Nyheter

Bärbara gammadetektorer

Bärbara gammadetektorer

2016-05-02 15:08 CEST

Radioaktivt material som kommit på avvägar, t ex i avfallshantering, eller som hanteras...

Standardiserade metoder för att bestämma halten av bl a ftalater och PBB på gång

Standardiserade metoder för att bestämma halten av bl a ftalater och PBB på gång

2016-04-21 07:53 CEST

Arbete har börjat på en internationell standard för hur man bestämmer halten av polybro...

Smarta städer

Smarta städer

2016-03-15 08:22 CET

Internationellt erfarenhetsutbyte i Singapore i juli

Säkerhet i lokala elnät

Säkerhet i lokala elnät

2016-03-11 10:49 CET

Särskilda anvisningar för elsäkerhet i lokala likströmsnät på gång.

Tillståndsövervakning och underhåll

Tillståndsövervakning och underhåll

2016-03-07 15:17 CET

Datoriserad tillståndsövervakning i industri och elnät kräver nya standarder.

​Tekniskt omsorgsstöd - IEC inbjuder till ett helhetsgrepp på system för omsorg i hemmet

​Tekniskt omsorgsstöd - IEC inbjuder till ett helhetsgrepp på system för omsorg i hemmet

2016-03-02 11:21 CET

​För att hålla koll på och samordna det internationella arbete som sker i olika standar...

Industri 4.0 och standarder

Industri 4.0 och standarder

2016-02-29 09:26 CET

Studie kartlägger behovet av standarder för industrins modernisering

Kommentera standardförslag on-line!

Kommentera standardförslag on-line!

2016-02-22 17:11 CET

Förslag till internationella standarder inom IEC kan nu kommenteras direkt på nätet.

​Tack Malmö!

2016-02-15 18:15 CET

Tack alla besökare för en lyckad Elmässa!

Reglerbara transformatorer

Reglerbara transformatorer

2016-02-09 07:52 CET

Förslag till standard för reglerbara distributionstransformatorer – en nyckelkomponent ...