Nyheter

Elskrot?

2014-10-09 15:53 CEST SEK Svensk Elstandard Den nya standarden SS-EN 50625-1 anger miljökrav på skrotad elektrisk och elektronisk utrustning.

En ny laserklass hör till nyheterna i den nya utgåvan av SS-EN 60825-1.

2014-09-26 09:57 CEST SEK Svensk Elstandard Den nya utgåvan av den internationella standarden för lasersäkerhet har i september också fastställts som svensk standard.

Standardiserat system underlättar

2014-09-22 11:13 CEST SEK Svensk Elstandard Standardiserat system för att ange och överföra produktdata underlättar för processindustrin.

Den nya svenska standarden SS-EN 50700 stöder utbyggnaden av stads- och bredbandsnät

2014-09-16 10:45 CEST SEK Svensk Elstandard Den nya svenska standarden SS EN 50700 specificerar områdesnät för anslutning av fastigheter med flera abonnenter till bredbandsnät. Den underlättar för fastighetsägare att förbereda för anslutning av sina fastigheter till operatörernas fibernät på ett standardiserat sätt och stöder därmed utbyggnaden av stads- och bredbandsnät.

BESÖK OSS PÅ ELMÄSSAN, KISTA, 22-23 oktober

2014-09-09 15:09 CEST SEK Svensk Elstandard Välkommen att besöka oss i vår monter, M:09, på Elmässan, Kistamässan, den 22-23 oktober.

Ångturbiner – en del av energisystemet

2014-08-14 09:12 CEST SEK Svensk Elstandard Ånga verkar onekligen artonhundratal, men ångturbiner har fortfarande en roll att spela i energisystemet.

Vilken såg dammar det mest kring?

2014-06-27 10:12 CEST SEK Svensk Elstandard För att kunna jämföra hur mycket det dammar kring olika elverktyg behövs en metod för att mäta dammet - Tre förslag till standardiserade metoder för hur man mäter damm kring elverktyg är nu ute på remiss från SEK Svensk Elstandard.

SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete i ny utgåva

2014-06-23 08:20 CEST SEK Svensk Elstandard Nu finns nya utgåvan av SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete ute.

Ny utgåva av standarden SS-EN 61918 för installation av kommunikationsnät inom industrin

2014-06-11 13:07 CEST SEK Svensk Elstandard För installation av kabelnät i industrimiljö – både generella nät och nät för fältbussar – finns råd och anvisningar i standarden SS-EN 61918, som nu kommit i ny, reviderad utgåva från SEK Svensk Elstandard. Både installationer med kopparkablar och fiberkablar behandlas.

Svensk strategi för standardisering

2014-05-22 14:40 CEST SEK Svensk Elstandard Den 19 maj överlämnades Svensk strategi för standardisering till handelsminister Ewa Björling av Sveriges Standardiseringsförbund.