Pressmeddelanden

Vi äter bättre än forna tiders kungar

Vi äter bättre än forna tiders kungar

2016-01-11 09:10 CET
Matlagning blir allt mer komplicerat, i likhet med annan kultur. Den mat du äter till v...

Algblomning påverkar inte utvecklingen av sexuella ornament hos säregen fisk

2016-01-06 09:32 CET
Tidigare forskning har visat att vissa fiskarter inte utvecklar sexuella ornament, som ...

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

2016-01-05 15:00 CET
Mycket är okänt om vilka gener som är inblandade vid olika psykiatriska störningar. Gen...

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut skapade kaos i vargförvaltningen

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut skapade kaos i vargförvaltningen

2015-12-30 12:49 CET
När Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde att jaktbeslut, som rör de arter som är up...

Jägareförbundet överklagar Förvaltningsrättens beslut

Jägareförbundet överklagar Förvaltningsrättens beslut

2015-12-28 11:33 CET
Förvaltningsrätterna i Karlstad och Falun beviljar inhibition i väntan på att vargjakts...

Det händer på Naturhistoriska riksmuseet i januari 2016

Det händer på Naturhistoriska riksmuseet i januari 2016

2015-12-22 16:51 CET
Natt på museet är tillbaka! Spännande och oväntade kvällar i ficklampans sken inne på v...

Svensk geolog upptäcker nytt mineral från Afrika

2015-12-21 09:00 CET
Ett nytt mineral, grootfonteinit, har upptäckts av en geolog vid SGU, Sveriges geologis...

Vargbeslut ska få överklagas till domstol

Vargbeslut ska få överklagas till domstol

2015-12-18 12:12 CET
Högsta förvaltningsdomstolen anser att frågor som rör jakt på skyddade djur enligt livs...

Synkade kartor underlättar kommuners klimatanpassning

2015-12-18 11:49 CET
Fem svenska myndigheter har nu samordnat sin information om ras, skred och erosion. Där...

Naturvårdsverket godkänner vargjakten

Naturvårdsverket godkänner vargjakten

2015-12-18 10:23 CET
Naturvårdsverket godkänner länsstyrelsernas beslut om vargjakt när myndigheten gjort en...