Videor

Rikshem om ROT av miljonprogram

2013-07-11 14:24 CEST Rikshem Under de närmaste åren behöver 650 000 bostäder renoveras. Vilken roll spelar staten, kommunerna, hyresgästerna, allmännyttan, fastighetsägarna och miljön?
Längd  5:14

Problemlösning med TASER CEW (Conducted Energy Weapon) (WMV-format)

2013-07-10 15:45 CEST Defendor AB En kort video som visar hur skillnaderna i polisers förmåga att hantera situationer där de konfronteras av knivbeväpnade personer: tysk polis utan TASER i Berlin oktober 2012 kontra brittiska poliser med TASER utanför Buckingham Palace i february 2013. Videon i WMV-format.
Längd  1:35

Problemlösning med TASER CEW (Conducted Energy Weapon) (M4V-format)

2013-07-10 15:45 CEST Defendor AB En kort video som visar hur skillnaderna i polisers förmåga att hantera situationer där de konfronteras av knivbeväpnade personer: tysk polis utan TASER i Berlin oktober 2012 kontra brittiska poliser med TASER utanför Buckingham Palace i february 2013. Videon i m4v-format.
Längd  1:35

Testresenär på Buss - Örnsköldsvik

2013-07-05 10:51 CEST Hållbart Resande Örnsköldsvik Hösten 2012 söktes testresenärer på buss i Örnsköldvik. En video togs fram i marknadsföringssyfte.
Längd  0:27

Seminarium 3 juli 2013 - Uppsala Klimatprotokoll - samverkan för att nå klimatmålet

2013-07-04 15:15 CEST Frontwalker AB Uppsala klimatprotokoll syftar till att nå det klimatmål som behövs. Koyoto-protokollet räcker inte och något nytt globalt klimatmål finns inte – vi måste agera nu och samverkan är viktigt! Hur kan kommunerna vara navet i klimatfrågan? Åke Granberg, VD Frontwalker, Stefan Hanna, kommunalråd Uppsala kommun, Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun, Emil Hast, Hållbarhetskonsult Frontwalker.
Längd  45:35

Pressvisning av Katthultsmiljön i Astrid Lindgrens Värld

2013-06-13 19:36 CEST Astrid Lindgrens Värld AB Den 13 juni presenterades den nya Katthultsmiljön för media. Intresset var stort för denna 95-miljonerssatsning och man inspekterade gården Katthult, lekladan, hölogen, Krösa-Majas hus, det vackar återskapade kulturlandskapet samt den lilla stadsmiljön med restaurang, karamellkokeri och torsförsäljning.
Längd  7:41

Innovationsdagen 2013

2013-06-10 17:14 CEST Transformator Design Group Medborgardriven innovation för offentlig sektor! Transformator Design bjöd in offentlig sektor till Innovationsdagen 2013. Tillsammans testar vi på praktiskt, medborgardriven inovation. Våga bjuda in medborgarna i innovationsprocessen!
Längd  2:10

Teknopol StartupInn reklam i TV4 hösten 2012

2013-06-10 12:32 CEST Teknopol AB I samband med det EU-finansierade projektet StartupInn och i anslutning till programmet uppfinnarna, där vår medarbetare Marianne Larsson satt i juryn, visade vi bifogad reklamfilm i TV4. Vi nådde ut till skånska innovatörer och ökade vårt inflöde av nya klienter med 40%.
Längd  0:20

Ny mötesplats i Skellefteå

2013-06-07 15:37 CEST SKELLEFTEÅ Den 4 maj 2013 invigdes Maskinhuset i Sävenäs - en plats där idéerna möts! En modern mötesplats för företagsamma människor, så beskriver föreningen Drivkrafterna i Skelleftebygden den verksamhet som bedrivs i det 100 år gamla maskinhuset i Sävenäs.
Längd  2:29

Film från forskningslägenheten

2013-06-05 10:13 CEST Örebro universitet En tryggare och friskare ålderdom är målet för forskningen inom Giraffplus. Det internationella projektet, som leds av forskare vid Örebro universitet, utvecklar avancerade tekniska hjälpmedel för äldre i nära samarbete med användarna. Nu ska tekniken testas i riktiga hem.
Längd  11:24