Nyheter

Reviderad tillförlitlighet

2015-04-01 15:28 CEST SEK Svensk Elstandard Standarden med matematiska uttryck för olika tillförlitlighetsbegrepp är under revision.

Microgrids - en översikt över möjligheterna

2015-03-26 11:31 CET SEK Svensk Elstandard Kan elförsörjningens tillgänglighet ökas med hjälp av förberedd sektionering och lokal produktion?

Medicinska robotar och exoskelett är ämnet för ett förslag till ny standard

2015-03-24 19:00 CET SEK Svensk Elstandard Den föreslagna framtida standarden ska handla om medicinska robotar som ska underlätta rehabilitering eller ge stöd och hjälp till dem som är skadade eller handikappade.

Fiberoptik

2015-03-18 14:13 CET SEK Svensk Elstandard Den fysiska infrastrukturen för data- och telekommunikation skulle inte kunna realiseras utan standarder.

Helhetsgrepp på motordrifter ska sänka elförbrukningen inom industrin.

2015-03-12 08:09 CET SEK Svensk Elstandard Elmotorer svarar för en ansenlig del av industrins elförbrukning. I motorstandarderna har därför införts nya klasser för motorer med högre verkningsgrad och i flera länder har man infört krav på en övergång till motorer som uppfyller de nya, högre kraven.

Känd symbol visas på museum

2015-03-10 15:19 CET SEK Svensk Elstandard MoMA, Museum of Modern Art i New York, visar just nu en utställning om design för alla – ”This Is for Everyone: Design Experiments for the Common Good” och redan i entrén möts man av en symbol man känner igen.

Smarta städer

2015-03-05 17:52 CET SEK Svensk Elstandard Vilken infrastruktur behövs för smarta städer och samhällen? Rapport från IEC om behovet av standardisering.

Buller från dammsugare

2015-03-03 11:00 CET SEK Svensk Elstandard För att bullermätningar ska gå att jämföra finns en internationell standard från IEC.

För höga halter ozon i Sverige

2015-02-19 09:54 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Den senaste rapporten från den nationella luftövervakningen i Sverige visar att halterna av de flesta luftföroreningarna är lägre än angivna gräns- och målvärden. Undantaget är marknära ozon som överskrider miljökvalitetsnormen för hälsa. Även halterna av små partiklar, PM2.5, och bensen riskerar att överstiga miljömålen.

2015 är ljusets år

2015-02-17 13:36 CET SEK Svensk Elstandard UNESCO har utsett 2015 till ett internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier och IEC är med och stöttar.