Nyheter

Ångturbiner – en del av energisystemet

2014-08-14 09:12 CEST SEK Svensk Elstandard Ånga verkar onekligen artonhundratal, men ångturbiner har fortfarande en roll att spela i energisystemet.

Vilken såg dammar det mest kring?

2014-06-27 10:12 CEST SEK Svensk Elstandard För att kunna jämföra hur mycket det dammar kring olika elverktyg behövs en metod för att mäta dammet - Tre förslag till standardiserade metoder för hur man mäter damm kring elverktyg är nu ute på remiss från SEK Svensk Elstandard.

SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete i ny utgåva

2014-06-23 08:20 CEST SEK Svensk Elstandard Nu finns nya utgåvan av SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete ute.

Ny utgåva av standarden SS-EN 61918 för installation av kommunikationsnät inom industrin

2014-06-11 13:07 CEST SEK Svensk Elstandard För installation av kabelnät i industrimiljö – både generella nät och nät för fältbussar – finns råd och anvisningar i standarden SS-EN 61918, som nu kommit i ny, reviderad utgåva från SEK Svensk Elstandard. Både installationer med kopparkablar och fiberkablar behandlas.

Svensk strategi för standardisering

2014-05-22 14:40 CEST SEK Svensk Elstandard Den 19 maj överlämnades Svensk strategi för standardisering till handelsminister Ewa Björling av Sveriges Standardiseringsförbund.

Populärvetenskaplig antologi uppföljare av SYN-TES-projektet

2014-05-21 12:31 CEST Konstfack I början av juni 2014 kommer antologin "FÄRG & LJUS. För människan – i rummet" ut på Svensk Byggtjänst förlag.

Ny standard ska ge säkrare elcyklar

2014-05-20 11:27 CEST SEK Svensk Elstandard Europeisk förslag till standard ska ge säkrare batterier för elcyklar och elmopeder.

Ny standard för krav på tålighet mot miljöpåverkan på utrustning för tåg och spårvagnar

2014-05-15 11:31 CEST SEK Svensk Elstandard Nya standarden SS-EN 50125-1 anger de krav som ställs på utrustning för tåg och spårvagnar, när det gäller tålighet mot miljöpåverkan. Den nya standarden gäller nu också för mekanisk utrustning ombord, och inte som tidigare bara för elektrisk och elektronisk utrustning.

Automatisk lastfrånkoppling i smarta elnät

2014-05-09 14:05 CEST SEK Svensk Elstandard En internationell standard föreslås för utrustning för automatisk frånkoppling av belastning i elinstallationer för lågspänning.

Servicediagnostik enklare med ny standard

2014-05-07 11:38 CEST SEK Svensk Elstandard Servicediagnostik blir enklare med ny standard för ett öppet och märkesoberoende diagnosgränssnitt.