Pressmeddelanden

2014-10-30 15:01 CET Region Värmland Region Värmland har lagt mycket kraft på att få EU-medel till bredbandsutbyggnaden i länet. Och arbetet har betalat sig. Idag fattades ett beslut som ger Värmland del i en stor bredbandssatsning på flera hundra miljoner kronor. – Det här är ett väldigt viktigt och bra besked för Värmland, säger regionråd Tomas Riste.

Apoteksgruppen i kampen mot prostatacancer

2014-10-30 14:45 CET Apoteksgruppen Under november genomför Apoteksgruppen, som enda apotekskedja, en Blå bandet-kampanj tillsammans med Prostatacancerförbundet. Prostatacancer drabbar årligen 9 000 svenska män.

Naturvårdsverkets beslut om vargföryngringar i landet

2014-10-30 14:45 CET Länsstyrelsen i Hallands län Naturvårdsverket har idag beslutat om miniminivåer för varg och björn i samtliga län i Sverige. Det totala antalet vargföryngringar ska vara minst 27 i hela landet. I södra rovdjursförvaltningsområdet, där Halland ingår, har ingen miniminivå preciserats.

Kronprinsessan Mary av Danmark klippte bandet och invigde ny interaktiv lekplats från KOMPAN.

2014-10-30 14:42 CET KOMPAN Barnland AB Odense och KOMPAN går från ord till handling när det gäller barns rätt till lek och skoj i stadens centrum. Medan stadens universitet är värd för konferensen Child in the City så öppnades en ny lekplats i det bilfria området. Kronprinsessan Mary av Danmark klippte bandet och invigde den nya lekplatsen.

2014-10-30 14:23 CET Konstnärsnämnden I årets tredje fördelning har Konstnärsnämnden beslutat fördela 462 000 kronor i stöd för internationellt kulturutbyte och resebidrag inom dansområdet. Sammanlagt har 31 av 111 stycken ansökningar bifallits.

Kommunal skattesats 2015

2014-10-30 14:20 CET Malmö stad ​Skattesatsen för kommunalskatten i Malmö år 2015 föreslås av kommunstyrelsen att bli 21,24 procent. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet den 27-28 november 2014.

2014-10-30 14:12 CET Halmstads kommun Möss har flyttat in på Lyngåkra förskola och därför tvingas barnen flytta ut. Innan verksamheten kan starta upp igen måste saneringsarbetet vara klart och mössen vara borta. Sanering av lokalerna har redan påbörjats och förhoppningsvis kan stängningen bli kortvarig.

Pressinbjudan: Skapar lokala EU-projekt samhällsnytta? - Slutkonferens Företagsamma Västra Hisingen, 3-4 nov 2014

2014-10-30 14:02 CET Business Region Göteborg I tre år har EU-projektet Företagsamma Västra Hisingen i Göteborg arbetat för att skapa en mer entreprenöriell stadsdel, både för företagen och i skolan. Men har satsningen på entreprenörskap i Västra Hisingen spelat någon roll? Och i så fall, på vilka sätt? Och vilka har de stora utmaningarna varit? På projektets slutkonferens den 3-4 november kommer svaren.

Malin Wildt-Persson till Skåne Nordost

2014-10-30 14:00 CET Kristianstads kommun I februari börjar Malin Wildt-Persson att arbeta som utvecklingsledare för Skåne Nordost. Senast kommer Malin från Länsstyrelsen där hon fram till sin nya tjänst arbetar som landsbygdsdirektör. I Skåne Nordost kommer Malin att leda arbetet mot Skåne Nordosts målbild 2020.

Final i Sikta mot stjärnorna

2014-10-30 13:59 CET Umeå kommun Sikta mot stjärnorna är ett arrangemang för människor med funktionsnedsättning som har en lång historia. Vägen till finalen har varit lång och nu är det äntligen att kora vinnaren i tävlingen där olika personer försöker att efterlikna sina idoler.