Videor

COBS - larm och kommunikation i alla lägen!

2014-11-06 16:06 CET COBS AB Våra lösningar bygger på trådlös teknik där röstkommunikation, text, larm och meddelanden fungerar integrerat. Med avancerad och hållbar utrustning kan vi hjälpa till att skapa en trygg vardag för personal i de mest skiftande miljöer. Vi levererar allt från enkel talkommunikation till högsäkerhetslösningar för kritiska situationer.
Längd  1:36

TRIBES - teaser

2014-11-05 14:50 CET Örebro länsteater Teaser för TRIBES av Nina Raine Skandinavienpremiär 6 december på Örebro Teater http://www.orebrolansteater.se/forestallningar/tribes/ FILMNING/REDIGERING: Daniel Andersson
Längd  0:56

Välkommen till Stadsarkivets invigning och öppet hus 8 november 2014

2014-11-05 08:47 CET Malmö stad
Längd  0:09

Radiostyrning med nödstopp instegsmodell

2014-11-04 21:29 CET Induo AB UR-, UC- och UD-serien är alla industriella radiostyrningar med nödstoppsfunktion. Produkterna från Jay Electronique är robusta lösningar för styrning i miljöer som ställer höga krav på hårdvaran.
Längd  1:38

Medborgargolv 4: Trygghet

2014-11-03 14:59 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Den tredje filmen i STILs medborgargolv handlar om trygghet.Varje medborgare ska äga samma rätt att oinskränkt röra sig fritt i samhället och ta del av vad det har att erbjuda. Varje medborgare ska ha samma rätt till utbildning och att söka jobb och att söka och få vård. Alla är lika inför lagen och ingen medborgare får diskrimineras eller förtryckas.
Längd  11:10

Medborgargolv 1: Golvet ABC

2014-11-03 14:50 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Första filmen i STILs medborgargolv handlar om varför ett golv som skyddar alla medborgare behövs.
Längd  8:42

Medborgargolv 2: Rätten att leva sitt liv

2014-11-03 14:23 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Andra filmen i STILs medborgargolv handlar om rätten till personlig assistans. Den som behöver olika stöd ska själv ha makt över insatsen som ges samt vem som ger den. Den enskilda medborgaren ska ha full kontroll över det kontantstöd som denne får för olika serviceinsatser. Behöver medborgaren hjälp med vägledning och annat stöd för att kunna ha denna makt, så ska sådant stöd ges.
Längd  10:04

Medborgargolv 3: Take down the walls

2014-11-03 13:41 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Tredje filmen i STILs medborgargolv handlar om rätten till en grundtrygghet för alla människor i ett samhälle. Stöden som inkluderas i golvet är kopplat till människors grundläggande rättigheter och behov. Det betyder att dessa behov måste tillgodoses innan bidrag eller subventioner som har till uppgift att underlätta för att medborgare som redan befinner sig på golvet ska få en förenklad vardag.
Längd  10:38

Medborgargolv 5: Statliga övergrepp

2014-11-03 13:19 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Femte filmen i STILs medborgargolv handlar om statliga övergrepp som individer utanför majoriteten utsatts och utsätts för. Varje medborgare har rätt till sin egen kropp, rätten till hälsa, liv och personlig integritet, samt rätt att inte hamna i fattigdom. Varje medborgare äger även rätt att inte hamna i förnedring eller förnedrande situationer för att få sin grundtrygghet verkställd.
Längd  10:08

Blå bandet på Apoteksgruppen

2014-10-31 10:20 CET Apoteksgruppen
Längd  1:34