Nyheter

Miljöstandardisering

2015-12-01 15:42 CET SEK Svensk Elstandard Miljöstandardisering av elektriska och elektroniska produkter och system klättrar allt högre upp på storföretagens agendor.

​De båda centrala standarderna för elektriska industriugnar har kommit i nya utgåvor

2015-11-26 10:14 CET SEK Svensk Elstandard Båda de standarder som är centrala för elektriska industriugnar har nu kommit i nya, kraftigt omarbetade utgåvor. Den ena är SS-EN 60398 som behandlar provning av ugnarnas egenskaper och prestanda och den andra är SS-EN 60519-1 som behandlar säkerhet. Gemensamt för båda nyutgåvorna är att standarderna nu också gäller anläggningar för elektromagnetisk materialbehandling.

Teknisk dokumentation

2015-11-24 12:58 CET SEK Svensk Elstandard Den internationella kommittén för teknisk dokumentation möttes i Kista.

​Ny, fjärde utgåva av EMC-standarden för medicinteknisk utrustning, SS-EN 60601-1-2.

2015-11-19 07:53 CET SEK Svensk Elstandard Nya utgåvan av EMC-standarden SS-EN 60601-1-2 innehåller flera stora nyheter, bland annat ingår nu tester upp till 6 GHz och nya immunitetstester för att öka säkerheten vid användning av mobila RF-sändare i närheten av den elektromedicinska utrustningen.

Our ETEC-story is told in ”European Biotechnology”

2015-11-18 10:41 CET Scandinavian biopharma I den redaktionella boken, ”European Biotechnology”, beskriver vi vår historia om vikten av att utveckla vacciner för användning i hela världen och vilken roll vi har inom life science/bioteknikbranschen. Vad gör oss unika, vilka är våra mål och forskningssamarbeten? Här berättar vi historien om ETEC vaccinet som ska slåss mot diarrésjukdomar.

 Underhåll i elnät

2015-11-12 14:28 CET SEK Svensk Elstandard Europeiskt projekt för rutiner för underhåll i elnät startar.

Ny EMC-standard

2015-11-04 12:59 CET SEK Svensk Elstandard SS-EN 61000-6-7 ger immunitetsfordringar för utrustning med säkerhetskritisk funktion. Standarden vänder sig framförallt till tillverkare som vill kunna hävda att utrustning med säkerhetsfunktion har tillfredsställande immunitet mot elektromagnetiska störningar.

Etvax® was presented at ASTMH in Philadelphia

2015-11-01 20:16 CET Scandinavian biopharma Our ETEC vaccine Etvax® was on the agenda when the 64th meeting of ASTMH (American Society of Tropical Medicine and Hygiene) was held in Philadelphia this week. Professor Svennerholm gave a talk about the great properties and development achievements of Etvax®.

Inte sant att fler syskon leder till lägre intelligens

2015-10-30 15:42 CET Stockholms universitet Ju fler syskon i familjen, desto lägre kognitiv förmåga har barnen. Det har tidigare visats i flera studier inom beteendevetenskapen. Men forskning från Linda Wänström och Gebrenegus Ghilagaber visar att sambandet inte är så enkelt.

Databas för förnybar energi

2015-10-27 10:35 CET SEK Svensk Elstandard Den som söker standarder eller patent inom förnybar energi kan ha hjälp av databasen INSPIRE