Nyheter

Barnfondens förskolemodell blir nationell förebild

2014-04-11 06:00 CEST Barnfonden I Mali har Barnfonden bidragit till att utveckla en förskolemodell som visat sig så lyckad för barns tidiga utveckling och förberedelse för skolan att den antagits av det maliska utbildningsministeriet för att fungera som förebild för alla förskolor i landet.

Frivärlds okunskap hotar Sveriges rykte

2014-04-10 15:08 CEST Afrikagrupperna Tankesmedjan Frivärld skrev nyligen ett debattinlägg i Veckans Affärer som visar på en djup okunnighet om etiska riktlinjer för företag och om utvecklingens drivkrafter. Därför har Afrikagruppernas Gabi Björsson och CSR-experten och människorättsjuristen Parul Sharma skrivit en replik om ämnet idag. Vi skriver att "Spekulationer utan kunskap från krafter som Frivärld hotar Sveriges goda renommé."

2014-03-30 18:13 CEST Afrikagrupperna What is on the table of the EPA negotiations so far? To what extend does this match with the economic development and trade needs of Africa? The seminar will take place in the context of the 1 October 2014 deadline that the EU has imposed for the ratification of the EPAs and will coincide with the EU-Africa Summit (Brussels, 2-3 April).

2014-03-30 18:00 CEST Afrikagrupperna ECOWAS, den västafrikanska ekonomiska samarbetsorganisationen, kunde inte fatta beslut om att skriva på Ekonomiska Partnerskapsavtal, EPA med EU under sitt möte som pågår i Elfenbenskusten. Detta främst på grund av att Nigeria och andra anser att EPA kommer att innebära omfattande förluster för de länder som skiver på.

Thomas Deve besöker Sverige

2014-03-21 13:57 CET Afrikagrupperna Thomas Deve arbetar som Senior Policy Analyst på organisationen SEATINI, Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute, Zimbabwe, med fokus på regional integration och multilaterala och bilaterala handelsförhandlingar. Thomas besöker Sverige tillsammans med Sylvester Bagooro från Third World Network i Ghana 26 mars till 1 april

Sylvester Bagooro besöker Sverige

2014-03-21 13:48 CET Afrikagrupperna Sylvester Bagooro arbetar som programhandläggare på Third World Network-Africa, på avdelningen för politisk ekonomi (political economy). Han arbetar med handels- och investeringsfrågor samt frågor rörande råvarutillgångar, Africa Mining Vision och rätten till naturresurser. Sylvester besöker tillsammans med Thomas Deve från SEATINI i Harare Stockholm och Göteborg 26 mars - 1 april

Press invitation: Swedish Design Goes Milan - IN REAL LIFE

2014-03-20 11:30 CET Svensk Form Tuesday April 8, H. 10.00-16.00 La Posteria, Via Sacchi 5/7, Brera District, Milano Swedish Design Goes Milan 2014 - IN REAL LIFE sees 40 Swedish designers and companies take over the Art Nouveau Palace, La Posteria. Curated by Form Us With Love.

SKAP välkomnar kulturministerns ambition att lyfta konstnärliga rättigheter

2014-03-19 17:02 CET SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare I en skriftlig fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) frågar Agneta Gille (S) om kulturministern avser föra upp FN:s rapport om konstnärliga rättigheter till diskussion på nationell nivå. Rapporten togs fram under 2012 och 2013, bland annat med stöd av SKAP och ECSA. SKAP välkomnar kulturministerns svar och ambition att lyfta konstnärliga rättigheter på een kulturpolitiska agendan.

Ett varmt och hjärtligt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond!

2014-02-14 19:19 CET Afrikagrupperna Afrikagrupperna har fått 106 177 kr från Swedbank Robur Humanfond. Dessa delades ut på Alla Hjärtans Dag. Vi tackar varmt alla sparare för detta.