Nyheter

GLAD SOMMAR!

2015-06-29 15:46 CEST SEK Svensk Elstandard SEK Svensk Elstandard önskar alla en riktigt skön sommar! Kansliet håller öppet hela sommaren, om än med...

Smarta elnät

2015-06-23 10:59 CEST SEK Svensk Elstandard Ny standard knyter samman ontologier för smarta elnät och komponentbibliotek.

Ekodesign och livscykelanalys

2015-06-22 20:54 CEST SEK Svensk Elstandard Gemensam standard för all elektrisk och elektronisk utrustning – arbete inleds för ekodesign av elektriska produkter med hjälp av livscykelanalys.

 OPC-UA en bas för Industri 4.0

2015-06-10 22:31 CEST SEK Svensk Elstandard De första delarna av utgåva två av SS-EN 62541 är nu svensk standard

ETVAX® ”the lead candidate” på CISTM14

2015-06-05 11:03 CEST Scandinavian biopharma ​”Etvax is the lead candidate in the field of ETEC”. Så sa Richard Walker under programpunkten ”Advances in ETEC and Shigella prevention throught vaccination” på International Society of Travel Medicin konferens, CISTM14, förra veckan.

Laddningsbara batterier

2015-06-02 11:28 CEST SEK Svensk Elstandard Ska en ny standard för batterimärkning ge säkrare återvinning?

Industri 4.0

2015-05-28 11:24 CEST SEK Svensk Elstandard Europeisk IT-agenda lyfter fram standardiseringens betydelse för industrins förnyelse.

SEK Aktuellt nr 2, maj 2015, finns nu för nedladdning!

2015-05-26 15:57 CEST SEK Svensk Elstandard Ta del av nyheter inom den elektrotekniska standardiseringen

Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

2015-05-20 14:59 CEST Stockholms universitet Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, deltagit i.

Vägledning för grundorsaksanalys

2015-05-20 14:49 CEST SEK Svensk Elstandard Det är först när man funnit orsakerna, som man kan genomföra en förbättring.