Blogginlägg

I valet och VM-kvalet

2014-09-18 14:46 CEST Avisita Så här dagarna efter valdagen är det mycket känslor i omlopp för alla.

2014-09-17 11:08 CEST Sveriges Kommuner och Landsting I en debattartikel ger Anders Lago, ordförande för HSB, en bild av att kommunerna är ensamt ansvariga för dagens bostadsbrist. Så är det inte.

En väl fungerande integration på arbetsmarknaden

2014-09-17 10:17 CEST Bemanningsföretagen

2014-09-15 13:33 CEST About Time Allt tyder på att rutavdraget blir kvar i sin nuvarande form. Vi står inför en oklar regeringsbildning men det finns en mycket klar övervikt i riksdagen som är positivt inställd till Rutavdraget. M, KD, FP, C, MP & SD vill alla behålla eller utöka Rutavdraget och har tillsammans 215 mandat. V som är ensam om att vilja avskaffa har endast 21 mandat och S som vill halvera Rutavdraget har 113 mandat.

Politisk maktkoncentration i Hedemora

2014-09-12 16:00 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Tydliga brister gällande demokrati och inflytande råder i Hedemora kommun inför det stundande valet.

Carl Schartau ICA Vanadis fick Livsmedelshandlarnas Hederspris

2014-09-12 08:56 CEST Livsmedelshandlarna

Behåll arbetsgivaravgiftsrabatten för unga

2014-09-11 08:06 CEST Livsmedelshandlarna Från Livsmedelshandlarna hoppas vi självklart på att den nya regeringen kommer att ha en positiv syn på företag, och inte bara något som man beskatta efter behag. Särskilt angeläget är det förstås för alla de ungdomar som de senaste åren fått jobb inom handeln.

Demokrati för alla utom…

2014-09-11 07:30 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation E-röstande är en krycka för äldre och sjuka när det gäller att utöva sina demokratiska rättigheter. Detta är en personlig berättelse från en läkare som ser positivt på den teknologiska dörr som är på väg att öppnas för henne och för andra i samma situation.

2014-09-10 21:13 CEST Politiska partiet Enhet De sociala och ekonomiska effekterna av datorisering och robotisering borde vara huvudtemat i den politiska debatten. Istället diskuteras jobben, som om ökad efterfrågan i ekonomin fortfarande leder till fler traditionella jobb, utan vilka dagens ekonomiska modell inte fungerar och där lön på arbete utgör samhällets skattebas. Men när maskinerna börjar sköta sig själva är Arbetslinjens tid förbi.

Hur kan du påverka politikerna?

2014-09-08 16:00 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Det är supervalår med val till både Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommun. Men vad händer sen? Hur kan du påverka politikerna efter den 14 september?