Nyheter

Standarder från IEC bidrar till en hållbar utveckling

Standarder från IEC bidrar till en hållbar utveckling

2016-05-26 10:32 CEST

Av de 17 målen för hållbar utveckling som FN ställt upp, påverkas 12 direkt av internat...

​Internationell standardisering – viktig satsning från regeringen

​Internationell standardisering – viktig satsning från regeringen

2016-05-24 15:57 CEST

Inom ramen för Sveriges exportstrategi delas nu tre miljoner kronor ut till Sveriges St...

EMC-standarden SS-EN 55011 nu också för trådlös energiöverföring

EMC-standarden SS-EN 55011 nu också för trådlös energiöverföring

2016-05-16 15:27 CEST

En av nyheterna i den nya utgåvan av EMC-standarden SS-EN 55011 är att den nu också omf...

Bärbara gammadetektorer

Bärbara gammadetektorer

2016-05-02 15:08 CEST

Radioaktivt material som kommit på avvägar, t ex i avfallshantering, eller som hanteras...

Standardiserade metoder för att bestämma halten av bl a ftalater och PBB på gång

Standardiserade metoder för att bestämma halten av bl a ftalater och PBB på gång

2016-04-21 07:53 CEST

Arbete har börjat på en internationell standard för hur man bestämmer halten av polybro...

Smarta städer

Smarta städer

2016-03-15 08:22 CET

Internationellt erfarenhetsutbyte i Singapore i juli

Säkerhet i lokala elnät

Säkerhet i lokala elnät

2016-03-11 10:49 CET

Särskilda anvisningar för elsäkerhet i lokala likströmsnät på gång.

Tillståndsövervakning och underhåll

Tillståndsövervakning och underhåll

2016-03-07 15:17 CET

Datoriserad tillståndsövervakning i industri och elnät kräver nya standarder.

​Tekniskt omsorgsstöd - IEC inbjuder till ett helhetsgrepp på system för omsorg i hemmet

​Tekniskt omsorgsstöd - IEC inbjuder till ett helhetsgrepp på system för omsorg i hemmet

2016-03-02 11:21 CET

​För att hålla koll på och samordna det internationella arbete som sker i olika standar...

Industri 4.0 och standarder

Industri 4.0 och standarder

2016-02-29 09:26 CET

Studie kartlägger behovet av standarder för industrins modernisering