomnar FNs nya hållbarhetsmål där fattigdomsbekämpning har högsta prioritet

2015-10-01 06:30 CEST Hand in Hand Hand in Hand välkomnar FNs nya hållbarhetsmål och är extra glada över det första målet som specifikt handlar om att utrota den globala fattigdomen. Hand in Hand arbetar med en effektiv metod för att bekämpa fattigdom och uppnå hållbara och demokratiska samhällen: jobbskapande genom entreprenörskap.

Biokol får staden att växa och utsläppen att minska

2015-09-30 16:00 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Idag lanserades ​Stockholm Biochar Project. Ett projekt som ska ta tillvara stockholmarnas trädgårdsavfall för att producera biokol och klimatpositiv värme.

2015-09-30 12:51 CEST Energimyndigheten Produktionen av biogas fortsätter att öka. Dessutom fortsätter trenden med att alltmer biogas används i fordon. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

VI HAR DET NI ÖNSKAR

2015-09-30 09:32 CEST Svenskt Sigill ​81% av konsumenterna i undersökningen (YouGov 2015) ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att djuren har behandlats väl. Mat som bär märkningen Svenskt Sigill kommer från djuruppfödare som har en god djuromsorg och som arbetat aktivt tillsammans med en veterinär för att ständigt förbättra det förebyggande arbetet för god djurhälsa och därmed behålla sin långa användning av antibiotika.