Bilder

Märta Stenevi

Märta Stenevi

2016-06-20 20:11 CEST

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015

2016-06-02 16:43 CEST

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Professor Magnus Sköld Karolinska Institutet, HKH Prins Daniel

Stora Anslaget 2016

Stora Anslaget 2016

2016-06-01 15:30 CEST

Jan Nilsson, ordförande forskningsrådet, anslagstagare professor Magnus Sköld, HKH Prins Daniel.