Nyheter

Så dimensionerar man en installation med värmekablar.

2014-04-16 11:13 CEST SEK Svensk Elstandard Den nya standarden SS-EN 62395-2 beskriver hur man konstruerar och installerar system med värmekablar och värmefolier för industrianläggningar och liknande. Den handlar alltså inte i första hand om golvvärme i småhus och lägenheter, även om det på sätt och vis också behandlas.

Energilager

2014-04-10 14:54 CEST SEK Svensk Elstandard Energilager, nytt område för standardisering under uppstart inom IEC.

Vad är en smart hushållsapparat?

2014-04-03 16:03 CEST SEK Svensk Elstandard Hur avgör man om en hushållsapparat, värmepump eller liknande är ”smart”? IEC har ett förslag!

Nytt generellt koncept för behandling av cancer

2014-04-03 07:00 CEST Stockholms universitet Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett nytt sätt att behandla cancer. Konceptet har presenterats tidskriften Nature och bygger på att hämma ett specifikt enzym kallat MTH1, som cancerceller till skillnad från normala celler behöver vid celldelning. Forskargruppen vid Stockholms universitet har gjort studier som varit viktiga för att kunna utveckla effektiva hämmare mot MTH1.

Reviderad standard på gång för provning och dokumentation av solcellsanläggningar.

2014-03-25 09:35 CET SEK Svensk Elstandard Den nuvarande internationella standarden IEC 62446 från 2009 är under revision och ett förslag till ny utgåva, vilken är bättre anpassad också till stora anläggningar, är på remiss till den 21 april 2014 och kan beställas från SEK Svensk Elstandard.

Supraledning

2014-03-18 13:53 CET SEK Svensk Elstandard Ett japanskt förslag till internationell standard för supraledande elektronik har lämnats till IEC.

Reviderad standard för utrustning för småskalig elproduktion, SS-EN 50438.

2014-03-14 08:02 CET SEK Svensk Elstandard Utvecklingen mot egen el och smarta elnät kräver nya eller uppdaterade tekniska regler. Ett exempel är standarden SS-EN 50438 som innehåller de tekniska villkor som utrustning för egen el behöver uppfylla för att anslutas till elnätet.

Ny standard för grundorsaksanalys?

2014-03-04 13:53 CET SEK Svensk Elstandard På remiss från SEK Svensk Elstandard är ett förslag till en internationell och europeisk standard för grundorsaksanalys.

SEK bjuder in till frukostseminarium - Skötsel av elanläggningar

2014-02-28 10:50 CET SEK Svensk Elstandard SEK Svensk Elstandard informerar om nyheterna i standarden för skötsel av elanläggningar – missa inte chansen till en plats på frukostseminariet.

Industriell automation kan bidra till ökad energieffektivitet i industrin.

2014-02-26 11:28 CET SEK Svensk Elstandard Att använda automationsverktyg för att effektivisera energianvändningen i industrin ligger nära till hands. Nu finns det en internationellt överenskommen teknisk rapport om Energy efficiency through automation systems som kan vara till hjälp för dem som intresserar sig för ämnet.