Bilder

Majblomman symbol

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund

Digital tillgänlighet - print

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund Bild som illustrerar digital tillgänglighet, en av frågorna som tas upp i Majblommans Kommunrapport 2014.

Digital tillgänglighet - web

2014-11-27 09:30 CET Majblommans Riksförbund Bild som illustrerar digital tillgänglighet - en av de frågor som tas upp i årets kommunrapport från Majblommans Riksförbund.

digital mobilitet

2014-11-27 09:21 CET Majblommans Riksförbund

Majblomman, Barnkonventionen och #glasögonuppropet

2014-11-20 08:40 CET Majblommans Riksförbund Majblomman firar Barnkonventionens 25-årsjubileum med att på minna alla politiker om #glasögonuppropet. Alla barn med synfel borde få glasögon utan kostnad! Dessa bilder är pressbilder för Majblomman och får endast användas i samband med marknadsföring av Majblomman och i redaktionella sammanhang där Majblomman förekommer. Fotografens namn skall alltid anges.

Lena Holm

2014-11-20 08:30 CET Majblommans Riksförbund Officiell pressbild på Lena Holm - generalsekreterare för Majblomman

Barnkonventionen #glasögonuppropet

2014-11-19 08:56 CET Majblommans Riksförbund Bild som illustrerar Majblommans #glasögonuppropet. För fri redaktionell användning. Dessa bilder är pressbilder för Majblomman och får endast användas i samband med marknadsföring av Majblomman och i redaktionella sammanhang där Majblomman förekommer. Fotografens namn skall alltid anges.

Stapeldiagram landstingens glasögonbidrag t barn - web

2014-11-19 08:55 CET Majblommans Riksförbund Majblommans grafik över hur olika landstingen hanterar barns rätt till glasögon. Fri för redaktionell användning

Karta barnglasögon i landstingen - web

2014-11-19 08:55 CET Majblommans Riksförbund Infografik som visar glasögonbidrag till barn i olika landsting. Fritt att använda redaktionellt.

Karta landstingens barnglasögonbidrag - print

2014-11-19 08:55 CET Majblommans Riksförbund Högupplöst bild som visar hur landstingen ger bidrag till barn som behöver glasögon. Fri redaktionell användning.