Nyheter

För höga halter ozon i Sverige

2015-02-19 09:54 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Den senaste rapporten från den nationella luftövervakningen i Sverige visar att halterna av de flesta luftföroreningarna är lägre än angivna gräns- och målvärden. Undantaget är marknära ozon som överskrider miljökvalitetsnormen för hälsa. Även halterna av små partiklar, PM2.5, och bensen riskerar att överstiga miljömålen.

2015 är ljusets år

2015-02-17 13:36 CET SEK Svensk Elstandard UNESCO har utsett 2015 till ett internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier och IEC är med och stöttar.

Internet of Things

2015-02-12 14:37 CET SEK Svensk Elstandard Hur ska man använda Internet of Things, IoT, sakernas Internet? Rapport från IEC kartlägger behovet av standarder.

Stockholm University Press ger ut sin första bok

2015-02-12 13:54 CET Stockholms universitet Stockholms universitet har startat ett open access-förlag, Stockholm University Press. Deras publikationer kan laddas ner kostnadsfritt som e-pub eller pdf, eller beställas i tryckt format till självkostnadspris. I förlagets första bok Platonic Occasions: Dialogues on Literature, Art and Culture diskuteras tänkare, författare och idéer från antiken till modernismen.

Öka tillförlitligheten i dina tekniska system och processer med hjälp av ny vägledning.

2015-01-29 17:53 CET SEK Svensk Elstandard ​Ny utgåva av vägledning för hur tillförlitligheten ökas i tekniska system och processer.

Industriell processtyrning och smarta elnät toppar

2015-01-27 15:44 CET SEK Svensk Elstandard Inom områdena industriell processtyrning, smarta elnät, medicinteknik och larmsystem fastställdes det flest nya standarder under 2014.

IEC och USB-IF utökar sitt samarbete. En kabel för allt i sikte?

2015-01-22 14:21 CET SEK Svensk Elstandard IEC har i dagarna tillkännagivit att de utökar sitt samarbete med USB-IF (USB Implementers Forum) genom att inkludera de senaste specifikationerna för höghastighetsöverföring av data och uppdaterade användningsområden för enhetsladdning. Samarbetet bidrar till global acceptans för bland annat en enda kabel som hantera både data och kraft och för höghastighetsöverföring av data.

Metod för europeisk standardisering inom området smarta elnät presenteras.

2015-01-16 15:08 CET SEK Svensk Elstandard Standardisering för smarta elnät beskrivs i en ny europeisk rapport.

Nu ska IT-säkerheten hos medicintekniska system bli bättre

2015-01-12 09:52 CET SEK Svensk Elstandard Förslag till rapport för att underlätta bedömning av IT-säkerhet hos medicintekniska system.

Ny standard för Datahallar och serverrum - Inomhusklimat fastställd

2014-12-18 16:33 CET SEK Svensk Elstandard Den fjärde delen av den europeiska standarden för datahallar och serverrum är nu också fastställd som svensk standard SS-EN 50600-2-3.