Nyheter

CTF Nyhetsbrev nr 3, 2016, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF Nyhetsbrev nr 3, 2016, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

2016-06-22 12:39 CEST

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta...

IT security i industri

IT security i industri

2016-06-16 19:05 CEST

IEC 62443 kan bli det viktiga ramverket för IT-säkerhet – security – i industrin

Standarder från IEC för landsbygdens elektrifiering

Standarder från IEC för landsbygdens elektrifiering

2016-06-07 13:21 CEST

​För elektrifieringen på den afrikanska landsbygden finns nu en guide från den afrikans...

Säker ljusterapi

Säker ljusterapi

2016-06-02 08:07 CEST

Apparater för ljusterapi är ett bra exempel på medicinsk utrustning som både används i ...

​Nu finns SEK Aktuellt nr 2/2016 för nedladdning på hemsidan.

​Nu finns SEK Aktuellt nr 2/2016 för nedladdning på hemsidan.

2016-05-30 16:57 CEST

Bland annat kan du läsa om standarder för lokala elnät, standarder för Industri 4.0, om...

Standarder från IEC bidrar till en hållbar utveckling

Standarder från IEC bidrar till en hållbar utveckling

2016-05-26 10:32 CEST

Av de 17 målen för hållbar utveckling som FN ställt upp, påverkas 12 direkt av internat...

​Internationell standardisering – viktig satsning från regeringen

​Internationell standardisering – viktig satsning från regeringen

2016-05-24 15:57 CEST

Inom ramen för Sveriges exportstrategi delas nu tre miljoner kronor ut till Sveriges St...

EMC-standarden SS-EN 55011 nu också för trådlös energiöverföring

EMC-standarden SS-EN 55011 nu också för trådlös energiöverföring

2016-05-16 15:27 CEST

En av nyheterna i den nya utgåvan av EMC-standarden SS-EN 55011 är att den nu också omf...

Bärbara gammadetektorer

Bärbara gammadetektorer

2016-05-02 15:08 CEST

Radioaktivt material som kommit på avvägar, t ex i avfallshantering, eller som hanteras...

Standardiserade metoder för att bestämma halten av bl a ftalater och PBB på gång

Standardiserade metoder för att bestämma halten av bl a ftalater och PBB på gång

2016-04-21 07:53 CEST

Arbete har börjat på en internationell standard för hur man bestämmer halten av polybro...