Dokument

Program

Program

2016-09-07 10:52 CEST

Dödsstraffet 2015 - Globala siffror

2016-04-06 02:01 CEST

En sammanställning av fakta och siffror när det gäller dödsstraffet globalt 2015.

Dödsstraffet 2015: Globala siffror

2016-04-06 02:01 CEST

En sammanställning av fakta när det gäller användandet av dödsstraffet globlat 2015.

Statistik översikt 2015

Statistik översikt 2015

2016-01-01 15:00 CET

Black Friday - Executive Summary

Black Friday - Executive Summary

2015-07-29 10:00 CEST

En sammanfattning av händelseförloppet inför Black Friday den 1 augusti 2014

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 11:19 CET

Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekv...

Denkore Donu & others and Shell

Denkore Donu & others and Shell

2014-11-13 00:59 CET

Claim HQ12X04933

Claim HQ12X04933

2014-11-13 00:59 CET