Pressmeddelanden

Tryggt med bär från svensk förstklassig odling

2015-05-27 08:00 CEST Svenskt Sigill Bär innehåller mängder med antioxidanter som tillsammans med flera viktiga vitaminer, fibrer och ett lågt kaloriinnehåll gör bären så nyttiga. Det självklara valet är förstås bär från svenska certifierade förstklassiga odlare. Med ett Svenskt Sigillmärke på asken eller flaskan kan du som konsument känna dig trygg med att innehållet kommer från en kontrollerad svensk odling. Ett tryggt val.

2015-05-26 10:17 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 29 maj ställs en ny återvinningsstation ut på Polstjärnegatan i Sannegården vid ICA Kvantum. Det är hög belastning på nuvarande återvinningsstationer i området, vilket visar på stort engagemang för återvinning så nytillskottet är välkommet. Den nya återvinningsstationen kommer speciellt avlasta stationen som står på Miraallén.

Innovativ svensk vågkraftsteknik baserad på människans hjärtpuls

2015-05-26 09:00 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har beviljat 18,8 miljoner kronor till företaget CorPower Ocean AB för att genomföra tester av sina innovativa vågkraftverk. Projektet ingår som del i ett större samarbetsprojekt inom KIC InnoEnergy,med det spanska energibolaget Iberdrola och det portugisiska forskningsinstitutet WavEC Offshore Renewables.

Fortsatt låga elpriser ger Skellefteå Kraft lägre vinst

2015-05-26 08:30 CEST Skellefteå Kraft Elpriset har fortsatt att sjunka vilket påverkat Skellefteå Krafts resultat för årets första fyra månader negativt. Resultatet för perioden är lägre än förra året, vilket till viss del kan förklaras av lägre produktion av både vattenkraft och värme.

​Nytt pris i samhällsnytta och hållbarhet

2015-05-26 08:10 CEST KFS Företagsservice AB KFS har instiftat ett nytt pris i affärsmässig samhällsnytta som syftar till att inspirera företag och organisationer till att arbeta med långsiktig hållbarhet. Vinnaren tillkännages den 27 maj under KFS medlemsdagar i Varberg.

2015-05-25 15:45 CEST Umeå universitet Kemisten Venkata Prabhakar Soudham har testat olika växter och visar att bark är en typ av växtmaterial som lättare än andra kan omvandlas till biobränslet etanol. Dessutom har han utvecklat metoder för att övervinna hinder vid omvandlingsprocessen. Ventaka försvarar sin avhandling den 28 maj vid Umeå universitet.

På Havs- och vattenforum: Nyaste rönen från odling av hummer i Bohuslän

2015-05-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Odling av svensk hummer och havskatt – fungerar det? På Havs- och vattenforum den 26-27 maj kommer Susanne Eriksson från Göteborgs universitet att berätta om forskarnas senaste resultat. - Vi har börjat med att föda fram hummerlarver, de äldsta är cirka tre månader gamla. Vi håller nu på med utveckling av fodret för att få fram bästa kvalitet och överlevnad, säger Susanne Eriksson.

Åsa Romson till Göteborg: Ger regeringens syn på havs- och vattenmiljön

2015-05-22 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Klimat- och miljöminister Åsa Romson är huvudtalare vid årets Havs- och vattenforum i Göteborg den 26-27 maj. Hon kommer att prata på temat ”Målen, makten och miljonerna”. - Jag tror att alla besökare är nyfikna på att höra mer om regeringens ambitioner för den svenska havs- och vattenmiljön. Vi är väldigt glada över att Åsa Romson har möjlighet att delta, säger projektledare Pia Ahnlund.

2015-05-21 12:00 CEST Kraftringen Idag inviger vi den nya flispannan i Kraftringens värmeverk i Klippan. Därmed minskar vi koldioxidutsläppen med 2 000 ton per år och gör att fjärrvärmen i Klippan blir helt fossilfri under normal drift. Med den nya pannan tar vi också ett viktigt steg mot ökad leveranssäkerhet och ett på sikt stabilare fjärrvärmepris för våra kunder.

Skellefteå Kraft stöttar svenska veteraner med ny fond och förmånligt elavtal

2015-05-21 08:00 CEST Skellefteå Kraft Omkring 100 000 svenskar som genomfört utlandstjänstgöring får nu tillgång till ett förmånligt elavtal som dessutom innebär att 500 kronor per sålt elavtal går till en fond som stöttar veteraner efter utlandstjänst. Det står klart sedan Skellefteå Kraft ingått ett avtal tillsammans med Svenska Soldathemsförbundet.