Dokument

Erased Identity: Muslims in Ethnically Cleansed Areas of the Central African Republic
Black Friday - Executive Summary

2015-07-29 10:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen En sammanfattning av händelseförloppet inför Black Friday den 1 augusti 2014

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 11:19 CET Plan International Sverige Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Denkore Donu & others and Shell
Claim HQ12X04933
Celina Naadueba & Others and Shell
Konferensprogram sociala insatsgrupper 6 november

2014-11-05 10:31 CET Linköpings kommun

Nybok_Hedlund

2014-05-07 07:09 CEST Uppsala universitet Stefan Hedlunds nya bok om energifrågans betydelse för händelseutvecklingen i Ukraina och Ryssland.

The State of the World's Girls - In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disasters

2013-10-11 06:00 CEST Plan International Sverige Plans årliga rapport om flickors situation i världen handlar i år om hur flickor drabbas hårt av katastrofer och konflikter.

Fakta och siffror Amnestys årsrapport 2013