Nyheter

Ny standard för Datahallar och serverrum - Inomhusklimat fastställd

2014-12-18 16:33 CET SEK Svensk Elstandard Den fjärde delen av den europeiska standarden för datahallar och serverrum är nu också fastställd som svensk standard SS-EN 50600-2-3.

Smarta elnät i Sverige

2014-12-10 16:41 CET SEK Svensk Elstandard Standardiseringens betydelse betonas i en stor utredning om smarta elnät som nu är färdig.

Konstruera för tillgänglighet

2014-12-05 07:55 CET SEK Svensk Elstandard Ny internationell guide hjälper konstruktörer, formgivare och standardiserare att göra produkter och system mer tillgängliga.

e-Hälsa

2014-12-01 11:27 CET SEK Svensk Elstandard IEC inrättar systemkommitté för e-hälsa. Systemkommittén Active Assisted Living ska koordinera arbetet med internationella standarder.

Utrustning för smarta elnät

2014-11-25 17:21 CET SEK Svensk Elstandard SS-EN 61850-3 för elektronikutrustning för placering i ställverk och liknande nu i ny utgåva.

Internationell standard för underhåll av vegetabiliska isoleroljor föreslagen

2014-11-17 16:38 CET SEK Svensk Elstandard Så kallade naturliga estrar har vunnit ökad användning, vid sidan av traditionella, petroleumbaserade isoleroljor. De består till största delen av vegetabiliska oljeprodukter (triglycerider), liknande vanlig matolja, men med egenskaperna anpassade efter användningsområdet.

Solceller i byggnader

2014-11-11 13:56 CET SEK Svensk Elstandard Förslag till europeisk standard med byggnadstekniska fordringar på solpaneler på remiss.

60439-1 upphävs, SANT eller FALSKT?

2014-10-31 07:52 CET SEK Svensk Elstandard Både och är svaret. Helt lätt är det inte men SEK Svensk Elstandard reder ut begreppen.

Både nederbörd och temperatur påverkar kolets kretslopp

2014-10-28 10:52 CET Stockholms universitet Nederbörd är minst lika viktigt som temperaturen för att bestämma tidpunkt för koldioxidomsättning, visar en rapport som publiceras i Nature. Rapporten slår också fast att mer kol än man tidigare har trott lagras i markens ekosystem – särskilt i jord. Resultaten av studien kan bidra till att förbättra globala klimatmodeller.

Elskrot?

2014-10-09 15:53 CEST SEK Svensk Elstandard Den nya standarden SS-EN 50625-1 anger miljökrav på skrotad elektrisk och elektronisk utrustning.